ESET Policy Hub

Om ditt personvern hos ESET, juridisk sett.

Personvernerklæring

Personvernerklæring

Beskyttelse av personopplysninger er spesielt viktig for ESET, spol. s r. o., som har sin registrerte forretningsadresse i Einsteinova 24, 851 01 Bratislava i Republikken Slovakia, og er registrert i foretaksregisteret som administreres av Bratislava I tingrett, avdeling Sro, oppføring nr. 3586/B, foretaksregistreringsnummer 31333532 som behandlingsansvarlig (heretter kalt «ESET» eller «vi»). For å oppfylle kravet til åpenhet som er rettslig normert i EUs personvernforordning («GDPR», General Data Protection Regulation) publiserer vi denne personvernerklæringen, som har som eneste hensikt å informere deg, som registrert, om de følgende emnene relatert til beskyttelse av personopplysninger:

 • Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
 • Datadeling og konfidensialitet
 • Datasikkerhet
 • Dine rettigheter som registrert
 • Behandling av personopplysningene dine
 • Kontaktinformasjon

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger

Vi bruker en rekke rettslige grunnlag for databehandling i henhold til det gjeldende juridiske rammeverket i tilknytning til beskyttelse av personopplysninger. ESETs behandling av personopplysninger er hovedsakelig nødvendig for å oppfylle en avtale, slik som bruksvilkår eller lisensavtale for sluttbrukere («EULA»), der du er en part (art. 6 (1) (b) i GDPR) og som gjelder for levering av ESET-produkter eller -tjenester, med mindre noe annet er uttrykkelig angitt, f.eks.:

 • Rettslig grunnlag er berettiget interesse (art. 6 (1) (f) i GDPR), som tillater oss å behandle opplysninger om hvordan du bruker tjenestene våre og om hvor fornøyd du er med disse tjenestene, for at vi skal kunne levere en best mulig beskyttelse, støtte og opplevelse til deg. Markedsføring anerkjennes som en berettiget interesse i den gjeldende lovgivningen, derfor viser vi vanligvis til berettiget interesse som rettslig grunnlag for markedsføringskommunikasjon, eller samtykke der dette er aktuelt.

 • Samtykke (art. 6 (1) (a) i GDPR), som vi kan be deg om i spesifikke situasjoner der vi vurderer dette rettslige grunnlaget til å være det mest korrekte eller der det kreves av lovgivning.

 • Oppfyllelse av en rettslig forpliktelse (art. 6 (1) (c) i GDPR), f.eks. lagring av opplysninger for bruk til elektronisk kommunikasjon og/eller fakturering.

Datadeling og konfidensialitet

Vi deler ikke opplysningene dine med tredjeparter. ESET er imidlertid et selskap med en global virksomhet gjennom tilknyttede selskaper eller partnere som del av vårt nettverk for salg, service og støtte. Informasjon om lisensiering, fakturering og teknisk brukerstøtte som behandles av ESET, kan overføres til og fra ESETs tilknyttede selskaper eller partnere for å oppfylle villårene i EULA, for eksempel for levering av tjenester eller støtte.

ESET foretrekker å behandle sine opplysninger i Den europeiske union (EU). Imidlertid kan det, avhengig av hvor du befinner deg (f.eks. når du bruker produktene våre og/eller tjenester utenfor EU-området) og/eller hvilken tjeneste du velger, være nødvendig å overføre opplysningene dine til et land utenfor EU. Vi bruker for eksempel tredjepartstjenester i forbindelse med databehandling i skyen. I disse tilfellene velger vi tjenesteleverandører nøye, og sikrer et hensiktsmessig nivå av databeskyttelse gjennom både kontraktsmessige, tekniske og organisatoriske tiltak. Som en regel samtykker vi i EUs standard kontraktsklausuler, om nødvendig med supplerende kontraktsbestemmelser.

For noen land utenfor EU-området, slik som Storbritannia og Sveits, har EU allerede fastslått at et sammenlignbart nivå av databeskyttelse er til stede. Siden databeskyttelsesnivået er sammenlignbart, er det ikke nødvendig med noen spesiell autorisasjon eller avtale for å overføre opplysninger til disse landene.

I henhold til gjeldende lovgivning og basert på en berettiget forespørsel, kan vi bli pålagt å gi informasjon til offentlige myndigheter, politi eller andre etater.


Datasikkerhet

ESET implementerer hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for å sørge for et sikkerhetsnivå i henhold til de potensielle risikoene. Vi gjør vårt beste for å sikre at behandlingssystemenes og tjenestenes konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og motstandsdyktighet konsekvent opprettholdes. Hvis et brudd på personopplysningssikkerheten imidlertid skulle oppstå, og dette fører til en risiko for dine rettigheter og friheter, vil vi varsle deg så vel som den relevante tilsynsmyndigheten.


Dine rettigheter som registrert

Alle registrerte har viktige rettigheter, og alle registrerte (uansett om de befinner seg i et EU-land eller et land utenfor EU) har rettighetene som er angitt nedenfor, garantert av ESET. For å utøve dine rettigheter som registrert, kan du kontakte oss gjennom et støtteskjema eller ved å sende en e-post til dpo@eset.sk. For identifikasjonsformål vil vi be deg om følgende informasjon: navn, e-postadresse og – om tilgjengelig – lisensnøkkel eller kundenummer og bedriftstilhørighet. Vennligst avstå fra å sende oss andre personopplysninger, for eksempel fødselsdato. Vi ønsker å påpeke at for å kunne behandle forespørselen din og for identifikasjonsformål, vil vi behandle personopplysningene dine.

Rett til å trekke tilbake samtykke

Retten til å trekke tilbake samtykke gjelder kun for samtykkebasert databehandling. Hvis vi behandler dine personopplysninger basert på ditt samtykke, har du rett til å når som helst trekke dette samtykket tilbake uten å oppgi noen årsak. Tilbaketrekkelse av samtykke gjelder kun for fremtiden, og har ingen innvirkning på lovligheten av databehandling som skjedde før samtykket ble trukket tilbake.

Rett til å protestere

Retten til å protestere mot behandling gjelder for opplysninger som er behandlet basert på ESETs eller en tredjeparts berettigede interesser. Hvis vi behandler personopplysningene dine for å beskytte en berettiget interesse, har du som registrert når som helst rett til å protestere mot den berettigede interessen vi har angitt og mot behandlingen av personopplysningene dine. Protesten du legger inn gjelder kun for fremtiden, og har ingen innvirkning på lovligheten av databehandling som skjedde før protesten. Hvis vi behandler personopplysningene dine for bruk til direkte markedsføring, trenger du ikke angi årsaker til protesten. Dette gjelder også for profilering i den grad den er tilknyttet en slik direkte markedsføring. I alle andre tilfeller vil vi be deg om å kort informere oss om årsakene dine til å protestere mot ESETs berettigede interesse i å behandle personopplysningene dine.

Vær oppmerksom på at vi i noen tilfeller har rett til å fortsatt behandle personopplysningene dine basert på et annet rettslig grunnlag, for eksempel for å oppfylle en avtale, selv om du har trukket tilbake samtykket ditt eller protestert mot behandlingen av opplysninger.

Rett til innsyn

Som registrert har du rett til å når som helst gratis få informasjon om opplysningene dine ESET har lagret.

Rett til korrigering

Hvis vi ved en feiltakelse skulle behandle uriktige personopplysninger om deg, har du rett til å få dem korrigert.

