ESET Policy Hub

Juridisk set, om dit privatliv ved brug af ESET

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelsen af personoplysninger er af særlig betydning for ESET, spol. s r. o., som har sit hjemsted på Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakiet og er registreret i handelsregistret administreret af Bratislava I District Court, Section Sro, indgang nr. 3586/B, virksomhedsregistreringsnummer: 31333532 som dataansvarlig (herefter "ESET" eller "vi"). For at overholde gennemsigtighedskravet som juridisk standardiseret i henhold til EU's generelle databeskyttelsesforordning ("GDPR"), udgiver vi denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger med det ene formål at informere dig som registreret om følgende emner vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger:

 • Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
 • Datadeling og fortrolighed
 • Datasikkerhed
 • Dine rettigheder som registreret
 • Behandling af dine personlige oplysninger
 • Kontaktoplysninger

Retsgrundlag for behandling af personoplysninger

Vi anvender en række juridiske grundlag for databehandling i overensstemmelse med den gældende lovgivningsramme relateret til beskyttelse af personlige oplysninger. Behandlingen af personlige oplysninger af ESET er hovedsageligt nødvendig for udførelsen af kontrakten, såsom brugsbetingelser eller slutbrugerlicensaftale ("EULA") med dig (art. 6 (1) (b) GDPR), der er gældende for levering af ESET-produkter eller -tjenester, medmindre andet udtrykkeligt er angivet, f.eks.:

 • Retsgrundlag for legitim interesse (art. 6 (1) (f) GDPR), som gør det muligt for os at behandle data om, hvordan du bruger vores tjenester og din tilfredshed med disse tjenester, for at give dig den bedste beskyttelse, support og oplevelse, vi kan tilbyde. Markedsføring er anerkendt i den gældende lovgivning som en legitim interesse, og derfor stoler vi normalt på det lovlige grundlag for markedsføringskommunikation eller samtykket, hvis det er relevant.

 • Samtykke (art. 6 (1) (a) GDPR), som vi kan anmode dig om i specifikke situationer, hvor vi anser dette juridiske grundlag for at være det mest passende, eller hvor det er påkrævet ved lov.

 • Overholdelse af en retlig forpligtelse (art. 6 (1) (c) GDPR), f.eks. dataopbevaring med henblik på elektronisk kommunikation og/eller fakturering.

Datadeling og fortrolighed

Vi deler ikke dine data med tredjeparter. ESET er dog et selskab, der opererer globalt gennem tilknyttede firmaer eller partnere, som en del af vores salgs-, service- og supportnetværk. Licens-, fakturerings- og teknisk supportoplysninger, der behandles af ESET, kan overføres til og fra dets tilknyttede firmaer eller partnere med det formål at opfylde EULA'en, eksempelvis i forbindelse med levering af tjenester eller support.

ESET foretrækker at behandle sine data i Den Europæiske Union (EU). Afhængigt af din placering (f.eks. når du bruger vores produkter og/eller tjenester uden for EU) og/eller den service, du vælger, kan det være nødvendigt at overføre dine data til et land uden for EU. For eksempel bruger vi tredjepartstjenester i forbindelse med cloud computing. I disse tilfælde udvælger vi omhyggeligt vores tjenesteudbydere og sikrer et passende databeskyttelsesniveau gennem kontraktmæssige såvel som tekniske og organisatoriske foranstaltninger. Som regel aftaler vi EU's standardkontraktbestemmelser, om nødvendigt med supplerende kontraktbestemmelser.

For nogle lande uden for EU, såsom Det Forenede Kongerige og Schweiz, har EU allerede fastsat et sammenligneligt databeskyttelsesniveau. På grund af det sammenlignelige databeskyttelsesniveau kræver overførsel af data til disse lande ingen særlig tilladelse eller aftale.

I henhold til gældende lovgivning og baseret på den legitime anmodning kan vi være forpligtet til at give oplysninger til offentlige myndigheder, retshåndhævende myndigheder eller andre enheder.


Datasikkerhed

ESET implementerer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et sikkerhedsniveau, der svarer til de potentielle risici. Vi gør vores bedste for at sikre, at behandlingssystemers og tjenesters fortrolighed, integritet, tilgængelighed og modstandsdygtighed konsekvent opretholdes. Men i tilfælde af et databrud, der resulterer i en risiko for dine rettigheder og friheder, vil vi underrette dig samt den relevante tilsynsmyndighed.


