นโยบายความเป็นส่วนตัว

ESET, spol. s r. o., มีสำนักงานอยู่ที่ Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovak Republic จดทะเบียนในทะเบียนการค้าที่ได้รับการควบคุมดูแลโดย Bratislava I District Court, Section Sro, เลขที่ 3586/B หมายเลขทะเบียนธุรกิจ: 31 333 535 ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล ("ESET" หรือ "เรา") ทางเราต้องการให้มีความโปร่งใสในด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราและผู้เกี่ยวข้อง ("คุณ") ซึ่งจำเป็นต้องผ่านการประมวลผลข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เงื่อนไขตามข้อกำหนดของกฎหมาย (EU) 2016/679 โดยสภาและคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป ณ วันที่ 27 เมษายน 2016 ในแง่การปกป้องบุคคลธรรมดาในด้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและเสรีภาพในการเคลื่อนไหวข้อมูลดังกล่าว และการล้มเลิก ข้อบังคับ 95/46/EC (GDPR) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เราเผยแพร่นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งข้อมูลแก่คุณเท่านั้นเกี่ยวกับหัวข้อต่อไปนี้:

 • การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • กฎทั่วไป
 • การรักษาความลับข้อมูล
 • สิทธิของเจ้าของข้อมูล

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การบริการทั้งหมดที่เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์ภายใต้การควบคุมของ ESET จะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ที่อยู่ใต้ข้อกำหนดในการใช้งานที่มีกฎด้านการประมวลผลข้อมูล บางส่วนของเว็บไซต์จะได้รับการควบคุมดูแลโดยหุ้นส่วนของ ESET ในระดับท้องถิ่น โดยใช้แพลตฟอร์มเว็บไซต์ของ ESET ที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลโดยข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะซึ่งจะเป็นไปตามข้อบัญญัติส่วนท้องถิ่น โดยทั่วไป คุณสามารถใช้เว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการหาข้อมูลได้โดยไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลและแจ้งกับ ESET ยกเว้นบางกรณีง การบริการบางอย่างของเราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม:

