Support FAQ

Her har vi samlet svar på vanlige spørsmål. Klikk på plustegnet for å lese svaret.

Har du mistet brukernavnet eller passordet?

Hvis du har mistet eller aldri har mottatt lisensen din, kan du bruke dette skjemaet til å finne den.

Hvordan fjerner jeg beskjedene som er lagt til e-posten min?

ESET Smart Security og ESET NOD32 Antivirus gir brukerne mulighet til å legge til meldinger i utgående eller innkommende e-postmeldinger, for å indikere at meldingen er skannet og ikke infisert. Det er svært enkelt å fjerne disse meldingene eller å sette dem til å kun vises i infiserte e-postmeldinger. For å fjerne meldingene eller endre innstillingene, gjør slik:

 1. Åpne hovedprogramvinduet ved å klikke på ESET-ikonet ved siden av systemklokken, eller ved å velge Start – Alle programmer – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
 2. Trykk på F5-tasten for å vise vinduet for Avansert oppsett. I treet for Avansert oppsett, klikker du på Virus- og spywarebeskyttelse – E-postbeskyttelse.
 3. I delen for Varsler og meldinger angir du ønskede innstillinger for mottatt og sendt e-post. Velg «Kun til infisert e-post», eller «Aldri» hvis meldingen aldri skal tilføyes.

  Obs! Ved enkelte vindusinnstillinger kan det hende at de tre alternativene (Aldri, Kun til infisert e-post, Til all e-post) ikke er synlige i rullegardinmenyene. For å se og velge andre alternativer, klikk på de små opp- og ned-pilene til ønsket alternativ blir synlig.
 4. Klikk på OK for å bekrefte innstillingene.

  Obs! E-postmeldinger som allerede er blitt merket, beholder den opprinnelige merkingen.

Hvorfor fungerer ikke programmet mitt riktig med Automatisk modus for brannmur?


Hvis et tredjepartsprogram på datamaskinen din ikke fungerer korrekt når ESET Smart Security personlig brannmur er i automatisk modus, eller hvis et program kun fungerer i Interaktiv modus, kan du lese det som står under.

Regler som er opprettet i Interaktiv modus gjelder ikke i Automatisk modus. Automatisk filtreringsmodus (standardmodus) tillater:

– all utgående kommunikasjon
– all innkommende kommunikasjon som er initiert av et program som allerede kommuniserer utgående.

Automatisk modus kan være uegnet for bruk med programmer (f.eks. BitTorrent) som initierer flere utgående tilkoblinger (kun én er tillatt), eller programmer som avhenger av ikke-initiert innkommende kommunikasjon.

Hvis Automatisk modus hindrer et program i å fungere korrekt, kan du endre den personlige brannmuren til Policybasert modus og aktivere to forhåndsdefinerte regler som simulerer atferden hos Automatisk modus. Se detaljert fremgangsmåte under:

 1. Åpne hovedvinduet for ESET Smart Security og trykk på F5-tasten. Vinduet for Avansert oppsett åpnes.
 2. Klikk på Personlig brannmur i oppsettstreet på venstre side. Velg Policybasert modus fra rullegardinmenyen Filtreringsmodus og klikk på OK.
 3. Trykk på F5-tasten for å vise vinduet for Avansert oppsett. I oppsettstreet klikker du først på Regler og soner, deretter på knappen Oppsett... i delen Sone- og regelredigering.
 4. Marker avkrysningsrutene for Tillat all utgående kommunikasjon og Tillat initiert innkommende kommunikasjon og klikk på OK to ganger for å kommer tilbake til programmets hovedvindu. (Klikk på Veksle til detaljert visning av alle regler hvis du ikke ser de individuelle brannmurreglene).

Den personlige brannmuren fungerer nå som i Automatisk modus, samtidig som du kan definere bestemte unntak (regler) for problematiske programmer

Hvordan oppgraderer jeg mitt sikkerhetsprodukt fra ESET fra prøveversjon til fullversjon?

For å oppgradere prøveversjonen av ESET NOD32 Antivirus til fullversjon, følger du instruksjonene under. Etter oppgraderingen kan det ta 24–48 timer før den nye utløpsdatoen vises. Hvis du allerede har kjøpt en lisens, gå til trinn 4.

 1. Åpne hovedprogramvinduet ved å klikke på ESET-ikonet ved siden av systemklokken, eller ved å velge Start – Alle programmer – ESET – ESET NOD32 Antivirus.
 2. Klikk på Beskyttelsesstatus i hovedmenyen på venstre side og klikk på Kjøp fullversjonen ...
 3. Når du har fullført innkjøpsprosessen, mottar du en e-postmelding med nytt brukernavn og passord (vanligvis innen 1 time).
 4. Du trenger ikke å installere programvaren på nytt. Fra programmets hovedvindu klikker du først på Oppdater, deretter på Oppgrader til fullversjonen... ESET NOD32 Antivirus vil forsøke å laste ned de nyeste virussignaturoppdateringene og vil også vise vinduet for Lisensinformasjon.
 5. Skriv inn det nye brukernavnet og passordet som du fikk tilsendt da du kjøpte lisensen din.

  Obs! Husk å oppgi brukernavn og passord nøyaktig slik de er angitt.

