ESET adatvédelmi irányelvek és szabályzatok

Jogi szempontok az Ön adatainak védelméről az ESET szoftverek használata során.

Jogi információk

Jogi információk

A jelen dokumentum a www.eset.com címen található weboldalak (a továbbiakban: a Weboldal(ak)) tartalmával kapcsolatos jogi információkat tartalmazza. Az itt megadott jogi információk ezekre a Weboldal(ak)ra érvényesek, és nem feltétlenül vonatkoznak az ESET, spol. s r.o. egyéb weboldalaira.


Szoftverek

Az összes, ez(ek)en a Weboldal(ak)on elérhető szoftver (a továbbiakban: „Szoftver”) ESET, spol. s r. o. (a továbbiakban „ESET”) és/vagy megfelelő beszállítói birtokolják vagy gyakorolhatják a jelen Webhely(ek)en elérhető összes szoftver (a továbbiakban: „Szoftver”) szerzői jogát. A Szoftver kizárólag a végfelhasználói előfizetői szerződése (a továbbiakban: „Előfizetői szerződés”) alapján használható. Az Előfizetői szerződés a Szoftverrel együtt kerül rendelkezésre bocsátásra, vagy annak részét képezi. Az Előfizetői szerződéssel együtt rendelkezésre bocsátott Szoftver csak akkor telepíthető, ha a felhasználó elfogadja az Előfizetői szerződést.

A Szoftvert kizárólag a végfelhasználók számára biztosítjuk használatra. A felhasználásnak összhangban kell állnia az Előfizetői szerződéssel. Az ESET és/vagy érintett beszállítói kifejezetten megtiltanak minden olyan Szoftver reprodukciót és/vagy terjesztést, amely nincs összhangban az Előfizetői szerződéssel. Az ilyen tevékenységet a törvény kifejezetten tiltja. Az Előfizetői szerződés bármely megszegése a polgári és büntetőjogi szankciók, illetve a peres eljárás indításának kockázatával jár, mely során az ESET megfelelő kártérítést és jóvátételt fog követelni a törvényes jogainak megsértéséért.

Az ESET és/vagy érintett beszállítói kifejezetten megtiltják továbbá a Szoftverek terjesztését és másolását, illetve a Szoftver vagy annak példányainak elhelyezését más weboldalakon vagy bármely más médiafelületen.

Az ESET és/vagy az érintett beszállítói, amennyiben egyáltalán garanciát vállalnak a Szoftverre, azt csak az Előfizetői szerződéssel összhangban garantálják. Amennyiben másként nincs feltüntetve, az ESET és/vagy érintett beszállítói kijelentik, hogy a Szoftvert „adott állapotában” bocsátják rendelkezésre, mindennemű garancia nélkül, beleértve az adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát és a mások törvényes jogainak megsértésére vonatkozó garanciát is. A fenti kivételek nem szüntetik meg a felmerült károkkal kapcsolatos érvényes jogérvényesítési lehetőségeket.


Dokumentumok

Az ESET engedélyezi az ez(ek)en a Weboldal(ak)on elérhető Dokumentumok, különösen a sajtóközlemények, az ESET termékei technikai adatainak, a fájlok, illetve a gyakran ismételt kérdések – GYIK használatát, feltéve hogy minden, az alábbiakban megadott feltétel teljesül.

  1. A Dokumentumok használata nincs kifejezetten megtiltva
  2. A Dokumentumokat kereskedelmi célra sem közvetlen, sem közvetett módon nem fogják felhasználni
  3. A Weboldal(ak)ról származó Dokumentumok kizárólag tájékoztatási, nem kereskedelmi célokra, illetve személyes felhasználásra szolgálnak, és tilos azokról másolatot készíteni, illetve közzétenni bármilyen hálózati számítógépen, vagy bármilyen médiafelületen közvetíteni
  4. A Dokumentumokat tilos bármilyen módon módosítani
  5. A dokumentumoknak és azok minden példányának tartalmaznia kell a szerzői jogi nyilatkozatot
  6. A forrást minden esetben fel kell tüntetni

A Dokumentumokat bármilyen más célra való felhasználása kifejezetten tilos. Az ilyen tevékenységet a törvény tiltja. Az Előfizetői szerződés bármely megszegése a polgári és büntetőjogi szankciók, illetve a peres eljárás indításának kockázatával jár, mely során az ESET megfelelő kártérítést és jóvátételt fog követelni a törvényes jogainak megsértéséért.

A fentebbiekben meghatározott dokumentumok használatának engedélyezésére vonatkozó megállapodások nem terjednek ki az ESET www.eset.com weboldalának, illetve bármely más, az ESET tulajdonában lévő, illetve általa üzemeltetett, licencelt vagy ellenőrzött weboldalnak a kialakítására vagy elrendezésére.

