ESET aitab Sul täita regulatiivseid nõudeid

Küberturvalisuse vastavus
ettevõtetele

Teades, et vastavus on esmatähtis, lihtsustab ESET Sinu turvateekonda. Meie lahendused käsitlevad valdkonna raamistikke, andes Sulle kindlustunde teie ettevõtte turvalises, tõhusas ja nõuetele vastavas tegevuses.

Mis on kübervastavus?

TSinu organisatsioon peab järgima keerulist ja üha laienevat küber- ja andmeturbereeglite ja -eeskirjade maatriksit. Nõuetele vastavus on vajalik õiguslikel põhjustel, et kaitsta Sinu kasutajaid, kliente ja töötajaid ning võimaldada Sul pääseda ligi küberkindlustustoodetele.
 
ESET-i küber- ja andmeturbelahendused on loodud selleks, et aidata Sul kõiki neid eesmärke saavutada.

Väldi kulukaid
rikkumisi
Eeskirjade eesmärk peaks olema julgustada ja/või nõuda turvameetmeid, mis hoiavad ära andmete lekkeid ja rikkumisi. ESET aitab Sul nõudeid järgida ja seeläbi Sinu kasutajate andmeid turvaliselt hoida. Samuti aitame Sul vältida rikkeid, mis võivad kaasa tuua kopsakaid trahve, mainekahju ja klientide usalduse kaotust.

Jää seaduse
õigele poolele
Kõik seadused ja määrused ei ole intuitiivsed, samuti pole nende muudatused alati hästi reklaamitud. Eelkõige andmekaitsealased eeskirjad arenevad pidevalt. ESET jälgib neid muudatusi ning meie lahendused ja nõuanded aitavad Sul nõuetest kinni pidada, et täita juriidilisi nõudeid ja vältida karistusi või kohtuasju.

Täiusta oma turvalisust Andmete turvalisus ei ole pelgalt vastavuseesmärk – see tugevdab tegelikult Sinu ettevõtet. Nõuetele vastavuse teekond hõlmab haavatavuste tuvastamist, parimate tavade rakendamist ja kontrollide regulaarset testimist. ESET aitab Sul pidevat täiustamist tugevama turvalisuse suunas.

Ehitades usaldust
ja lojaalsust
Näidates, et võtad andmeturvet tõsiselt, saadab Sinu kasutajatele tugev ja usaldust suurendav signaal. Tehes koostööd küber- ja andmeturberuumi usaldusväärse nimega ESET-iga, saad klientidele ja partneritele näidata, et võtad nende privaatsust tõsiselt. See tugevdab usaldust ja tugevdab suhteid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuidas saada küberturvalisusega ühilduvaks

Andmeid mõjutavad seadused ja määrused võivad olla väga erinevad, olenevalt sellest, kus Sa tegutsed, millistes sektorites Sa aktiivne oled ja Sinu käsitletavate andmete tundlikkusest.

ESET annab Sulle selged juhised, tugevad tööriistad ja tõhusad lahendused nende keeruliste probleemide lahendamiseks, tagades Sulle ja Su kasutajatele meelerahu.

Tutvu määrustega,
mida ESET-i lahendused aitavad Sul täita

MÄÄRUS

CIPA

USA seadus, mis nõuab, et koolid ja raamatukogud, mis saavad Interneti-juurdepääsu eest föderaalset raha, filtreeriksid ja blokeeriksid sobimatu veebisisu.

Loe lisa

MÄÄRUS

Cyber insurance

Kindlustus, mis pakub küberrünnakutest või andmetega seotud rikkumistest tulenevaid ettevõtte kahjusid.

Loe lisa

MÄÄRUS

FedRAMP

USA programm föderaalasutuste kasutatavate pilvetoodete ja -teenuste turvalisuse hindamise, autoriseerimise ja pideva jälgimise standardimiseks.

Loe lisa

MÄÄRUS

FERPA

USA seadus, mis kaitseb õpilaste haridusdokumentide privaatsust, annab vanematele teatud õigused ja piirab avalikustamist ilma vanema nõusolekuta.

Loe lisa

MÄÄRUS

GDPR

Euroopa Liidu määrus privaatsuse ja isikuandmete kaitseks. See seab selliste andmete töötlemisele ja kaitsele ranged nõuded.

Loe lisa

Määrus

GLBA

USA föderaalseadus, mis nõuab finantsasutustelt klientide mitteavaliku teabe turvalisuse ja konfidentsiaalsuse kaitsmist.

Loe lisa

MÄÄRUS

HECVAT

Kõrghariduses kasutatav raamistik kolmandatest osapooltest teenusepakkujate turvalisuse ja privaatsustavade hindamiseks ja teavitamiseks.

Loe lisa

MÄÄRUS

HIPAA

USA föderaalseadus, mis kehtestab kaitstud terviseteabe privaatsuse ja turvalisuse standardid ning reguleerib terviseandmete edastamist.

Loe lisa

MÄÄRUS

HITECH

USA föderaalseadus, mis mõjutab tervishoiu infotehnoloogiat, sealhulgas elektrooniliste tervisekaartide vahetamist ja HIPAA sätete tugevdamist.

Loe lisa

MÄÄRUS

ISO 15408

Tuntud ka kui Common Criteria, IT-toodete ja -süsteemide turvaelementide hindamise ja sertifitseerimise rahvusvaheline standard.

