Konfidencialitātes politika

Uzņēmums ESET, spol. s r. o. (juridiskā adrese: Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovākijas Republika; reģistrēts komercreģistrā, ko administrē Bratislavas I rajona tiesa, Sro daļa, ieraksta nr. 3586/B, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 31 333 535) kā Datu pārzinis (“ESET” vai “We”) vēlas rīkoties caurredzami attiecībā uz mūsu klientu, tīmekļa vietnes apmeklētāju un visu to personu (“Jūs”) personas datu apstrādi un konfidencialitāti, uz kuru personas datiem un informāciju attiecas apstrāde atbilstoši nosacījumiem EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULĀ (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). Lai īstenotu šo mērķi, Mēs publicējam šo Konfidencialitātes politiku ar vienīgo mērķi informēt Jūs par tālāk minētajām tēmām.

 • Personas datu apstrāde
 • Vispārīgi noteikumi
 • Datu konfidencialitāte
 • Datu subjekta tiesības

Personas datu apstrāde

Visu šajās tīmekļa vietnēs un citās ESET pārvaldītajās tīmekļa vietnēs iekļauto pakalpojumu darbību nosaka šī Konfidencialitātes politika; tas attiecas arī uz pakalpojumiem, kuru darbību nosaka konkrēti Lietošanas nosacījumi ar datu apstrādes noteikumiem. Dažas tīmekļa vietņu daļas var administrēt lokāli ESET partneri, izmantojot ESET tīmekļa vietnes platformu; šīs platformas darbību var noteikt konkrēti noteikumi un nosacījumi, kuru pamatā ir vietējā likumdošana.

Jūs varat vispārīgi izmantot mūsu tīmekļa vietnes informatīviem nolūkiem, nesniedzot personas datus un neinformējot ESET par savu identitāti. Tomēr dažu Mūsu pakalpojumu darbības nodrošināšanai nepieciešams apkopot papildinformāciju, kā aprakstīts tālāk.

