Support FAQ

Här har vi samlat svar på de vanligaste frågorna som kommer till vår support. Klicka på plustecknet vid din fråga för att se svaret. 

Jag har förlorat mina licensuppgifter!

Ifall du glömt eller förlorat dina licensuppgifter, fyll i formuläret på denna sida så får du mail med dina uppgifter. 

Hur får jag bort meddelandetaggarna som läggs till i mina e-postmeddelanden?

ESET Smart Security och ESET NOD32 Antivirus ger användare möjligheten att bifoga meddelanden till utgående eller inkommande e-postmeddelanden vilket indikerar att meddelandet har genomsöks och inte är infekterat. Det är väldigt enkelt att ta bort de här meddelandena eller ange att de bara ska visas i infekterade e-postmeddelanden. Om du vill ta bort de här meddelandena eller justera deras inställningar följer du stegen nedan:

 1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Smart Securityeller ESET NOD32 Antivirus.
 2. Tryck på tangenten F5 för att visa fönstret med avancerade inställningar. I trädet med avancerade inställningar klickar du på Skydd mot virus och spionprogram/Skydd av e-post.
 3. I området Varningar och meddelanden anger du dina personliga inställningar för inkommande och utgående e-post. Om du aldrig vill att meddelandena ska bifogas anger du Endast till infekterad e-post eller Aldrig.

  Obs! Med vissa fönsterinställningar kanske inte alla tre alternativen (Aldrig|Endast till infekterad e-post|Till all e-post) är synliga i de nedrullningsbara menyerna. Om du vill visa och kunna välja de andra alternativen klickar du på de små uppåt- eller nedåtpilarna tills det önskade alternativet visas.
 4. Du bekräftar dina inställningar genom att klicka på OK.

  Obs! De e-postmeddelanden som redan har taggats behåller sin ursprungliga tagg.

Varför fungerar inte mitt program som det ska när jag kör brandväggen i läget Automatisk?

Om ett program från tredje part inte fungerar korrekt på din dator när den personliga brandväggen i ESET Smart Security körs i automatiskt läge eller om ett program bara fungerar i det interaktiva läget läser du informationen nedan.

Regler som har skapats i det interaktiva läget tillämpas inte i det automatiska läget. I det automatiska filtreringsläget (standardläget) tillåts:

– all utgående kommunikation
– all inkommande kommunikation som initierades av ett program som redan kommunicerade utåt.

Automatiskt läge kanske inte är lämpligt att använda med program (t.ex. Bit Torrent) som initierar flera utgående anslutningar (endast en tillåts) eller program som är beroende av icke initierad inkommande kommunikation.

Om ett program inte fungerar som det ska i det automatiska läget kan du växla den personliga brandväggen till principbaserat läge och aktivera två fördefinierade regler som simulerar beteendet hos automatiskt läge. Här nedan finner du utförligare instruktioner:

 1. I ESET Smart Securitys huvudfönster trycker du på tangenten F5. Fönstret Avancerade inställningar visas.
 2. Klicka på Personlig brandvägg i inställningsträdet till vänster. I den nedrullningsbara menyn Filtreringsläge väljer du Principbaserat läge och klickar sedan på OK.
 3. Tryck på tangenten F5 för att visa fönstret med avancerade inställningar. I inställningsträdet klickar du på Regler och zoner och sedan på knappen Inställningar... i området Redigerare för zoner och regler.
 4. Markera kryssrutorna Tillåt all utgående trafik och Tillåt initierad ingående trafik och klicka sedan på OK två gånger för att återgå till programmets huvudfönster. (Om du inte ser individuella brandväggsregler klickar du på Växla till trädvy för program).

Den personliga brandväggen fungerar nu som om den vore i automatiskt läge samtidigt som den tillåter dig att definiera specifika undantag (regler) för problematiska program

Hur uppgraderar jag min ESET-säkerhetsprodukt från utvärderingsversionen till den fullständiga versionen?

Om du önskar uppgradera din utvärderingsversion av ESET NOD32 Antivirus till den fullständiga versionen följer steg-för-steg-instruktionerna nedan. När du har uppgraderat kan det ta 24 till 48 timmar innan det nya förfallodatumet visas. Om du redan har köpt en licens hoppar du till steg 4.

 1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET NOD32 Antivirus
 2. I huvudmenyn till vänster klickar du på Skyddsstatus och sedan på Köp den fullständiga versionen...
 3. När du har slutfört köpet får du ett e-postmeddelande med ett nytt användarnamn och lösenord (vanligtvis inom en timme).
 4. Du behöver inte installera om programvaran. I programmets huvudfönster klickar du på Uppdatera och sedan på Uppgradera till den fullständiga versionen. ESET NOD32 Antivirus försöker då hämta den senaste virussignaturuppdateringen och visar också fönstret med licensinformation.
 5. Ange det nya användarnamnet och lösenordet som skickades till dig när du köpte din licens.

  Obs! Var noga med att skriva in ditt användarnamn och lösenord exakt så som de ser ut.