Loe lisa

Määrus

ISO 27001

Rahvusvaheline infoturbe juhtimissüsteemide standard. Aasta märgib standardi versiooni.

Loe lisa

MÄÄRUS

ISO 9001

Laialdaselt kasutatav rahvusvaheline kvaliteedijuhtimissüsteemide standard, mis on kohaldatav erinevates tööstusharudes.

Loe lisa

MÄÄRUS

NIST

Instituut, mis pakub standardeid, juhiseid ja parimaid tavasid teabeturbe haldamiseks, sealhulgas USA jaoks.

Loe lisa

MÄÄRUS

NIS2

Võrgu- ja infoturbe direktiiv 2 on ELi seadus, mis laiendab algset NIS-i, mis on loodud liikmesriikide küberturvalisuse suurendamiseks.

Loe lisa

MÄÄRUS

PCI DSS

Turvastandardite kogum, mis on loodud turvalisuse tagamiseks kõigi krediitkaarditeavet vastuvõtvate, töötlevate, talletavate või edastavate ettevõtete vahel.

Loe lisa

MÄÄRUS

SOC2

Andmete haldamise ja turvalisuse raamistik, mis keskendub kliendiandmete turvalisusele, kättesaadavusele, töötlemise terviklikkusele, konfidentsiaalsusele ja privaatsusele.

Loe lisa

MÄÄRUS

SOX

USA föderaalseadus, mis kehtestab avalike ettevõtete juhatustele ja raamatupidamisfirmadele turvastandardid, mis nõuavad sisekontrolli ja -protseduure.

Loe lisa

MÄÄRUS

VPAT

Dokument, mis selgitab, kuidas tehakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tooted puuetega inimestele kättesaadavaks.

Loe lisa

 

 

 

 

Tutvu väliste valideerimis- ja akrediteerimisasutuste sertifikaatidega

Väline valideerimine ja akrediteerimine on kriitilise tähtsusega organisatsioonidele, mis tuginevad ESET-i võimalustele ja tehnoloogiale oma andmete kaitsmiseks ja regulatiivsete nõuete täitmiseks

Mida see Sinu jaoks tähendab

 • Küberturbe pakkujana käsitleb ESET loomulikult enda ja oma kasutajate andmete turvalisust põhiprioriteedina.
 • Tõendina vaata, kuidas oleme loonud oma turvatavad ja juhtelemendid, et need kaitseksid klienditeabe konfidentsiaalsust, terviklikkust ja kättesaadavust: sellel lehel selgitame, kuidas ESET PROTECT, meie peamine B2B küberturvalisuse platvorm, on loodud nõuetele vastavuse tagamiseks.

Täiustatud turvalisus

ESET-i turbelahenduste arendus, müük ja tarnimine järgivad infoturbe parimaid tavasid.

Andmekaitse

Sinu konfidentsiaalne teave on kaitstud meie tugevate turvaprotokollidega.

Jätkuv usaldus

Meie pühendumust infoturbele kontrollitakse sõltumatult regulaarsete auditite kaudu.

CERTIFICATION

ISO 27001:2013

ESET strengthens security with ISO 27001:2013 certification.

We're committed to providing the highest level of information security. That's why ESET has achieved ISO 27001:2013 certification for our core processes and services.

This internationally recognized standard verifies that we implement rigorous information security controls to protect your data.

See the certificate

CERTIFICATION

ISO 9001:2015

ESET is proud to announce that our commitment to quality has been recognized with ISO 9001:2015 certification.

This internationally-renowned standard verifies that our processes for developing, selling, and servicing security solutions meet the highest standards.

This ongoing commitment ensures we continuously improve our processes to deliver the best possible experience for our customers.

See the certificate

Let our experts build the right solution to meet your needs.

What others say about ESET

400k+

Business customers in
200 countries

4.6

 

 

 

 

 

 

Frequently asked questions

What industry certifications does ESET have?

ESET is ISO 27001:2013 and ISO 9001:2015 certified. Please click on the Certification/Compliance badges above for more information, or contact your local ESET Distributor regarding our certificates.

How does ESET ensure quality, information security, and efficient implementation of its security solutions?

ESET has an Integrated Management System Policy (Security Policy) which:

 • defines general quality management and information security management frameworks,
 • defines responsibilities with regard to quality assurance management and information security management,
 • defines the basic objectives of the integrated management system.

Please contact your local ESET Distributor to obtain a public version of the Integrated Management System Policy.

Does ESET have a documented and approved business continuity/disaster recovery plan with a designated owner?

Yes, ESET has a Business Continuity Policy and Business Continuity Plan in place and our Business Continuity documentation is:

 • periodically reviewed by senior management
 • tested on an annual basis
 • updated with lessons learned

Please contact your local ESET Distributor regarding the public version of our Business Continuity Plan.

Does ESET have a formal incident response plan?

Yes, ESET has an Incident Response Plan (IRP) whose purpose is to describe incident response processes and procedures for incident resolution within ESET. Incidents are handled by our 24/7 Security Operations Center.
ESET's IRP covers:

 • incident reporting
 • our incident response team, with clearly defined roles
 • regular testing (on an annual basis)
 • capability to respond to incidents (24/7/365)
 • incident response process (phases and flow)
 • incident types
 • incident triage

Please contact your local ESET Distributor regarding the public version of our Incident Response Plan.