  – Brukernavnet og passordet skiller mellom store og små bokstaver, og bindestreken i brukernavnet er nødvendig
  – Passordet er ti tegn langt og med små bokstaver
  – Hvis du kopierer og limer inn, må du passe på å ikke få med noen ekstra mellomrom
  – Vi bruker ikke bokstaven L i passord (bruk tallet én (1) i stedet)
  – En stor «0» er tallet null (0), en liten «o» er den lille bokstaven o
 6. Klikk på OK. Hvis brukernavnet og passordet ditt er riktig angitt, blir du oppgradert til fullversjonen og virussignaturdatabasen blir oppdatert. Det kan ta 24–48 timer etter at du har oppgitt ditt nye brukernavn og passord før den nye utløpsdatoen vises.

Jeg får ikke koblet meg til Internett etter å ha installert ESET Smart Security!

Etter installasjon av ESET Smart Security kan den falske positive gjenkjenningen av enkelte systemprosesser føre til et midlertidig tap av internettilkoblingen. Følg fremgangsmåten under for å konfigurere ESET Smart Security Personlig brannmur for å unngå slike falske positive utslag og for å gjenopprette internettforbindelsen:

 1. Åpne hovedprogramvinduet ved å klikke på ESET-ikonet ved siden av systemklokken, eller ved å velge Start – Alle programmer – ESET – ESET Smart Security.
 2. Trykk på F5-tasten for å vise vinduet for Avansert oppsett.
 3. I treet for Avansert oppsett på venstre side klikker du på Personlig brannmur – IDS og avanserte alternativer.
 4. Under delen Inntrengingsgjenkjenning velger du bort følgende alternativer:

  – Gjenkjenning av ARP-forgiftningsangrep
  – Gjenkjenning av DNS-forgiftningsangrep
  – Gjenkjenning av TCP-desynkroniseringsangrep
  – Gjenkjenning av reversert TCP-desynkroniseringsangrep

  Obs: Disse angrepene skjer mellom klienten og DNS/ARP-autoritet og utgjør ingen risiko for brukere med en NAT-enhet. Det å velge bort alternativene over, utgjør ingen risiko for brukere med en router, Wi-Fi eller andre lokale NAT-enheter.
 5. Klikk på OK for å bekrefte endringene og gå tilbake til programmets hovedvindu.

Hvorfor kobler ikke programmet mitt seg til Internett?

Både ESET Smart Security og ESET NOD32 Antivirus skanner etter virus ved å analysere nettverkstrafikk.

Standardinnstillingen for ditt ESET sikkerhetsprodukt er å automatisk gjenkjenne programmer som brukes som nettlesere og e-postklienter og legge dem til i listen over programmer som skal skannes. Dette kan føre til tap av internettforbindelse eller andre uønskede resultater for programmer som bruker nettverksfunksjoner, men som ikke er nettlesere/e-postklienter.

Dette kan ordnes ved å justere innstillingene, slik at de kun blir brukt for nettlesere og e-postprogrammer:

 1. Åpne programmets hovedvindu ved å klikke på ESET-ikonet ved siden av systemklokken eller ved å klikke på Start – Alle programmer – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
 2. Trykk på F5-tasten for å vise vinduet for Avansert oppsett.
 3. I treet for Avansert oppsett klikker du på Personlig brannmur – Protokollfiltrering (for ESET Smart Security) eller Virus- og spywarebeskyttelse – Protokollfiltrering (for ESET NOD32 Antivirus).
 4. Velg alternativet Programmer merket som nettlesere og e-postklienter.
 5. I treet Avansert oppsett klikker du på Virus- og spywarebeskyttelse – Beskyttelse for nettilgang – HTTP – nettlesere og passer på at kun de programmene som skal skannes er valgt. Vanligvis er det kun nettlesere (iexplorer.exe, firefox.exe osv.) som trenger å velges.
 6. I treet for Avansert oppsett klikker du på Virus- og spywarebeskyttelse – E-postbeskyttelse – POP3 – E-postklienter og passer på at kun de programmene som skal skannes er valgt. Vanligvis er det kun e-postklienter (outlook.exe, thunderbird.exe osv.) som trenger å velges.
 7. Klikk OK for å lagre endringene dine.

Feil ved nedlasting av oppdateringsfil.

Hvis du får meldingen «Feil ved nedlasting av oppdateringsfil» når du oppdaterer virussignaturdatabasen, kan det ha en eller flere årsaker:

 • Forstyrrelse i eller tap av internettilkobling
 • Datafeil på lokal stasjon
 • Skadet ESET-installasjon
 • Skadete oppdateringsserverfiler (Speilet servermiljø)
 • Inkompatible oppdateringsfiler (ved bruk av betaversjon av ESET-produkt ved nedlasting fra online oppdateringsserver)

Du kan løse feilen ved å utføre følgende trinn:

 1. Kontroller at internettilkoblingen din er aktiv ved å gå til ESETs nettsted.
 2. Tøm hurtigbufferoppdateringen ved å utføre følgende trinn:
  1. Åpne programmets hovedvindu ved å klikke på ESET-ikonet ved siden av systemklokken eller ved å klikke på Start – Alle programmer – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
  2. Trykk på F5 for å åpne vinduet for Avansert oppsett.
  3. I treet for Avansert oppsett klikker du på Oppdater. Du tømmer hurtigbufferoppdateringen ved å klikke på Slett....
  4. Klikk på OK og start datamaskinen på nytt.
  5. Åpne programmets hovedvindu og klikk på Oppdater – Oppdater virussignaturdatabasen.
  6. Hvis du fortsatt får meldingen «Kunne ikke oppdatere virussignaturdatabasen», fortsetter du til trinn 3. Hvis ikke, er du ferdig.

