HackShield verwelkomt ESET als partner

Next story

HackShield, de educatieve game die kinderen leert om zichzelf en anderen te beschermen tegen online gevaren, verwelkomt het gerenommeerde cybersecuritybedrijf ESET Nederland als nieuwste partner. ESET gaat het team van HackShield op diverse manieren helpen om de game te verbeteren en start een campagne om nog meer kinderen kennis te laten maken met HackShield.

HackShield is een gratis en reclamevrije game die Nederlandse kinderen tussen de acht en twaalf jaar via een toegankelijke online gamewereld met uiteenlopende uitdagingen van alles leert over veilig internetten, hackers en het herkennen én voorkomen van digitale gevaren. Kinderen die de basistraining hebben afgerond, mogen zich officieel een Cyber Agent noemen. Zij kunnen via aanvullende uitdagingen hun omgeving wat leren over cyberveiligheid en zo extra punten verdienen en beloningen in het echte leven ontvangen. HackShield is in 2018 opgericht door Flavour en KraBé Academy en heeft inmiddels al meer dan 34 duizend Cyber Agents opgeleid. Het aantal spelers ligt met ruim 80 duizend kinderen nog een stuk hoger. 

ESET en HackShield zetten zich in voor een cyberveilige generatie
Dave Maasland, CEO van ESET Nederland, is enthousiast over het razend populaire initiatief. “HackShield sluit perfect aan bij onze missie om te bouwen aan een veilige online generatie en zo Nederland digitaal veiliger te maken. Via HackShield leren we kinderen spelenderwijs hoe ze zichzelf én hun vrienden en familie kunnen beschermen tegen hackers, phishing en meer online bedreigingen.” Medebedenker Tim Murck van Flavour vult aan: “het doel is om 200 duizend kinderen actief HackShield te laten spelen en zo een landelijk netwerk van Cyber Agents te creëren.”

ESET Nederland deelt die ambitie en verbindt zich daarom als partner aan HackShield en gaat de stichting op drie manieren financieel en inhoudelijk ondersteunen. Het cybersecuritybedrijf wordt de primaire kennispartner van HackShield, zal zijn enorme netwerk inzetten om de bekendheid van HackShield te vergroten en gaat helpen actuele cybersecurityonderwerpen te vertalen naar nieuwe gamelevels. Zo leert HackShield de Cyber Agents spelenderwijs steeds meer over de risico’s én mogelijkheden van de digitale wereld.

Aan relevante onderwerpen geen gebrek, vertellen Maasland en Murck. Van sexting (het versturen van seksueel getinte afbeeldingen en video’s) en WhatsAppfraude tot het verantwoord gebruik van sociale media; HackShield kan en wil kinderen nog veel broodnodige kennis bijbrengen.

ESET-competitie vergroot bekendheid HackShield
ESET Nederland start daarom op 2 november een competitie voor de kinderen van partners, klanten en ESET-medewerkers. Deze competitie brengt HackShield bij een grote groep kinderen én volwassenen onder de aandacht. Maasland: “in Nederland zijn er 1700 IT-bedrijven die rechtstreeks bij ons hun beveiligingssoftware inkopen. Zij hebben op hun beurt gemiddeld weer 100 klanten. ESET Nederland heeft zo een bereik van honderdduizenden klanten, van bedrijven tot consumenten.” 

De competitie bestaat uit drie delen die in november, december en januari gehouden worden. Kinderen kunnen alleen of met hun hele klas meespelen en fraaie prijzen winnen, waaronder een Nintendo Switch. Aan het einde van de competitie zal ESET een online evenement houden om te kijken wat de kinderen geleerd hebben van de HackShield-game. “De competitie is een belangrijke springplank om HackShield te introduceren bij een groter publiek”, vertelt Maasland. “We willen zoveel mogelijk kinderen de game laten spelen en blijven op de lange termijn betrokken om dit doel te realiseren.” 

Rabobank al vanaf start partner om ook digitaal het verschil te maken
HackShield startte in 2018 als een educatieve game van gamebedrijf Flavour en kennispartner KraBé Academy. Zij wisten de Rabo Foundation en het SIDN Fonds aan te trekken als founding partners. Mimoent Haddouti, Chief Information Security Officer (CISO) van de Rabobank, noemt de betrokkenheid van de Rabobank heel logisch. “We doen mee vanuit onze missie ‘growing a better world together.’ We willen als bank het verschil maken, ook in de digitale wereld. Niet alleen nu, ook naar de toekomst toe. Impact maken in de maatschappij, wat via HackShield goed kan door het belang van cyberveiligheid in de oren te knopen van jongeren. Die zijn niet alleen leerling maar ook leraar voor de volwassenen.”