  – Användarnamnet och lösenordet är skiftlägeskänsliga och bindestrecket i användarnamnet är viktigt
  – Lösenordet består av tio tecken som samtliga är gemener
  – Om du kopierar och klistrar in bör du vara aktsam på att inte markera ett blanksteg för mycket
  – Vi använder inte bokstaven L i lösenord (använd siffran ett (1) istället)
  – Ett stort 0 är siffran noll (0) medan ett litet o är lilla bokstaven o
 6. Klicka på OK. Om du angav användarnamn och lösenord korrekt uppgraderas du till den fullständiga versionen och uppdateringen av virussignaturdatabasen kan slutföras. Det kan ta 24–48 timmar efter att du har angett ditt nya användarnamn och lösenord innan det nya förfallodatumet visas.

Jag kan inte ansluta till Internet sedan jag installerade ESET Smart Security.

Någon enstaka gång när ESET Smart Security installeras kan den felaktigt positiva detekteringen av vissa systemprocesser orsaka att anslutningen till Internet temporärt bryts. Följ instruktionerna nedan om du behöver konfigurera den personliga brandväggen i ESET Smart Security att förhindra de felaktigt positiva upptäckterna och ansluta till Internet igen.

 1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET NOD32 Antivirus
 2. Tryck på tangenten F5 för att visa fönstret med avancerade inställningar.
 3. I trädet med avancerade inställningar som visas till vänster klickar du på Personlig brandvägg – IDS och avancerade alternativ.
 4. I området Intrångsdetektering avmarkerar du följande alternativ:

  – Detektering av skadlig attack via ARP
  – Detektering av skadlig attack via DNS
  – Detektering av desynkroniseringsattack via TCP
  – Detektering av omvänd desynkroniseringsattack via TCP

  Obs! De här attackerna inträffar mellan klienten och DNS/ARP-myndigheten och utgör ingen risk för användare med en NAT-enhet. Att avmarkera ovanstående alternativ innebär ingen risk för användare med en router, Wi-Fi eller annan lokal NAT-enhet.
 5. Du bekräftar ändringarna och återgår till programmets huvudfönster genom att klicka på OK.

Varför lyckas inte mitt program ansluta till Internet?

Både ESET Smart Security och ESET NOD32 Antivirus genomsöker efter virus genom att analysera nätverkstrafik.

Som standard känner din säkerhetsprodukt från ESET igen de program som används som webbläsare och e-postklienter och lägger till dem i listan över program som ska genomsökas. Detta kan leda till att anslutningen till Internet bryts eller andra oönskade resultat med program som använder nätverksfunktioner men som är av annan karaktär än webbläsare/e-postklient.

Du kan korrigera det här genom att justera inställningarna och försäkra dig om att alternativet bara används för webbläsare och e-postprogram.

 1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Smart Securityeller ESET NOD32 Antivirus.
 2. Tryck på tangenten F5 för att visa fönstret med avancerade inställningar.
 3. I trädet med avancerade inställningar klickar du på Personlig brandvägg – Protokollfiltrering (för ESET Smart Security) eller Antivirusskydd och antispionprogram – Protokollfiltrering (för ESET NOD32 Antivirus).
 4. Välj alternativet Program markerade som webbläsare och e-postprogram.
 5. I trädet med avancerade inställningar klickar du på Antivirusskydd och antispionprogram – Webbåtkomstskydd – HTTP – Webbläsare och kontrollerar att endast de program som du vill genomsöka är markerade. Vanligtvis räcker det att du markerar webbläsare (iexplorer.exe, firefox.exe etc.).
 6. I trädet med avancerade inställningar klickar du på Antivirusskydd och antispionprogram – Skydd av e-post – POP3 – e-postklienter och kontrollerar att endast de program som du vill genomsöka är markerade. Vanligtvis räcker det att du markerar e-postklienter (outlook.exe, thunderbird.exe etc.).
 7. Du sparar dina ändringar genom att klicka på OK.

Det uppstod ett fel när uppdateringsfilen hämtades.

Om du får meddelandet Det uppstod ett fel när uppdateringsfilen hämtades när du uppdaterar virussignaturdatabasen kan det bero på en eller flera av följande orsaker:

 • Avbrott i anslutningen till Internet eller att anslutningen går ner
 • Skadade data på den lokala enheten
 • Skadad ESET-installation
 • Skadade uppdateringsserverfiler (Spegelservermiljö)
 • Inkompatibla uppdateringsfiler (om du använder en betaversion av en ESET-produkt vid hämtning från live-uppdateringsservern)

Om du vill korrigera det här problemet följer du nedanstående instruktioner.

 1. Kontrollera att din Internetanslutning är aktiv genom att besöka ESET:s hemsida.
 2. Rensa uppdateringscacheminnet genom att utföra följande steg:
  1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
  2. Tryck på F5 för att öppna fönstret med avancerade inställningar.
  3. I trädet med avancerade inställningar klickar du på Uppdatera. Rensa sedan uppdateringscacheminnet genom att klicka på Rensa...
  4. Klicka på OK och starta om din dator.
  5. Öppna programmets huvudfönster och klicka på Uppdatera – Uppdatera virussignaturdatabasen.
  6. Om du fortfarande får meddelandet att det inte gick att uppdatera virussignaturdatabasen fortsätter du till steg 3, i annat fall är du färdig.

 3. Ta bort mapparna %AllUsersProfile%\Application data\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Updfiles och Charon.
 4. ESET Smart Security: Klicka på Start – Den här datorn och navigera till C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security.

