ใช้งานเครื่องมือและความปลอดภัยที่คุณต้องการเพื่อเพิ่มเติมความรวดเร็วในการสแกน

 • Boosted scanning speed
 • Significant resource savings
 • No extra costs
 • Deploys via appliance

ประโยชน์ที่คุณได้รับจาก ESET Shared Local Cache

สามารถใช้งานร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆของเรา

ESET Shared Local Cache และการป้องกันของโซลูชั่น ESET ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปกติหรือ Virtual Machine ก็สามารถใช้งานเครื่องมือและฟีเจอร์ความปลอดภัยได้ และเพิ่มความรวดเร็วในการสแกน

Endpoint Antivirus

 • ESET Endpoint Antivirus 6 for Windows
 • ESET Endpoint Antivirus 6 for macOS

Endpoint Security

 • ESET Endpoint Security 6 for Windows
 • ESET Endpoint Security 6 for macOS

การทำงานของ ESET Shared Local Cache

Virutual Machine แต่ละเครื่องใช้ทรัพยากรเหมือนๆกัน 70-80% ESET Shared Local Cache ทำหน้าที่ในการบันทึก Metadata ของไฟล์ที่ผ่านการสแกนในเครื่องที่สแกนก่อนหน้า ต่อมาเมื่อมีการสแกนในอุปกรณ์ Virtual Machine เครื่องอื่นๆ ESET Shared Local Cache จะทำการเปรียบเทียบไฟล์ Metadta ที่เก็บอยู่ในระบบและออกคำสั่งให้ข้ามไฟล์เหล่านั้น และหากพบไฟล์ที่ยังไม่ได้สแกนจะถูกเพิ่มในรายการโดยอัตโนมัติ

ซึ่งหมายความว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์สแกนซ้ำกับไฟล์ที่สแกนใน Virtual Machine ทั้งหมดที่อยู่ร่วมกัน ทำให้เวลาที่ต้องใช้ในการสแกนลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด โดยไม่มีดีเลย์และการใช้งานทรัพยากรเพิ่มเติม รวมทั้งช่วยประหยัดทรัพยากรที่ใช้ ESET Shared Local Cache เป็นโซลูชั่นที่จัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับ Virtual Machine Environment ทั้งในการสแกนอัตโนมัติและการสแกนตามความต้องการ

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

 • ภาพรวมผลิตภัณฑ์ (PDF)
 • ESET Shared Local Cache มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้
  ESET Endpoint Antivirus,
  ESET Endpoint Security,
  ESET File Security or
  ESET Mail Security.

ความต้องการของระบบ

 • Virtual appliance compatible with VMware vSphere 5.0+
 • Hyper-V image for Windows Server 2012 R2, 2012, 2008 R2, 2008
 • Installation packages compatible with CentOS 6.6
 • Compatible with ESET Remote Administrator 6
  Note: Not compatible with previous versions of ESET Remote Administrator

Download ESET Shared Local Cache

Installer package

ESET Shared Local Cache

ตั้งค่าการดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์: | ขนาดไฟล์: | เวอร์ชั่น:

Appliance

ESET Shared Local Cache Appliance

ตั้งค่าการดาวน์โหลด

ชื่อไฟล์: | ขนาดไฟล์: | เวอร์ชั่น: