Våre globale forskningslaboratorier driver utviklingen av ESETs unike teknologi

Dagens ondsinnede programvare, som er dynamisk og ofte målrettet, krever en tilnærming delt i flere lag basert på proaktive og smarte teknologier. Så langt tilbake som 20 år siden begynte ESET å innlemme proaktive teknologier i skannemotoren og implementerte gradvis ulike lag med beskyttelse for å slå til på ulike stadier i cyberangrepskjeden.

ESET bruker nå teknologier med flere lag som går langt forbi egenskapene til grunnleggende antivirus. Figuren nedenfor viser ulike ESET-kjerneteknologier og et anslag for når og hvordan de kan oppdage og/eller blokkere en trussel i løpet av trusselens livssyklus i systemet.

ESET Technology Overview
Network protection icon

Beskyttelse mot nettverksangrep

Beskyttelse mot nettverksangrep er en utvidelse av brannmurteknologi og forbedrer påvisning av kjente sikkerhetsproblemer på nettverksnivå. Den utgjør et viktig beskyttelseslag mot spredning av ondsinnet programvare, nettverksgjennomførte angrep og utnyttelse av sårbarheter det ennå ikke finnes sikkeroppdateringer mot.

Vis mer

Relaterte produkter: Beskyttelse mot nettverksangrep brukes i

Omdømme og buffer

Ved inspeksjon av en fil eller en URL, før skanning utføres, kontrollerer våre produkter den lokale hurtigbufferen for kjente skadelige eller godkjente (hvitelistede) objekter. Dette forbedrer skanneytelsen.
Etter dette, sendes en forespørsel til vårt ESET LiveGrid®-omdømmesystem om objektets omdømme (dvs. om objektet allerede er sett andre steder og klassifisert som skadelig). Dette forbedrer skanneeffektiviteten og muliggjør raskere deling av etterretning om ondsinnet programvare med kundene våre.

Vis mer

Ved å bruke URL-svartelister og omdømmekontroll forhindres brukere fra å få tilgang til nettsteder med skadelig innhold og/eller phishing-nettsteder.

Relaterte produkter:

Reputation cache icon
DNA Detections icon

DNA Detections

Gjenkjenningstyper spenner fra svært spesifikke indikatorer til ESET DNA Detections, som er komplekse definisjoner av ondsinnet atferd og ondsinnede progravareegenskaper.

Mens den ondsinnede koden enkelt kan endres eller tildekkes av angripere, er det ikke så enkelt å endre virkemåten til objekter, og ESET DNA Detections er utformet for å dra nytte av dette prinsippet.

Vis mer

Vi utfører en dybdeanalyse av koden og trekker ut "gener" som er ansvarlige for virkemåten og konstruerer ESET DNA Detections, som brukes til å vurdere en potensielt mistenkt kode, om den blir funnet på disken eller kjørende i prosessminnet.

DNA Detections kan identifisere spesifikke, kjente ondsinnede programvareprøver, nye varianter av en kjent familie med ondsinnet programvare, eller til og med tidligere uoppdaget ondsinnet programvare som inneholder gener som indikerer skadelig oppførsel.

Relaterte produkter:

Exploit blocker

Mens ESETs skannemotor dekker hull som opptrer i deformerte dokumentfiler og beskyttelse mot nettverksangrep målrettes mot kommunikasjonsnivået, blokkerer Exploit Blocker selve prosessen.

Vis mer

Exploit Blocker overvåker programmer som typisk kan utnyttes (nettlesere, dokumentlesere, e-postklienter, Flash, Java, og mer) og i stedet for å bare lete etter spesifikke CVE-identifikatorer, fokuserer den på utnyttelsesteknikker. Når den utløses, analyseres oppførselen til prosessen, og hvis den anses som mistenkelig blir den umiddelbart blokkert på maskinen.

Denne teknologien er under stadig utvikling, og det legges til nye metoder for påvisning regelmessig for å dekke nye utnyttelsesteknikker.

Relaterte produkter - Exploit Blocker brukes i:

Exploit blocker icon
Advanced memory scanner icon

Avansert minneskanner

Avansert minneskanner er en unik ESET-teknologi som effektivt løser en viktig sak for moderne ondsinnet programvare - utstrakt bruk av tildekking og/eller kryptering. For å håndtere disse utfordringene, overvåker den avanserte minneskanneren virkemåten til en ondsinnet prosess og skanner den når den viser seg i minnet.

Vis mer

Når en prosess gjør et systemanrop fra en ny kjørbar side, utfører den avanserte minneskanneren en atferdskodeanalyse ved hjelp av ESET DNA Detections. Takket være implementeringen av smart hurtigbufring, forårsaker den avanserte minneskanneren ingen merkbar svekkelse i prosesshastigheter.

Videre er det en ny trend i avansert, ondsinnet programvare: Noe skadelig kode opererer nå "bare i minnet", uten bakenforliggende komponenter i filer som kan oppdages på vanlig måte. Det er kun minneskanning som kan oppdage slike ondsinnede angrep, og ESET er klar for denne nye trenden med avanserte minneskanner.

Relaterte produkter - Avansert minneskanneteknologi brukes i:

Beskyttelsessystem mot ondsinnet programvare i skyen

ESET Cloud Malware Protection System er en av flere teknologier basert på ESETs LiveGrid® skysystem. Ukjente, mulige ondsinnede programmer og andre mulige trusler overvåkes og sendes til ESET-skyen via ESET LiveGrid® Feedback System.

Vis mer

Prøvene som samles inn blir satt inn i en atferdsanalyse, som igjen resulterer i automatisk påvisning dersom ondsinnede egenskaper bekreftes. ESET-klienter får informasjon om disse automatiserte påvisningene via ESET LiveGrid®-omdømmesystemet uten å måtte vente på neste oppdatering av skannemotoren.

Relaterte produkter - Beskyttelsessystem mot ondsinnet programvare i skyen brukes i:

Cloud protection icon
Botnet protection icon

Botnet-beskyttelse

ESET botnet-beskyttelse oppdager skadelig kommunikasjon som brukes av botnet, og identifiserer samtidig aggressive prosesser. All registrert skadelig kommunikasjon blokkeres og rapporteres til brukeren.

Vis mer

We Live Security

Få kunnskap om det siste inne IT-sikkerhet – nyheter, analyser og synspunkter, samt veiledning fra ekspertene våre.

Gå til welivesecurity.com

ESET sikkerhetsforum

Bli med i diskusjonen med fagfolk fra ESET-fellesskapets - Med et bredt spekter av emner.

Besøk ESET sikkerhetsforum

ESET-fellesskapet

Bli med oss på Facebook og hold deg oppdatert med alt fra ESET-inkludert unikt faninnhold!

Besøk oss på Facebook