  ESET NOD32 Antivirus: Klicka på Start – Den här datorn och navigera till C:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus.
 5. Ta bort alla em0**_32.dat-filer.
 6. Starta om din dator.
 7. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
 8. Klicka på Uppdatera i huvudmenyn och sedan på Uppdatera virussignaturdatabasen. Om du fortfarande får meddelandet om att det uppstod ett fel när uppdateringsfilen skulle hämtas fortsätter du till steg 9, i annat fall är du färdig.
 9. Om inte stegen ovan löser felet som uppstår när uppdateringsfilen ska hämtas avinstallerar du, startar om datorn (Viktigt!) och installerar om din säkerhetsprodukt från ESET.

Beteende hos den personliga brandväggen i ESET Smart Security och användarinteraktion.

Den personliga brandväggen är en enhet som agerar som en nätverkstrafikledare som kontrollerar kommunikationen på det lokala nätverket eller på Internet. Med hjälp av fördefinierade regler analyserar brandväggen den här kommunikationen och avgör om den ska få upprättas. Brandväggens mest grundläggande funktion är att skydda privata nätverk och datorer mot intrång från andra potentiellt farliga nätverk och datorer.

Du kan välja mellan tre olika lägen för brandväggen beroende på vilken nivå av begränsning som önskas. Om du vill ändra beteendet hos brandväggen väljer du önskat filtreringsläge. Instruktionerna nedan beskriver hur du ändrar filtreringsläge:

 1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Smart Securityeller ESET NOD32 Antivirus.
 2. Växla till avancerat läge i det nedre vänstra hörnet eller genom att trycka på CTRL + M på tangentbordet.
 3. Klicka på Inställningar – Personlig brandvägg och sedan på Avancerade inställningar för personlig brandvägg... längst ner i programmets huvudfönster.
 4. Fönstret Avancerade inställningar visas. I den nedrullningsbara menyn Filtreringsläge till höger väljer du önskat filtreringsläge och klickar sedan på OK.


Nedan finner du en beskrivning av de olika lägena.

Automatiskt läge

I automatiskt läge kontrolleras nätverkskommunikationen automatiskt enligt inställningar som användaren har definierat. Efter att en anslutning till ett nätverk har upprättats avgör användaren om det är en betrodd zon. Kommunikation i en betrodd zon begränsas inte i båda riktningarna. Kommunikation inom en begränsad zon – kommunikationen på Internet – tillåts endast för program som upprättar utgående anslutningar. De här programmen är också betrodda för inkommande anslutningar. Det här läget kräver ingen interaktion med användaren (förutom vid anslutning till ett nytt nätverk).

Kort sagt så använder inte automatiskt läge några fördefinierade regler utan analyserar kommunikationen automatiskt. Program tillåts att upprätta utgående anslutningar. Program som redan har upprättat utgående anslutningar är också betrodda för inkommande anslutningar.

Interaktivt läge

I interaktivt läge hanteras nätverkskommunikation enligt fördefinierade regler. Om det inte finns någon regel tillgänglig för en anslutning visas en dialogruta där användaren tillfrågas om anslutningen ska tillåtas eller nekas. Efter ett tag har användaren skapat en regeluppsättning som passar hans eller hennes behov. Var försiktig när du använder det här läget i en företagsmiljö eftersom det efter ett tag kan vara så att vissa användare struntar i dialogrutan som regelbundet visas och bara tillåter allt som programmet frågar dem om.

Principbaserat läge

I det principbaserade läget hanteras nätverkskommunikation enligt regler som administratören har angett. Om det inte finns någon regel tillgänglig blockeras anslutningen automatiskt utan att det visas något varningsmeddelande för användaren. Vi rekommenderar att du bara väljer det principbaserade läget om du är en administratör som avser att kontrollera nätverkstrafiken och du är säker på vilka program som ska tillåtas eller nekas

E-post, skickande av spam, kedjebrev, nätfiske.

E-post

E-post, eller elektronisk post, är en modern form av kommunikation med många fördelar. Det är flexibelt, snabbt och direkt. E-post hade en avgörande roll för Internets spridning i början av 1990-talet. Tyvärr lämnar e-post och Internet utrymme för illegala aktiviteter som skickande av spam eftersom det är relativt enkelt att maskera avsändaradresser.

Om man i stora drag kategoriserar så inkluderar spam oönskad reklam, kedjebrev och spridning av skadlig programvara – skadlig kod. Obehaget och faran för användaren ökar med det faktum att det i princip är gratis att skicka e-post och spamförfattare har många verktyg och källor som används för att samla in nya e-postadresser. Dessutom gör volymen och variationen av spam att det är väldigt svårt att reglera. Ju längre du använder din e-postadress, desto större är sannolikheten att den hamnar i en spammotordatabas.

Några förebyggande tips:

 • Om det är möjligt ska du undvika att publicera din e-postadress på Internet
 • Lämna bara ut din e-postadress till personer som du litar på
 • Om det är möjligt ska du inte använda vanliga alias – mer komplicerade alias sänker sannolikheten för spårning
 • Svara inte på spam som lyckas ta sig in i din inkorg
 • Var försiktig när du fyller i formulär på Internet – var extra uppmärksam på kryssrutor med texter som Ja, jag vill ha information om ... till min e-postadress.
 • Använda flera e-postadresser för olika syften, t.ex. en jobbadress, en för kommunikation med dina vänner, en för köp som du gör online etc.
 • Byt din e-postadress med jämna mellanrum
 • Använd en antispamlösning som t.ex. ESET Smart Securitys antispammodul.