 3. Slett mappen %AllUsersProfile%\Application data\ESET\ESET NOD32 Antivirus\Updfiles og Charon-mappene.
 4. ESET Smart Security: Klikk på Start – Min datamaskin og gå til C:\Programfiler\ESET\ESET Smart Security.

  ESET NOD32 Antivirus: Klikk på Start – Min datamaskin og gå til C:\Programfiler\ESET\ESET NOD32 Antivirus.
 5. Slett alle em0**_32.dat-filer.
 6. Start datamaskinen på nytt.
 7. Åpne programmets hovedvindu ved å klikke på ESET-ikonet ved siden av systemklokken eller ved å klikke på Start – Alle programmer – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
 8. Klikk Oppdater fra hovedmenyen og klikk på Oppdater virussignaturdatabasen. Hvis du fortsatt får meldingen «feil ved nedlasting av oppdateringsfil», fortsetter du til trinn 9. Hvis ikke, er du ferdig.
 9. Hvis fremgangsmåten over ikke løser problemet med meldingen «feil ved nedlasting av oppdateringsfil», må du Avinstallere, starte datamaskinen på nytt (VIKTIG!) og reinstallere ditt ESET sikkerhetsprodukt.

ESET Smart Security Personlig brannmur, funksjon og brukerpåvirking

Den personlige brannmuren er en enhet som fungerer som en nettverkstrafikkstyrer som kontrollerer kommunikasjonen innenfor det lokale nettverket eller mot Internett. Ved bruk av forhåndsdefinerte regler kan brannmuren analysere denne kommunikasjonen og godta eller avslå at den blir etablert. Brannmurens mest grunnleggende funksjon er å beskytte private nettverk eller datamaskiner mot inntrenging fra potensielt farlige nettverk eller datamaskiner på utsiden.

Man kan velge mellom 3 separate brannmurmoduser, alt etter ønsket begrensningsnivå. For å endre hvordan brannmuren din fungerer, velger du ønsket filtreringsmodus. For å endre filtreringsmodus, følger du fremgangsmåten under:

 1. Åpne programmets hovedvindu ved å klikke på ESET-ikonet ved siden av systemklokken eller ved å klikke på Start – Alle programmer – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
 2. Bytt til avansert modus nederst til venstre eller ved å taste CTRL + M på tastaturet.
 3. Klikk på Oppsett – Personlig brannmur og deretter på Avansert Oppsett av Personlig brannmur... nederst i hovedprogramvinduet.
 4. Vinduet for Avansert oppsett åpnes. Velg ønsket filtreringsmodus fra rullegardinmenyen Filtreringsmodus på høyre side, og klikk på OK.


Les mer om hver modus under.

Automatisk modus

I Automatisk modus kontrolleres nettverkskommunikasjonen automatisk av innstillinger som brukeren har satt. Etter tilkobling til et nettverk, kan brukeren avgjøre om det er en klarert sone. Kommunikasjon i en klarert sone er ikke begrenset i begge retninger. Kommunikasjon i en begrenset sone – internettkommunikasjonen – tillates kun for programmer som etablerer utgående tilkoblinger. For slike programmer tillates også innkommende tilkoblinger. Denne modusen krever ingen brukerpåvirkning (unntatt når du kobler til et nytt nettverk).

Automatisk modus bruker kort sagt ingen forhåndsdefinerte regler, men analyserer kommunikasjonen automatisk. Programmer får lov til å etablere utgående tilkoblinger. Programmer som allerede har etablert utgående tilkoblinger, er også klarert for innkommende tilkoblinger.

Interaktiv modus

I Interaktiv modus håndteres nettverkskommunikasjonen i henhold til forhåndsdefinerte regler. Hvis det ikke finnes noen regel for en tilkobling, får brukeren en dialogboks med spørsmål om å tillate eller avslå tilkoblingen. Etter en stund vil brukeren ha fått laget seg et sett med regler som passer hans eller hennes behov. Vær forsiktig hvis du velger denne modusen i et bedriftsmiljø. Etter en stund kan enkelte brukere komme til å ignorere dialogvinduet som dukker opp regelmessig og ganske enkelt tillate alle forespørsler fra programmet.

Policybasert modus

I Policybasert modus håndteres nettverkskommunikasjonen i henhold til regler gitt av administratoren. Hvis det ikke finnes noen tilgjengelig regel, blir tilkoblingen blokkert automatisk uten at brukeren får noen advarselsmelding. Vi anbefaler at du kun velger Policybasert modus hvis du er en administrator som har til hensikt å kontrollere nettverkskommunikasjonen, og du er sikker på at du vet hvilke programmer som bør tillates eller avslås

E-post, spam, hoax-meldinger, phishing

E-post

E-post, eller elektronisk post, er en moderne form for kommunikasjon med mange fordeler. Det er fleksibelt, raskt og direkte. E-post spilte en avgjørende rolle i spredningen av Internett i begynnelsen av 1990-årene. Dessverre kan den egentlige avsenderadressen enkelt kamufleres, noe som åpner for bruk av e-post og Internett til ulovlige aktiviteter som f.eks. spamming.

Grovt kategorisert omfatter spam uønsket reklame, hoax-meldinger og spredning av skadelig programvare – malware. Bryderiet og faren for brukeren øker med det faktum at det nærmest er gratis å sende e-post, og spamskribenter har mange verktøy og kilder for å få tak i nye e-postadresser. I tillegg gjør volumet og mangfoldet av spam det svært vanskelig å regulere fenomenet. Jo lenger du bruker e-postadressen din, desto større fare er det for at den havner i en spamdatabase.

Noen tips for forebygging:

 • Om mulig, ikke publiser e-postadressen din på Internett
 • Oppgi e-postadressen din kun til mennesker du stoler på
 • Om mulig, ikke bruk vanlige kallenavn – et mer komplisert kallenavn er vanskeligere å spore
 • Ikke svar på spammeldinger som allerede har kommet til innboksen din
 • Vær forsiktig når du fyller ut skjemaer på Internett – vær spesielt forsiktig med avkrysningsbokser som «Ja, jeg vil gjerne motta informasjon om ...»
 • Bruk spesialiserte e-postadresser – for eksempel én for jobb, én for kontakt med vennene dine, én for netthandel osv.
 • Bytt e-postadresse fra tid til annen
 • Bruk en spambeskyttelsesløsning som ESET Smart Securitys Antispammodul.

 

Spamming

Internettmarkedsføring er blant de raskest voksende markedsføringstypene i verden. En betydelig andel av internettmarkedsføringen bruker e-post som kontaktvei. Hovedfordelene markedsføringsmessig er svært lave kostnader og at metoden i høy grad er direkte og effektiv. Dessuten leveres meldingene nærmest umiddelbart. Mange selskaper bruker e-post som et markedsføringsverktøy for å kommunisere med sine eksisterende og potensielle kunder. I noen tilfeller er slik markedsføring helt uproblematisk, ettersom mange brukere kan være interessert i å motta kommersiell informasjon om enkelte produkter.

Men mange bedrifter sender ut uønskete reklamemeldinger i store partier. I disse tilfellene krysser e-posten linjen og blir til spam. Mengden av uønsket e-postreklame er blitt et alvorlig problem, og det er ingen tegn til at det skal bli mindre av det. Bruk av ESET Smart Securitys Antispammodul er en viktig del i det å beskytte e-postadressen mot spammeldinger.

Hoax-meldinger

En hoax-melding er en melding spres over Internett. Den sendes vanligvis per e-post, og noen ganger via kommunikasjonsverktøy som MSN og Skype. Selve meldingen er ofte en spøk eller en vandrehistorie.

Hoax-meldinger om datavirus søker å skape frykt, usikkerhet og tvil hos mottakerne. Hensikten er at de skal tro at det finnes et «virus som ikke kan oppdages» som sletter filer og stjeler passord, eller som utfører annen skadelig aktivitet på datamaskinen.

Noen hoax-meldinger har til hensikt å sette folk i forlegenhet. Mottakerne bes vanligvis om å videresende meldingen til alle i adresseboken, noe som forlenger hoax-meldingens levetid. Det fines hoax-meldinger for mobiltelefoner, rop om hjelp, folk som vil sende deg penger fra utlandet osv. I de fleste tilfeller er det umulig å avdekke opphavspersonens egentlige formål.

Hvis du får en melding hvor du blir bedt om å videresende den til alle du kjenner, kan det godt hende at det er en hoax-melding. Det er mange spesialiserte nettsteder på Internett som kan bekrefte om en e-postmelding er legitim eller ikke. Ta et søk på Internett før du videresender en melding som du har mistanke om at kan være en hoax-melding.

Phishing

Begrepet phishing definerer en kriminell aktivitet som bruker sosial manipulering for å få tak i konfidensiell informasjon. Målet er å få tilgang til sensitiv informasjon som bankkontonummer, PIN-koder osv. Adgang oppnås vanligvis ved å sende e-post som utgir seg for å komme fra en troverdig person eller virksomhet (finansinstitusjon, forsikringsselskap).

E-postmeldingen kan se helt ekte ut, og den inneholder ofte grafikk og annet innhold som opprinnelig kommer fra den kilden som meldingen utgir seg for å komme fra. Under ulike påskudd (bekreftelse av informasjon, økonomiske handlinger) blir du bedt om å oppgi personlig informasjon, f.eks. bankkontonummer, brukernavn og passord. All slik informasjon kan enkelt bli misbrukt hvis du sender den fra deg.

Vær oppmerksom på at banker, forsikringsselskaper og andre legitime selskaper aldri ber om brukernavn og passord per e-post

Hva er ESET Smart Security Antispammodul?

Spambeskyttelse og brukerpåvirkning

Antispammodulen oppdager uønsket e-post på to måter. Den første metoden er gjennom et grunnleggende regelsett som er utformet for å automatisk filtrere ut uønskede e-postmeldinger. Disse reglene følger med som standard ved installasjonen av programmet og oppdateres sammen med virussignaturdatabasen. Den andre metoden oppdager uønsket e-post ved hjelp av bayesiansk filtrering. Det bayesianske filteret kan øves opp på brukerbasis; brukeren markerer manuelt et tilstrekkelig antall innkommende e-postmeldinger som legitime meldinger eller som spam.

Hvis du mottar regelmessig spam fra en bestemt adresse, kan du legge den til i Svartelisten. Hvis du vil at meldinger fra en bestemt adresse aldri skal bli merket som spam, legger du inn adressen i Hvitelisten. Som standard legges mottakeradresser i utgående meldinger automatisk inn i Hvitelisten.

Følgende avsnitt forklarer hvordan du kan gå frem når du mottar en uønsket e-postmelding

Jeg har mottatt en uønsket e-postmelding. Hva bør jeg gjøre?

Hvis meldingen ikke er blitt filtrert ut av programmet, er det sannsynligvis en ukjent type uønsket e-post som bør merkes som spam. Dette gjør du ved å velge e-postmeldingen og klikke på Spam i verktøylinjen for ESET Smart Security.

En melding som ikke er spam, ble likevel merket som spam

Hvis en legitim e-postmelding er blitt klassifisert som spam, må meldingen reklassifiseres. Klikk på Ikke spam i verktøylinjen for ESET Smart Security.

Jeg får jevnlig spam fra den samme adressen

Hvis du stadig mottar spam fra en bestemt adresse, kan du legge til adressen i svartelisten. For å legge til en adresse i svartelisten, velger du e-postmeldingen og trykker ALT + S, eller klikker på Legg til svarteliste i verktøylinjen for ESET Smart Security. Adressene i svartelisten kan du se i hovedvinduet for Spambeskyttelse. Høyreklikk i vinduet for å legge til / redigere / slette en oppføring.

Spambeskyttelsen spammerker meldinger fra en klarert adresse

Du kan legge inn klarerte adresser i listen over klarerte adresser (Hvitelisten). Adresser som er merket som klarert, blir ikke behandlet som spam. For å legge til en klarert adresse, klikk på Legg til hviteliste i verktøylinjen for ESET Smart Security.

Bayesiansk filtrering

Bayesiansk spamfiltrering er en svært effektiv type filtrering av e-post som nesten alle spambeskyttelsesprodukter bruker. Filteret kan identifisere uønsket e-post med høy grad av nøyaktighet. Det bayesianske filteret kan øves opp på brukerbasis.

Slik fungerer filteret: I den første fasen skal filteret øves opp. Brukeren markerer manuelt et tilstrekkelig antall meldinger som legitime meldinger eller som spam (normalt 200 av hver). Filteret analyserer begge kategoriene og lærer for eksempel at spam vanligvis inneholder ordene «Rolex» eller «Viagra», og at legitime meldinger sendes fra familiemedlemmer eller fra adresser i brukerens adressebok. Når et større antall meldinger er behandlet, kan det bayesianske filteret tildele hver melding en «spamindeks» som avgjør om meldingen er spam eller ikke.

Den store fordelen ligger i fleksibiliteten. Hvis brukeren for eksempel er biolog, vil all innkommende e-post om biologi eller relaterte emner normalt få tildelt en lavere sannsynlighetsindeks. Hvis en melding inneholder ord som normalt ville gjort den uønsket, men den er sendt fra en adresse i adresseboken, blir den merket som legitim, ettersom avsendere i adresseboken senker den samlete sannsynligheten for at meldingen er spam.

Kontroll på serversiden

Kontroll på serversiden er en teknikk som brukes til å identifisere massespam basert på antall mottatte meldinger og brukernes reaksjoner. Hver melding legger igjen et unikt digitalt «avtrykk» på serveren, basert på innholdet i meldingen. Dette er et unikt ID-nummer som ikke sier noe om selve innholdet i e-postmeldingen. To identiske meldinger har identiske avtrykk, mens ulike meldinger har ulike avtrykk.

Hvis en melding merkes som spam, blir meldingens avtrykk sendt til serveren. Hvis serveren mottar flere identiske avtrykk (som svarer til en bestemt spammelding), lagres avtrykket i databasen for spamavtrykk. Ved skanning av innkommende meldinger, sender programmet meldingenes avtrykk til serveren. Serveren returnerer informasjon om hvilke avtrykk som svarer til meldinger som allerede er brukermerket som spam

Hvorfor bes jeg gjentatte ganger om å oppgi brukernavn og passord?


ESET Smart Security og ESET NOD32 Antivirus ser automatisk etter nye oppdateringer, og oppdateres ofte med nye virusdefinisjoner og oppgraderinger av programkomponenter. Oppdateringen mislykkes hvis brukernavnet eller passordet ditt er ugyldig eller feil angitt. Hvis du oppgraderer ESET-produktet ditt fra prøveversjon til fullversjon, kan det ta 24–48 timer fra du angir ditt nye brukernavn og passord til den nye utløpsdatoen vises. Du kan kontrollere at brukernavnet og passordet er riktig ved å følge trinnene under:

 1. Åpne programmets hovedvindu ved å klikke på ESET-ikonet ved siden av systemklokken eller ved å klikke på Start – Alle programmer – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
 2. Fra hovedmenyen klikker du på Oppsett – Angi brukernavn og passord for å oppdatere ....
 3. Fjern BÅDE brukernavnet og passordet, og skriv dem inn på nytt fra lisensen du mottok da du kjøpte produktet.
 4. Fra hovedmenyen klikker du på Oppdater – Oppdater virussignaturdatabase (sørg for at du er koblet til Internett).
 5. Hvis du ikke blir bedt om å oppgi brukernavn og passord, er de riktig angitt. Hvis du blir bedt om brukernavn og passord, klikk på Avbryt og gjenta trinn 2 og 3. Kontroller at du er logget på som administrator, eller at du har administratorrettigheter.

Obs! Husk å oppgi brukernavn og passord nøyaktig slik de er angitt.

– Brukernavnet og passordet skiller mellom store og små bokstaver, og bindestreken i brukernavnet er nødvendig
– Passordet er ti tegn langt og med små bokstaver
– Hvis du kopierer og limer inn, må du passe på å ikke få med noen ekstra mellomrom
– Vi bruker ikke bokstaven L i passord (bruk tallet én (1) i stedet)
– En stor «0» er tallet null (0), en liten «o» er den lille bokstaven o

Oppdaterte virusdefinisjoner og et oppdatert program er det viktigste ved enhver sikkerhetsløsning. Kontroller alltid at virusbeskyttelsen din er oppdatert for å holde deg trygg.

Hvis du fremdeles ikke kan oppdatere, sjekk lisensen din for å kontrollere at brukernavnet og passordet ditt er gyldig

Systemet låser seg etter at jeg har installert mitt ESET sikkerhetsprodukt.


Hvis du har installert et ESET sikkerhetsprodukt på en datamaskin som allerede har installert virusbeskyttelse som ikke er fra ESET, kan du oppleve dårligere ytelse. Avinstaller begge produktene og reinstaller ESET-produktet ditt ved hjelp av informasjonen i denne artikkelen.

Du bør aldri ha to forskjellige virusbeskyttelsesprogrammer eller brannmurer installert samtidig.

Hvis datamaskinen din låser seg og ikke tillater normal drift, må du starte datamaskinen på nytt i sikkermodus og deaktivere ESET-tjenesten. Følg fremgangsmåten nedenfor, under «Start datamaskinen i sikkermodus».

Start datamaskinen i sikkermodus

 1. Start maskinen på nytt. Under oppstart holder du F8-tasten inne til Windows Advanced Options Menu vises. Velg Sikkermodus og trykk på ENTER.

  Obs! På noen tastaturer må du trykke på «F-lock»-tasten for at dette skal fungere.

  Hvis du ikke får opp «Windows Advanced Options Menu» på skjermen, starter du datamaskinen på nytt og prøver igjen.
 2. Når du er i sikkermodus, klikker du på Start – KjørKjør-vinduet vises. Skriv services.msc og klikk på OK (Windows Vista-brukere klikker på Start, skriver services.msc og trykker på ENTER).
 3. Da vises Tjenester-vinduet. Finn Eset Service i listen.
 4. Høyreklikk på denne tjenesten og velg Egenskaper. Sett Oppstartstype: til Deaktivert og klikk på OK.
 5. Lukk alle vinduer og Start datamaskinen på nytt. Nå skal datamaskinen starte opp normalt uten å fryse eller henge. Fortsett med «Avinstallering av alle virusbeskyttelsesprodukter» under.

Avinstallering av alle virusbeskyttelsesprodukter

 1. Klikk på Start – Alle programmer – ESET – ESET NOD32 Antivirus / Smart Security – Avinstaller.
 2. Start datamaskinen på nytt (VIKTIG!). Når datamaskinen er startet på nytt, sletter du følgende mapper:

  ProgramFiles%\ESET
  %AllUsersProfile%\Application Data\ESET
  %AppData%\ESET
 3. Avinstaller din gamle virusbeskyttelse. Du bør aldri ha to forskjellige virusbeskyttelsesprogrammer eller brannmurer installert samtidig.
 4. Last ned nyeste versjon av ESET-produktet ditt til skrivebordet og start installasjonen.

  Obs! Det anbefales STERKT at du laster ned installasjonsprogrammet fra våre nettsider, så er du sikker på at du får aller siste versjon

Feilmelding for ESET Outlook pluginmodul når du starter Microsoft Outlook

Hvis du får følgende feilmelding når du starter Microsoft Outlook,

Tillegget ’ESET Outlook Plugin’ (C:\PROGRA~\1ESET\ESETNO~\1EPLGOU~1.DLL) kan ikke lastes inn og er blitt deaktivert av Outlook. Dersom ingen oppdatering er tilgjengelig, bør du avinstallere tillegget.

Les mer om dette i denne artikkelen.

Feilmeldingen over kan oppstå på datamaskiner med flere brukerprofiler etter en oppgradering, reinstallering eller mislykket avinstallering av ESET Smart Security.

Løsning 1: Outlook 2003 og 2007 – Slett filen extend.dat

Extend.dat-filen inneholder buffer for de tilleggene i Microsoft Outlook som aktiveres av Tilleggsbehandling. Hvis du sletter extend.dat-filen og starter Outlook på nytt, opprettes det automatisk en ny .dat-fil. Den nye extend.dat-filen skal ikke inneholde noen motsetninger og skal hindre at feilen oppstår igjen.Sletting av extend.dat-filen (Windows XP):

 1. Avslutt Outlook.
 2. Klikk på Start – Søk – Alle filer og mapper – Flere avanserte alternativer og kryss av for Søk i skjulte filer og mapper.
 3. I det øverste søkefeltet skriver du extend.dat og klikker på Søk.
 4. I søkeresultatene høyreklikker du på extend.dat-filen og velger Slett.


Obs! Hvis Outlook brukes av flere profiler, er det en extend.dat-fil for hver profil. Hver extend.dat-fil må slettes. Som standard ligger denne filen i C:\Documents and Settings\Brukernavn\Lokale innstillinger\Programdata\Microsoft\Outlook.

Sletting av extend.dat-filen (Windows Vista):

 1. Avslutt Outlook.
 2. Klikk først på Start, deretter på Søk. Klikk på Avansert søk øverst til høyre.
 3. Kryss av for Inkluder ikke-indekserte, skjulte og systemfiler (kan gå sakte) til venstre. På høyre side skriver du extend.dat i navnefeltet og klikker på Søk-knappen.
 4. I søkeresultatene høyreklikker du på extend.dat-filen og velger Slett.


