Zdalna administracja końcówkami

ESET® Remote Administrator

 

Intuicyjna konsola webowa do zarządzania bezpieczeństwem endpointów, serwerów i urządzeń mobilnych

  • Nowy rozwijalny interfejs webowej konsoli
  • Multi-tenant - ustawiaj określone dostępy i przywileje dla wielu niezależnych użytkowników
  • ESET Remote Administrator 6 teraz działa również na systemie Linux
  • Architektura serwer/proxy zwiększająca odporność sieci
  • Koncentracja na grupach
  • Dostępne jako prekonfigurowana maszyna wirtualna w Microsoft Azure bez konieczności lokalnej instalacji
Gartner Peer Insights logo

Korzyści ESET Remote Administrator

Komponenty

Wsparcie wielu platform

Działa na systemach Windows i Linux. Wdrażaj potrzebne ci składniki rozwiązania globalnie, indywidualnie lub uruchom je jako maszynę wirtualną.

ESET Remote Administrator Server

Odpowiada za komunikację z agentami oraz zbieranie i przechowywanie danych aplikacji. Bez spadku wydajności obsługuje nawet dziesiątki tysięcy klientów.

Indywidualni agenci działający bez podłączenia do sieci

Indywidualni agenci wykonują wszystkie zadania i polityki bezpośrednio na chronionej maszynie, nawet bez połączenia z narzędziem Remote Administrator.

Nowa konsola webowa

Nowy interfejs zaprojektowany przy współpracy z ekspertami IT oferuje doskonały podgląd bezpieczeństwa całej sieci.

Architektura server/proxy - wsparcie twojej sieci

Zdalne lokalizacje nie wymagają już instalacji serwera; ESET Remote Administrator Proxy zbiera i przesyła gromadzone dane przez główny serwer.

Rogue detection sensor

ESET Remote Administrator pomaga administratorom wykrywać wszystkie niechronione urządzenia w sieci.

Użyteczność

ESET License Administrator

Zarządzaj wszystkimi licencjami w czasie rzeczywistym z jednego przejrzystego narzędzia webowego.

Obsługa wielu użytkowników

Pojedyncza instancja może służyć wielu niezależnym użytkownikom o różnych poziomach dostępu i przywilejach. Sami użytkownicy nie widzą danych innych użytkowników.

Dostępne też jako maszyna wirtualna Azure

Wypróbuj rozwiązanie bez konieczności jego instalacji. Licencje Microsoft Client Access dostępne w pakiecie.

Bezpieczna komunikacja

Gwarantowana standardem Transport Layer Security (TLS) 1.0 oraz dodatkowymi certyfikatami. Użytkownicy są chronieni cyfrowymi podpisami i szyfrowaniem.

2FA - dwuskładnikowa autentykacja loginu

Chroń dostęp do ESET Remote Administrator dwuskładnikową autentykacją dostępną bezpłatnie do 10 kont i obsługiwaną bezpośrednio z konsoli webowej.

Zintegrowany ESET SysInspector®

Dzięki narzędziu ESET SysInspector, administratorzy mogą w konsoli webowej prześledzić wstecz każdy incydent bezpieczeństwa i zmiany w systemie dla każdej chronionej końcówki.

Dogłębne dopasowanie

Dynamiczne i statyczne grupy

Przypisuj klientów do grup statycznych i dynamicznych, ustawiając im odpowiednie kryteria; wyznaczone urządzenia klienckie będą do nich przenoszone automatycznie.

Polityki

Wymuszaj politykę bezpośrednio przez agenta, wdrażając określone polityki grup dynamicznych nawet bez podłączenia do serwera ESET Remote Administrator.

Wyzwalacze

Określaj czy i kiedy specyficzne zadanie ma zostać wykonane. Planuj wyzwalacze i łącz je z grupami dynamicznymi, aktywując zadanie na kliencie w momencie jego dołączenia do grupy.

Raporty

ESET Remote Administrator gromadzi w raportach tylko niezbędne dane, całość logów przechowując na kliencie i w rezultacie znacząco zwiększając wydajność bazy danych.

Powiadomienia

Konfiguruj wymagane alerty w kilku krokach. Przypisuj szablony powiadomień specyficznym grupom dynamicznym klientów i korzystaj z wyzwalaczy.

Integracja z IBM® QRadar®

Wszystkie znaczące zdarzenia w sieci eksportowane są w formacie LEEF, natywnie wspierany przez IBM QRadar SIEM.

ESET Mobile Device Management dla Apple iOS

Zwiększaj bezpieczeństwo swojej floty urządzeń iOS zdalnie wysyłając im ustawienia i restrykcje. Zobacz więcej

Wybierz dogodny tryb instalacji

Instalacja All-in-one

Pobierz wszystkie składniki ESET Remote Administrator jednym instalatorem dla systemów Windows.

Maszyny wirtualne

Pobierz maszyny wirtualne ESET Remote Administrator Server, Proxy lub MDM Connector i włącz je w swoje wirtualne środowisko.

Samodzielny instalator

Pobierz wybrane składniki ESET Remote Administrator dokładnie spełniając wymagania swojej sieci.

Maszyna wirtualna AZURE

Korzystaj z prekonfigurowanej maszyny wirtualnej w środowisku Microsoft Azure bez lokalnej instalacji.

Dowiedz się więcej

Ten produkt jest częścią

Galeria

ESET Remote Administrator image
ESET Remote Administrator image
ESET Remote Administrator image
ESET Remote Administrator image
ESET Remote Administrator image

Dodatkowe informacje