 

Skickande av spam

Att annonsera på Internet är en av världens snabbast växande annonseringsformer. En stor procentandel av Internetreklamen använder e-post som ett sätt att upprätta kontakt. De stora marknadsföringsmässiga fördelarna är noll kostnad och hög nivå direktkontakt och effektivitet. Dessutom når man ut med sitt budskap nästan omedelbart. Många företag använder e-postmarknadsföringsverktyg när de kommunicerar med sina befintliga och presumtiva kunder. I en del fall är sådan reklam legitim eftersom många användare kan tänkas vara intresserade av att ta emot kommersiell information om vissa produkter.

Men många företag skickar oönskade kommersiella meddelanden till många mottagare. I de här fallen går e-postreklamen över gränsen och blir spam. De stora mängderna oönskad e-postreklam har blivit ett allvarligt problem och det syns inga tecken på att det minskar. Att använda antispammodulen i ESET Smart Security är en nödvändig aspekt om du vill skydda din e-postadress från spammeddelanden.

Kedjebrev

Ett kedjebrev är ett meddelande som sprids över Internet. Det skickas vanligtvis via e-post men ibland också via kommunikationsverktyg som ICQ och Skype. Själva meddelandet är ofta ett skämt eller en skröna.

Datorviruskedjebrev försöker att skapa rädsla, osäkerhet och tvivel (FUD – Fear, Uncertainty and Doubt) hos mottagarna och få dem att tro att det finns ett icke upptäckt virus som raderar filer och stjäl lösenord eller utför någon annan skadlig aktivitet på deras datorer.

Vissa kedjebrev är avsedda att orsaka känslomässig förlägenhet hos andra. Mottagarna blir vanligtvis ombedda att vidarebefordra sådana meddelanden till alla sina kontakter vilket håller kedjebrev levande. Det finns kedjebrev för mobiltelefoner, vädjan om hjälp, folk som erbjuder sig att skicka dig pengar från andra länder etc. I de flesta fallen är det omöjligt att förstå vilken avsikt skaparen har haft.

Som regel kan sägas att om du ser ett meddelande där du blir ombedd att vidarebefordra meddelandet till alla som du känner kan det mycket väl vara ett kedjebrev. Det finns många specialiserade webbplatser på Internet som kan bekräfta om ett e-postmeddelande är legitimt eller inte. Innan du vidarebefordrar gör du en sökning på Internet för de meddelanden som du misstänker kan vara kedjebrev.

Nätfiske

Begreppet nätfiske definierar en kriminell aktivitet som använder tekniker som social ingenjörskonst (användare manipuleras för att erhålla konfidentiell information). Målet är att få tillgång till känsliga data, t.ex. bankkontonummer, PIN-koder etc. Åtkomst uppnås vanligtvis genom e-postmeddelanden som har maskerats att se ut som om de har sänts av någon trovärdig person eller affärsverksamhet (ekonomisk institution, försäkringsbolag).

E-postmeddelandet kan se väldigt äkta ut och innehålla bilder och innehåll som ursprungligen kommer från källan som meddelandet utger sig att vara skickat från. Du blir ombedd att ange, under olika anspråk (dataverifiering, ekonomiska åtgärder), några av dina personliga data – bankkontonummer eller användarnamn och lösenord. Alla sådana data kan enkelt stjälas och missbrukas om de skickas.

Det bör påpekas att banker, försäkringsbolag och andra legitima företag aldrig skulle begära användarnamn och lösenord i ett oönskat e-postmeddelande

Vad är ESET Smart Security Antispam Module?

Beteende hos antispamprogrammet och användarinteraktion

Antispammodulen upptäcker oönskad e-post på två sätt. Det första sättet är genom en grundläggande uppsättning med regler som har utformats att automatiskt filtrera bort oönskade e-postmeddelanden. De här reglerna ingår som standard när du installerar programmet och uppdateras samtidigt som virussignaturdatabasen. Det andra sättet på vilket antispammodulen upptäcker oönskad e-post är med hjälp av Bayesian-filtret. Bayesian-filtret kan anpassas efter användare där användaren manuellt markerar ett lagom antal inkomna e-postmeddelanden som legitima meddelanden eller spam.

Om du tar emot spam regelbundet från en adress kan du lägga till den på Svartlistan. Om du önskar bestämma att meddelanden från en viss adress aldrig ska markeras som spam lägger du till adressen på Vitlistan. Som standard läggs mottagaradresser i utgående meddelanden automatiskt till på Vitlistan.

I följande avsnitt beskrivs vad du bör göra om du får ett oönskat meddelande

Ett oönskat meddelande har kommit till min inkorg, vad ska jag göra?

Om inte meddelandet har filtrerats av programmet är det troligen en okänd typ av oönskad e-post och det ska då markeras som spam. Det gör du genom att markera e-postmeddelandet och klicka på Spam på ESET Smart Securitys verktygsfält.

Jag råkade felaktigt markera ett meddelande som spam

Om ett legitimt e-postmeddelande klassades som spam måste meddelandet klassas om. Klicka på Inte spam på ESET Smart Securitys verktygsfält.