 • ESET var apkopot personas informāciju, lai varētu tieši sazināties ar Jums, atbildēt uz Jūsu jautājumiem un pieprasījumiem. Ja sūtīsit Mums produktu pasūtījumus, pakalpojumu pieprasījumus vai citas prasības vai augšupielādēsit jebkādus materiālus Mūsu tīmekļa vietnē, Mums, iespējams, būs ar Jums jāsazinās, lai iegūtu papildinformāciju, kas nepieciešama apstrādei vai Jūsu pasūtījuma, pieprasījuma vai prasības izpildei. Šim nolūkam, kā arī pieprasītās pakalpojumu sniegšanas nolūkam Mums ir jāapstrādā detalizēta informācija par Jums, ko nodrošināsit, izmantojot tīmekļa veidlapas, e-pasta ziņojumus vai pieteikumus.
 • Ja esat Mūsu produktu vai pakalpojumu Gala lietotājs, uz Jūsu datu apstrādi attiecas atbilstošā produkta vai pakalpojuma konkrētais Gala lietotāja licences līgums vai Lietošanas nosacījumi un Konfidencialitātes politika. Lai iegūtu papildinformāciju par datu apstrādi, apmeklējiet Mūsu tiešsaistes palīdzības dokumentāciju par Mūsu produktiem un pakalpojumiem. Lai tieši piekļūtu šai dokumentācijai, sava produkta grafiskajā lietotāja saskarnē noklikšķiniet uz simbola “?”. Rēķinu sagatavošanai nepieciešamo datu maksimālo glabāšanas ilgumu nosaka tiesību akti, un Mums ir juridisks pienākums glabāt datus 10 gadu periodā. Atšķirībā no rēķinu sagatavošanai nepieciešamajiem datiem Mēs glabājam licencēšanas datus tikai laika periodu, kas nepārsniedz 12 mēnešus no Jūsu licences derīguma beigu datuma, savukārt statistikas dati, uz kuriem neattiecas prasība identificēt Gala lietotāju, tiek apstrādāti 4 gadu periodā.
 • Ja jau esat Mūsu klients vai piekrītat savu datu apstrādei mārketinga saziņas nolūkiem, Mēs varam izmantot detalizētu informāciju par Jums, lai administrētu mārketinga saziņu, līdz anulēsit abonementu vai atsūtīsit savas piekrišanas atsaukumu.
 • Jūsu pakalpojumu pieprasījumos ietvertā kontaktinformācija un dati ir nepieciešami, lai ESET varētu nodrošināt tehniskā atbalsta vai cita veida atbalsta pakalpojumu. Atkarībā no tā, kādu kanālu izmantosit saziņai ar Mums, varam apkopot Jūsu e-pasta adresi, tālruņa numuru, licences informāciju, detalizētu informāciju par produktu un atbalsta gadījuma aprakstu. Iespējams, Jums tiks lūgts sniegt citu informāciju (piemēram, ģenerētos žurnālfailus vai izmetes), lai veicinātu atbalsta pakalpojuma sniegšanu. Atbalsta datus drīkst izmantot tikai atbalsta pakalpojuma sniegšanai un klienta pieredzes uzlabošanai atbalsta sniegšanas laikā. Maksimālo glabāšanas periodu ierobežo laiks, kas nepieciešams atbalsta sniegšanai un pārskatīšanai, un arī tad, ja dati tiek glabāti pseidonimizētā formātā, to glabāšanas periods nedrīkst pārsniegt 10 gadus.
 • Jūs varat sniegt klienta atsauksmes un atbildes vai iesniegt pieprasījumus, izmantojot Mūsu tīmekļa veidlapas. Sekojuma nolūkos atkarībā no saziņas būtības vai nolūka varam pieprasīt Jūsu kontaktinformāciju, tostarp e-pasta adresi vai citus datus. Datu glabāšanas periodi var atšķirties atkarībā no saziņas būtības vai nolūka, nodrošinot skaidru atbilstību šai Konfidencialitātes politikai.
 • ESET var apkopot informāciju par Jūsu datoru, tostarp Jūsu IP adresi, ja tā ir pieejama, informāciju par operētājsistēmu un pārlūkprogrammas veidu; šī informācija tiek apkopota sistēmas administrēšanas nolūkiem, kā arī, lai sniegtu apkopotu informāciju Mūsu reklāmdevējiem uz leģitīmu interešu juridiskā pamata. Tie ir statistikas dati par lietotāju pārlūkošanas darbībām un modeļiem — šie dati neidentificē konkrētus lietotājus. Šī paša iemesla dēļ varam iegūt informāciju par Jūsu vispārīgajiem interneta lietošanas paradumiem, izmantojot sīkfailu, kas tiek saglabāts Jūsu datora cietajā diskā. Sīkfaili ietver informāciju, kas tiek pārsūtīta uz Jūsu datora cieto disku. Šie faili palīdz Mums uzlabot vietni, kā arī nodrošināt labāku, lielākā mērā personalizētu pakalpojumu. Varat nepiekrist sīkfailu pieņemšanai, aktivizējot savas pārlūkprogrammas iestatījumu, kas ļauj atteikties no sīkfailu iestatīšanas. Tomēr, ja atlasīsit šo iestatījumu, iespējams, nevarēsit piekļūt konkrētām Tīmekļa vietnes daļām. Izņemot gadījumus, kad pārlūkprogrammā būsit norādījis iestatījumu sīkfailu noraidīšanai, Mūsu sistēma izdos sīkfailus, kad pieteiksities Mūsu vietnē.
 • Mēs darām visu iespējamo, lai Jūs varētu izmantot drošu tehnoloģiju. Jūsu sniegtās atsauksmes ir ļoti vērtīgas, un varat izmantot vairākus kanālus, lai informētu par ļaunprātīgas vai aizdomīgas programmatūras piemēriem. Paraugi un to metadati tiks apstrādāti un glabāti atbilstoši sabiedrības interesēm, kā arī atbilstoši ESET leģitīmajām interesēm (kiberdrošība).

Vispārīgi noteikumi

Mēs izmantojam tikai dažus datu apstrādes juridiskos pamatus atbilstoši VDAR tiesību aktiem. Uz mūsu darbībām galvenokārt attiecas tālāk minētie juridiskie pamati.

The goal of this Privacy Policy is to provide a general overview of legal basis and data processing principles of ESET. If You are looking for more information concerning data collection facilitated by particular ESET product or service, visit our dedicated websites.

