ESET Policy Hub

Om ditt personvern hos ESET, juridisk sett.

Legal Information

Juridisk informasjon

Dette dokumentet inneholder juridisk informasjon vedrørende innholdet på www.eset.com nettsteder (heretter kalt nettstedet/nettstedene). Den juridiske informasjonen i dette dokumentet gjelder dette/disse nettstedet/steder og ikke nødvendigvis andre ESET, spol. s r.o.-nettsteder.


Programvare

ESET, spol. s r. o. (heretter "ESET") og/eller deres respektive leverandører eier eller kan hevde opphavsretten til all programvare på dette/disse nettstedet/nettstdene (heretter kalt som "Programvare"). Programvaren kan kun brukes i henhold til lisensavtalen for sluttbrukere (heretter kalt "Lisensavtale"). Lisensavtalen leveres sammen med programvaren, eller inngår i den. Programvare som leveres med lisensavtale ikke kan installeres uten at brukeren samtykker i lisensavtalen.

Programvaren leveres utelukkende til bruk av sluttbrukere. Denne bruken er i henhold til lisensavtalen. ESET og/eller deres respektive leverandører forbyr uttrykkelig enhver kopiering og/eller spredning av programvare som ikke er i samsvar med lisensavtalen. Slike tiltak er uttrykkelig forbudt ved lov. Alle som bryter lisensavtalen risikerer straffeforfølgelse, der ESET vil kreve adekvat kompensasjon og erstatning for brudd å de juridiske rettighetene.

ESET og/eller dets respektive leverandører forbyr uttrykkelig spredning og kopiering av programvare, samt plassering av programvaren eller kopier av denne på andre nettsteder eller andre medier.

ESET og/eller deres respektive leverandører garanterer, dersom de i det hele tatt gir garanti for programvaren, kun for den i henhold til lisensavtalen. Hvis ikke annet er oppgitt, erklærer ESET og/eller deres respektive leverandører, at de leverer programvaren "som den er" uten garanti av noe slag, inkludert garanti for hensiktsmessig i forhold til et bestemt formål og garanti for at den ikke bryter andres juridiske rettigheter. Ovenstående unntak bryter ikke juridiske pålegg vedrørende oppstått skade.


Dokumenter

ESET tillater å bruke dokumenter tilgjengelig på dette/disse nettstedet/nettstedene, nærmere bestemt pressemeldinger, tekniske data for ESETs produkter, filer og vanlige spørsmål (FAQ), forutsatt at alle betingelsene nedenfor er oppfylt.

  1. Bruk av dokumenter er ikke uttrykkelig forbudt
  2. Dokumenter skal ikke brukes i noen sammenheng direkte eller indirekte knyttet til kommersiell bruk
  3. Dokumenter fra nettstedet/nettstedene er kun for informasjonsformål, ikke-kommersiell eller personlig bruk og skal ikke kopieres eller legges ut på noen nettverksdatamaskin eller formidles på noe medium
  4. Dokumenter skal ikke endres på noe vis
  5. Dokumentet og alle kopier av det skal inneholde opphavsrettserklæringen
  6. Ressursen skal alltid angis

Bruk av dokumentene til alle andre formål er uttrykkelig forbudt. Slike tiltak er forbudt ved lov. Alle som bryter lisensavtalen risikerer straffeforfølgelse, der ESET vil kreve adekvat kompensasjon og erstatning for brudd å de juridiske rettighetene.

Avtaler om tillatelse til å bruke dokumentene angitt over inkluderer ikke utformingen eller oppsettet på ESETs nettsted www.ESET.com eller andre nettsteder som eies, drives, er lisensiert av eller styrt av ESET.

Utformingen av og oppsettet på nettstederettstedets/nettstedenes og eventuelle andre nettsteder som tilhører ESET er beskyttet av opphavsrett, formgivning, varemerke, rimelig konkurranse og andre lover som ikke er angitt her.

Utforming og oppsett av nettstedet/nettstedene og andre nettsteder som tilhører ESET kan ikke kopieres, etterliknes eller videreformidles helt eller delvis.

Enhver bruk, også delvis, av elementer fra nettstedet/nettstedene (inkludert, men ikke begrenset til, logoer, grafikk, lyd, bilde) eller kopier av disse krever eksplisitt skriftlig samtykke fra ESET.

ESET og/eller deres respektive leverandører gir ingen garanti for egnetheten av informasjonen i dokumentene og relatert grafikk publisert som del av tjenestene for noe formål. Alle slike dokumenter og relatert grafikk leveres “som den er” uten noen som helst garanti. ESET og/eller deres respektive leverandører seg fraskriver herved alle garantier og betingelser vedrørende denne informasjonen, inkludert alle garantier og betingelser for salgbarhet, det være seg uttrykt, underforstått eller lovfestet, egnethet for et bestemt formål,eiendomsrett og brudd på regler eller rettigheter.

ESET og/eller deres respektive leverandører skal ikke under noen omstendighet være ansvarlig for spesielle, indirekte eller følgeskader som følge av tap av bruk, data eller fortjeneste, enten det er forbundet med kontrakt, uaktsomhet eller annen skadevoldende handling, som følge av eller i forbindelse med bruk av eller nytten av informasjon tilgjengelig fra tjenestene.

Dokumentene og relatert grafikk publisert i forbindelse med tjenestene kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller typografiske feil. Denne informasjonen vil bli tilføyd endringer jevnlig. ESET og/eller deres respektive leverandører kan foreta forbedringer og/eller endringer av produktene og/eller tjenestene og/eller programmene. Informasjon på nettstedet/nettstedene eller dokumenter tilgjengelig her, kan derfor være endret fra tid til annen og ikke tilsvare egenskapene ved leverte produkter og/eller tjenester.


Lenker til tredjeparts nettsteder

Lenkene på disse områdene vil la deg forlate ESETs nettsteder. De lenkede nettstedene er ikke kontrollert av ESET, og ESET er ikke ansvarlig for innholdet på lenkede nettsteder eller lenker på et lenket nettsted, og heller ikke eventuelle endringer eller oppdateringer på slike nettsteder. ESET er ikke ansvarlig for nettsendinger eller andre typer overføringer fra et lenket nettsted. ESET tilbyr disse koblingene kun som en tjeneste, og inkludering av lenker innebærer ikke at ESET godkjenner disse nettstedene eller deres innhold.


Varemerker

ESET, ESET software, ESET logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat og/eller andre produkter eller tjenester fra ESET nevnt her er varemerker og registrerte varemerker som tilhører ESET. Andre produkt- og firmanavn som er nevnt her kan være deres respektive eieres varemerker eller merkenavn.

Navnene på firmaer, organisasjoner, produkter, hendelser og personer brukt i eksempler (med unntak av case-studier) er fiktive. Enhver likhet med virkelige selskaper, organisasjoner, produkter, personer eller hendelser er utilsiktet.

Windows® er et varemerke som tilhører Microsoft-gruppen.

Mac og Mac-logoen er varemerker som tilhører Apple Inc., registrert i USA og andre land.


Informasjon om opphavsrett

Copyright © 2020 ESET spol. s r. o.

Opphavsretten til dokumentene og programmene på nettstedet/nettstedene eies og/eller drives av ESET, spol. s r. o.. Med enerett.


Eventuelle spørsmål

Ikke nøl med å kontakte oss via skjemaet ESET Customer Support Service hvis du har spørsmål eller er usikker på noe.