Enligt IDC-rapport är nästan 80 % av företagen ännu inte klara för GDPR

ESET kan erbjuda lösningar för små och medelstora företag som kämpar med GDPR

En ny rapport* från oberoende IDC-analytiker**, där man intervjuade små- och medelstora företag över hela Europa, visar att en stor andel av företagen inte är förberedda inför de omfattande regeländringarna som de kommer att ställas inför på grund av EU:s Allmänna dataskyddsförordning (GDPR)

IDC:s viktigaste slutsatser:

  • 22 % av företagen känner inte till GDPR. 52 % känner till förordningen men menar att dess inverkan är oklar
  • Av dem som känner till den är 20 % inte alls förberedda, och 59 % är ännu inte helt GDPR-kompatibla
  • 56 % av företagen mäter för närvarande inte kostnaderna för intrång och attacker
  • IDC avslöjar även antalet (bekräftade) dataintrång och kostnadsuppskattningar

Trots att kryptering nämns i själva förordningen som ett verktyg organisationer kan använda för att bli kompatibla är penetrationen av sådan teknik låg i segmentet små och medelstora företag. Situationen är liknande vad gäller flerfaktorsautentisering, vilket är ett effektivt sätt att försvåra åtkomsten till känsliga data och system.

Globalt är ESET en av de 4 största leverantörerna av endpoint-säkerhet och med 30 års erfarenhet. Vi erbjuder beprövade lösningar för kryptering och flerfaktorsautentisering, liksom även säkerhetsteknik för endpoints och nätverk, skräddarsydda för företag av alla storlekar. 

Få en kostnadsfri kopia av IDC-rapporten som ESET bjuder på, genom att fylla i era uppgifter på denna sida.

*Undersökningsinformation

IDC tillfrågade 700 företag i sju europeiska länder (Spanien, Tjeckien, Storbritannien, Italien, Slovakien, Nederländerna, Tyskland). De undersökta företagen var små och medelstora företag med 50–500 endpoints i alla större branscher. De tillfrågade personerna var chefer på verkställande nivå eller chefer för IT-säkerhet eller IT-administration. Undersökningens viktigaste ämnesområde var: datasäkerhet och -skydd, genomförda och planerade säkerhetslösningar, dataintrång, viktiga kriterier för val av kryptering, viktiga kriterier vid val av flerfaktorsautentisering.

**Om IDC

International Data Corporation (IDC) den ledande globala leverantören av marknadsinformation, rådgivning och evenemang kring marknaderna informationsteknologi, telekommunikation och konsumentteknik. IDC hjälper IT-experter, företagsledare och investerare att fatta faktabaserade beslut om inköp av teknik och affärsstrategier.

Fler än 1100 IDC-analytiker tillhandahåller global, regional och lokal expertkunskap kring teknik, branschmöjligheter och trender i över 110 länder världen över. I 50 år har IDC tillhandahållit strategiska insikter för att hjälpa sina kunder uppnå sina viktigaste affärsmål. IDC är ett dotterbolag till IDG, världens ledande media- analys- och evenemangsföretag inom teknik.

Ladda ned den nya IDC-rapporten

Fyll i detta formulär för att få ditt exemplar

GDPR-IDC-formulär

GDPR-IDC-rapport
IDC logo
*Undersökningsinformation

IDC tillfrågade 700 företag i sju europeiska länder (Spanien, Tjeckien, Storbritannien, Italien, Slovakien, Nederländerna, Tyskland). De undersökta företagen var små och medelstora företag med 50–500 endpoints i alla större branscher. De tillfrågade personerna var chefer på verkställande nivå eller chefer för IT-säkerhet eller IT-administration. Undersökningens viktigaste ämnesområde var: datasäkerhet och -skydd, genomförda och planerade säkerhetslösningar, dataintrång, viktiga kriterier för val av kryptering, viktiga kriterier vid val av flerfaktorsautentisering.

**Om IDC

International Data Corporation (IDC) den ledande globala leverantören av marknadsinformation, rådgivning och evenemang kring marknaderna informationsteknologi, telekommunikation och konsumentteknik. IDC hjälper IT-experter, företagsledare och investerare att fatta faktabaserade beslut om inköp av teknik och affärsstrategier.

Fler än 1100 IDC-analytiker tillhandahåller global, regional och lokal expertkunskap kring teknik, branschmöjligheter och trender i över 110 länder världen över. I 50 år har IDC tillhandahållit strategiska insikter för att hjälpa sina kunder uppnå sina viktigaste affärsmål. IDC är ett dotterbolag till IDG, världens ledande media- analys- och evenemangsföretag inom teknik.

IDC logo