Dine rettigheder som registreret

Rettighederne for enhver registreret og alle registrerede (uanset om det er i en EU- eller en ikke-EU-stat) har de rettigheder, der er angivet nedenfor, garanteret af ESET. For at udøve dine rettigheder som registreret kan du kontakte os via en supportformular eller via e-mail på dpo@eset.sk. Til identifikationsformål vil vi bede dig om følgende oplysninger: navn, e-mailadresse og – hvis tilgængelig – licensnøgle eller kundenummer og virksomhedstilknytning. Undlad venligst at sende os andre personlige oplysninger, såsom fødselsdato. Vi vil gerne påpege, at vi behandler dine personlige oplysninger for at kunne behandle din anmodning samt til identifikationsformål

Ret til at tilbagetrække samtykke

Retten til at tilbagetrække et samtykke gælder kun i tilfælde af databehandling baseret alene på samtykke. Hvis vi behandler dine personlige oplysninger på grundlag af dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagetrække dette samtykke uden at angive nogen årsag. Tilbagetrækningen af dit samtykke er kun effektiv i fremtiden og påvirker ikke lovligheden af databehandling, der fandt sted før tilbagetrækningen af samtykket.

Ret til indsigelse

Retten til at gøre indsigelse mod behandling gælder i tilfælde af data, der behandles baseret på ESET's eller en tredjeparts legitime interesser. Hvis vi behandler dine personlige oplysninger for at beskytte en legitim interesse, har du som registreret til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod den legitime interesse, som vi har nævnt, og behandlingen af dine personlige oplysninger. Indsigelsen er kun effektiv i fremtiden og påvirker ikke lovligheden af databehandling, der fandt sted før indsigelsen. Hvis vi behandler dine personlige oplysninger til direkte markedsføringsformål, er det ikke nødvendigt at begrunde din indsigelse. Dette gælder også for profilering, for så vidt det er forbundet med en sådan direkte markedsføring. I alle andre tilfælde vil vi bede dig om kort at informere os om dine grunde til at gøre indsigelse mod ESET's legitime interesse i at behandle dine personlige oplysninger.

Bemærk venligst, at vi i nogle tilfælde er berettiget til at behandle dine personlige oplysninger yderligere på et særskilt juridisk grundlag; for eksempel til opfyldelse af en kontrakt, på trods af tilbagetrækning af dit samtykke eller indsigelse mod databehandling.

Ret til adgang

Som registreret har du til enhver tid ret til gratis at få oplysninger om dine data, der er gemt af ESET.

Ret til berigtigelse

Hvis vi uforvarende behandler forkerte personlige oplysninger om dig, har du ret til at få dem ændret.

Ret til sletning

Som registreret har du ret til at anmode om sletning eller begrænsning af behandlingen af dine personlige oplysninger. Hvis vi behandler dine personlige oplysninger, eksempelvis med dit samtykke, og du senere tilbagetrækker dem, sletter vi øjeblikkeligt dine personlige oplysninger, forudsat at der ikke er andet juridisk grundlag for at opbevare dem, for eksempel opfyldelse af en kontrakt. Dine personlige oplysninger vil også blive slettet, så snart de ikke længere er nødvendige til de formål, der er angivet for dem ved udgangen af vores opbevaringsperiode

Ret til begrænsning af behandling

Hvis vi udelukkende bruger dine personlige oplysninger til direkte markedsføring, og du tilbagekalder dit samtykke eller gør indsigelse mod ESETs underliggende legitime interesse, vil vi begrænse behandlingen af dine personlige oplysninger i det omfang, vi inkluderer dine kontaktoplysninger på vores interne sortliste for at give os mulighed for at undgå uopfordret kontakt. Ellers vil dine personlige oplysninger blive slettet.

Bemærk, at vi kan være forpligtet til at gemme dine data indtil udløbet af opbevaringsforpligtelser og -perioder udstedt af lovgiveren eller tilsynsmyndighederne. Opbevaringsforpligtelser og -perioder kan også følge af slovakisk lovgivning. Derefter slettes de tilsvarende data.

Ret til dataportabilitet

Vi er glade for at kunne give dig som registreret de personlige oplysninger, der behandles af ESET, i .xlsx format.

Ret til at klage

Som registreret har du til enhver tid ret til at klage til en tilsynsmyndighed. ESET er underlagt regulering i henhold til slovakisk lovgivning, og vi er bundet af databeskyttelseslovgivningen som en del af den Europæiske Union. Den relevante datatilsynsmyndighed er Den Slovakiske Republiks kontor for beskyttelse af personlige oplysninger, der ligger på Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovakiet.


Behandling af dine personlige oplysninger

Alle tjenester, der er integreret på disse hjemmesider og andre hjemmesider under ESET's kontrol, er underlagt denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger, herunder dem, der er underlagt specifikke vilkår for anvendelse sammen med regler for databehandling. Nogle dele af hjemmesiderne kan administreres af lokale ESET-partnere ved hjælp af ESET-hjemmesideplatformen, som kan være underlagt specifikke vilkår og betingelser baseret på lokal lovgivning.

