ESET został określony „Głównym graczem” w raporcie IDC MarketScape

Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2021 Vendor Assessment

ESET został określony jednym z głównych graczy (Major Player) w raporcie IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2021 Vendor Assessment (listopad 2021, IDC #US48306021).

W raporcie IDC MarketScape ESET został nazwany „Głównym graczem”(Major Player). Czytamy w nim „Prywatna firma ESET jest rentowna i reinwestuje zyski w obszary, które bezpośrednio przyczyniają się do rozwoju oferowanych przez nią produktów, w tym w rozwój oprogramowania, badania głównych zagrożeń i wykrywania ukrytych zagrożeń".

IDC MarketScape Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2021 Vendor Assessment

ŹRÓDŁO: IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2021 Vendor Assessment, autor: Michael Suby listopad 2021, IDC #US45922220e.

Model analizy dostawców IDC MarketScape służy porównaniu kondycji konkurencyjnej dostawców ICT na danym rynku. W badaniu wykorzystuje się zobiektywizowaną metodologię punktacji opartą na kryteriach jakościowych i ilościowych, której wynikiem jest pojedyncza, graficzna ilustracja pozycji każdego dostawcy na danym rynku. Ocena Możliwości (Capabilities) uwzględnia sam produkt, zdolność zdobycia rynku i domknięcia sprzedaży przez dostawcę w krótkim okresie czasu. Ocena Strategia (Strategy) obrazuje dostosowanie strategii dostawcy do wymagań klienta w perspektywie 3-5 lat. Wielkość kół odzwierciedla udział dostawcy w rynku.

 

Według IDC MarketScape, „ESET ma silną pozycję w porównaniu z innymi dostawcami, oferując szerokie i naturalnie zintegrowane rozwiązanie na platformie międzyproduktowej”.

IDC MarketScape zauważa również, że „Wsparcie w językach lokalnych, bezpośrednio lub poprzez partnerów, dotyczy regionów, w których ESET jest obecny w istotnym stopniu, a mianowicie w Ameryce Północnej, Japonii i Ameryce Łacińskiej”.

Klienci ESET korzystają również z wewnętrznych mechanizmów wykrywania ukrytych zagrożeń oraz z unikalnych danych o zagrożeniach, które firma gromadzi i analizuje. Wszystko to było możliwe dzięki ciągłemu dążeniu firmy ESET do samodoskonalenia, naciskowi kładzionemu na prace badawcze, kulturze opartej na nowoczesnej technologii i stabilnemu kierownictwu.

Pavol Balaj, Segment Director for Enterprises w ESET powiedział: „Jesteśmy bardzo dumni, że zostaliśmy uznani za jednego z głównych graczy w rankingu IDC MarketScape: Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises. Ponieważ cyberataki są jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla współczesnych firm, w ESET inwestujemy w pracowników i technologię, aby dostarczać rozwiązania, które są odpowiedzią na stale zmieniający się krajobraz zagrożeń. Będziemy dalej podążać ścieżkę innowacji, aby zapewnić najwyższy możliwy poziom ochrony dla naszych klientów i partnerów”.

Aby dowiedzieć się więcej o ofercie ESET Endpoint Security dla przedsiębiorstw, kliknij tutaj.

Aby zapoznać się z raportem IDC MarketScape, proszę wypełnić formularz na tej stronie. Z przyjemnością wyślemy Państwu bezpłatny egzemplarz.

Pobierz raport