Avancerat skydd

ESET Internet Security

Avancerat skydd mot hot på internet

ESET Internet Security
499,85kr

Vad är WannaCry utpressningsprogram?

Den 12 maj 2017 spred sig en attack som kallades WannaCry (av ESET identifierad som Win32/Filecoder.WannaCryptor.D) snabbt över världen.

När WannaCry kommer i kontakt med en användares dator krypterar programmet alla dess filer så att de i praktiken är låsta och oåtkomliga för offret. En lösensumma krävs med betalning i Bitcoin för att filerna ska återställas.

Priset för upplåsningen av data och hårdvara ökar efterhand. Om betalning inte skett inom utsatt tid blir datorn i praktiken permanent oåtkomlig.

Företagsanvändare? Se hur ESET kan skydda din organisation från utpressningsprogram

Därför behöver du skydd mot utpressningsprogram

2016 avslöjade USA:s Department of Justice att Internet Crime Complaint Center (IC3) hade fått ta emot nästan 7 700 klagomål från allmänheten avseende utpressningsprogram sedan 2005 med totalt 57,6 miljoner USD i skadebelopp. Dessa skadebelopp inkluderar utbetalda lösensummor, enligt FBI i allmänhet mellan 200 och 10 000 USD, samt kostnader för hantering av attacken och uppskattat värde för förlorade data. Bara under 2015 betalade offer totalt över 24 miljoner USD i nästan 2 500 fall som rapporterades in till IC3.

Hur ESET skyddar mot utpressningsprogram

Ransomware Shield

Använder skydd mot och detektering av skadliga program i flera lager för att kriminella inte ska kunna ta dina filer som gisslan.

Skydd mot nätverksattacker

Förhindrar spridning av utpressningsprogram genom att skydda mot sårbarheter, för vilka ingen rättning ännu har släppts eller distribuerats.

Cloud Malware Protection System

Analyserar inskickade exempel på skadliga program och underrättar ändpunkter utan att uppdatering behövs.