Klaidos su pranešimu „Nepavyko gauti Jūsų sertifikato...“
sprendimo instrukcija

Galima problema:

Pateikiame trumpą instrukciją, kaip išspręsti problemą, kai nepavyksta prisijungti prie tapatybės internete nustatymo puslapio, pavyzdžiui, www.ipasas.lt.

1-as žingsnis

Atsidarykite programą. Pasirinkite „Nustatymas“ -> „Išplėstinis nustatymas“.

2-as žingsnis

Sekite nurodytus punktus. Protokolų filtravimo režimą vietoj „Automatinis režimas“ pasirinkite „Interaktyvus režimas“.

3-as žingsnis

Uždarykite visas programas ir atsidarykite tik naršyklę. Pasirinkite „Nuskaityti“ ryšį atsidariusiame lange (jų gali būti daug). Geriausia, kad naršyklėje startinis puslapis būtų nustatytas tas, prie kurio nepavyksta prisijungti, mažiau nereikalingų langų reikės uždarinėti.

4-as žingsnis

Pasiekus reikiamą puslapį, pavyzdžiui, www.ipasas.lt. Įsiminkite šio sertifikato veiksmą ir pasirinkite „Nepaisyti“.

5-as žingsnis

Bandykite jungtis ir matysite, kad sertifikatas yra tikrinamas.

6-as žingsnis

Įsitikinus, kad pavyko prisijungti, grįžkite į programos išplėstinius nustatymus. Protokolų filtravimo režimo nustatymą grąžinkite į „Automatinis režimas“.