Obs! Hvis Outlook brukes av flere profiler, er det en extend.dat-fil for hver profil. Hver extend.dat-fil må slettes. Som standard ligger denne filen i C:\Brukere\brukernavn\AppData\Local\Microsoft

Løsning 2: Installer Office 2003 Service Pack 3 eller andre tilgjengelige oppdateringer

Hvis du bruker Microsoft Outlook 2003, kan du installere Office 2003 Service Pack 3 for å løse problemet med feilmeldingen. Denne og andre oppdateringer finner du her:

«Feil ved skriving til disk», Windows-melding

Av og til kan brukere støte på Windows-meldingen «Feil ved skriving til disk» ved installering av ESET-programvare. Denne feilen har vanligvis én av følgende årsaker:

 • Utilstrekkelige rettigheter til å skrive til Temp-mappen
 • Ikke logget inn som administrator
 • Ikke nok plass på disken
 • Manglende Temp-mappe(r)
 • Mulig skadet arkiv/installerer

Slik kan du løse problemet:

 1. Kontroller at følgende mapper finnes: C:\Windows\Temp og C:\Documents and Settings\BRUKERNAVN\Lokale innstillinger\Temp
 2. Deretter kontrollerer du at «Temp- og TMP»-mappene står listet under Miljøvariabler ved å følge disse instruksjonene:

  Windows NT/2000/2003/XP: Klikk på Start, høyreklikk på Min datamaskin og velg Egenskaper. Velg Avansert-fanen og klikk på Miljøvariabler.

  Windows Vista: Klikk på Start, høyreklikk på Datamaskin og velg Egenskaper. Klikk på Avanserte systeminnstillinger i venstre kolonne. Velg Avansert-fanen og klikk på Miljøvariabler.
 3. Ved hjelp av Windows Utforsker kan du kontrollere at mappene som vises i «Miljøvariabler» faktisk finnes. I så fall kan du slette og gjenopprette dem (C:\Windows\Temp og C:\Documents and Settings\BRUKERNAVN\Lokale innstillinger\Temp), og prøve å installere ESET-produktet på nytt.

Du kan også prøve å bruke settmp-verktøyet fra nettstedet vårt, som automatisk sette både bruker- og system-TEMP/TMP-variablene til C:\Windows\Temp (Sørg først for at mappen C:\Windows\Temp finnes).

For mer informasjon om kontroll av diskfeil, se følgende Microsoft-artikkel

Jeg får ikke tilgang til innstillingene – Jeg blir bedt om passord. Hva skal jeg gjøre?

For å beskytte innstillingene for ESET NOD32 Antivirus og ESET Smart Security, kan man sette et bruker- eller administratordefinert passord for tilgang til disse innstillingene. Dette passordet er forskjellig fra brukernavnet og passordet som du fikk tilsendt da du kjøpte produktet. Dette passordet bestemmer du selv. Prøv med passord som du vanligvis bruker!

Hvis passordet er opprettet og du forsøker å få tilgang til innstillingene, dukker det opp et dialogvindu hvor du blir bedt om å angi passordet. Hvis du ikke kjenner passordet, må du få det fra den som opprettet det. Hvis systemet er en del av et bedriftsnettverk, ta kontakt med systemansvarlig for å få hjelp.

Hvis du har opprettet et passord og deretter glemt det, har ESET et verktøy (Unlock Utility) som fjerner det administrative passordet og gjenoppretter tilgangen til konfigurasjonsinnstillingene. Slik bruker du ESET Unlock Utility:

 1. Last ned ESET Unlock Utility fra en av disse linkene og lagre det på skrivebordet:

  For ESET NOD32 Antivirus 2.7 – Klikk her

  Nyere versjoner av ESET NOD32 Antivirus og ESET Smart Security – Klikk her

  Obs!: For de nyeste versjonene av ESET Smart Security og ESET NOD32 Antivirus, fungerer ESET Unlock Utility KUN i Sikkermodus. Du finner en detaljert veiledning under Unlock Utility for nyeste versjon av ESET Smart Security og ESET NOD32 Antivirus lenger ned.
 2. For å kjøre den nedlastede ESET Unlock Utility, dobbeltklikker du på filen som heter unlock2.7.exe eller unlock3.0.exe, avhengig av hvilken versjon du har lastet ned. Det vises et vindu med en numerisk opplåsnings-ID.

  Obs! Brukere av Microsoft Windows Vista eller nyere (2003, Windows 7) må høyreklikke på ESET Unlock Utility og velge Kjør som Administrator.
 3. Kontakt brukerstøtteavdelingen vår og inkluder opplåsnings-ID-en som vises i dette vinduet.
 4. Svaret fra ESET Brukerstøtte inneholder en tilsvarende numerisk opplåsningskode. Kjør ESET Unlock Utility på nytt og angi den numeriske opplåsningskoden som du har mottatt fra ESET Brukerstøtte.

  Obs! Brukere av Microsoft Windows Vista eller nyere (2003, Windows 7) må høyreklikke på ESET Unlock Utility og velge Kjør som Administrator.
 5. Når du har angitt opplåsningskoden, trykker du på ENTER. Dette fjerner det administrative passordet, slik at du får tilgang til konfigurasjonsinnstillingene.Bruk av Unlock Utility for nyeste versjon av ESET Smart Security og ESET NOD32 Antivirus

 1. Start maskinen på nytt. Mens datamaskinen starter opp, holder du F8-tasten inne. Obs! På noen tastatur må du trykke inn en egen tast («F-Lock») for å aktivere funksjonstastene F1–F12.
 2. I den første bokstavbaserte menyen velger du Sikkermodus.
 3. Etter at omstarten er ferdig, høyreklikker du på filen som heter unlock3.0.exe og velger Kjør som Administrator.
 4. Fortsett fra trinn 3 over for å sluttføre kjøringen av ESET Unlock Utility.