Rett til sletting

Som registrert har du rett til å be om sletting eller begrensning av behandlingen av personopplysningene dine. Hvis vi for eksempel behandler personopplysningene dine med ditt samtykke og du senere trekker det tilbake, vil vi slette personopplysningene dine øyeblikkelig, forutsatt at det ikke finnes noe annet rettslig grunnlag for å beholde dem, for eksempel oppfyllelse av en avtale. Personopplysningene dine vil også slettes så snart de ikke lenger er nødvendige for formålene som er angitt for dem ved slutten av lagringsperioden vår.

Rett til begrensning av behandling

Hvis vi utelukkende bruker personopplysningene dine til direkte markedsføring og du trekker tilbake samtykket ditt eller protesterer mot ESETs underliggende berettigede interesse, vil vi begrense behandlingen av personopplysningene dine på den måten at vi inkluderer kontaktopplysningene dine på vår interne «svarteliste» slik at vi kan unngå uoppfordret kontakt. Ellers vil personopplysningene dine bli slettet.

Vær oppmerksom på at vi kan være pålagt å lagre opplysningene dine til utløpet av lagringsforpliktelser og -perioder som er fastsatt av lovgiver eller tilsynsmyndigheter. Lagringsforpliktelser og -perioder kan også være pålagt av slovakisk lovgivning. Deretter vil de aktuelle opplysningene slettes.

Rett til dataportabilitet

Vi gir gjerne deg som registrert person, personopplysningene dine som behandles av ESET i .xlsx-format.

Rett til å klage

Som registrert har du rett til å når som helst sende inn en klage til en tilsynsmyndighet. ESET er underlagt reguleringer i henhold til slovakisk lov, og vi er bundet av lovgivning om databeskyttelse som en del av Den europeiske union. Den gjeldende tilsynsmyndigheten for databeskyttelse er Den slovakiske republikks myndighet for beskyttelse av personopplysninger, med adresse Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Republikken Slovakia.


Behandling av personopplysningene dine

Alle tjenester som er innlemmet på disse nettstedene og andre nettsteder under kontroll av ESET, er underlagt denne personvernerklæringen, inkludert de som er underlagt spesifikke bruksvilkår med regler for databehandling. Noen deler av nettstedene kan være administrert av lokale ESET-partnere ved hjelp av ESETs nettstedsplattform, som kan være underlagt spesifikke vilkår og betingelser basert på lokal lovgivning..

Du kan generelt bruke våre nettsteder for informasjonsformål uten å oppgi personopplysninger eller informere ESET om hvem du er. På den annen side må det for noen av tjenestene våre hentes inn mer informasjon:

 • ESET kan innhente personopplysninger der formålet er å kommunisere direkte med deg for å svare på dine spørsmål og oppfylle forespørslene dine. Hvis du sender oss produktbestillinger, serviceforespørsler eller andre forespørsler, eller hvis du laster opp materiell til nettstedet vårt, kan vi måtte kontakte deg for å få tilleggsinformasjon som er nødvendig for behandling eller for å oppfylle din bestilling, forespørsel eller krav. For dette formålet, så vel som for å kunne levere de forespurte tjenestene, må vi behandle opplysningene dine som er angitt gjennom nettskjemaer, e-post eller applikasjoner.

 • Hvis du er en sluttbruker av produktene eller tjenestene våre, dekkes behandlingen av opplysningene dine av den spesifikke lisensavtalen for sluttbrukere eller de bruksvilkårene og den spesifikke personvernerklæringen som gjelder for hvert enkelt produkt eller tjeneste. For mer informasjon om databehandling, gå til hjelpedokumentasjonen på nettet om produktene og tjenestene våre. Du kan få tilgang til denne direkte fra det grafiske brukergrensesnittet for produktet ditt ved å klikke på symbolet «?». Den maksimale lagringsperioden for faktureringsopplysninger er fastsatt av lov, og vi er lovpålagt å beholde opplysningene i et tidsrom på 10 år. I motsetning til for faktureringopplysninger, lagrer vi kun lisensopplysninger i et tidsrom som ikke overskrider 12 måneder fra utløpsdatoen for lisensen, og statistikk der identifikasjon av sluttbrukeren ikke er nødvendig, behandles i 4 år.

