ESET, Personvernerklæring/GDPR

ESET har jobbet med sikkerhetsspørsmål i over 30 år og tar personlig integritet på høyeste allvor. Vi ser derfor till å ha høyest mulig beskyttelse for dina personlige opplysninger. Normalt lagres dine personlige opplysninger hos oss på ESET Nordics, på vårt hovedkontor i Bratislava, Slovakia og hos den forhandler som du har kjøpt av. 
Vi gjør ikke alt selv,  i visse tilfeller benytter vi eksterne leverandører som da også får tillgang til deler av dine personlige data. 

Ekstern tjenste/firma

Som benyttes til

Og de har disse opplysninger

Link


ESET hovedkontor

(ESET Nordics er en separat juridisk organisasjon)

Utvikling av programvaren,  sentral organisering og lisenshåndtering.

Navn, e-post, adresse, ip-adresse, lisensopplysninger, med mer. Vi henviser till deres side om gdpr for detaljer.


Paloma

Informasjon og tilbud til de som vil ha det.

Navn og e-post


Mailjet

Personlige e-postmeldninger knyttet til lisensen din.

Navn, e-post og lisensinformasjon.


Oracle Responsys

Personlige e-postmeldninger knyttet til din lisens, sendt fra hovedkontoret. 

Navn, e-post og  lisensinformasjon.


Checkout

Transaksjoner ved kjøp av et produkt

Navn, e-post og kortnummer


Forhandlere

Å få våre produkter ut i butikk.

Fra oss har de tilgang till Navn, e-post, lisensopplysninger samt, om du har oppgitt det, telefon og adresse.

Forhandleren kan ha fler opplysninger om deg, men det er i så fall mellom deg og forhandleren.


Distributører 

Å forenkle administrasjonen gjennom å være et bindeledd mellom ESET og en del fohandlere.

Samma som for forhandlere.


Awin

Holde styr på hvor besøkeren kommer fra når vi annonserer på eksterne sider.

Serienummer for ditt kjøp, kjøpesum og valuta fra oss. Fordi det er et anrop fra din nettleser til deres server så får de også din ipadresse og nettleserinformasjon.


Vi har nøye valgt disse samarbeidspartnerne og er sikre på at de håndterer dine personlige opplysninger nøye og innenfor lovens grenser. Normalt overgis ikke dine opplysninger til EU/EES.  For å kunne hjelpe våre kunder har vi register på hvilke kunder som er rettighetshavere till våre produkter. Dels for å se hvilke lisenser som er gyldige og som skal oppdateres med den seneste beskyttelsen, men osgå for å kunne gjemskape mistede lieenser eller bistå med hjelp i de fåtall tilfeller brukerne får problemer.  14 måneder etter at din siste lisens har utløpt  anonymiseres dine personlige opplysninger.
Betalningsformidling:
Klarna og Stripe. ejøper du via vår webshop kommer du til å benytte Klarna i Sverige eller Stripe i øvrige nordiske land. opplysningene du gir fra deg dit håndteres separat av dem. I Stripe kan vi se ditt navn, e-post, telefonnr. og adresse samt personnummer om du har angitt det gjennom deres system, vi kan ikke se ditt kortnummer.I Klarna kan vi (helt likt med andre som benytter Klarna) se ditt navn, e-post, telefonnr, adresse, personnummer og om du er student gjennom deres system. I visse fall inkluderer det også e-epostadresser og leveranseinformasjon du har oppgitt ved tidigere bestillinger via Klarna. Vi kan ikke se ditt kortnummer.Vi kopierer ikke denne informasjonen til våre egne system.Du kan ringe inn til oss med din bestilling om du absolutt ikke vil benytte Klarna eller Stripe.
Informasjon og markedsføring:
Har du spørsmål om hvordan vi håndterer din data, om du ikke vil ha noen e-post fra oss i fremtiden eller om du vil bli anonymisert i våre system, vennligst send e-post til gdpr@eset.se.