NIS 2

2. Kezdeti feladatok 2024.06.30-ig

1. ÖNAZONOSÍTÁS

Érintett szervezetek önazonosítása – az én cégem, szervezetem is a NIS2 hatálya alá tartozik?
Az irányelv meghatározza a kiemelten kockázatos ágazatokban (alapvető szervezetek) és a kockázatos ágazatokban (fontos szervezetek) körét.

A szabályozás ezeken belül azokra a cégekre, szervezetekre vonatkozik, melyek több mint 50 főt foglalkoztatnak vagy legalább 10 millió EUR éves árbevétellel rendelkeznek. Az érintett ágazatok:

Forrás: SZTFH

2. INFORMÁCIÓBIZTONSÁGI FELELŐS KINEVEZÉSE

Forrás: https://nki.gov.hu/hatosag/tartalom/gyik/

A Kibertantv. minden érintett szervezet vezetőjének előírja az elektronikus információs rendszerek (EIR) biztonságáért felelős személy kinevezését. Mivel az érintett szervezetek különböző ágazatokban, különböző tevékenységeket végeznek, így minden szervezetnél eltérő lehet a biztonságért felelős személy feladat- és hatásköre. Általánosságban az alábbi feladatokat látja el a felelős személy, amelyeket a vezető tovább specializálhat az ágazatnak és az adott szervezet tevékenységének megfelelően.

Feladatok:

Az elektronikus információs rendszerek biztonságáért felelős személy

 • Gondoskodik a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonságával összefüggő tevékenységek jogszabályokkal való összhangjának megteremtéséről és fenntartásáról.
 • Elvégzi vagy irányítja az előző pont szerinti tevékenységek tervezését, szervezését, koordinálását és ellenőrzését.
 • Előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereire vonatkozó informatikai biztonsági szabályzatot.
 • Előkészíti a szervezet elektronikus információs rendszereinek biztonsági osztályba sorolását és a szervezet biztonsági szintbe történő besorolását.
 • Véleményezi az elektronikus információs rendszerek biztonsága szempontjából a szervezet e tárgykört érintő szabályzatait és szerződéseit.
 • Kapcsolatot tart a hatósággal és az eseménykezelő központtal.

Forrás: SZTFH

Végzettségre és tapasztalatra vonatkozó követelmények

Jelenleg nem ismert még az erre vonatkozó előírás, ezért az Ibtv. szabályozása lehet irányt mutató: https://nki.gov.hu/hatosag/tartalom/gyik/

Elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy az lehet, aki büntetlen előéletű, továbbá rendelkezik felsőfokú végzettséggel, és az alábbi 5 képzettség közül legalább 1-gyel vagy a lejjebb felsorolt 5 releváns szakterület közül legalább 5 év tapasztalattal:

Végzettségek:
Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE): elektronikus információbiztonsági vezető
Information Systems Audit and Control Association (ISACA): CISA; CISM; CRISC
International Information System Security Certification Consortium (ISC2): CISSP

Releváns szakterületek:
információbiztonsági irányítási rendszer tervezése, kialakítása, működtetése
információbiztonsági ellenőrzés vagy felügyelet
információbiztonsági kockázatelemzés
információbiztonsági tanúsítás
információbiztonsági tesztelés (etikus hacker tevékenység)

Regisztráció:

Az elektronikus információs rendszer biztonságáért felelős személy (IBF) nyilvántartásba vétele (regisztráció) az Ibtv. 15. § (1) bekezdésének c) pontja és a 187/2015. (VII. 13.) Korm. rendelet 10/C. § (1) bekezdése által együttesen kijelölt eljárásban történik.

 

3. AZ ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓS RENDSZER BIZTONSÁGI OSZTÁLYBA SOROLÁSA

A biztonsági osztályba sorolás az érintett szervezet saját felelőssége, melyet az MK rendelet a (biztonsági osztályba sorolás követelményeiről, valamint az egyes biztonsági osztályok esetében alkalmazandó konkrét védelmi intézkedésekről) alapján kell elvégeznie.

A besoroláshoz a rendelet 2. pontja 3 biztonsági osztályt határoz meg:

 • alap: legfeljebb csekély káresemény következhet be.
 • jelentős: közepes méretű káresemény történhet, pl. nagy mennyiségű személyes adat, illetve különleges személyes adat sérülhet; a szervezet üzleti vagy ügymenete szempontjából érzékeny folyamatokat kezelő rendszer, információt képező adat, vagy egyéb, jogszabállyal (orvosi, ügyvédi, biztosítási, banktitok stb.) védett adat sérülhet stb.
 • magas: különleges személyes adat nagy mennyiségben sérülhet; emberi életek kerülhetnek veszélybe; nemzeti adatvagyon helyreállíthatatlanul megsérülhet; az ország, a társadalom működőképességének fenntartását biztosító kritikus infrastruktúra rendelkezésre állása nem biztosított stb.

 

4. NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL ÉS ADATSZOLGÁLTATÁS

 • Az a szervezet, mely 2024. január 1. előtt kezdte meg tevékenységét, nyilvántartásba vételi kötelezettségét 2024. június 30-ig köteles teljesíteni.
 • Minden más szervezet számára a Kibertan.tv. 26. § (2) bekezdése alapján 30 napos határidő áll rendelkezésre.

Forrás: SZTFH

A nyilvántartásba vétel módját a SZTFH által közzétett 23/2023. (XII. 19.) rendelet szabályozza. A rendelet itt érhető el: https://njt.hu/jogszabaly/2023-23-20-8K

A nyilvántartásba vétel helye:​​​​​​ ​https://sztfh.hu/ugyintezes/nyomtatvanyok-es-urlapok/sztfh420/

Forrás: SZTFH