Jag får regelbundet spam från en viss adress

Om du regelbundet får spam från en viss adress kan du lägga till adressen i Svartlistan. Du lägger till en adress i Svartlistan genom att markera e-postmeddelandet och trycka på ALT + S eller också klickar du på Lägg till i svartlistan på ESET Smart Securitys verktygsfält. Du kan se adresserna i Svartlistan i huvudfönstret med inställningar för antispamskyddet. Om du vill lägga till/redigera/ta bort någon post högerklickar du i fönstret.

Antispam markerar meddelanden från en betrodd adress

Du kan lägga till adresser som du anser vara betrodda i listan över betrodda adresser (Vitlistan). Alla adresser som har markerats som betrodda hanteras som icke-spam. Om du vill lägga till en adress i listan över betrodda adresser klickar du på Lägg till i vitlistan på ESET Smart Securitys verktygsfält.

Bayesian-filter

Spamfiltrering med Bayesian är en väldigt effektiv form av e-postfiltrering som används av så gott som alla antispamprodukter. Den kan identifiera oönskad e-post med en hög grad av exakthet. Bayesian-filtret kan anpassas efter användare.

Funktionen baseras på följande princip: I den första fasen anpassas filtret. Användaren markerar manuellt ett lagom antal meddelanden som legitima meddelanden eller spam (vanligen 200/200). Filtret analyserar båda kategorierna och anpassar sig, t.ex. till att spam vanligtvis innehåller orden rolex eller viagra och att legitima meddelanden skickas av familjemedlemmar eller från adresser som finns i användarens kontaktlista. Förutsatt att ett stort antal meddelanden behandlades kan Bayesian-filtret tilldela varje meddelande ett visst spamindex och utifrån det avgöra om det är spam eller inte.

Den huvudsakliga fördelen är dess flexibilitet. Om en användare t.ex. är biolog kommer all inkommande e-post som handlar om biologi eller något närliggande studieområde vanligtvis att få ett lägre sannolikhetsindex. Om ett meddelande innehåller ord som vanligtvis skulle kvalificera det som oönskad e-post men meddelandet har skickats av någon i kontaktlistan markeras det som legitimt eftersom avsändare i kontaktlistan sänker den övergripande sannolikheten att det är spam.

Serversidekontrollen

Serversidekontrollen är en teknik för att identifiera massutskicksspam baserat på antalet mottagna meddelanden och användarnas reaktioner. Varje meddelande lämnar ett unikt digitalt fotavtryck på servern baserat på dess innehåll. Egentligen är det ett unikt ID-nummer som inte säger ett dugg om meddelandets innehåll. Två identiska meddelanden har identiska fotavtryck medan meddelanden som skiljer sig har olika fotavtryck.

Om ett meddelande har markerats som spam skickas dess fotavtryck till servern. Om servern tar emot flera identiska fotavtryck (motsvarande ett visst spammeddelande) lagras fotavtrycket i databasen med spamfotavtryck. När inkommande meddelanden genomsöks skickar programmet deras fotavtryck till servern. Servern returnerar information om vilka fotavtryck som motsvarar meddelanden som användare redan har markerat som spam

Varför blir jag ombedd att ange mitt användarnamn och lösenord vid upprepade tillfällen?

ESET Smart Security och ESET NOD32 Antivirus söker automatiskt efter nya uppdateringar och uppdateras ofta med nya virusdefinitioner och ibland med uppgraderingar av programkomponenter. Uppdateringen misslyckas om ditt användarnamn eller lösenord är ogiltigt eller anges felaktigt. Om du uppgraderar din säkerhetsprodukt från ESET från utvärderingsversionen till den fullständiga versionen kan det ta 24–48 timmar efter att du har angett ditt nya användarnamn och lösenord innan det nya förfallodatumet visas. Du kan kontrollera att användarnamnet och lösenordet är korrekt genom att utföra nedanstående steg.

 1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Smart Securityeller ESET NOD32 Antivirus.
 2. I huvudmenyn klickar du på Inställningar – Inställning av användarnamn och lösenord...
 3. Ta bort både användarnamnet OCH lösenordet samt skriv in dem på nytt från licensen som du fick när du köpte produkten.
 4. I huvudmenyn klickar du på Uppdatera – Uppdatera virussignaturdatabasen (du måste vara ansluten till Internet).
 5. Om du inte blir ombedd att ange ditt användarnamn och lösenord har de angetts korrekt. Om du istället blir ombedd att ange ditt användarnamn och lösenord klickar du på Avbryt och repeterar stegen 2 och 3. Kontrollera att du antingen är inloggad som administratör eller har administratörsprivilegier.

Obs! Var noga med att skriva in ditt användarnamn och lösenord exakt så som de ser ut.

– Användarnamnet och lösenordet är skiftlägeskänsliga och bindestrecket i användarnamnet är viktigt
– Lösenordet består av tio tecken som samtliga är gemener
– Om du kopierar och klistrar in bör du vara aktsam på att inte markera ett blanksteg för mycket
– Vi använder inte bokstaven L i lösenord (använd siffran ett (1) istället)
– Ett stort 0 är siffran noll (0) medan ett litet o är lilla bokstaven o

Att alltid ha aktuella virusdefinitioner och programuppdateringar är den allra viktigaste aspekten för alla sorters säkerhetsprogramvara. Kontrollera alltid att din antiviruslösning är uppdaterad för att försäkra dig om ett kontinuerligt skydd.

Om du fortfarande inte kan uppdatera kontrollerar du din licens och att användarnamnet och lösenordet som du använder är giltiga

Systemet fryser sig när jag har installerat min ESET-säkerhetsprodukt.

Om du installerar en ESET-säkerhetsprodukt på en dator som redan har en antivirusprodukt från någon annan leverantör installerad kan det leda till försämrade systemprestanda. Avinstallera båda produkterna och installera sedan om din ESET-programvara med hjälp av informationen i den här artikeln.

Du ska aldrig ha två olika antivirusprogram eller brandväggar installerade samtidigt.

Om din dator fryser sig och inte tillåter handhavande i normalt läge måste du starta om datorn i felsäkert läge och inaktivera ESET-tjänsten. Stegen nedan beskriver hur du startar om datorn i felsäkert läge.

Så här startar du din dator i felsäkert läge

 1. Starta om din dator. Under uppstarten håller du ner tangenten F8 tills menyn med avancerade alternativ för Windows visas. Välj Felsäkert läge och tryck på RETUR.

  Obs! På vissa tangentbord måste du trycka ner en specialtangent (F-Lock) innan det här fungerar.

  Om du inte lyckas visa menyn med avancerade alternativ för Windows startar du om datorn och försöker igen.
 2. När du är i felsäkert läge klickar du på Start – Kör. Fönstret Kör visas. Skriv in services.msc och klicka på OK (Windows Vista-användare behöver bara klicka på Start, skriva in services.msc och sedan trycka på RETUR).
 3. Fönstret Tjänster visas. Hitta ESET-tjänsten i listan.
 4. Högerklicka på tjänsten och välj Egenskaper. Ange Startmetod: till Inaktiverad och klicka på OK.
 5. Stäng alla fönster och starta om datorn. Datorn ska nu starta som vanligt utan att frysas eller hänga sig. Fortsätt att avinstallera alla antivirusprodukter enligt instruktionerna nedan.

Avinstallera alla antivirusprodukter

 1. Klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET NOD32 Antivirus/Smart Security – Avinstallera.
 2. Starta om datorn (Viktigt!). När datorn har startats om tar du bort följande mappar:

  %ProgramFiles%\ESET
  %AllUsersProfile%\Application Data\ESET
  %AppData%\ESET
 3. Avinstallera din befintliga antivirusprogramvara. Du ska aldrig ha två olika antivirusprogram eller brandväggar installerade samtidigt.
 4. Hämta den senaste versionen av din ESET-säkerhetsprodukt till ditt skrivbord och starta installationen.

  Obs! Du rekommenderas att hämta installationsfilen från vår webbplats på nytt för att försäkra dig om att du har den senaste versionen

Fel i ESET:s Outlook-pluginmodul när Microsoft Outlook startas.

Om du får följande felmeddelande när du startar Microsoft Outlook,

Det gick inte att läsa in tillägget ESET Outlook Plugin (C:\PROGRA~\1ESET\ESETNO~\1EPLGOU~1.DLL) och den har inaktiverats av Outlook. Om det inte finns någon uppdatering tillgänglig bör du avinstallera tillägget.

Mer informationen finns i den här artikeln.

Felmeddelandet ovan kan uppstå på datorer med flera användarprofiler efter en uppgradering, ominstallation eller misslyckad avinstallation av ESET Smart Security.

Lösning 1: Outlook 2003 och 2007 – Ta bort filen extend.dat

Filen extend.dat innehåller cachelagrad information för tillägg i Microsoft Outlook som har aktiverats i tilläggshanteraren. Om du tar bort filen extend.dat och startar om Outlook skapas automatiskt en ny DAT-fil. Den nya extend.dat ska inte innehålla några inkonsekvenser och ska förhindra att felet uppstår i framtiden.Så här tar du bort filen extend.dat (Windows XP):

 1. Avsluta Outlook.
 2. Klicka på Start – Sök – Alla filer och mappar – Flera avancerade alternativ och markera kryssrutan Sök i dolda filer och mappar.
 3. I det översta sökfältet skriver du extend.dat och klickar sedan på Sök.
 4. I sökresultatområdet högerklickar du på filen extend.dat och sedan på Ta bort.


Obs! Om Outlook användas av flera profiler finns det en extend.dat för varje profil. Du måste då ta bort alla extend.dat. Som standard finns den här filen i C:\Documents and Settings\Username\Local Settings\Application Data\Microsoft\Outlook.

Så här tar du bort filen extend.dat (Windows Vista):

 1. Avsluta Outlook.
 2. Klicka på Start och sedan på Sök. Klicka på Avancerad sökning i det övre högra hörnet.
 3. Markera kryssrutan Inkludera icke-indexerade filer, dolda filer och systemfiler (kan ta längre tid) till vänster. I namnfältet till höger skriver du extend.dat och klickar sedan på knappen Sök.
 4. I sökresultatområdet högerklickar du på filen extend.dat och sedan på Ta bort.


