Jeszcze jeden sukces ESET!
Tytuł kluczowego gracza (Top Player) w raporcie Radicati Endpoint Security Market Quadrant 2021

Po raz czwarty z rzędu ESET otrzymał tytuł kluczowego gracza (Top Player) w raporcie Radicati Endpoint Security Market Quadrant.

W ocenie stanu rynku na rok 2021 firma Radicati, będąca wiodącym analitykiem branżowym, po zapoznaniu się z ofertą 18 głównych producentów, umieściła ESET wśród zaledwie pięciu dostawców rozwiązań bezpieczeństwa stacji roboczych w kategorii „Top Player” (kluczowy gracz).

Uznając ESET za kluczowego gracza, Radicati zalicza go do „aktualnych liderów rynku, oferującego produkty z szerokim i głębokim zakresem funkcjonalności, ale również dobrze zdefiniowaną wizją dalszego rozwoju”.

Radicati Market QuadrantSM jest chroniony prawami autorskimi należącymi do The Radicati Group, Inc., listopad 2021. Niniejszy raport został dopuszczony do dystrybucji na podstawie subskrypcji. Prawo do publikacji i dystrybucji przysługuje wyłącznie subskrypcjobiorcy. Zamieszczenie dostawców i produktów w Radicati Market QuadrantsSM nie powinny być traktowane jako rekomendacja, ale raczej jako wyraz opinii Radicati Group opartej na recenzjach produktów, badaniach pierwotnych, wywiadach ze sprzedawcami, danych historycznych i innych wskaźnikach. Market QuadrantsSM w zamierzeniu The Radicati Group winien być traktowany jako jedno z wielu źródeł informacji, z których czytelnicy korzystają przy formułowaniu opinii i podejmowaniu decyzji. Matryce Radicati Market QuadrantsSM zmieniają się w czasie, a ich celem jest przedstawienie sytuacji na danym rynku w danym momencie. Grupa Radicati nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności tych informacji. Radicati Group nie ponosi odpowiedzialności za błędy, pominięcia lub nieadekwatność informacji zawartych w niniejszym dokumencie, ani za ich interpretacje.

„Rozwiązania ESET Endpoint Security są znane z wysokiej skuteczności i wysokiego współczynnika wykrywalności zagrożeń” - w taki sposób Radicati podsumowuje mocne strony ESET.

Rozwiązania ESET są również chwalone za „niskie zużycie zasobów systemowych”, przy czym Radicati zauważa, że „rozwiązania te zaprojektowano z myślą o łatwym wdrożeniu i użytkowaniu”.

Konsola zarządzania oprogramowaniem ESET PROTECT jest również mocną stroną rozwiązania, gdyż zapewnia „widoczność lokalnych i zdalnych stacji roboczych w czasie rzeczywistym, a także pełne raportowanie z jednego ekranu dla rozwiązań ESET klasy korporacyjnej, bezpiecznie wdrożonych lokalnie lub w chmurze”.

W podsumowaniu napisano, że „rozwiązanie ESET Endpoint Security dobrze nadaje się do ochrony firm pracujących w środowisku heterogenicznym, w których urządzenia pracują np. pod kontrolą systemów operacyjnych Windows, macOS, Linux i innych".

Juraj Malcho, Chief Technology Officer w firmie ESET, powiedział: „Cieszymy się, że zostaliśmy uznani za kluczowego gracza w raporcie Endpoint Security Market Quadrant 2021 firmy Radicati, gdzie znaleźliśmy się w wyborowym towarzystwie. W ESET nieustannie wprowadzamy innowacje technologiczne i oferujemy kompleksowy portfel produktów, służących do ochrony przed nawet najbardziej zaawansowanymi zagrożeniami. Naszym celem jest oferowanie klientom i partnerom najlepszych rozwiązań, tak by mogli skupić się na rozwoju swoich firm. Ochrona postępu jest naszym raison d'être".

Zapoznaj się z oceną rynku dokonaną przez Radicati i uzyskaj bezpłatny dostęp do pełnego raportu z wyrazami uszanowania od ESET.

Pobierz raport