A Weboldal(ak), illetve az ESET bármely egyéb weboldalának dizájnja és elrendezése a szerző jogra, a kereskedelmi arculatra, a védjegyekre vonatkozó, illetve egyéb, itt fel nem sorolt törvények védelme alatt áll.

A Weboldal(ak), illetve az ESET bármely egyéb weboldalának dizájnját és elrendezését tilos – részben vagy egészben – lemásolni, utánozni vagy továbbítani.

A Weboldal(ak) elemeinek (ideértve elsősorban, de nem kizárólag a logókat, a grafikákat, a hangokat, a képeket), illetve azok másolatainak bármilyen, akár részleges felhasználása csak az ESET kifejezett írásbeli engedélyével lehetséges.

Az ESET és/vagy a megfelelő beszállítói nem vállalnak felelősséget a szolgáltatások részeként közzétett Dokumentumokban és kapcsolódó grafikákban szereplő információk bármilyen célra való alkalmasságáért. Minden ilyen Dokumentumot és grafikát „adott állapotában”, mindenféle garancia nélkül biztosítunk. Az ESET és/vagy érintett beszállítói ezúton kizárnak minden felelősséget ezen információkkal kapcsolatban, beleértve az eladhatóságra vonatkozó minden kifejezett, hallgatólagos vagy törvényes garanciát és feltételt, a meghatározott célra való alkalmasságot, a jogcímet és a jogsértés kizárást.

Az ESET és/vagy beszállítói semmilyen körülmények között nem felelnek semmilyen különleges, közvetett vagy következményes kárért, illetve a használat, az adatok vagy a haszon elvesztéséből eredő bármilyen kárért, akár szerződés, gondatlanság vagy más jogellenes cselekmény alapján, amely a szolgáltatásokból elérhető információk használatából vagy teljesítéséből ered, vagy azzal összefüggésben keletkezik.

A szolgáltatásokon közzétett Dokumentumok és kapcsolódó grafikák technikai pontatlanságokat vagy tipográfiai hibákat tartalmazhatnak. Az itt található információk rendszeresen módosulnak. Az ESET és/vagy érintett beszállítói bármikor jogosultak a termékek és/vagy szolgáltatások és/vagy programok javítására és megváltoztatására. Ezért a Weboldal(ak)on, illetve az az(ok)on elérhető dokumentumokban található információk időről időre változhatnak, és előfordulhat, hogy nem felelnek meg a nyújtott termékek és/vagy szolgáltatások jellemzőinek.


Harmadik felek weboldalaira mutató hivatkozások

Ezeken a területeken olyan hivatkozások találhatók, amelyek az ESET webhelyén kívülre vezetnek. A hivatkozott webhelyek nem állnak az ESET ellenőrzése alatt, és az ESET nem felelős egyetlen hivatkozott webhely tartalmáért, vagy a hivatkozott oldalakon található linkekért, illetve az ilyen oldalakon bekövetkezett változásokért vagy frissítésekért. Az ESET nem vállal felelősséget a linkelt webhelyekről érkező webes közvetítésekért vagy bármely egyéb átvitelért. Az ESET csak az Ön kényelme érdekében biztosítja ezeket a hivatkozásokat, és bármely link feltüntetése nem jelenti azt, hogy az ESET jóváhagyja ezeket az oldalakat vagy azok tartalmát.


Védjegyek

Az ESET, az ESET szoftver, az ESET logó, az ESET.eu, a NOD, a NOD32, az AMON, a PERSPEKT, a VIRUS RADAR, a VÍRUSOVÝ RADAR, a VIROVÝ RADAR, a ThreatSense, a ThreatSense.Net®, az AntiThreat, az ESET Smart Security, a LiveGrid és/vagy az ESET egyéb említett termékei vagy szolgáltatásai az ESET védjegyei és bejegyzett védjegyei. Az itt említett egyéb termék- és cégnevek a megfelelő tulajdonosaik védjegyei vagy kereskedelmi nevei lehetnek.

A példákban használt vállalatok, szervezetek, termékek, események és személyek nevei kitaláltak (az Esettanulmányok kivételével). A valós vállalatokhoz, szervezetekhez, termékekhez, személyekhez vagy eseményekhez való bármely hasonlóság a véletlen műve.

A Windows® a Microsoft cégcsoport védjegye.

A Mac és a Mac logó az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.


Szerzői jogi információk

Copyright © 2020 ESET spol. s r. o.

A Weboldal(ak)on található dokumentumok és programok szerzői jogait az ESET, spol. s r. o. birtokolja és/vagy gyakorolja. Minden jog fenntartva.


További kérdések vagy problémák

Ha bármilyen kérdése vagy problémája van, kérjük, ne habozzon kapcsolatba lépni velünk az ESET ügyfélszolgálati űrlapján keresztül.

Hatályos: 2023. április 13.