 • ESET อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสารโดยตรงกับคุณ เพื่อตอบคำถามและดำเนินการตามคำขอของคุณ หากคุณส่งคำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ ความต้องการด้านการบริการ คำขออื่นๆ มาที่เรา หรืออัพโหลดข้อมูลใดๆ ขึ้นบนเว็บไซต์ของเรา เราอาจจำเป็นต้องติดต่อคุณเพื่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมที่จำเป็นในการประมวลหรือดำเนินการตามคำสั่ง คำขอ หรือความต้องการของคุณ เราจำเป็นต้องประมวลรายละเอียดที่คุณให้ผ่านฟอร์มทางเว็บ อีเมล หรือแอพพลิเคชัน สำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวและวัตถุประสงค์ด้านคำขอรับบริการ
 • หากคุณเป็นผู้ใช้ปลายทางของผลิตภัณฑ์หรือบริการของเรา การประมวลข้อมูลของคุณจะได้รับการคุ้มครองโดยข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง หรือข้อกำหนดในการใช้งานและนโยบายความเป็นส่วนตัวเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าว สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูล โปรดอ่านเอกสารวิธีใช้ออนไลน์สำหรับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา คุณสามารถเข้าถึงเอกสารดังกล่าวได้โดยตรงผ่านอินเทอร์เฟซผู้ใช้ของผลิตภัณฑ์ของคุณโดยคลิกสัญลักษณ์ “?” ระยะเวลาจัดเก็บสูงสุดสำหรับการจัดเก็บใบกำกับสินค้าจะถูกกำหนดโดยกฎหมาย ดังนั้นเราจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเป็นระยะเวลา 10 ปีตามที่กฎหมายกำหนด เราจะจัดเก็บข้อมูลการอนุญาตเป็นระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับจากวันที่ใบอนุญาตของคุณหมดอายุ ซึ่งแตกต่างจากข้อมูลใบกำกับสินค้า และค่าสถิติซึ่งไม่ต้องใช้กับการระบุตัวผู้ใช้ปลายทางจะได้รับการประมวลผลเป็นระยะเวลา 4 ปี
 • หากคุณเป็นลูกค้าของเราอยู่แล้ว หรือคุณยอมรับการประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการสื่อสารทางการตลาด เราอาจใช้ข้อมูลรายละเอียดของคุณเพื่อทำการสื่อสารทางการตลาดจนกว่าคุณจะยกเลิกการสมัครบริการหรือส่งคำขอเพิกถอนคำยินยอมของคุณ
 • ข้อมูลติดต่อและข้อมูลที่อยู่ในคำขอการสนับสนุนของคุณต้องใช้สำหรับการให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคหรือการสนับสนุนด้านอื่นๆ ที่ ESET มีให้ โดยขึ้นอยู่กับช่องทางที่คุณเลือกในการติดต่อเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ข้อมูลใบอนุญาต รายละเอียดผลิตภัณฑ์ และคำอธิบายของกรณีการสนับสนุนของคุณ คุณอาจถูกขอให้ระบุข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้บริการสนับสนุนรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เช่น การสร้างไฟล์บันทึกหรือบันทึกข้อมูลความผิดพลาด ข้อมูลจากการสนับสนุนจะสามารถใช้ได้เพื่อการให้บริการสนับสนุนและการปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าในระหว่างการสนับสนุนเท่านั้น ช่วงเวลาจัดเก็บสูงสุดจะถูกจำกัดโดยระยะเวลาที่จำเป็นในการให้และตรวจสอบการสนับสนุน แม้ในรูปแบบที่ไม่ได้ระบุตัวตน ช่วงเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถเกินกว่าระยะเวลา 10 ปีได้
 • คุณสามารถให้คำติชม คำตอบ หรือคำขอของลูกค้าได้ผ่านฟอร์มทางเว็บของเรา สำหรับวัตถุประสงค์ด้านการติดตามผล เราอาจขอรายละเอียดการติดต่อของคุณ ซึ่งรวมถึงที่อยู่อีเมลหรือข้อมูลอื่นๆ ตามลักษณะของวัตถุประสงค์การสื่อสารของเรา ช่วงเวลาการเก็บรักษาข้อมูลอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะหรือวัตถุประสงค์ของการสื่อสารซึ่งจะเป็นไปตามนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างชัดเจน
 • ESET อาจเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของคุณ ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP เมื่อมี ระบบปฏิบัติการ และประเภทเบราว์เซอร์ สำหรับการดูแลระบบและเพื่อรายงานผลรวมข้อมูลให้กับผู้โฆษณาของเราภายใต้เกณฑ์ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย นี่คือข้อมูลสถิติและรูปแบบเกี่ยวกับการเรียกดูของผู้ใช้ของเรา ซึ่งจะไม่ระบุตัวผู้ใช้รายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะ ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้ เราอาจดึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานอินเตอร์เน็ตโดยทั่วไปของคุณผ่านการใช้ไฟล์คุกกี้ซึ่งเก็บอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ คุกกี้มีข้อมูลซึ่งจะถูกถ่ายโอนไปยังฮาร์ดไดรฟ์ของคอมพิวเตอร์ของคุณ ข้อมูลเหล่านี้จะช่วยให้เราปรับปรุงไซต์ของเรา และทำให้เราสามารถให้บริการสำหรับแต่ละบุคคลมากขึ้นได้ คุณสามารถปฏิเสธไม่รับคุกกี้ได้โดยเปิดใช้งานการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ซึ่งอนุญาตให้คุณปฏิเสธการตั้งค่าของคุกกี้ อย่างไรก็ตาม หากคุณเลือกการตั้งค่านี้คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์บางส่วนได้ นอกจากคุณจะปรับการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณให้ปฏิเสธคุกกี้ ระบบจะส่งคุกกี้เมื่อคุณเข้าสู่ระบบบนไซต์ของเรา
 • เรากำลังทำอย่างสุดความสามารถ เพื่อช่วยให้คุณเพลิดเพลินไปกับเทคโนโลยีที่ปลอดภัยกว่าได้ในเวลาเดียวกัน ข้อมูลที่คุณให้มีค่าอย่างมากสำหรับเรา และมีหลายช่องทางที่คุณสามารถให้ตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรือน่าสงสัยกับเรา ตัวอย่างและเมตาดาต้าของตัวอย่างนี้จะได้รับการประมวลผลและจัดเก็บตามสาธารณประโยชน์และประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ ESET ซึ่งก็คือการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

กฎทั่วไป

พื้นฐานทางกฎหมายสำหรับการประมวลผลข้อมูลที่เราใช้ตามกรอบกฎหมาย GDPR มีจำนวนไม่มาก โดยหลักแล้วกิจกรรมของเราจะครอบคลุมด้วย