Obs! Om Outlook användas av flera profiler finns det en extend.dat för varje profil. Du måste då ta bort alla extend.dat. Som standard finns den här filen i C:\Users\Username\AppData\Local\Microsoft

Lösning 2: Installera Office 2003 SP3 (Service Pack 3) eller andra tillgängliga uppdateringar

Om du använder Microsoft Outlook 2003 kan du installera Office 2003 SP3 (Service Pack 3) när du ska lösa felet. SP3 och andra uppdateringar kan installeras här:

Windows-meddelandet om att det inte gick att skriva till disk.

Ibland kan användare få meddelandet om att det inte gick att skriva till disk när de installerar ESET-programvara. Då beror felet vanligtvis på någon av följande orsaker:

 • Otillräckliga rättigheter att skriva till Temp-mappen
 • Inte inloggad som administratör
 • Inte tillräckligt med diskutrymme
 • Saknade Temp-mappar
 • Möjligen är den komprimerade filen eller installationsfilen skadad men det är inte troligt

Följ dessa steg för att lösa problemet:

 1. Kontrollera att följande mappar finns: C:\Windows\Temp och C:\Documents and Settings\Användarnamn\Lokala inställningar\Temp
 2. Kontrollera sedan att mapparna Temp och TMP visas i området Miljövariabler genom att följa stegen nedan:

  Windows NT/2000/2003/XP: Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Miljövariabler.

  Windows Vista: Klicka på Start, högerklicka på Den här datorn och klicka sedan på Egenskaper. Klicka på Avancerade systeminställningar i den vänstra kolumnen. Klicka på fliken Avancerat och sedan på Miljövariabler.
 3. Använd utforskaren och kontrollera att mapparna som visas i Miljövariabler verkligen finns. Om de gör det så tar du bort och återskapar dem (C:\Windows\Temp och C:\Documents and Settings\Användarnamn\Lokala inställningar\Temp). Försök sedan att installera om ESET-produkten.

Du kan också försöka använda verktyget settmp som du hämtar på vår webbplats. Verktyget anger både användar- och systemvariablerna TEMP/TMP till C:\Windows\Temp (kontrollera först att mappen C:\Windows\Temp finns).

Mer information om hur du kontrollerar diskfel finns i följande Microsoft-artikel

Jag hittar inte inställningarna – Jag blir ombedd att ange ett lösenord. Vad ska jag göra?

Dina konfigurationsinställningar för ESET NOD32 Antivirus eller ESET Smart Security skyddas genom att programmet innehåller ett alternativ att ange ett användardefinierat eller administrativt lösenord som krävs för att få åtkomst till de här inställningarna. Det här lösenordet skiljer sig från produktens användarnamn och lösenord som skickades till dig med e-post när du köpte produkten. Det här lösenordet har du själv angett. Om du har några lösenord som du brukar använda kan du prova med dem.

Om du har angett det här lösenordet och försöker få åtkomst till inställningsparametrarna visas en dialogruta som begär lösenordet. Om du inte kan lösenordet måste du erhålla det från den som skapade det. Om din dator ingår i ett företagsnätverk kontaktar du er nätverksadministratör och ber om hjälp.

Om det är så att du har skapat lösenordet och sedan glömt bort det så finns det ett upplåsningsverktyg från ESET som tar bort det administrativa lösenordet och återställer din åtkomst till konfigurationsinställningarna. Nedan hittar du instruktioner för hur du använder ESET:s upplåsningsverktyg:

 1. Du hämtar ESET:s upplåsningsverktyg via någon av följande länkar. Spara filen på ditt skrivbord:

  För ESET NOD32 Antivirus 2.7 – Klicka här 

  För senare versioner av ESET NOD32 Antivirus och ESET Smart Security – Klicka här

  Obs! Upplåsningsverktyget från ESET fungerar bara i felsäkert läge för de senaste versionerna av ESET Smart Security och ESET NOD32 Antivirus. Om du behöver steg-för-steg-instruktioner läser du Använda upplåsningsverktyget för de senaste versionerna av ESET Smart Security och ESET NOD32 Antivirus nedan.
 2. Du kör det hämtade upplåsningsverktyget från ESET genom att dubbelklicka på filen unlock2.7.exe eller unlock3.0.exe beroende på vilken version du hämtade. Ett fönster med ett numeriskt upplåsnings-ID visas.

  Obs! Användare som kör Microsoft Windows Vista eller senare versioner (2003, Windows 7) måste högerklicka på upplåsningsverktyget från ESET och sedan klicka på Kör som administratör.
 3. Kontakta vår supportavdelning och inkludera upplåsnings-ID:t som visas i det här fönstret.
 4. Svaret från ESET:s kundsupport innehåller en motsvarande numerisk upplåsningskod. Kör upplåsningsverktyget från ESET igen och ange den numeriska upplåsningskoden som du fick från ESET:s kundsupport.

  Obs! Användare som kör Microsoft Windows Vista eller senare versioner (2003, Windows 7) måste högerklicka på upplåsningsverktyget från ESET och sedan klicka på Kör som administratör.
 5. När du har skrivit in upplåsningskoden trycker du på RETUR. Administratörslösenordet ska nu vara borttaget och åtkomsten till konfigurationsinställningarna ska vara återställd.