Generelt kan du bruge disse hjemmesider til orienteringsformål uden at give personlige oplysninger og informere ESET om, hvem du er. På den anden side skal nogle af vores tjenester indsamle flere oplysninger:

 • Specifikt kan ESET indsamle personlige oplysninger med henblik på personlig kommunikation med dig for at besvare dine spørgsmål og opfylde dine anmodninger. Hvis du sender os produktbestillinger, serviceforespørgsler, andre anmodninger, eller hvis du uploader materiale til vores hjemmeside, er vi muligvis nødt til at kontakte dig for at få yderligere oplysninger, der er nødvendige for behandlingen eller for at opfylde din bestilling, forespørgsel eller krav. Til dette formål, såvel som med det formål at udføre de ønskede tjenester, er vi nødt til at behandle dine oplysninger, der leveres via webformularer, e-mail eller applikationer.

 • Hvis du er slutbruger af vores produkter eller tjenester, er behandlingen af dine oplysninger omfattet af den specifikke slutbrugerlicensaftale eller brugsbetingelser og dedikeret fortrolighedspolitik relateret til hvert produkt eller hver tjeneste. For mere information om databehandling, besøg venligst onlinehjælpedokumentationen dedikeret til vores produkter og tjenester. Du kan få adgang til dette direkte fra den grafiske brugergrænseflade for dit produkt ved at klikke på symbolet "?" Den maksimale opbevaringsperiode for faktureringsdata er fastsat ved lov, og vi er juridisk forpligtet til at opbevare disse data i en periode på 10 år. I modsætning til faktureringsdata gemmer vi kun licensdata i en periode, der ikke overstiger 12 måneder fra udløbsdatoen for din licens, og statistikker, der ikke kræver slutbrugerens identifikation, behandles i en periode på fire år.

 • Hvis du allerede er kunde hos os, eller hvis du accepterer behandlingen af dine oplysninger med henblik på markedsføringskommunikation, kan vi bruge dine oplysninger til at administrere markedsføringskommunikation, indtil du afmelder dig eller tilbagetrækker dit samtykke.

 • Kontaktoplysninger og data, der er indeholdt i dine supportanmodninger, er nødvendige for at kunne yde teknisk eller anden support fra ESET. Baseret på den kanal, hvormed du vælger at kontakte os, kan vi indsamle din e-mailadresse, telefonnummer, licensoplysninger, produktoplysninger og en beskrivelse af din supportsag. Du kan blive bedt om at give os andre oplysninger for at lette levering af support, såsom genererede logfiler eller dumps. Data fra en sådan support må kun bruges til levering af supporttjenesten og til at forbedre din oplevelse, mens du ydes support. Den maksimale opbevaringsperiode er begrænset af den tid, der kræves for at yde support og gennemgang, og kan ikke overstige en periode på 10 år - selv i en pseudonymiseret form.

 • E-mailadresser givet til ESET, for eksempel som en del af aktivering af prøvelicens eller køb på vores hjemmesider, kan også behandles i form af automatiseret behandling af personlige oplysninger, der består af brugen af personlige oplysninger til at evaluere visse personlige aspekter vedrørende en fysisk person, altså profilering. Din aktivitet på vores hjemmeside og din e-mailadresse kan blive brugt til at analysere eller forudsige aspekter vedrørende dine personlige præferencer med hensyn til ESET-produkter og -tjenester for at kunne levere personlige markedsføringsmeddelelser eller webstedsindhold uden væsentlige eller juridiske konsekvenser. Opbevaringsperiodens længde er baseret på kontraktens varighed eller udøvelsen af din ret til at gøre indsigelse mod behandling af data.

 • Kundefeedback, svar eller anmodninger kan leveres af dig via vores webformularer. Med henblik på opfølgning kan dine kontaktoplysninger, herunder e-mail-adresse eller andre data, anmodes om baseret på arten eller formålet med vores kommunikation. Datalagringsperioder kan variere afhængigt af arten eller formålet med kommunikationen eksplicit i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

 • Forsknings- eller undersøgelsesinput kan leveres af dig via din ESET-konto via vores webformularer. Med henblik på opfølgning kan dine kontaktoplysninger inklusive navn, efternavn, e-mailadresse eller andre data blive anmodet om, baseret på arten eller formålet med vores kommunikation. Data vil blive gemt indtil slutningen af kundeundersøgelsen eller undersøgelsen baseret på arten eller formålet med kommunikation eksplicit i overensstemmelse med denne fortrolighedspolitik.

 • Hvis du bruger vores produkter eller tjenester designet til forældre, er beskyttelsen af personlige data relateret til børn på plads som krævet af den respektive jurisdiktion. Alle yderligere oplysninger er inkluderet i produkt- eller servicedokumentationen.

 • Vi ønsker at gøre vores bedste for at hjælpe dig med at nyde mere sikker teknologi. Dit input er meget værdifuldt for os, og vi stiller en række kanaler, hvormed du kan give os prøver af ondsindet eller mistænkelig software, til rådighed. Prøver og deres metadata vil blive behandlet og gemt baseret på offentlighedens interesse samt ESET's legitime interesse, som er cybersikkerhed.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder som registreret, eller du har et spørgsmål eller et problem, bedes du sende os en besked på:

ESET, spol. s.r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk