capabilities available in ESET PROTECT Complete tier

Explore Platform

Konsola Ujednolicony interfejs platformy cyberbezpieczeństwa zapewniający doskonałą widoczność i kontrolę sieci. Dostępne jako wdrożenie w chmurze lub lokalne.
Dowiedz się więcej

Nowoczesna ochrona stacji roboczych Zaawansowana wielopoziomowa ochrona komputerów i smartfonów obsługiwanaprzez unikalną technologię ESET LiveSense.
Dowiedz się więcej

Ochrona aplikacji
w chmurze
Zaawansowana ochrona aplikacji Microsoft 365 i Google Workspace z dodatkową funkcjonalnością proaktywnej ochrony przed zagrożeniami.
Dowiedz się więcej

Uwierzytelnianie wieloskładnikowe Szybka do wdrożenia funkcja uwierzytelniania wieloskładnikowego wykorzystująca aplikację mobilną, która chroni firmę przed używaniem słabych haseł i nieupoważnionym dostępem do systemów.
Dowiedz się więcej

Ochrona systemów serwerowych Ochrona w czasie rzeczywistym wszystkich danych firmy przetwarzanych na serwerach plików.
Dowiedz się więcej

Bezpieczeństwo serwerów pocztowych Dodatkowa warstwa zabezpieczeń dla serwerów Exchange i IBM przed zagrożeniami przedostającymi się do sieci, oprócz standardowego zabezpieczenia serwerów plikowych i stacji roboczych.
Zawiera zaawansowaną ochronę przed atakami phighing, złośliwym oprogramowaniem i spamem w połączeniu z proaktywną ochroną przed zagrożeniami wykorzystującą technologie chmurowe. Zapewnia niezawodne zarządzenie kwarantanną oraz system definiowania ról/filtrowania.
Zapobiega oprogramowaniu ransomware i innym atakom za pośrednictwem poczty e-mail bez wpływu na szybkość przesyłania wiadomości.

Dowiedz się więcej

MDR Service Investigate, identify and resolve threats. Full-fledged MDR.
Learn more

Pełne szyfrowanie
dysków
Zaawansowane rozwiązanie do pełnego szyfrowania dysku, aby zapewnienić zgodność z obowiązującymi przepisami.
Dowiedz się więcej

Zarządzanie podatnościami Aktywne śledzenie i usuwanie luk w zabezpieczeniach systemów operacyjnych i aplikacji na różnych rodzajach stacji roboczych.
Dowiedz się więcej

Sandboxing
w chmurze
Proaktywna ochrona oparta na technologiach chmurowych przed oprogramowaniem ransomware i nieznanymi rodzajami zagrożeń z dostępem do funkcji zapobiegających.
Dowiedz się więcej

Extended Detection & Response Rozbudowanie funkcjonalności konsoli ESET PROTECT o komponent klasy XDR, pozwalający zapobiec naruszeniom, a także dający możliwość dogłębnej analizy zagrożeń i ich rozwiązywania.
Dowiedz się więcej

Premium Support Advanced Help from ESET experts, whenever you need it. Get the maximum return on investment from your ESET products.
Learn more

Moduł dostępny w ESET PROTECT Complete.

Moduł dostępny w ESET PROTECT Elite.

This capability is available in ESET PROTECT MDR.

Moduł dostępny w ESET PROTECT Advanced.

This capability is available in ESET PROTECT MDR.

Ochrona urządzeń mobilnych Solidne zabezpieczenie wszystkich urządzeń mobilnych z systemem Android i iOS. Wyposaż flotę mobilną w funkcje MDM oraz zabezpieczenie przed złośliwym oprogramowaniem czy kradzieżą.
Dowiedz się więcej

Mail Server Security An additional layer of security, protecting Exchange and IBM email servers from threats entering the network on top of the standard endpoint and file server protection.

Features advanced anti-phishing, anti-malware, and anti-spam combined with cloud-powered proactive threat defense. Provides you with robust quarantine management and rule definition/filtering system.

Prevents ransomware and other email-borne attacks without compromising email's speed.

Learn more

Extended Detection & Response Additional platform capability to proactively detect threats, effectively identify anomalous behavior in the network and realize timely remediation, preventing breaches and business disruption.

ESET Inspect, the XDR-enabling cloud-based tool, provides outstanding threat and system visibility, allowing risk managers and security professionals to perform fast and in-depth root cause analysis and immediately respond to incidents.

Learn more

 

MDR Service 24/7 managed detection and response service combining AI and human expertise to achieve unmatched threat detection and rapid incident response.
Learn more

MDR Ultimate Service End-to-end digital security with proactive threat hunting.
Learn more

Premium Support Essential Prioritized, accelerated and guaranteed support from experts.
Learn more

Premium Support Advanced Flawless deployment, operation and incident resolution. Leave it all to us.
Learn more

Advanced Threat
Defense
Proactive cloud-based prevention against ransomware or never-before-seen threat types with autonomous remediation capabilities.
Learn more

This module is available from ESET PROTECT Advanced.

This module is available from ESET PROTECT Complete.

This module is available in ESET PROTECT MDR.

This module is available from ESET PROTECT Elite.

This module is available in ESET PROTECT MDR Ultimate.

Kompatybilność

Systemy operacyjne