Zdalna administracja końcówkami

ESET® Remote Administrator

 

Intuicyjna konsola webowa do zarządzania bezpieczeństwem endpointów, serwerów i urządzeń mobilnych

  • Nowy rozwijalny interfejs webowej konsoli
  • Multi-tenant - ustawiaj określone dostępy i przywileje dla wielu niezależnych użytkowników
  • ESET Remote Administrator 6 teraz działa również na systemie Linux
  • Architektura serwer/proxy zwiększająca odporność sieci
  • Koncentracja na grupach
  • Dostępne jako prekonfigurowana maszyna wirtualna w Microsoft Azure bez konieczności lokalnej instalacji

Korzyści ESET Remote Administrator

Komponenty

Wsparcie wielu platform

Działa na systemach Windows i Linux. Wdrażaj potrzebne ci składniki rozwiązania globalnie, indywidualnie lub uruchom je jako maszynę wirtualną.

ESET Remote Administrator Server

Odpowiada za komunikację z agentami oraz zbieranie i przechowywanie danych aplikacji. Bez spadku wydajności obsługuje nawet dziesiątki tysięcy klientów.

Indywidualni agenci działający bez podłączenia do sieci

Indywidualni agenci wykonują wszystkie zadania i polityki bezpośrednio na chronionej maszynie, nawet bez połączenia z narzędziem Remote Administrator.

Nowa konsola webowa

Nowy interfejs zaprojektowany przy współpracy z ekspertami IT oferuje doskonały podgląd bezpieczeństwa całej sieci.

Architektura server/proxy - wsparcie twojej sieci

Zdalne lokalizacje nie wymagają już instalacji serwera; ESET Remote Administrator Proxy zbiera i przesyła gromadzone dane przez główny serwer.

Rogue detection sensor

ESET Remote Administrator pomaga administratorom wykrywać wszystkie niechronione urządzenia w sieci.

Użyteczność

ESET License Administrator

Zarządzaj wszystkimi licencjami w czasie rzeczywistym z jednego przejrzystego narzędzia webowego.

Obsługa wielu użytkowników

Pojedyncza instancja może służyć wielu niezależnym użytkownikom o różnych poziomach dostępu i przywilejach. Sami użytkownicy nie widzą danych innych użytkowników.

Dostępne też jako maszyna wirtualna Azure

Wypróbuj rozwiązanie bez konieczności jego instalacji. Licencje Microsoft Client Access dostępne w pakiecie.

Bezpieczna komunikacja

Gwarantowana standardem Transport Layer Security (TLS) 1.0 oraz dodatkowymi certyfikatami. Użytkownicy są chronieni cyfrowymi podpisami i szyfrowaniem.

2FA - dwuskładnikowa autentykacja loginu

Chroń dostęp do ESET Remote Administrator dwuskładnikową autentykacją dostępną bezpłatnie do 10 kont i obsługiwaną bezpośrednio z konsoli webowej.

Zintegrowany ESET SysInspector®

Dzięki narzędziu ESET SysInspector, administratorzy mogą w konsoli webowej prześledzić wstecz każdy incydent bezpieczeństwa i zmiany w systemie dla każdej chronionej końcówki.

Dogłębne dopasowanie

Dynamiczne i statyczne grupy

Przypisuj klientów do grup statycznych i dynamicznych, ustawiając im odpowiednie kryteria; wyznaczone urządzenia klienckie będą do nich przenoszone automatycznie.

Polityki

Wymuszaj politykę bezpośrednio przez agenta, wdrażając określone polityki grup dynamicznych nawet bez podłączenia do serwera ESET Remote Administrator.

Wyzwalacze

Określaj czy i kiedy specyficzne zadanie ma zostać wykonane. Planuj wyzwalacze i łącz je z grupami dynamicznymi, aktywując zadanie na kliencie w momencie jego dołączenia do grupy.

Raporty

ESET Remote Administrator gromadzi w raportach tylko niezbędne dane, całość logów przechowując na kliencie i w rezultacie znacząco zwiększając wydajność bazy danych.

Powiadomienia

Konfiguruj wymagane alerty w kilku krokach. Przypisuj szablony powiadomień specyficznym grupom dynamicznym klientów i korzystaj z wyzwalaczy.

Integracja z IBM® QRadar®

Wszystkie znaczące zdarzenia w sieci eksportowane są w formacie LEEF, natywnie wspierany przez IBM QRadar SIEM.

ESET Mobile Device Management dla Apple iOS

Zwiększaj bezpieczeństwo swojej floty urządzeń iOS zdalnie wysyłając im ustawienia i restrykcje. Zobacz więcej

Wybierz dogodny tryb instalacji

Instalacja All-in-one

Pobierz wszystkie składniki ESET Remote Administrator jednym instalatorem dla systemów Windows.

Maszyny wirtualne

Pobierz maszyny wirtualne ESET Remote Administrator Server, Proxy lub MDM Connector i włącz je w swoje wirtualne środowisko.

Samodzielny instalator

Pobierz wybrane składniki ESET Remote Administrator dokładnie spełniając wymagania swojej sieci.

Maszyna wirtualna AZURE

Korzystaj z prekonfigurowanej maszyny wirtualnej w środowisku Microsoft Azure bez lokalnej instalacji.

Dowiedz się więcej

Ten produkt jest częścią

Galeria

Dodatkowe informacje