 • Ar līgumtiesisku nepieciešamību saistīts juridiskais pamats ir piemērojams, ja attiecas uz Mūsu produktiem un pakalpojumiem, ko nodrošinām atbilstoši Gala lietotāja licences līgumiem vai Lietošanas nosacījumiem.
 • Tāds leģitīmu interešu juridiskais pamats vai pat sabiedrības intereses attiecībā uz kiberdrošību, kas piešķir Mums tiesības apkopot paraugus un pakalpojumu datus analīzei, lai varētu nodrošināt Jums vēl uzlabotu aizsardzību, atbalstu un lietotāja pieredzi. VDAR atzīst pat mārketinga intereses kā leģitīmas intereses, tādēļ paļaujamies uz šo koncepciju attiecībā uz sīkfailiem, ko izmantojam savās tīmekļa vietnēs un saziņā ar klientiem.
 • Piekrišana, ja to pieprasa likumdošana.
 • Juridiska pienākuma izpilde, piemēram, elektroniskas saziņas, rēķinu sagatavošanas vai norēķinu prasības.

Šīs Konfidencialitātes politikas mērķis ir sniegt vispārīgu pārskatu par ESET juridisko pamatu un datu apstrādes principiem. Ja vēlaties iegūt plašāku informāciju par datu apkopošanu, kuras pamatā ir konkrēts ESET produkts vai pakalpojums, apmeklējiet Mūsu atvēlētās tīmekļa vietnes.

Datu konfidencialitāte

Uzņēmums ESET darbojas visā pasaulē caur meitasuzņēmumiem vai citiem vietējiem ESET partneriem, kuri ir iekļauti Mūsu izplatīšanas, pakalpojumu un atbalsta tīklā. ESET apstrādātā informācija var tikt nosūtīta vietējiem ESET partneriem, kā arī no ESET partneriem var tikt saņemta šāda informācija. Atkarībā no Jūsu atrašanās vietas un pakalpojuma, ko izvēlaties izmantot, ESET var būt nepieciešams nosūtīt jūsu datus uz tādu valsti, kurā nav pieņemts Eiropas Komisijas lēmums par aizsardzības līmeņa pietiekamību. Arī šādā gadījumā uz visiem informācijas nosūtīšanas gadījumiem attiecas datu aizsardzības likumdošanas noteikumi, un informācija tiks sūtīta tikai nepieciešamības gadījumā. Līguma standartklauzulas, Saistoši korporatīvie noteikumi vai citi atbilstoši drošības pasākumi ir jāīsteno bez izņēmumiem.

Mūsu mērķis ir novērst datu nevajadzīgi ilgu glabāšanu, nodrošinot ESET produktus un pakalpojumus.

ESET īsteno atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu potenciālajiem riskiem atbilstošu drošības līmeni. Mēs darām visu iespējamo, lai gādātu par apstrādes sistēmu un pakalpojumu pastāvīgu konfidencialitāti, integritāti, pieejamību un noturību. Tomēr tāda aizsardzības pārkāpuma gadījumā, kas apdraud Jūsu tiesības un brīvību, esam gatavi informēt uzraudzības iestādi, kā arī datu subjektus.

Datu subjekta tiesības

Uz ESET attiecas Slovākijas tiesību aktu noteikumi, un mums kā Eiropas Savienības dalībvalstij ir saistoši datu aizsardzības tiesību akti.  Visiem Datu subjektiem ir šādas tiesības:

 • tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, kas ir ESET rīcībā;
 • tiesības labot neprecīzus personas datus (Jums ir arī tiesības labot nepilnīgus personas datus);
 • tiesības pieprasīt savu personas datu dzēšanu;
 • tiesības pieprasīt ierobežot savu personas datu apstrādi;
 • tiesības iebilst pret apstrādi;
 • tiesības uz datu pārnešanu.

Mēs uzskatām, ka visa informācija, ko apstrādājam, ir vērtīga un nepieciešama leģitīmiem nolūkiem, nodrošinot pakalpojumus un produktus mūsu klientiem, un šī informācija ir jāaizsargā ar augstāko prioritāti.

Ja vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības vai Jums ir jautājums par personas datu aizsardzību vai konfidencialitātes aizsardzību, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk norādīto kontaktinformāciju.

ESET, spol. s r.o.
Datu aizsardzības speciālists
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovākijas Republika
dpo@eset.sk

 

 

Atstājiet pieprasījumu