ESET Policy Hub

Tietoja tietosuojastasi oikeudellisesta näkökulmasta, kun käytät ESET-palvelua.

Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

THenkilötietojen suojaaminen on erityisen tärkeää rekisterinpitäjänä toimivalle yritykselle ESET, spol. s.r.o., jonka rekisteröity kotipaikka on osoitteessa Einsteinova 24, 851 01 Bratislava, Slovakian tasavalta, ja joka on rekisteröity Bratislava I:n piirioikeuden ylläpitämään kaupparekisteriin, osasto Sro, kirjausnumero 3586/B, kaupparekisterinumero: 31333532 (jäljempänä "ESET" tai "me"). Noudattaaksemme EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (“yleinen tietosuoja-asetus”) lakisääteistä läpinäkyvyysvaatimusta, julkaisemme tämän tietosuojakäytännön, jonka ainoana tarkoituksena on tiedottaa sinulle rekisteröitynä henkilönä seuraavista henkilötietojen suojaukseen liittyvistä aiheista:

 • Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste
 • Tietojen jakaminen ja luottamuksellisuus
 • Tietoturva
 • rekisteröidyn oikeudet
 • Henkilötietojesi käsittely
 • Yhteystiedot

Henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste

Käytämme tietojen käsittelyyn useita erilaisia oikeudellisia perusteita henkilötietojen suojaamiseen liittyvän sovellettavan puitelainsäädännön mukaisesti. ESET käsittelee henkilötietoja lähinnä kanssasi solmittujen ESET:n tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen tarvittavien käyttöehtojen ja loppukäyttäjän käyttöoikeussopimuksen (“käyttöoikeussopimus”) kaltaisten sopimusten toteuttamiseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 §:n 1 kohdan b alakohta), jollei nimenomaisesti toisin mainita, esimerkiksi:

 • liittyen oikeutetun edun oikeudelliseen perusteeseen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 §:n 1 kohdan f alakohta), jonka kautta voimme käsitellä tietoja siitä, miten käytät palveluitamme ja kuinka tyytyväinen olet näihin palveluihin, jotta voimme tarjota sinulle parhaan mahdollisen suojan, tuen ja kokemuksen. Markkinointi on tunnustettu sovellettavassa lainsäädännössä oikeutetuksi eduksi, minkä vuoksi luotamme yleensä markkinointiviestinnän oikeutetun edun oikeudelliseen perusteeseen tai suostumukseen, jos sovellettavissa.

 • Suostumus (yleisen tietosuoja-asetuksen 6 §:n 1 kohdan a alakohta), jota voimme pyytää sinulta tietyissä tilanteissa, joissa pidämme kyseistä oikeudellista perustetta kaikkein sopivimpina tai joissa laki sitä vaatii.

 • Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (yleisen tietosuoja-asetuksen 6§:n 1 kohdan c alakohta), esimerkiksi tietojen säilyttäminen sähköisen viestinnän tai laskutuksen tarkoituksia varten.

Tietojen jakaminen ja luottamuksellisuus

Emme jaa tietojasi kolmansille osapuolille. ESET on kuitenkin yritys, joka toimii maailmanlaajuisesti siten, että sidosyritykset ja kumppanit ovat osa myynti-, palvelu- ja tukiverkostoamme. ESET:n käsittelemiä käyttöoikeus-, laskutus- ja teknisen tuen tietoja voidaan siirtää ESET:n ja sidosyritysten tai kumppaneiden välillä, kun tarkoituksena on käyttöoikeussopimuksen täyttäminen, esimerkiksi palveluiden tai tuen tarjoaminen.

SET käsittelee tietoja ensisijaisesti Euroopan unionin (EU) sisällä. Sijainnistasi (esimerkiksi käyttäessäsi tuotteitamme tai palveluitamme EU:n ulkopuolella) tai valitsemastasi palvelusta riippuen tietojesi siirtäminen EU:n ulkopuoliseen valtioon voi olla tarpeen. Käytämme esimerkiksi kolmannen osapuolen palveluita pilvipalveluihin liittyvien palveluiden yhteydessä. Näissä tapauksissa valitsemme palveluntarjoajamme huolellisesti ja varmistamme tietosuojan asianmukaisen tason sopimuksellisten sekä teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden kautta. Noudatamme pääsääntöisesti EU:n mallisopimuslausekkeita sekä tarvittaessa täydentäviä sopimusmääräyksiä.

