ESET Policy Hub

Tietoja tietosuojastasi oikeudellisesta näkökulmasta, kun käytät ESET-palvelua.

Oikeudelliset tiedot

Oikeudelliset tiedot

Tämä asiakirja sisältää www.eset.com-verkkosivustojen (jäljempänä sivustot) sisältöä koskevia oikeudellisia tietoja. Oikeudellisia tietoja sovelletaan kyseisiin sivustoihin, mutta ei välttämättä muihin ESET, spol. s r.o.:n sivustoihin.


Ohjelmisto

EESET, spol. s r. o. (jäljempänä ”ESET”) ja/tai sen toimittajat omistavat tekijänoikeudet tai voivat käyttää tekijänoikeuksia kaikkiin näillä sivustoilla saatavilla oleviin ohjelmistoihin (jäljempänä ”ohjelmisto”). Ohjelmistoa saa käyttää ainoastaan loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen mukaisesti (jäljempänä ”käyttöoikeussopimus”). Käyttöoikeussopimus toimitetaan ohjelmiston mukana tai osana sitä. Käyttöoikeussopimuksella varustettua ohjelmistoa ei voi asentaa ilman, että käyttäjä hyväksyy käyttöoikeussopimuksen.

Ohjelmisto toimitetaan ainoastaan loppukäyttäjille. Kyseinen käyttö on käyttöoikeussopimuksen mukainen. ESET ja/tai sen toimittajat nimenomaisesti kieltävät ohjelmiston monistamisen ja/tai levittämisen, mikä ei ole käyttöoikeussopimuksen mukaista. Tällainen toiminta on vastoin lakia. Käyttöoikeussopimuksen rikkoja altistaa itsensä siviili- ja rikosoikeudellisille rangaistuksille ja oikeudenkäynnille, jossa ESET vaatii riittävää korvausta ja hyvitystä oikeuksiensa rikkomisesta.

ESET ja/tai sen toimittajat nimenomaisesti kieltävät lisäksi ohjelmiston levittämisen ja kopioimisen sekä ohjelmiston tai sen kopioiden sijoittamisen muille verkkosivustoille tai muihin medioihin.

ESET ja/tai sen toimittajat, ohjelmistolle mahdollisen takuun antaessaan, antavat takuun ainoastaan käyttöoikeussopimuksen mukaisesti. Ellei toisin mainita, ESET ja/tai sen toimittajat ilmoittavat tarjoavansa ohjelmiston ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista takuuta, mukaan lukien takuut sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja takuut muiden laillisten oikeuksien rikkomattomuudesta. Edellä mainitut poikkeukset eivät vaikuta sitoviin vahingonkorvauksia koskeviin oikeuksien siirtoihin.


Asiakirjat

ESET sallii sivustoilla olevien asiakirjojen käytön, erityisesti lehdistötiedotteiden, ESETin tuotteita koskevien teknisten tietojen, tiedostojen ja usein kysyttyjen kysymysten (FAQ) käytön edellyttäen, että kaikki seuraavassa esitetyt ehdot täyttyvät:

  1. Kyseisten asiakirjojen käyttö ei ole nimenomaisesti kielletty.
  2. Asiakirjoja ei käytetä mihinkään välittömästi tai välillisesti kaupalliseen käyttöön
  3. Sivustoilla olevat asiakirjat on tarkoitettu tiedoksi, ei-kaupalliseen tai henkilökohtaiseen käyttöön, ja niitä ei saa kopioida tai julkaista minkään verkon tietokoneessa tai lähettää tiedotusvälineissä.
  4. Asiakirjoja ei muuteta mitenkään.
  5. Asiakirja ja sen kopiot sisältävät tekijänoikeusilmoituksen
  6. Lähde ilmoitetaan aina.

Asiakirjojen käyttö muihin tarkoituksiin on nimenomaisesti kiellettyä. Tällainen toiminta on kielletty laissa. Käyttöoikeussopimuksen rikkoja altistaa itsensä siviili- ja rikosoikeudellisille rangaistuksille ja oikeudenkäynnille, jossa ESET vaatii riittävää korvausta ja hyvitystä oikeuksiensa rikkomisesta.

Edellä määritetyt asiakirjojen käyttöoikeudet eivät sisällä ESETin verkkosivuston www.ESET.com tai muun ESETin omistaman, hoitaman, lisensoiman tai ohjaaman sivuston ulkoasua.

