Virtualiseringssäkerhet för VMware

ESET® Virtualization Security for VMware

En snabb och lätt säkerhetslösning för era virtuella system

  • Agentfri säkerhet för VMware NSX och vShield
  • Inbyggt stöd för NSX automation
  • Stöd för agentfritt Linux-skydd
  • Distribueras via tillämpningar
  • Optimerat för hög prestanda
  • Låg systempåverkan – kommer inte att sakta ner era virtuella maskiner

Fördelarna med ESET Virtualization Security for VMware

Vår agentfria säkerhetslösning för VMware-miljöer

Genom användning av agentfri VMware-teknik är det lika enkelt att skydda hypervisors som att använda ESET Virtualization Security Appliance. Lösningen har inbyggd kompatbilitet med ESET Remote Administrator 6, ESETs webbaserade konsol för snabba åtgärder och komplett hantering av endpoint-säkerhet.

Inbyggt stöd för NSX automation

Stöder mikrosegmentering och automatiskt utförande av uppgifter som automatiskt flyttar infekterade maskiner till ett annat mikrosegment för att förhindra spridning av skadlig kod, varefter genomsökning utförs. Så snart det fastställts att maskinen inte är smittad flyttas den tillbaka till sin ursprungliga plats. 

Tredjepartsintegration

ESET Virtualization Security har inbyggt stöd för integration med tredjeparts säkerhetslösningar som använder VMware Service Composer.

Stöd för vMotion

När virtuella datorer flyttas från en värd där lösningen är installerad till en annan värddator där ESET Virtualization är installerat behåller den virtuella datorn sina säkerhetsinställningar och förblir skyddad.

vCenter stöds

Informationen som visas i ESET Remote Administrator är samma som i vCenter. Detta underlättar också utrullning eftersom alla komponenter kan distribueras med ett verktyg som ansluter till VMware vCenter.

Optimerat för hög prestanda

ESETs filsökningsmotor är välkänd för låg systembelastning och hög hastighet, vilket lämnar mer resurser för andra tillämpningar och processer. I kombination med stöd för vMotion säkerställs optimal prestanda från hela den virtuella miljön.

Fjärrhantering

Kan helt styras via ESET Remote Administrator. Fysiska och virtuella maskiner hanteras från en samlad plats, vilket möjliggör rollbaserad hantering och en instrumentpanel och webbkonsol för att ”titta och se” med möjlighet att gå på djupet så att man kan utföra alla åtgärder som krävs.

Enkel distribution

Automatisk distribution av nya ESET Virtualization Security appliances till värdar som just kopplats till NSX Manager möjliggör omedelbart skydd av nyligen tillagda virtuella värdar och virtualiserade arbetsbelastningar.

Låga systemkrav

Alla genomsökningsuppdrag vid filåtkomst och filhämtning delegeras via verktyg i VMware till en centraliserad skanner inuti ESET Virtualization Security Appliance, något som effektivt förebygger AV-stormar och prestandaproblem.

Hur ESET Virtualization Security for VMware hjälper ditt företag

Enkel distribution

Så snart ESET Remote Administrator – som även innehåller en virtuell tillämpning – har installerats, kan ESET Virtualization Security-tillämpningar distribuerar till flera värdar samtidigt.

Överlägsen prestanda

VM-infrastruktur handlar om optimering av resurser och prestanda, och ESETs genomsökningsmotor uppfyller just de kraven. Det är välkänt för låg systembelastning och hög hastighet, vilket lämnar mer resurser för andra tillämpningar och processer.

Inga AV-stormar

Alla genomsökningsuppdrag vid filåtkomst och filhämtning delegeras via verktyg i VMware till en centraliserad skanner-tillämpning inuti ESET Virtualization Security Appliance, något som effektivt förebygger AV-stormar och prestandaproblem.

Systemkrav

  • Virtuell tillämpning som är kompatibel med VMware vSphere 5.5, 6.0, 6.5
  • VMware NSX 6.2.4, 6.3

Ladda ned ESET Virtualization Security

VMware NSX

ESET Virtualization Security for VMware NSX

Konfigurera nedladdning

Filnamn: | Filstorlek: | Version:

VMware vShield

ESET Virtualization Security for VMware vShield

Konfigurera nedladdning

Filnamn: | Filstorlek: | Version: