Proaktiv tyverisikring

Smarte funksjoner som hjelper deg med å beskytte og finne telefonen din i tilfelle den blir borte.

Proaktiv tyverisikring
Iverksettes når mistenkelig oppførsel oppdages. Hvis feil skjermlåskode (PIN, mønster, passord) angis eller uautorisert SIM-kort settes inn, blir enheten låst og øyeblikksbilder fra telefonkameraer sendes automatisk til my.eset.com. Informasjonen inkluderer telefonens plassering, nåværende IP-adresse, detaljer for innsatt SIM-kort og andre data. Brukeren kan merke enheten som mistet på my.eset.com og starte posisjonssporing, sende en egendefinert skjermmelding på telefonen, eller til og med slette innholdet på enheten.

Posisjonssporing
Når enheten er merket som mistet, sendes plasseringen regelmessig til my.eset.com og vises på kartet, slik at du kan spore posisjonen i tide. Hvis enhetens posisjon endres, sendes plasseringen til my.eset.com for oppdatert sporing.

Varsel om lavt batterinivå
Når enheten har lavt batterinivå, sendes gjeldende posisjon og øyeblikksbilder fra kameraet automatisk til my.eset.com før enheten slås av.

Egendefinert skjermmelding
Send en egendefinert melding til den manglende enheten for å kontakte finneren. Meldingen vises på skjermen selv når enheten er låst.

Øyeblikksbilder fra kamera
Øyeblikksbilder fra telefonens fremre og bakre kamera sendes automatisk og regelmessig til my.eset.com hvis enheten er merket som mistet. Dette bidrar til å identifisere plasseringen eller søkeren.

SIM-beskyttelse
Lar deg beholde kontroll over telefonen din hvis du mister den. Telefonen låses når uautorisert SIM-kort settes inn.

Optimalisering av tyverisikring
Automatisk varsling når innstillingene begrenser tyverisikringens funksjonalitet (for eksempel GPS slått av).