 • Hvis du allerede er kunde av oss eller hvis du samtykker i behandling av opplysningene dine for markedsføringskommunikasjon, kan vi bruke informasjonen din til formidle markedsføringskommunikasjon til du avslutter abonnementet eller trekker samtykket ditt tilbake.

 • Kontaktinformasjon og opplysninger i støtteforespørslene dine er nødvendig for at ESET skal kunne levere tekniske eller andre støttetjenester. Avhengig av kanalen du bruker til å kontakte oss, kan vi innhente din e-postadresse, telefonnummer, lisensinformasjon, produktdetaljer og en beskrivelse av støttehenvendelsen din. Du kan bli bedt om å gi oss annen informasjon for å tilrettelegge for levering av støttetjenester, for eksempel genererte loggfiler eller dumper. Opplysningene fra slike støttetjenester kan bare brukes til levering av støttetjenesten og til å gi deg en bedre opplevelse under levering av støttetjenesten. Den maksimale lagringsperioden begrenses av tiden som er nødvendig for å levere støttetjenester og evaluering, og selv for opplysninger i et pseudonymisert format kan den ikke overskride 10 år.

 • E-postadresser som oppgis til ESET, for eksempel i forbindelse med aktivering av lisens til prøveversjon eller kjøp på nettsidene våre, kan også behandles med automatisert behandling av personopplysninger bestående av bruk av personopplysninger for å evaluere visse personlige aspekter ved en fysisk person, dvs. profilering. Aktiviteten din på nettstedet vårt og e-postadressen din kan brukes til å analysere eller forutsi faktorer i tilknytning til de personlige preferansene dine når det gjelder ESET-produkter og -tjenester for å levere personaliserte markedsføringsmeldinger eller nettstedinnhold uten vesentlige eller juridiske konsekvenser. Lagringsperiodens lengde avhenger av varigheten av avtalen og om du utøver retten din til å protestere mot behandling av opplysningene.

 • Tilbakemeldinger, svar eller forespørsler fra kunder kan oppgis av deg gjennom nettskjemaene våre. For oppfølgingsformål kan du bli bedt om kontaktinformasjonen din, inkludert e-postadresse eller andre opplysninger, avhengig av kommunikasjonens art og formål. Lagringstider kan variere avhengig av kommunikasjonens art og formål, uttrykkelig i samsvar med denne personvernerklæringen.

 • Du kan gi innspill til forskningsformål og spørreundersøkelser gjennom ESET-kontoen din ved å bruke nettskjemaene våre. For oppfølgingsformål kan du bli bedt om kontaktinformasjonen din, inkludert navn, etternavn, e-postadresse eller andre opplysninger, avhengig av kommunikasjonens art og formål. Opplysningene vil lagres til kundeforskningsarbeidet eller -undersøkelsen er avsluttet, basert på kommunikasjonens art eller formål og i uttrykkelig samsvar med denne personvernerklæringen.

 • Hvis du bruker produktene eller tjenestene våre som er utviklet for foreldre, er beskyttelse av personopplysninger i tilknytning til barn til stede i henhold til krav i den aktuelle jurisdiksjonen. All ytterligere informasjon er inkludert i produktets eller tjenestens dokumentasjon.

 • Vi ønsker å gjøre vårt beste for å hjelpe deg til å bruke sikrere teknologi. Innspillene dine er svært verdifulle for oss, og vi stiller en rekke kanaler til din rådighet der du kan gi oss prøver av skadelig eller mistenkelig programvare. Prøver og metadata fra disse vil behandles og lagres basert på allmennhetens interesse samt ESETs berettigede interesse, som er cybersikkerhet.

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å utøve din(e) rettighet(er) som registrert eller om du har et spørsmål eller en bekymring, send oss en melding til:

ESET, spol. s.r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk