Skydd i flera lager

Våra globala forskningslaboratorier driver utvecklingen av ESETs unika skydd.

Olika kärntekniker från ESET används för att upptäcka och blockera ett hot mot en skyddad enhet vid olika tillfällen:

Skydd mot virus och spionprogram
Antivirus och Antispyware eliminerar alla typer av hot, inklusive virus, maskar och spionprogram. ESET LiveGrid®-teknik: vitlistning av säkra filer baserat på en fildatabas i molnet.

Plattformsoberoende skydd
Förhindrar att malware sprids från macOS- till Windows-endpoints och vice versa. Förhindrar att ditt macOS förvandlas till en plattform för hot riktade mot Windows-system.

Genomsökning av webb och e-post
Söker igenom webbplatser (HTTP) medan du surfar och söker igenom alla inkommande e-postmeddelanden (POP3/IMAP) efter virus och andra hot.