EU on jo määrittänyt vertailukelpoisen tietosuojan tason joidenkin EU:n ulkopuolisten maiden osalta. Vertailukelpoisen tietosuojan tason myötä tietojen siirtäminen näihin maihin ei edellytä erityistä lupaa tai sopimusta.

Sovellettavan lainsäädännön mukaan sekä oikeudellisen perusteen perusteella voimme joutua toimittamaan tietoja julkisille viranomaisille, lainvalvontaviranomaisille tai muille tahoille.


Tietoturva

ESET toteuttaa asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä varmistaakseen mahdollisia riskejä vastaavan turvallisuustason. Teemme parhaamme varmistaaksemme, että käsittelyjärjestelmien ja palveluiden luottamuksellisuutta, eheyttä, saatavuutta ja häiriönsietokykyä ylläpidetään johdonmukaisesti. Jos oikeutesi ja vapautesi kuitenkin altistuvat tietovuodon aiheuttamille riskeille, ilmoitamme siitä sekä sinulle että asianomaiselle valvontaviranomaiselle.


Rekisteröidyn oikeudet

Kaikilla rekisteröidyillä aineistoilla ja henkilöillä on alla olevat, ESET:n takaamat oikeudet riippumatta siitä, sijaitseeko aineisto tai henkilö EU:n sisällä vai sen ulkopuolisessa valtiossa. Jos haluat käyttää näitä rekisteröidyn henkilön oikeuksia, voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen dpo@eset.sk. Tunnistautumista varten pyydämme sinulta seuraavia tietoja: nimi ja sähköpostiosoite sekä käyttöoikeusavain tai asiakasnumero ja yritys, jos saatavilla. Älä lähetä meille muita henkilötietoja, kuten syntymäaikaasi. Haluamme huomauttaa, että käsittelemme henkilötietojasi voidaksemme käsitellä pyyntösi ja tunnistaa sinut.

Oikeus peruuttaa suostumus

Suostumuksen peruuttamiseen liittyvää oikeutta voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun tietojen käsittely perustuu suostumukseen. Jos käsittelemme henkilötietojasi suostumusperusteisesi, sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Suostumuksesi peruuttaminen koskee ainoastaan tulevaa tietojenkäsittelyä, eikä se vaikuta ennen suostumuksen peruuttamista tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuuteen.

Oikeus vastustaa tietojenkäsittelyä

Tietojenkäsittelyn vastustamiseen liittyvää oikeutta voidaan käyttää ainoastaan silloin, kun tietojenkäsittely perustuu ESET:n tai kolmannen osapuolen oikeutettuihin etuihin. Jos käsittelemme henkilötietojasi oikeutettujen etujen suojaamiseksi, sinulla on rekisteröitynä henkilönä oikeus vastustaa nimeämäämme oikeutettua etua ja henkilötietojesi käsittelyä milloin tahansa. Käsittelyn vastustaminen koskee ainoastaan tulevaa tietojenkäsittelyä, eikä se vaikuta ennen vastalauseen esittämistä tapahtuneen tietojenkäsittelyn laillisuuteen. Jos käsittelemme henkilötietojasi suoramarkkinointitarkoituksiin, vastalausetta ei tarvitse perustella. Tämä koskee myös profilointia siltä osin kuin se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin. Kaikissa muissa tapauksissa pyydämme sinua kertomaan meille lyhyesti syistä, joiden vuoksi vastustat ESET:n oikeutettuun etuun liittyvää henkilötietojen käsittelyä.

Huomaa, että joissain tapauksissa suostumuksen peruuttamisesta tai henkilötietojen käsittelyn vastustamisesta huolimatta meillä on oikeus jatkaa henkilötietojesi käsittelyä erillisellä oikeudellisella perusteella, esimerkiksi sopimuksen täytäntöönpanoon liittyen.

Oikeus päästä tietoihin

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeus saada tietoja ESET:n sinusta tallentamista tiedoista milloin tahansa ja maksutta.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Jos käsittelemme tarkoituksetta kohdallasi virheellisiä henkilötietoja, sinulla on oikeus saada ne oikaistua.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeus pyytää henkilötietojesi poistamista tai käsittelyn rajoittamista. Jos esimerkiksi käsittelemme henkilötietojasi suostumuksellasi ja peruutat myöhemmin suostumuksesi, poistamme henkilötietosi välittömästi edellyttäen, että niiden tallentamiseen ei ole muuta oikeudellista perustetta, kuten sopimuksen täytäntöönpano. Henkilötietosi poistetaan heti myös silloin, kun niitä ei enää tarvita niille mainittuun tarkoitukseen säilytysaikamme lopussa.

Oikeus rajoittaa käsittelyä

Jos käytämme henkilötietojasi yksinomaan suoramarkkinointitarkoituksiin ja peruutat suostumuksesi tai vastustat taustalla olevaa ESET:n oikeutettua etua, rajoitamme henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, että sisällytämme yhteystietosi sisäiselle mustalle listalle, jotta voimme välttää ei-toivotun yhteydenpidon. Muilta osin henkilötietosi poistetaan.

Huomaa, että meitä voidaan vaatia tallentamaan tietojasi lainsäätäjän tai valvontaviranomaisen määrittämien säilytysvelvoitteiden ja -aikojen päättymiseen asti. Säilytysvelvoitteet ja -ajat voivat määräytyä myös Slovakian lainsäädännön mukaan. Vastaavat tiedot poistetaan tämän jälkeen.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen

Toimitamme mielellämme ESET:n käsittelemät henkilötietosi sinulle rekisteröitynä henkilönä .xlsx-tiedostomuodossa.

Oikeus tehdä valitus

Rekisteröitynä henkilönä sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle milloin tahansa. ESET:n toimintaan sovelletaan Slovakian lainsäädäntö, ja Euroopan unionin jäsenvaltiona meitä sitoo sen tietosuojaan liittyvä lainsäädäntö. Asianomainen tietosuojavirnaomainen on Slovakian tasavallan henkilötietojen suojavirasto, joka sijaitsee osoitteessa Hraničná 12, 82007 Bratislava 27, Slovakian tasavalta.


Henkilötietojesi käsittely

Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin näihin ESET:n hallinnassa oleviin näihin verkkosivustoihin tai muihin verkkosivustoihin sisältyviin palveluihin, mukaan lukien sellaiset, joihin sovelletaan erityisiä käyttöehtoja ja tietojenkäsittelysääntöjä. Jotkin verkkosivustojen osat voivat olla paikallisten ESET-kumppaneiden hallinnoimia ESET:n verkkosivustoalustaa käyttäen, ja niihin voidaan soveltaa paikalliseen lainsäädäntöön perustuvia erityisiä ehtoja.

Useimmiten voit käyttää sivustojamme tiedonlähteenä antamatta henkilötietoja tai ilmoittamatta ESETille, kuka olet. Toisaalta joissain palveluissamme meidän on kerättävä lisätietoja:

 • EESET kerää henkilötietoja voidakseen viestiä kanssasi henkilökohtaisesti, vastata kysymyksiisi ja täyttää pyyntösi. Jos lähetät meille tuotetilauksia, sinulla on vaatimuksia palvelun suhteen, muita pyyntöjä tai jos lataat materiaalia sivustoille, saatamme ottaa sinuun yhteyttä saadaksemme lisätietoja tilaustesi, pyyntöjesi tai vaatimustesi käsittelyyn ja täyttämiseen. Meidän on käsiteltävä verkkolomakkeiden, sähköpostin tai hakemusten kautta annettuja henkilötietojasi tätä tarkoitusta sekä pyydettyjen palveluiden suorittamista varten.

 • Jos olet tuotteidemme tai palvelujemme loppukäyttäjä, tietojesi käsittely sisältyy kyseiseen loppukäyttäjän käyttöoikeussopimukseen tai käyttöehtoihin sekä kuhunkin tuotteeseen tai palveluun liittyvään erityiseen tietosuojakäytäntöön. Lisätietoja tietojenkäsittelystä löydät tuotteillemme ja palveluillemme omistetusta verkko-ohjeiden dokumentaatiosta. Pääset dokumentaatioon suoraan klikkaamalla tuotteesi graafisen käyttöliittymän “?”-symbolia. Laskutustietojen enimmäissäilytysaika määräytyy lain mukaan, ja meillä on lakisääteinen velvollisuus säilyttää tietoja 10 vuoden ajan. Toisin kuin laskutustiedot, säilytämme käyttöoikeustietoja vain enintään 12 kuukautta käyttöoikeutesi voimassaolon päättymispäivästä. Lisäksi tilastoja, jotka eivät vaadi loppukäyttäjän tunnistamista, käsitellään 4 vuoden ajan.