Sivustojen ja kaikkien muiden ESETin verkkosivustojen design ja ulkoasu ovat tekijäoikeuksien, ulkoasua koskevien oikeuksien, tavaramerkin, reilun kilpailun ja muiden tässä mainitsemattomien lakien suojaamia.

Sivustojen ja kaikkien muiden ESETin verkkosivustojen designia ja ulkoasua ei saa kopioida, jäljitellä tai lähettää uudelleen kokonaan tai osittain.

Sivustojen elementtien (erityisesti mutta ei pelkästään logojen, grafiikan, äänen, kuvien) osittainenkin käyttö on kiellettyä ilman ESETin kirjallista lupaa.

ESET ja/tai sen toimittajat eivät esitä väitteitä palveluiden osana julkaistavissa asiakirjoissa ja niihin liittyvissä grafiikoissa olevien tietojen soveltuvuudesta mihinkään tarkoitukseen. Kaikki kyseiset asiakirjat ja niihin liittyvät grafiikat toimitetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista takuuta. ESET ja sen toimittajat kiistävät kaikki takuut ja ehdot kyseisten tietojen soveltuvuudesta, mukaan lukien kaikki takuut kaupallisesta hyödynnettävyydestä, olivatpa ne ilmaistuja, implisiittisiä tai lakisääteisiä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen, omistusoikeudesta ja loukkaamattomuudesta.

ESET ja/tai sen toimittajat eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään erityisluonteisista, epäsuorista tai satunnaisista vahingoista tai mistään vahingoista, jotka aiheutuvat käytön, tietojen tai voittojen menetyksestä, johtuivatpa ne kanteesta, laiminlyönnistä tai muusta rikkomuksesta, johtuen palveluiden yhteydessä saatavilla olevien tietojen käytöstä tai toiminnasta tai niihin liittyen.

Palveluissa julkaistuissa asiakirjoissa ja niihin liittyvissä grafiikoissa voi olla teknisiä epätarkkuuksia tai painovirheitä. Tietoihin tehdään ajoittain muutoksia. ESET ja/tai sen toimittajat voivat tehdä parannuksia ja/tai muutoksia tuotteisiin ja/tai palveluihin ja/tai ohjelmiin. Sivustoilla tai niiden sisältämissä asiakirjoissa olevat tiedot saattavat näin ollen muuttua ajoittain, eivätkä ne vastaa tarjottavien tuotteiden ja/tai palveluiden ominaisuuksia.


Linkit kolmansien osapuolien sivustoille

Näillä alueilla olevien linkkien kautta poistut ESETin sivustoilta. Linkitetyt sivustot eivät ole ESETin valvonnassa, ja ESET ei ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston sisällöstä tai linkistä tai mistään näille sivustoille tehtävistä muutoksista tai päivityksistä. ESET ei vastaa linkitettyjen sivustojen web-lähetyksistä tai muista linkitetyiltä sivustoilta vastaanotetuista lähetyksistä. ESET tarjoaa nämä linkit vain mukavuussyistä, ja minkään linkin lisääminen ei tarkoita, että ESET tukee kyseisiä sivustoja tai niiden sisältöä.


Tavaramerkit

ESET, ESET-ohjelmistot, ESET-logo, ESET.eu, NOD, NOD32, AMON, PERSPEKT, VIRUS RASAR, VÍRUSOVÝ RADAR, VIROVÝ RADAR, ThreatSense, ThreatSense.Net®, AntiThreat ja/tai muut ESETin täällä mainitsemat tuotteet tai palvelut, ovat ESETin tavaramerkkejä ja rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muun täällä mainitut tuotteet ja yrityksten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai tuotenimiä.

Esimerkeissä käytetyt yritysten, organisaatioiden, tuotteiden, tapahtumien ja ihmisten nimet (poikkeuksena tapaustutkimukset) ovat fiktiivisiä. Yhtymäkohdat todelliseen yritykseen, organisaatioon, tuotteeseen, henkilöön tai tapahtumaan eivät ole tarkoituksellisia.

Windows® on Microsoft-konsernin rekisteröity tavaramerkki.

Mac ja Mac-logo ovat Apple Inc.:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa.


Tekijänoikeustiedot

Copyright © 2020 ESET spol. s r. o.

Sivustoilla olevien asiakirjojen ja ohjelmien tekijänoikeudet omistaa ja/tai niitä käyttää ESET, spol. s r. o.. Kaikki oikeudet pidätetään.


Mahdolliset kysymykset

Jos sinulla on kysyttävää tai jokin askarruttaa mieltäsi, ota meihin yhteyttä ESETin asiakaspalvelun lomakkeella.