De Rabo ondersteunt HackShield onder andere door het beschikbaar stellen van expertise over thema’s als financiële zelfredzaamheid en cybercriminaliteit die gebruikt kan worden in de verdere ontwikkeling van de game. Daarnaast organiseren zij regelmatig lokale evenementen vanuit hun netwerk van banken door het hele land. Zo kregen kinderen op de Rabobank GameDay 2020 in Den Helder extra punten en een speciale erkenning in HackShield, en verlootte de bank een gameconsole.

Haddouti is verheugd dat ESET Nederland zich ook aansluit als partner. “Het is belangrijk dat andere partijen het HackShield-initiatief omarmen. Dat is belangrijk om een groter bereik te creëren en een grotere impact te kunnen maken. Elke keer als een partner zich aansluit, brengt het ons dichterbij ons gezamenlijke doel.”

Staat van HackShield
Dankzij de steun van founding partners is HackShield uitgegroeid tot veruit het grootste en belangrijkste initiatief om Nederlandse kinderen te beschermen tegen cybercriminaliteit. De stichting werkt daarom al jaren samen met allerlei relevante partijen. HackShield overlegt met kennisinstanties als TNO om wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen in de game te verwerken en laat ethische hackers het platform doorgronden om de cybersecurity voortdurend te verbeteren. Specialisten van ESET gaan hierbij helpen. Om de game bij meer kinderen onder de aandacht te brengen, werkt HackShield samen met een groeiend aantal scholen en ontwikkelt het lespakketten in meerdere vormen. Zo ontvangen begin november 550 scholen een fysiek kaartspel dat samen met de VeiligheidsAlliantie Rotterdam bedacht is.

In samenwerking met partners en een kleine groep Cyber Agents ontwikkelt het team van HackShield ook nieuwe levels om de game actueel en uitdagend te houden. De enkele tientallen kinderen die het spel al hebben uitgespeeld, kunnen via een gesloten bèta de zogeheten Level Maker testen. Deze bijzondere functie komt in november voor alle tienduizenden spelers beschikbaar en voegt een hele nieuwe dimensie toe aan HackShield. Kinderen kunnen eigen levels bouwen via een eenvoudige vorm van visueel programmeren. Maasland van ESET is erg enthousiast over de Level Maker: “de wereld is één grote IT-verbinding en we hebben een generatie nodig die beter weet hoe die wereld in elkaar zit.”

Burgemeesters huldigen Cyber Agents
Een goede game is de basis, maar de populariteit van HackShield is ook te verklaren door de effecten in het echte leven. Gemeenten kunnen zich bij HackShield aansluiten door aan te geven dat ze op zoek zijn naar Cyber Agents. Zo kan een gemeente Cyber Agents in het zonnetje zetten via een erelijst, een ontmoeting met de lokale politie en zelfs een huldiging door de burgemeester. Onder meer Haarlem, Alkmaar, Heemstede en Schagen hebben op deze manier al Cyber Agents bedankt voor hun inspanningen om hun omgeving veiliger te maken. Kinderen voelen zich op die manier echt helden. Op moment van publicatie zijn er 43 gemeenten aangesloten bij HackShield en dat worden er in rap tempo meer.

Binnenkort meer aankondigingen
De steun en erkenning van partners als ESET, Rabobank en gemeenten geeft aan hoe belangrijk zij HackShield vinden. En het aantal organisaties dat zich wilt committeren aan het educatieve initiatief, neemt met de week toe. “Op zeer korte termijn kunnen we een hele mooie samenwerking op landelijk niveau bekendmaken”, hint HackShield-medebedenker Tim Murck. “Daarnaast zijn we dagelijks met gemeenten in gesprek die zich ook willen aansluiten bij ons project. Daar zijn we heel blij mee omdat hoe meer gemeenten meedoen, hoe meer kinderen we kunnen opleiden tot Cyber Agents. En daar profiteert heel Nederland van.” Haddouti en Maasland sluiten zich hierbij aan. Laatstgenoemde stelt: “als antivirusbedrijf voeren wij constant een kat-en-muisspel met cybercriminelen. Met HackShield kunnen wij het probleem bij de kern aanpakken: we gaan een nieuwe generatie opleiden hun digitale skills op een positieve manier over te brengen op anderen. Je zou daarom kunnen zeggen dat het opleiden van kinderen de enige duurzame oplossing is tegen cybercriminaliteit.”