ESET nimetati KuppingerCole'i ​​aruandes LEADERSHIP COMPASS 2022 "üleüldiseks liidriks"

KuppingerCole Leadership Compassi lõpp-punkti kaitse tuvastamine ja reageerimine

KuppingerCole'i ​​juhtimiskompass annab ülevaate turusegmendist ja tööjaamade kaitse, tuvastamise ja reageerimise (EPDR) turu tarnijatest. See hõlmab trende, mis seda turusegmenti mõjutavad, ja selle ruumi lahendustelt nõutavaid olulisi võimalusi. Samuti annab see hinnanguid selle kohta, kui hästi need lahendused nende ootustele vastavad.

ESET on liider kõigis kategooriates:

 • Tootejuhid: Sellised juhid tuvastavad sellel konkreetsel turul juhtivad tooted, pakkudes enamikku selle turusegmendi toodetelt oodatavatest võimalustest.
 • Turuliidrid: Müüjad, kellel on oma klientide toetamiseks suur ülemaailmne kliendibaas ja tugev partnerite võrgustik.
 • Innovatsiooniliidrid: Müüjad, kes juhivad turusegmendis uuendusi. Need pakuvad mitmeid kõige uuenduslikumaid ja tulevasi funktsioone, mida loodame selles turusegmendis näha.
 • Üldliidrid: Põhineb kombineeritud hinnangul, vaadeldes toodete tugevust, turuosa ja tarnijate uuenduslikkust.
KuppingerCole Leadership Compass Endpoint Protection Detection & Response

ESET saavutas kõigis aruandekriteeriumides kõrgeima hinnangu ja sai nime:

 • Tootejuht
 • Innovatsiooniliider
 • Turuliider
 • Turu meister
 • Tehnoloogia juht

Loe täielikku aruannet

Oleme ka üks "Suurimatest"

KuppingerCole'i ​​aruanne sisaldab ka innovatsiooni/turu maatriksit, mis näitab, kuidas innovatsioonijuhtimine ja turuliider on omavahel seotud. Selles aruandes uuritakse, kuidas väga uuenduslikel müüjatel on hea võimalus oma turupositsiooni parandada.

Nende hinnangu põhjal andis KuppingerCole järgmise ülevaate ESET-i tööjaama kaitse ning tuvastamise ja reageerimise võimaluste kohta.

 • Turvalisus: Tugev positiivne
 • Funktsionaalsus: Positiivne
 • Kasutuselevõtt: Tugev positiivne
 • Koostalitlusvõime: Positiivne
 • Kasutatavus: Positiivne

Siit saad teada kuidas ESET-i laiendatud tuvastamine ja reageerimine (XDR) võimaldab Sul kiiresti ja tõhusalt tuvastada ebanormaalset käitumist ja rikkumisi ning pakkuda täiustatud riskianalüüsi, intsidentidele reageerimise, uurimise ja parandamise võimalusi.

Kohustustest loobumine: ©2022 KuppingerCole Analysts AG kõik õigused kaitstud. Selle väljaande reprodutseerimine ja levitamine mis tahes kujul on keelatud ilma eelneva kirjaliku loata. Kõik selles dokumendis esitatud järeldused, soovitused ja ennustused esindavad KuppingerCole'i ​​esialgset seisukohta. Täiendava teabe kogumise ja põhjaliku analüüsi kaudu võidakse selles dokumendis esitatud seisukohti täpsustada või isegi suuri muudatusi teha. KuppingerCole loobub kõigist garantiidest selle teabe täielikkuse, täpsuse ja/või piisavuse osas. Isegi kui KuppingerCole'i ​​uurimisdokumentides võidakse käsitleda infoturbe ja -tehnoloogiaga seotud juriidilisi küsimusi, ei paku KuppingerCole õigusteenuseid ega nõustamist ning tema väljaandeid ei tohi sellisena kasutada. KuppingerCole ei vastuta selles dokumendis sisalduva teabe vigade või puudulikkuse eest. Kõiki avaldatud arvamusi võidakse ette teatamata muuta. Kõik toodete ja ettevõtete nimed on vastavate omanike kaubamärgid või registreeritud® kaubamärgid. Nende kasutamine ei tähenda nende seotust ega heakskiitu.

Saa tuttavaks ESETiga

ESET® on enam kui 30 aastat arendanud tööstusharu juhtivat IT-turbetarkvara ja -teenuseid ettevõtetele ja tarbijatele üle maailma. ESET on pikka aega olnud teerajajaks mitmekihilise tuvastamise, masinõppe ja pilvetehnoloogiate abil, mis ennetavad, tuvastavad ja reageerivad pahavarale.

0miljard +
Internetikasutajat, keda kaitseb ESET-tehnoloogia
1
Teadus- ja arenduskeskust üle maailma
0k
äriklienti 200+ riigis ja territooriumil