Så här använder du upplåsningsverktyget för de senaste versionerna av ESET Smart Security och ESET NOD32 Antivirus

 1. Starta om din dator. När datorn startas om trycker du ner tangenten F8. Obs! På vissa tangentbord måste du trycka ner en specialtangent (F-Lock) för att aktivera funktionstangenterna F1 – F12.
 2. I den inledande teckenbaserade menyn väljer du Felsäkert läge.
 3. När omstarten är klar högerklickar du på filen unlock3.0.exe och klickar sedan på Kör som administratör.
 4. Fortsätt från steg 3 ovan när du ska avsluta upplåsningsverktyget från ESET.

Hur ställer jag in min ESET-produkt så den inte varnar mig om Windows-uppdateringar?

Som standard meddelar din ESET-säkerhetsprodukt dig när det finns tillgängliga uppdateringar för ditt operativsystem. Du kan modifiera eller inaktivera de här meddelandena genom att följa stegen nedan:

 1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
 2. Tryck på tangenten F5 för att öppna fönstret med avancerade inställningar.
 3. I trädet med avancerade inställningar som visas till vänster klickar du på Verktyg – Systemuppdateringar.
 4. Välj den meddelandeinställning som du vill använda i den nedrullningsbara menyn och stäng sedan fönstret med avancerade inställningar genom att klicka på OK.
 5. Om du vill återställa skyddsstatusen till maximalt skydd (grönt) klickar du på Skyddsstatus i huvudmenyn och sedan på här i meddelandet Operativsystemet är inte uppdaterat.
 6. När fönstret med systemuppdateringar öppnas klickar du på Kör systemuppdatering. Sedan antingen uppdaterar ditt operativsystem eller också stänger du fönstret Windows-uppdatering.

När upphör min licens att gälla?

Om du använder den senaste versionen av ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus visas förfallodatumet för din licens i programmets huvudfönster.

Obs! Det kan ta 24–48 timmar efter att du har installerat eller angett ett nytt användarnamn och lösenord innan det nya förfallodatumet visas.

 1. Öppna programmets huvudfönster genom att klicka på ESET-ikonen bredvid systemklockan eller genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Smart Securityeller ESET NOD32 Antivirus.
 2. I huvudmenyn klickar du på Skyddsstatus. Förfallodatumet visas till höger bredvid Licensen gäller till

Obs! Om det inte visas väntar du 24–48 timmar innan informationen visas

Licens för ESET Remote Administrator

Du hittar förfallodatumet på licensen för ESET Remote Administrator genom att du följer stegen nedan:

 1. Öppna ERAC (ESET Remote Administrator Console) genom att klicka på Start – Alla Program – ESET – ESET Remote Administrator-konsol – ESET Remote Administrator-konsol.
 2. Klicka på Verktyg – Serveralternativ. Förfallodatumet visas i området Licensinformation.

Hur avinstallerar jag min ESET-säkerhetsprodukt manuellt?

Innan du försöker avinstallera din ESET-säkerhetsprodukt manuellt, rekommenderar vi att du försöker avinstallera produkten via ESET:s avinstallationsprogram på startmenyn. Du hittar avinstallationsprogrammet för ESET Smart Security och ESET NOD32 Antivirus under Start – Alla program – ESET – Avinstallera.

Om du har kört avinstallationsprogrammet för ESET via startmenyn och problemen kvarstår, om det inte går att installera om din ESET-säkerhetsprodukt eller om produkten fortfarande är aktiverad efter avinstallationen och omstart av datorn, har avinstallationen misslyckats. För att kunna radera filer måste du starta datorn i felsäkert läge och använda ESET:s avinstallationsverktyg. Följ instruktionerna nedan för att hämta ESET:s avinstallationsverktyg, som du använder för att manuellt ta bort din ESET-säkerhetsprodukt. Tillvägagångssätten nedan gäller alla versioner av ESET:s säkerhetsprodukter för Windows, såväl servrar som arbetsstationer.

Varning: Nätverksinställningarna i Windows kan återställas när du kör ESET:s avinstallationsprogram

 1. Hämta ESET:s avinstallationsprogram och spara det på skrivbordet. Klicka på länken nedan för att påbörja hämtningen:

  Hämta ESET:s avinstallationsprogram

   

 2. Starta om datorn i felsäkert läge genom att trycka upprepade gånger på F8 under uppstarten tills avancerade alternativ visas. Välj Felsäkert läge och tryck på RETUR. Om du försöker köra ESET:s avinstallationsprogram i normalläge, kommer avinstallationen att misslyckas.  Information om hur du startar datorn i felsäkert läge hittar du här.

 3. Dubbelklicka på ikonen ESET Uninstaller på skrivbordet för att starta avinstallationen.

 4. När den första kommandotolken visas, läs varningen och tryck på y för att bekräfta.

 5. Välj den ESET-installation som du vill ta bort från listan genom att ange dess nummer och trycka på RETUR.  Vanligtvis hittar avinstallationsprogrammet endast en installation av en ESET-säkerhetsprodukt, och denna har nummer 1 i listan. Tryck därför först på nummer 1 och sedan RETUR.

 6. Vid den tredje kommandotolken kontrollerar du att du avinstallerar rätt ESET-säkerhetsprodukt från rätt operativsystem och trycker på y för att bekräfta.

 7. ESET:s avinstallationsprogram körs en kort stund. Därefter visas en prompt där du blir ombedd att trycka på valfri knapp för att stänga ESET Uninstaller.

 8. Starta om datorn som vanligt.