 • Jos olet jo asiakkaamme tai jos hyväksyt tietojesi käsittelyn markkinointiviestintää varten, voimme käyttää tietojasi markkinointiviestinnän jakeluun, kunnes peruutat tilauksen tai suostumuksesi.

 • ESET:n tarjoaman teknisen tai muun tuen tarjoamiseen tarvitaan yhteystietoja ja tukipyyntöihisi sisältyviä tietoja. Riippuen siitä kanavasta, jonka kautta päätät ottaa meihin yhteyttä, voimme kerätä sähköpostiosoitteesi, puhelinnumerosi, käyttöoikeustietosi, tuotetietosi ja kuvauksen tukitapauksestasi. Helpottaaksemme tuen tarjoamista, voimme pyytää sinua antamaan meille muita tietoja, kuten luotuja lokitiedostoja tai vedoksia. Tällaisen tuen tietoja voidaan käyttää vain tukipalvelun tarjoamiseen ja käyttökokemuksesi parantamiseen tukea tarjottaessa. Enimmäissäilytysaikaa rajoittaa tuen ja tarkistuksen tarjoamiseen tarvittava aika, eikä se saa olla yli 10 vuotta edes pseudonymisoidussa muodossa.

 • ESETille esimerkiksi osana käyttöoikeuskokeilun aktivointia tai ostoksia verkkosivustoillamme annettuja sähköpostiosoitteita voidaan käsitellä myös henkilötietojen automaattisena käsittelynä, joka koostuu henkilötietojen käytöstä tiettyjen luonnolliseen henkilöön liittyvien henkilökohtaisten näkökohtien arvioimisesta, toisin sanoen profilointiin. Verkkosivustollamme suorittamaasi toimintaa ja sähköpostiosoitettasi voidaan käyttää ESET:n tuotteisiin ja palveluihin liittyvien henkilökohtaisten mieltymystesi analysointiin ja ennustamiseen, jotta voimme tarjota räätälöityjä markkinointiviestejä ja verkkosivuston sisältöä ilman merkittäviä tai oikeudellisia seurauksia. Säilytysajan pituus määräytyy sopimuksen pituuden kestoon tai siihen, milloin käytät oikeuttasi vastustaa tietojen käsittelyä.

 • Asiakaspalautetta, vastauksia tai pyyntöjä voi lähettää verkkolomakkeidemme kautta. Voimme pyytää sähköpostiosoitettasi tai muita henkilötietojasi seurantatarkoituksiin viestintämme luonteen tai tarkoituksen perusteella. Tietojen säilytysajat voivat vaihdella viestinnän luonteen tai tarkoituksen mukaan nimenomaisesti tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 • Voit toimittaa tutkimus- tai kyselytuloksia ESET-tilisi kautta verkkolomakkeillamme. Voimme pyytää nimeäsi, sukunimeäsi, sähköpostiosoitettasi, tai muita henkilötietojasi seurantatarkoituksiin viestintämme luonteen tai tarkoituksen perusteella. Tietojasi säilytetään asiakastutkimuksen tai -kyselyn päättymiseen asti viestinnän luonteen tai tarkoituksen perusteella nimenomaisesti tämän tietosuojakäytännön mukaisesti.

 • Jos käytä vanhemmille suunniteltuja tuotteitamme tai palveluitamme, lapsiin liittyvää henkilötietojen suojaa sovelletaan asianmukaisen lainkäyttöalueen edellyttämällä tavalla. Kaikki lisätiedot löytyvät tuotteen tai palvelun dokumentaatiosta.

 • Haluamme auttaa sinua nauttimaan turvallisemmasta teknologista parhaamme mukaan. Mielipiteesi on meille erittäin arvokas, ja tarjoamme useita kanavia, joiden kautta voit tarjota meille näytteitä haitallisista tai epäilyttävistä ohjelmistoista. Näytteet ja niiden metatiedot käsitellään ja tallennetaan yleisen edun sekä ESET:n oikeutetun edun eli kyberturvallisuuden perusteella.

Yhteystiedot

Jos haluat käyttää oikeuksia rekisteröitynä henkilönä tai sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita, lähetä meille viesti osoitteeseen:

ESET, spol. s.r.o.
Data Protection Officer
Einsteinova 24
85101 Bratislava
Slovak Republic
dpo@eset.sk