 • พื้นฐานทางกฎหมายว่าด้วยความจำเป็นตามข้อสัญญาซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเราภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทางหรือข้อกำหนดในการใช้งาน
 • พื้นฐานทางกฎหมายว่าด้วยประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายหรือแม้แต่ประโยชน์ต่อสาธารณะด้านการรักษาความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ อนุญาตให้เรามีสิทธิ์เก็บตัวอย่างและข้อมูลการบริการเพื่อการวิเคราะห์ การป้องกัน การสนับสนุน และประสบการณ์ที่ดียิ่งกว่าให้กับคุณ แม้แต่การตลาดก็ได้รับการยอมรับจาก GDPR ว่าเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ด้วยเหตุนี้เราจึงใช้แนวคิดนี้ในเรื่องคุกกี้ที่ใช้โดยเว็บไซต์ของเราและสื่อสารแนวคิดดังกล่าวให้กับลูกค้าของเรา
 • คำยินยอม หากต้องมีตามกฎหมาย
 • ความสอดคล้องกับข้อผูกมัดทางกฎหมาย เช่น ความต้องการด้านการกำหนดเงื่อนไขสำหรับการติดต่อสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ การออกใบกำกับสินค้า และการเรียกเก็บเงิน

เป้าหมายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้คือการให้ภาพรวมโดยทั่วไปของพื้นฐานทางกฎหมายและหลักการด้านการประมวลผลข้อมูลของ ESET หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์หรือบริการ ESET ใดเป็นพิเศษ โปรดไปที่เว็บไซต์ของเรา

การรักษาความลับข้อมูล

ESET เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทั่วโลกผ่านสำนักงานสาขาหรือหุ้นส่วน ESET ระดับท้องถิ่นอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการจัดจำหน่าย การให้บริการ และการสนับสนุนของเรา ข้อมูลที่ ESET เป็นผู้ประมวลผลอาจได้รับการถ่ายโอนไปหรือมาจากหุ้นส่วน ESET ระดับท้องถิ่น ขึ้นอยู่กับตำแหน่งและบริการที่คุณเลือกใช้ ESET การถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังประเทศอื่นจำเป็นต้องได้รับการตัดสินใจจากคณะกรรมาธิการยุโรป แม้ในกรณีนี้ การถ่ายโอนข้อมูลทั้งหมดจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายการป้องกันข้อมูลและจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น กลไกการป้องกันความเป็นส่วนตัว ข้อตกลงตามสัญญามาตรฐาน ข้อบังคับของบริษัทที่ผูกมัด หรือมาตรการป้องกันที่เหมาะสมอื่นๆ จะต้องมีการจัดตั้งขึ้นโดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆ

เราพยายามป้องกันไม่ให้ข้อมูลถูกจัดเก็บนานเกินความจำเป็นในขณะให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ ESET

ESET ใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการขององค์กรที่เหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่ามีระดับความปลอดภัยที่เหมาะสมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เรากำลังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้มั่นใจได้ถึงการรักษาความลับที่ต่อเนื่อง ความสมบูรณ์ ความพร้อมใช้งาน และความยืดหยุ่นของระบบและบริการด้านการประมวลผล อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลถูกละเมิดจนเป็นผลทำให้เกิดความเสี่ยงต่อสิทธิและเสรีภาพของคุณ เราพร้อมที่จะแจ้งให้หน่วยงานกำกับดูแลทราบรวมถึงเจ้าของข้อมูลด้วย

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ESET มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศสโลวะเกียและเราต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลในฐานะรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป  เจ้าของข้อมูลทุกคนจะมีสิทธิ์ต่อไปนี้:

  • สิทธิ์ในการร้องขอการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจาก ESET
  • สิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหากไม่ถูกต้อง (คุณมีสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อมูลส่วนตัวที่ไม่สมบูรณ์)
  • สิทธิ์ในการขอลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • สิทธิในการจำกัดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
  • สิทธิ์ในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลและ
  • สิทธิ์ในการขนย้ายข้อมูล

  เราเชื่อว่าข้อมูลที่เราประมวลผลทั้งหมดมีค่าและมีความจำเป็นตามเหตุผลโดยชอบด้วยกฎหมายในขณะให้ผลิตภัณฑ์และบริการของ ESET แก่ลูกค้าของเรา และสมควรที่จะได้รับการป้องกันในระดับสูงสุด

  หากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิ์ของคุณในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล หรือหากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลหรือการป้องกันความเป็นส่วนตัว โปรดส่งข้อความมาที่:

  ESET, spol. s r.o.
  Data Protection Officer
  Einsteinova 24
  85101 Bratislava
  Slovak Republic
  dpo@eset.sk