ESET Policy Hub

Juridisk set, om dit privatliv ved brug af ESET.

Legal Information

Juridiske oplysninger

Dette dokument indeholder juridiske oplysninger angående indholdet af websteder under www.eset.com (omtalt som webstedet/webstederne). Nærværende juridiske oplysninger er gældende for webstedet/webstederne og ikke nødvendigvis for andre ESET, spol. s r.o.-websteder.


Software

ESET, spol. s r. o. (i det følgende benævnt "ESET") og/eller ESET's respektive leverandører ejer eller kan udøve ophavsret til al software, der er tilgængelig på webstedet/webstederne (omtalt som "Softwaren"). Softwaren kan kun bruges i overensstemmelse med slutbrugerlicensaftalen (omtalt som "Licensaftalen"). Licensaftalen leveres sammen med Softwaren eller er en del af den. Softwaren, der leveres med Licensaftalen, kan ikke installeres uden brugerens accept af Licensaftalen.

Softwaren leveres udelukkende til slutbrugere til brugen. Denne brug er i overensstemmelse med licensaftalen. ESET og/eller ESET's respektive leverandører forbyder udtrykkeligt enhver gengivelse og/eller spredning af Softwaren, der ikke er i overensstemmelse med Licensaftalen. En sådan handling er udtrykkeligt forbudt ifølge loven. Alle, der bryder Licensaftalen, risikerer civil- og strafferetlige sanktioner og mulig retsforfølgelse, hvor ESET vil kræve passende godtgørelse og erstatning for overtrædelsen af de juridiske rettigheder.

ESET og/eller ESET's respektive leverandører forbyder desuden udtrykkeligt spredning og kopiering af Softwaren samt placering af Softwaren eller kopierne deraf på andre websteder eller andre medier.

Hvis ESET og/eller ESET's respektive leverandører på nogen måde garanterer Softwaren, sker det kun i henhold til Licensaftalen. Medmindre andet er anført, erklærer ESET og/eller ESET's respektive leverandører, at de leverer Softwaren "som den er og forefindes" uden garanti af nogen art, herunder garanti for egnethed til specifikke formål og garanti for ikke at overtræde andres juridiske rettigheder. De ovennævnte undtagelser bryder ikke tvingende juridiske bestemmelser om stedfundne skader.


Dokumenter

ESET tillader at bruge Dokumenter, der er tilgængelige på webstedet/webstederne, navnlig pressemeddelelser, tekniske data fra ESET's produkter, filer og ofte stillede spørgsmål – FAQ, forudsat at alle betingelser anført nedenfor opfyldes.

  1. Brugen af Dokumenter er ikke udtrykkeligt forbudt
  2. Dokumenter vil ikke blive brugt af årsager, der er direkte eller indirekte forbundet med kommerciel brug
  3. Dokumenter fra webstedet/webstederne er kun til informationsmæssig, ikke kommerciel eller personlig brug og vil ikke blive kopieret eller sendt til nogen netværkscomputer eller udsendt på nogen medier
  4. Dokumenter bliver ikke ændret på nogen måde
  5. Dokumentet og alle kopier vil indeholde meddelelsen om ophavsret
  6. Ressourcen vil altid være angivet

Brug af Dokumenterne til alle andre formål er udtrykkeligt forbudt. En sådan handling er forbudt ifølge loven. Alle, der bryder Licensaftalen, risikerer civil- og strafferetlige sanktioner samt retsforfølgelse, hvor ESET vil kræve passende godtgørelse og erstatning for overtrædelsen af ESET's juridiske rettigheder.

Aftaler om tilladelse til at bruge dokumenterne, der angivet ovenfor, omfatter ikke designet eller layoutet af ESET's websted, www.ESET.com, eller andre websteder, der ejes, drives, licenseres eller kontrolleres af ESET.

Design og layout af webstedet/webstederne og eventuelle andre ESET-websteder er beskyttet af love om ophavsret, produktdesign, varemærke, fair konkurrence og anden lovgivning, der ikke er anført her.

Design og layout af webstedet/webstederne og eventuelle andre ESET-websteder må ikke kopieres, imiteres eller videresendes, hverken helheden eller dele deraf.

Enhver brug, selv delvis, af elementer fra webstedet/webstederne (herunder især, men ikke udelukkende logoer, grafik, lyde, billeder) eller kopier deraf er ikke mulig, medmindre det udtrykkeligt er skriftligt tilladt af ESET.

ESET og/eller ESET's respektive leverandører giver ingen erklæringer om egnetheden af de oplysninger, som findes i dokumenterne og den relaterede grafik, der til et hvilket som helst formål er udgivet som en del af tjenesterne. Alle sådanne Dokumenter og relateret grafik leveres "som de er og forefindes" uden garanti af nogen art. ESET og/eller ESET's respektive leverandører fraskriver sig hermed alle garantier og betingelser med hensyn til disse oplysninger, herunder alle garantier og betingelser for salgbarhed, uanset om det er udtrykkeligt, stiltiende eller lovpligtigt, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse.

ESET og/eller ESET's respektive leverandører kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for særlige skader, indirekte skader eller følgeskader eller skader, der skyldes tabte anvendelsesmuligheder, data eller fortjeneste, uanset om der er tale om i en kontrakthandling, forsømmelighed eller anden skadelig handling, der måtte opstå i forbindelse med brugen af oplysninger fra tjenesterne.

Dokumenterne og den relaterede grafik, der udgives på tjenesterne, kan indeholde tekniske unøjagtigheder eller typografiske fejl. Ændringer føjes regelmæssigt til oplysningerne heri. ESET og/eller ESET's respektive leverandører kan foretage forbedringer og/eller ændringer i produkterne og/eller tjenesterne og/eller programmerne. Oplysninger på webstedet/webstederne eller i dokumenterne, som findes dér, kan derfor fra tid til anden blive ændret og ikke svare til egenskaberne for leverede produkter og/eller tjenester.


Links til tredjeparts websteder

Links i disse områder vil medføre, at du forlader ESET's websteder. Websteder, der er linket til, er ikke under ESET's kontrol, og ESET er ikke ansvarlig for indholdet af eventuelle linkede websteder eller ethvert link på et linket websted eller eventuelle ændringer eller opdateringer på sådanne websteder. ESET er ikke ansvarlig for webcasting eller enhver anden form for overførsel, der modtages fra et linket websted. ESET leverer kun disse links til dig som en hjælp, og medtagelsen af et link er ikke ensbetydende med, at ESET står inde for disse websteder eller deres indhold.


Varemærker

ESET, ESET-software, ESET-logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat og/eller andre produkter og tjenester tilhørende ESET, som nævnes her, er varemærker og registrerede varemærker tilhørende ESET. Andre produkter og firmanavne, der nævnes her, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Navne på virksomheder, organisationer, produkter, arrangementer og personer, der anvendes i eksempler (med undtagelse af casestudier), er fiktive. Enhver lighed med virkelige virksomheder, organisationer, produkter, personer eller begivenheder er ikke tilsigtet.

Windows® er et varemærke tilhørende Microsoft-koncernen.

Mac og Mac-logoet er varemærker tilhørende Apple Inc., der er registreret i USA og andre lande.


Oplysninger om ophavsret

Copyright © 2020 ESET spol. s r. o.

Ophavsretten til dokumenter og programmer på webstedet/webstederne ejes og/eller udføres af ESET, spol. s r. o. Alle rettigheder forbeholdes.


Eventuelle spørgsmål eller bekymringer

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, skal du ikke tøve med at kontakte os via ESET-kundeserviceformularen.