კომპანია ESET

ESET, spol. s r.o.
Aupark Tower, 16th Floor, Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovak Republic

ექსკლუზიური დისტრიბუტორი სომხეთში, საქართველოში, ყაზახეთში, ყირგიზეთში, მოლდოვაში, ტაჯიკეთში, თურქმენეთში, უზბეკეთში

ADEON International, spol. s r. o.
IČO: 54 974 631
Mierová 29
821 05, Bratislava - mestská časť Ružinov
Slovenská republika
+421 2 3333 1019
info@adeon.international

საინფორმაციო და ტექნიკური მხარდაჭერის ცენტრი 

დახმარება ESET პროდუქტების ინსტალაციისა და კონფიგურაციის საკითხებში

support@adeon.international

 

პროდუქტების შერჩევისა და პარტნიორობის საკითხებზე კონსულტაციები

sales@adeon.international

 

რეკლამის, აქციების ჩატარების, ღონისძიებებში მონაწილეობის საკითხებზე

marketing@adeon.international

დახმარება ESET პროდუქტების ინსტალაციისა და კონფიგურაციის საკითხებში

support@adeon.international

პროდუქტების შერჩევისა და პარტნიორობის საკითხებზე კონსულტაციები

sales@adeon.international

რეკლამის, აქციების ჩატარების, ღონისძიებებში მონაწილეობის საკითხებზე

marketing@adeon.international