ESET ERHÅLLER STATUSEN MÄSTARE 2018 (CHAMPION) I CANALYS LEDARSKAPSMATRIS

Med sammanvägda bästa prestanda i Canalys-matrisen bekräftar ESET sitt imponerande engagemang för sina återförsäljare.

Så fungerar matrisen

Canalys-matrisen är en grafisk presentation som bedömer en leverantörs prestationer. X-axeln sammanställs av samarbetspartners i olika kanaler och y-axeln är en analytikerbedömning.

Därför är ESETs återförsäljarprogram så uppskattat

Canalys bedömer ESET som en mästare för dess ständiga förbättringar i säljkanalsprocesserna, enkelheten i att göra affärer och genom att göra hållbara investeringar i framtiden för sina säljkanalsmodeller.

ESET som förebild för sina konkurrenter

ESETs placering i över högra hörnet visar både på våra enorma framsteg och på att vi nu utgör en förebild, i egenskap av mästare!

Vi strävar efter att växa tillsammans

”Jag gläds åt att denna utmärkelse bekräftar att våra samarbetspartner gillar att arbeta med oss. Tillförlitliga produkter av bästa kvalitet i kombination med enkelheten att göra affärer utgör grundpelarna i vår strategi för säljkanaler och ger oss möjlighet att växa tillsammans med våra samarbetspartners.” Miroslav Mikus, Försäljnings- och marknadschef för ESET EMEA.

Vill du bli återförsäljare för ESET?

Canalys ledarskapsmatris

Europa, Mellanöstern och Afrika, oktober 2018

Skaffa ett kostnadsfritt exemplar av Canalys ledarskapsmatris för betygsättning av globala teknikleverantörers relationer med sina respektive samarbetspartners och djupare insikter i ESETs överlägsna prestationer.

This is just a glimpse of what ESET has to offer

Find out more about what ESET has to offer and how you could be supplying these award-winning products to your customers. We also have a best in class partner program with nordic based support & training.

CRN® 5-Star rating 2019 Partner Program Guide: 5th consecutive year.

ESET achieves highest score in SE Labs test in Q1 2019.

ESET ranked highest final score by VBSpam test in June 2019.

ESET #1 in AV Comparatives Performance test in May 2019.

30 år av kontinuerliga tekniska innovationer

Rulla ut ESETs unika flerskiktade, teknik med molnstöd – det mest avancerade skyddet mot skadeprogram på marknaden – utvecklat av 13 FoU-center över hela världen.​​​​​​

Maskininlärning och mänsklig expertis

Automatiserad utvärdering av hot i kombination med säkerhetsforskare i världsklass

Teknisk support
av hög kvalitet

Lokalt och tillförlitligt stöd dygnet runt alla dagar över hela världen på ditt eget språk

Liten
signaturfil

Oberoende prover bevisar låg påverkan på prestanda och lägsta nätpåverkan

Enkel
distribution

Bekymmersfri implementering. Samlad skärmbild, hantering med ett enda klick för alla produkter

Lågt antal
falsklarm

Teknik som arbetar i flera nivåer säkerställer bäst detektering och minimerar antalet falska träffar

Mer än ett partnerskap

7 utmärkta anledningar till varför ni bör gå med i ESETs återförsäljarprogram och dra nytta av att vara ”mer än bara en partner”.