Hvordan får jeg Eset-produkter til å ikke advare meg om windows-oppdateringer?

Standardinnstillingen for ditt ESET sikkerhetsprodukt er å varsle deg når det kommer oppdateringer for operativsystemet ditt. Du kan endre eller deaktivere disse varslene ved å følge trinnene under:

 1. Åpne programmets hovedvindu ved å klikke på ikonet ved siden av systemklokken eller ved å klikke på Start – Alle programmer – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
 2. Trykk på F5-tasten for å åpne vinduet for Avansert oppsett.
 3. I treet for Avansert oppsett på venstre side, klikker du på Verktøy – Systemoppdateringer.
 4. Velg ønsket varselinnstilling fra rullegardinmenyen og klikk på OK for å lukke vinduet for Avansert oppsett.
 5. For å tilbakestille Beskyttelsesstatusen til Full Beskyttelse (grønn), klikker du på Beskyttelsesstatus på hovedmenyen, deretter klikker du her i Operativsystem er ikke oppdatert-meldingen.
 6. Når Systemoppdateringsvinduet åpnes, klikker du på Kjør systemoppdatering, deretter velger du enten å oppdatere operativsystemet eller å lukke Windows update-vinduet.

Når utløper lisensen min?


Hvis du bruker siste versjon av ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus, kan du se utløpsdato for lisensen din i programmets hovedvindu.

Obs! Det kan ta 24–48 timer etter at du installerer eller oppgir ditt nye brukernavn og passord før den oppdaterte utløpsdatoen din vises.

 1. Åpne programmets hovedvindu ved å klikke på ESET-ikonet ved siden av systemklokken eller ved å klikke på Start – Alle programmer – ESET – ESET Smart Security eller ESET NOD32 Antivirus.
 2. I hovedmenyen klikker du på Beskyttelsesstatus. Utløpsdatoen vises ved siden av Lisens gyldig til på høyre side

Obs! Det kan ta 24–48 timer før informasjonen vises

Lisens for ESET Remote Administrator

Hvis du ser etter utløpsdatoen for lisensen til ESET Remote Administrator, gjør du slik:

 1. Åpne ESET Remote Administrator Console (ERAC) ved å klikke på Start – Alle programmer – ESET – ESET Remote Administrator Console – ESET Remote Administrator Console.
 2. Klikk på Verktøy – Serveralternativer. Utløpsdatoen vises i delen for Lisensinformasjon.

Hvordan kan jeg manuelt avinstallere mitt ESET-sikkerhetsprodukt?

Før du forsøker å avinstallere ditt ESET-sikkerhetsprodukt manuelt, skal du først forsøke å bruke ESET Start-meny avinstallasjonsverktøy som leveres med ESET Smart Security og ESET NOD32 Antivirus via Start - Alle programmer - ESET - Avinstaller.

Hvis du kjørte ESET-avinstallasjonsverktøyet fra startmenyen og du fortsatt har problemer og ikke klarer å installere ESET-sikkerhetsproduktet på nytt, eller dersom ESET-sikkerhetsproduktet fortsatt er aktivt etter avinstallasjon og omstart, var avinstallasjonen mislykket. Sletting av filene krever at du starter opp i sikkermodus og bruker ESET-avinstallasjonsverktøyet. Følg anvisningene nedenfor for å laste ned og bruke ESET avinstallasjonsverktøy for manuelt å fjerne ESET-sikkerhetsproduktet. Teknikkene nedenfor gjelder for alle versjoner av ESET-sikkerhetsprodukter for Windows, både servere og arbeidsstasjoner.

Advarsel: Bruk av ESET-avinstallasjonsverktøyet kan tilbakestille nettverksinnstillingene i Windows

 1. Last ned ESET-avinstallasjonsverktøyet, og lagre det på skrivebordet. Klikk på lenken nedenfor for å begynne å laste ned:

  Last ned ESET avinstallasjonsverktøy

   

 2. Start datamaskinen på nytt, og start i sikkermodus ved å trykke flere ganger på F8-tasten til de avanserte valgene vises. Velg Sikkermodus, og trykk på ENTER. Hvis du prøver å kjøre ESET-avinstallasjonsverktøyet i normal modus, vil det mislykkes.  Informasjon om hvordan du starter datamaskinen i sikkermodus, finner du her.

 3. Dobbeltklikk på ikonet for ESET-avinstallasjonsverktøyet på skrivebordet for å starte avinstallasjonsprosessen.

 4. Ved den første ledeteksten leser du advarselen og skriver y for å bekrefte.

 5. Velg ESET-installasjonen du vil fjerne fra listen, ved å skrive inn nummeret og trykke ENTER.  Som regel finner avinstallasjonsverktøyet bare én installasjon av et ESET-sikkerhetsprodukt. Dette vises som nummer 1, trykk derfor nummer 1 og ENTER.

 6. På den tredje ledeteksten påser du at du avinstallerer riktig ESET sikkerhetsprodukt fra riktig operativsystem og skriver y for å bekrefte.

 7. ESET-avinstallasjonsverktøyet kjører en kort stund og ber deg deretter om å trykke en tast for å gå ut av ESET-avinstallasjonsverktøyet.

 8. Start maskinen på nytt på vanlig måte.