Säkerhetslösningar för virtuella system för företag

Era virtuella maskiner – skyddade av ESET-teknik

Vare sig ni använder VMware eller andra virtualiseringslösningar kan ni vara säkra på att ESET-skyddet håller era virtuella system säkra.

Agentfri

ESET Virtualization Security for VMware NSX- och vShield-tillämpning ger effektivt skydd utan agent för alla virtuella maskiner och ger hög säkerhet som inte gör era virtuella maskiner långsammare.

 • Lättinstallerat

ESETs virtuella säkerhetstillämpningar kan distribueras till flera värddatorer samtidigt.

 • Användarvänligt

Er ESET-säkerhet kan hanteras med ESET Remote Administrator 6 som även finns som en virtuell tillämpning.

 • Lätt att överföra

Överför era befintliga licenser vid migrering från fysiska maskiner till virtuella datorer utan extra kostnad.

Dessutom har lösningen inbyggt stöd för VMware vMotion och vCenter och är kompatibel med ESET Remote Administrator 6, ESETs webb-baserade konsol, vilket gör det möjligt att direkt gå på djupet till virtuella maskiner för att utföra snabba uppgifter samt fullständig säkerhetshantering för endpoints.

ESET Virtualization Security for VMware

Agentbaserat

Med ESET Shared Local Cache och skyddet från en ESET-säkerhetsprodukt får du samma kompletta uppsättning av verktyg säkerhetsfunktioner som du skulle ha haft i en fysisk miljö, plus mycket högre genomsökningshastighet.

Endpoint-antivirus

ESET Endpoint Antivirus 6 for Windows
ESET Endpoint Antivirus 6 for macOS

Endpoint-säkerhet

ESET Endpoint Security 6 for Windows
ESET Endpoint Security 6 for macOS

Filserversäkerhet

ESET File Security 6 for Microsoft Windows Server.

E-postserversäkerhet

ESET Mail Security 6 for Microsoft Exchange Server

 • Enastående prestanda

Vanligtvis delar virtuella datorer samma grundinstallation, vilket leder till att 70–80 % filerna är samma i olika virtuella datorer. ESET Shared Local Cache sparar metadata om rena filer från tidigare genomsökta maskiner inom samma hypervisor. Detta innebär att filer som redan genomsökts på en virtuell dator inte genomsöks igen på andra virtuella maskiner i samma virtuella miljö, något som skyndar på genomsökningen betydligt.

 • Skydd i flera nivåer

ESET Shared Local Cache (delat lokalt cache-minne) i kombination med en agentbaserad ESET-lösning ger heltäckande IT-säkerhet för ert företag med hjälp av skydd i flera lager – inklusive vår beprövade detekteringsteknik ESET NOD32® och helt anpassningsbara genomsökningsalternativ.

ESET Shared Local Cache

ESET Security Management Center

Fysiska och virtuella maskiner hanteras från en samlad plats via ESET Security Management Center, vilket möjliggör rollbaserad hantering och en instrumentpanel och webbkonsol för att ”titta och se” med möjlighet att gå på djupet så att man kan utföra alla åtgärder som krävs. ESET Security Management Center kan installeras på Windows- och Linux-servrar och finns även som en virtuell tillämpning.

Den virtuella tillämpningen ESET Security Management Center förenklar distribution av ESET Security Management Center och är snabbare än att använda allt-i-ett-installationen eller installationspaket för komponenter.

Det stöder både inbyggda/bare-metal-hypervisorer (VMware vSphere/ESXi, Microsoft Hyper-V) och värdbaserade hypervisorer som normalt körs på desktop-operativsystem (VMware Workstation, VMware Player, Oracle VirtualBox).

Den virtuella tillämpningen levereras som en OVA-fil (Open Virtualization Appliance) och innehåller flera tillämpningstyper av ESET Security Management Center – serverkomponent inklusive rogue-detektor, proxy-komponent och komponent för hantering av mobila enheter.

ESET Security Management Center

Läs mer

Virtuella servrar

ESETs säkerhetslösningar för servrar är utformade för virtuella miljöer och en rad funktioner för problemfri drift och hög prestanda.

 • Undantagna processer

Administratören kan ange processer som ignoreras av modulen för realtidsskydd – alla filåtgärder som kan hänföras till dessa privilegierade processer anses säkra. Detta är användbart för processer som ofta stör realtidsskyddet, såsom backup eller migrering av virtuella maskiner under drift. Uteslutna processer kan till och med ha åtkomst till osäkra filer eller objekt utan att något larm initieras.

 • Oberoende från ögonblicksbild

ESET-uppdateringar och programmoduler behöver inte lagras på standardplatsen – och därmed inte påverkas av tillbakarullningar till en tidigare ögonblicksbild på en virtuell dator. Därmed behöver inte uppdateringar och moduler laddas ned varje gång en virtuell dator återställs till en tidigare ögonblicksbild och den återställda datorn kan dra nytta av orörda uppdateringar och undvika stora nedladdningar, något som ger snabbare återställning av ögonblicksbilder.

 • Genomsökning av Hyper-V-lagring

Genomsöker Microsoft Windows®-servrar med aktiverad Hyper-V-roll efter skadlig kod utan behov av någon annan instans av någon antivirus-produkt. Sparar tid genom att genomsöka hårddiskens innehåll utan några föregående arrangemang eller nedtid för systemet och ger separata rapporter baserat på genomsökningens resultat. För högre prestanda, lägre minnesförbrukning och CPU-belastning kan genomsökningar genomföras på virtuella maskiner medan de är avstängda.

 • Inbyggt stöd för klustring

Låter er konfigurera lösningen så att den automatiskt kopierar inställningarna vid installation i en klustermiljö och hantera dem som en maskin, vilket eliminerar behovet att kopiera konfigurationsändringar manuellt till andra noder i klustret.

Licensiering

Välj mellan tre flexibla licensieringslösningar som låter er få ut det mesta ur ESETs säkerhetslösningar för virtualisering.

Licensiering av ESET Virtualization Security for VMware

Du kan välja mellan 3 olika typer av licensiering – per virtuell maskin (A), per värddator (B) eller per processor (C) utifrån era behov, nätverkets infrastruktur och hur ni använder er virtuella miljö.

A) Per virtuell maskin (VM)

 • 1 VM räknas som 1 fysisk endpoint och förbrukar en arbetsplats i licensen
 • Idealisk lösning om man kör färre än 50 VM på värddatorn
 • Lösningen passar bäst för företag som är på väg att migrera från fysisk till virtuell miljö – migrera ESET-licensen från fysiska till virtuella endpoints

B) Per värddator

 • Fast avgift: en värddator = ett pris
 • Obegränsat antal virtuella maskiner som körs på värddatorn omfattas
 • Passar bäst om man kör över 50 virtuella maskiner på värddatorn

C) Per processor

 • Fast avgift: en fysisk processor = ett pris
 • Priset för 2 processorer är ungefär lika med priset för 1 dator
 • Det lämpligaste alternativet om man kör fler än 25 virtuella maskiner per processor

Licensiering av ESET Shared Local Cache

ESET Shared Local Cache ingår gratis i licensen för alla ESET säkerhetsprodukter, varav det måste finnas minst en på varje virtuell maskin.