Teisinė informacija


Šiame dokumente pateikta teisinė informacija, susijusi su www.eset.eu saityno svetainių turiniu (toliau – Svetainė (-ės). Čia pateikta teisinė informacija taikoma šiai (-ioms) Svetainei (-ėms), tačiau nebūtinai taikoma kitoms ESET, spol. s r.o. svetainėms.

Programinė įranga

ESET, spol. s r. o.  (toliau – ESET) ir (arba) atitinkamiems jos tiekėjams priklauso visos šios (-ių) Svetainės (-ių) programinės įrangos (toliau – Programinė įranga) autorių teisės arba ESET ir tiekėjai gali jomis naudotis. Programinė įranga gali būti naudojama tik pagal galutinio vartotojo licencijos sutartį (toliau – Licencijos sutartis). Licencijos sutartis pateikiama su Programine įranga arba yra jos dalis. Su Licencijos sutartimi pateiktos Programinės įrangos negalima įdiegti, jei vartotojas nesutinka su Licencijos sutarties sąlygomis.

Galutiniai vartotojai gali tik naudotis Programine įranga. Naudojimą reglamentuoja Licencijos sutartis. ESET ir (arba) atitinkami jos tiekėjai aiškiai draudžia kopijuoti ir (arba) platinti Programinę įrangą nesilaikant Licencijos sutarties sąlygų. Tokius veiksmus aiškiai draudžia įstatymai. Pažeidus Licencijos sutarties sąlygas galima užsitraukti administracinę ir baudžiamąją atsakomybę, taip gali būti iškelta byla, kurioje ESET reikalaus adekvačios kompensacijos ir atlyginti už teisių pažeidimą.

ESET ir (arba) atitinkami jos tiekėjai aiškiai draudžia platinti, kopijuoti Programinę įrangą ir perkelti Programinę įrangą arba jos kopijas į kitas saityno svetaines arba laikmenas.

ESET ir (arba) atitinkami jos tiekėjai, jei apskritai teikia Programinės įrangos garantijas, teikia garantijas tik pagal Licencijos sutartį. Jei nenurodyta kitaip, ESET ir (arba) atitinkami jos tiekėjai skelbia, kad teikia Programinę įrangą esamos būklės, be jokių garantijų, įskaitant tinkamumo konkrečiam tikslui ir kitų įstatymų numatytų teisių nepažeidimo garantijas. Minėtos išimtys nepanaikina pagrįstos įstatyminės cesijos, susijusios su patirta žala.

Dokumentai

ESET leidžia naudotis šioje (-se) Svetainėje (-se) pateiktais Dokumentais, ypač pranešimais spaudai, ESET produktų techniniais duomenimis, failais ir dažniausiais užduodamais klausimais (DUK), laikantis visų išvardytų sąlygų.

  1. Nėra aiškiai uždrausta naudoti Dokumentus.
  2. Dokumentų negalima jokiais tikslais, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusiais su komerciniu naudojimu.
  3. Svetainėje (-se) pateiktus Dokumentus galima naudoti tik informaciniais, nekomerciniais arba asmeniniais tikslais, jų negalima kopijuoti, skelbti tinklo kompiuteriuose arba transliuoti bet kokiu būdu.
  4. Dokumentų negalima modifikuoti.
  5. Dokumentuose ir visose jų kopijose turi būti autorių teisių ženklas.
  6. Visada turi būti nurodytas šaltinis.

Naudoti Dokumentus bet kokiais kitais tikslais yra aiškiai draudžiama. Tokius veiksmus draudžia įstatymai. Pažeidus Licencijos sutarties sąlygas galima užsitraukti administracinę ir baudžiamąją atsakomybę, taip gali būti iškelta byla, kurioje ESET reikalaus adekvačios kompensacijos ir atlyginti už teisių pažeidimą.  

Susitarimai dėl teisės naudoti nurodytus dokumentus neapima ESET saityno svetainės www.ESET.sk arba kitos ESET priklausančios, tvarkomos, licencijuojamos ar kontroliuojamos svetainės dizaino ir išdėstymo.

Svetainės (-ių) ir bet kurios kitos ESET saityno svetainės dizainas ir išdėstymas yra saugomi autorių teisių, dizaino, prekių ženklų, sąžiningos konkurencijos ir kiti šiame dokumente neišvardyti įstatymai.

Svetainės (-ių) ir bet kurios kitos ESET saityno svetainės dizaino ir išdėstymo negalima kopijuoti, imituoti arba perduoti nei viso, nei dalimis.

Svetainės (-ių) elementų, jų dalių (įskaitant, tačiau neapsiribojant, logotipus, grafinius elementus, garsus ir atvaizdus) arba kopijų naudojimas negalimas be aiškaus rašytinio ESET leidimo.

ESET ir (arba) atitinkami jos tiekėjai neteikia jokių pareiškimų apie Dokumentuose pateiktos informacijos ir susijusių grafinių elementų, paskelbtų kaip paslaugų dalis bet kokiu tikslu, tinkamumą. Visi tokie Dokumentai ir susiję grafiniai elementai pateikiami esamos būklės, be jokių garantijų. ESET ir (arba) atitinkami jos tiekėjai šiuo dokumentu atsisako teikti bet kokias garantijas ir užtikrinti sąlygas, susijusias su šia informacija, įskaitant visas išreikštas, numanomas arba įstatymų nustatytas galimybės parduoti, tinkamumo konkrečiam tikslui, nuosavybės ir nepažeidimo garantijas ir sąlygas.

Jokiomis aplinkybėmis ESET ir (arba) atitinkami jos tiekėjai nebus laikomi atsakingais už specialiąją, netiesioginę arba pasekminę žalą, patirtą praradus galimybę naudotis, duomenis arba pelną dėl su sutartimi susijusio ieškinio, aplaidumo ar kito neteisėto veiksmo, kuris buvo atliktas naudojant paslaugų teikiamą informaciją arba su ja susijęs.

Paslaugose skelbiamuose Dokumentuose ir susijusiuose grafiniuose elementuose gali būti techninių netikslumų ar rašybos klaidų. Minėta informacija nuolat keičiama. ESET ir (arba) atitinkami jos tiekėjai gali tobulinti ir (arba) keisti produktus, paslaugas ir (arba) programas. Svetainėje (-se) arba dokumentuose pateikta informacija kartais gali būti keičiama ir neatitikti teikiamų produktų ir (arba) paslaugų ypatybių.

Trečiųjų šalių svetainių saitai

Šie saitai leis išeiti iš ESET svetainių. ESET nekontroliuoja susietųjų svetainių ir neatsako už jų turinį, pateiktus saitus, pakeitimus ir naujinimus. ESET neatsako už transliavimą saitynu ar kitokį susietosios svetainės duomenų perdavimo būdą. ESET teikia šiuos saitus, kad jums būtų patogiau, tačiau saito įtraukimas nenumato ESET pritarimo šioms svetainėms ar jų turiniui.

Prekių ženklai 

ESET, ESET programinė įranga, ESET logotipas, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RADAR, V?RUSOV? RADAR, VIROV? RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat ir (arba) kiti čia išvardyti ESET produktai ir (arba) paslaugos yra ESET įprastieji ir registruotieji prekių ženklai. Kiti šiame dokumente minimi produktų ir įmonių pavadinimai gali būti atitinkamų savininkų prekių ženklai arba prekybiniai pavadinimai.

pavyzdžiuose naudojami įmonių, organizacijų, produktų, įvykių pavadinimai ir asmenų vardai (išskyrus atvejų tyrimus) yra fiktyvūs. Panašumas į realią įmonę, organizaciją, produktą, asmenį ar įvykį gali būti tik atsitiktinis.

Autorių teisių informacija

© ESET, spol. s.r.o, 2010 m.

Svetainėje (-se) pateiktų dokumentų ir programų autorių teisės priklauso ESET, spol. s r. o. ir (arba) ji jomis naudojasi. Visos teisės saugomos.

Galimi klausimai arba pastabos

Jei turite klausimų ar pastabų, užpildykite ESET klientų palaikymo tarnybos formą.