უმოქმედობის ფასი მნიშვნელოვნად აღემატება ბიზნესის დაცვის ღირებულებას.

ESET- ის სერვისები აღმოჩენისა და რეაგირების მართვის (MDR) შესახებ

>

ESET-ის სერვისები ხელმისაწვდომია მცირე და საშუალო ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის,
ასევე კორპორაციებისთვის. ESET MDR და ESET Detection & Response Ultimate არის 24/7 საფრთხის მართვის სერვისები,
რომლებიც იყენებენ ხელოვნურ ინტელექტს და პროფესიონალთა გამოცდილებას,
რათა უზრუნველყონ მაქსიმალური დაცვა გამოსასყიდი პროგრამებისგან უსაფრთხოების სპეციალისტების ჩართვის გარეშე.

უსაფრთხოების დონის გაძლიერება

დააჩქარეთ საფრთხეების აღმოჩენა, გამოძიება და მათზე რეაგირება ESET-ის კიბერუსაფრთხოების გამოცდილებით.

სპეციალისტების დახმარება საფრთხეების მონიტორინგში

ESET-ის სპეციალისტები აკონტროლებენ კიბერდანაშაულთა ჯგუფების გაზრდილ აქტივობას და მუდმივად აფასებენ აღმოჩენილ საფრთხეებს, რაც უზრუნველყოფს დაცვის კიდევ ერთ დონეს.

დარგთაშორისი ანალიტიკა

მიიღეთ წვდომა თქვენს მიერ შექმნილ გამოვლენის ქცევის შაბლონების მორგებულ ბიბლიოთეკაზე, რათა დაგეხმაროთ ქცევის წესების ახალი ნაკრების შექმნაში.

უპირატესობა გამოვლენაშიმომხმარებელთა და კვლევითი ცენტრების არსებობამ ESET-ს საშუალება მისცა პირველი აღმოეჩინა დღეს ცნობილი საფრთხეები.

ახალი, უფრო რთული საფრთხეების აღმოჩენა, კიბერ-დამნაშავეების აქტივობა და 0-დღიანი საფრთხეები, საკუთარი ტელემეტრიისა და საფრთხეების კვლევის მეშვეობით.

ESET MDR — არის 24/7 საფრთხის მართვის სერვისი, რომელიც განკუთვნილია მცირე და საშუალო ბიზნესისთვის ძლიერი დაცვის უზრუნველსაყოფად.

გამოიყენეთ ESET-ის გამოცდილება კიბერუსაფრთხოების სფეროში, რათა მყისიერად აღმოაჩინოთ და რეაგირება მოახდინოთ საფრთხეებზე ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. უზრუნველყავით დაცვის მაღალი დონე საკუთარი უსაფრთხოების სპეციალისტების ჩართვის გარეშე და აღმოფხვრეთ პოტენციური სისუსტეები ორგანიზაციის მონაცემებში, რომლებიც ხელს შეუშლის ეფექტურ აღმოჩენას და რეაგირებას.

ESET Detection & Response Ultimate უზრუნველყოფს მაღალი დონის უსაფრთხოების ოპერაციული ცენტრის ფუნქციებს.

მოწინავე საფრთხეების მონიტორინგის სპეციალისტები უზრუნველყოფენ მავნე პროგრამების პროაქტიულ მონიტორინგს, უსაფრთხოების ინციდენტების ანალიზსა და მათი გადასაჭრელად დაუყოვნებლივ მოქმედებას. გააუმჯობესეთ უსაფრთხოების დონე 24 საათიანი მხარდაჭერითა და ინდივიდუალური დახმარებით, მაგალითად, ციფრული გამოძიებისა და ინციდენტებზე რეაგირების (DFIR) საშუალებით.

ESET- ის სერვისები აღმოჩენისა და რეაგირების მართვის (MDR) შესახებ

ESET MDR

გამოვლენისა და რეაგირების მართვა

ESET Detection & Response Ultimate

გამოვლენის და რეაგირების მართვა და ციფრული გამოძიება და ინციდენტების რეაგირება (DFIR)

გლობალური საფრთხეების ანალიზის გუნდი
კიბერუსაფრთხოების სფეროს წამყვანი სპეციალისტების დახმარებით, რომლებსაც აქვთ ცოდნა ყველაზე სახიფათო მავნე პროგრამული უზრუნველყოფის,
მაღალი სირთულის საფრთხეების, 0-დღიანი საფრთხეების და მათ წინააღმდეგ ბრძოლის ზომების შესახებ.

საფრთხის აქტიური მონიტორინგი თუ თქვენს სპეციალისტებს არ აქვთ დრო ან რესურსი კიბერდანაშაულთა ჯგუფების აქტიური კამპანიების მონიტორინგისთვის, ეს უნდა გააკეთონ ESET-ის სპეციალისტებმა.

უწყვეტი გაუმჯობესება და ავტომატიზაცია გამოვლენისა და რეაგირების მექანიზმების რეგულარული ტესტირება და საჭიროების შემთხვევაში მათი განახლება.

აქტივობის ინდიკატორების ძიების გაფართოებული ბიბლიოთეკა იძლევა წვდომას რთულ წესებზე, რომლებიც შეიძლება მოერგოს მომხმარებლის გარემოს.

ქცევის მოდელების და გამონაკლისების ოპტიმიზაცია წესებისა და გამონაკლისების ნაკრები, რომელიც ოპტიმიზირებულია და მორგებულია კომპანიის გარემოს.

საფრთხეების განუწყვეტლივ მოძიება სპეციალისტების ჩართვით ESET-ის სპეციალისტები მუდმივად აფასებენ და ადარებენ აღმოჩენებს უკვე სტრუქტურირებულ და ნაჩვენებ ინციდენტებთან, რაც უზრუნველყოფს საფრთხეების ძიების კიდევ ერთ დონეს.

ინდივიდუალური ანგარიშგება შესაძლებლობა მიიღოს ავტომატურად ან მოთხოვნის საფუძველზე ინციდენტების შესახებ (მომდინარე და მოგვარებული), გარემოს მდგომარეობისა და სხვა განახლებების შესახებ ანგარიშები, რომლებიც მოდის ESET MDR სერვისებიდან.

24/7 მუდმივი მონიტორინგი, ძიება, დახარისხება და რეაგირება სპეციალისტების ჩართულობით ESET-ის სერვისების მეშვეობით, რომლებიც იყენებენ IoC, IoA, ქცევითი ანალიზის სისტემას (UEBA), ხელოვნურ ინტელექტს, ასევე ESET-ის შიდა და გარე Threat Intelligence მონაცემების კომპლექსურ ჩამოტვირთვას, კომპანიის გარემო დაცული იქნება 24 საათის განმავლობაში. ეს სერვისი განკუთვნილია მავნე საქმიანობის გამოსავლენად და გამოვლენისთვის, ასევე საფრთხეების აღმოსაფხვრელად და განადგურებისთვის, რათა თავიდან იქნას აცილებული სერიოზული ზიანი.

დანიშნული სპეციალისტი ინციდენტის შედეგად მიყენებული ზიანის რეაგირებისთვის. ინციდენტის შემთხვევაში, ESET-ის სპეციალისტს შეუძლია, თქვენი IT ადმინისტრატორების თანამშრომლობით, პრობლემის სრული, კომპლექსური გადაწყვეტა უზრუნველყოს.

პოტენციური საფრთხეების მონიტორინგიისარგებლეთ ჰიპოთეზაზე დაფუძნებული საფრთხეების კომპლექსური მოძიებით, რომელიც იყენებს ღრმა ანალიზს, ისტორიულ მონაცემებს და პოტენციური საფრთხის სუბიექტების დაკვირვებას თავდასხმების თავიდან ასაცილებლად.

ESET გადაწყვეტილებების დანერგვა და მოდერნიზაციაანდეთ ESET-ის ახალი პროდუქტების ინსტალაცია და კონფიგურაცია, ასევე არსებული გადაწყვეტილებების განახლება სპეციალისტებს. ისინი დაგეხმარებიან გადაწყვეტილებების კონფიგურაციაში მაქსიმალური ეფექტურობის მისაღწევად, კომპანიის ყველა საჭიროების გათვალისწინებით.

სპეციალისტების დახმარება დამატებითი კონტექსტით საფრთხეების გამოვლენის შესახებ შეტყობინებების დროსПолучайте рекомендации специалистов и полный спектр помощи в области ИТ-безопасности для максимально эффективного использования сервиса ESET Detection & Response Ultimate.

ციფრული გამოძიებისა და ინციდენტებზე რეაგირების დახმარება (DFIR) ინციდენტის ან საფრთხის გამოვლენის შემთხვევაში ESET-ის სპეციალისტი საჭიროების შემთხვევაში გასცემს კონსულტაციას, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს ფაილების დეტალური ანალიზი ან ციფრული ექსპერტიზა.

მავნე პროგრამების გამოვლენის მხარდაჭერა საშუალებას გაძლევთ შეატყობინოთ სპეციალისტებს ნებისმიერი აღმოჩენის პრობლემის შესახებ, ასევე სავარაუდო ცრუ შეტყობინებების შესახებ. ეს ინფორმაცია დაეხმარება ESET-ის სპეციალისტებს, ადაპტირდეს მომხმარებლის აღმოჩენის წესები კომპანიის კონკრეტულ საჭიროებებსა და გარემოში.

მავნე ფაილების ექსპერტიზის ანალიზი წამყვანი სპეციალისტების კონსულტაციები პოტენციურად გამოიწვევს ფაილების ან ციფრული გარემოს ანალიზს.

სპეციალური ძიება ყველა აქტუალურ საფრთხეზე ისარგებლეთ საფრთხეების სპეციფიკური ძიების შესაძლებლობებით, რომელიც გლობალურ ტენდენციებს ითვალისწინებს.

თავდასხმის ვექტორების მიმოხილვა ESET-ის ინტერფეისის სპეციალურად შემუშავებული ფუნქცია საშუალებას იძლევა თითოეული შეტევის ცალკეული ნაწილის ანალიზი, რითაც კონკრეტული შეტევის ვექტორების განსაზღვრა.

Raicam კომპანია იყენებს ESET MDR სერვისს

Raicam Group, საავტომობილო კომპანია, რომელიც 1982 წელს დაარსდა, ახლა იღებს უმაღლესი შესრულების გადაწყვეტილების უპირატესობას, რომელიც გამორიცხავს დამატებითი შიდა IT უსაფრთხოების რესურსების შეძენას ან შენარჩუნებას. ESET MDR სერვისი Raicam- ს საშუალებას აძლევს აკონტროლოს ქსელის უსაფრთხოების მდგომარეობა პერსონალის დეფიციტის გამო შეფერხების რისკის გარეშე. შედეგად ხდება რესურსების უფრო ეფექტური გამოყენება და ბაზარზე მდგომარეობის გაუმჯობესება

უფრო დეტალურად

ESET Detection & Response Ultimate მომხმარებლის გამოცდილება

ყოველი ურთიერთქმედება იწყება თქვენი გარემოს, ინფრასტრუქტურისა და მოთხოვნების შეფასებით. სპეციალისტები ქმნიან მომხმარებლის უსაფრთხოების პერსონალურ პროფილს, რომელიც საშუალებას აძლევს ESET- ს ინტეგრირდეს მომხმარებლის IT ინფრასტრუქტურაში.

ESET-ის სპეციალისტებს აქვთ დიდი გამოცდილება სხვადასხვა ინდუსტრიის კომპანიების საჭიროებებთან მუშაობისას. შესაბამისად, მათ შეუძლიათ უზრუნველყონ ხარისხიანი სერვისის მიწოდება მომხმარებლების ყველა მოთხოვნასა და გამოწვევასთან დაკავშირებით.

მაღალი დარგობრივი სტანდარტების შესაბამისობა

ESET признана одним из немногих поставщиков, которые повлияли на отрасль в 2022 году ESET отмечена за осуществление ведущих исследований, финансовую стабильность и техническое совершенство по результатам IDC.

Подробнее

ESET-მა რამდენიმე ტესტირების შედეგად მაღალი ჯილდო მიიღო

შედეგების ნახვა

ESET აღიარებულია «საუკეთესო მოთამაშედ» APT თავდასხმებისგან დაცვის სეგმენტში ESET ზედიზედ მეოთხე წელია «საუკეთესო მოთამაშე»-ის წოდებას იღებს Radicati 2023 წლის ანგარიშის შედეგებით.

უფრო დეტალურად

ESET-ის გადაწყვეტილებები რეგულარულად იღებს მაღალი შეფასებებს მომხმარებლებისგან მთელს მსოფლიოში

შეფასებების ნახვა

ESET ბაზრის ლიდერებს შორის და საერთო რაოდენობით MDR Leadership Compass 2023 რეიტინგში

უფრო დეტალურად

ESET-მა აღიარება მოიპოვა 700-ზე მეტი შეფასების წყალობით, რომელიც Gartner-ის Peer Insights-ის ვებგვერდზეა შეგროვებული 2022 Gartner, Inc. Gartner® და Peer InsightsTM არის Gartner, Inc.-ის და/ან მისი შვილობილი კომპანიების სავაჭრო ნიშნები. ყველა უფლება დაცულია. Gartner Peer Insights-ის ინფორმაცია შედგება ცალკეული საბოლოო მომხმარებლის მოსაზრებებისაგან, რომლებიც დაფუძნებულია მათ საკუთარ გამოცდილებაზე და არ უნდა იქნეს მიჩნეული როგორც ფაქტის დასკვნა, ასევე არ გამოხატავს Gartner-ის ან მისი შვილობილი კომპანიების შეხედულებებს. Gartner-ი არ უჭერს მხარს ანგარიშებში მოყვანილი რომელიმე მიმწოდებელს, პროდუქტს ან სერვისს და არ იძლევა გარანტიებს, ცალსახად ან ზეპირად, ამ შინაარსის, მისი სიზუსტის ან სისრულის შესახებ, მათ შორის არ იძლევა გარანტიებს კომერციული ღირებულების ან კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის შესახებ.

ESET-ის პროფესიონალებს აქვთ მაღალი დონის ცოდნა"

ქსელისა და უსაფრთხოების, ჯანდაცვისა და ბიოტექნოლოგიების ადმინისტრატორი (შეფასება გადმოცემულია Gartner Peer Insights-ის მეშვეობით)

იყენებს ESET-ის გადაწყვეტილებებს 2017 წლიდან;
9 000-ზე მეტი სამუშაო სადგური

იყენებს ESET-ის გადაწყვეტილებებს 2016 წლიდან;
4 000-ზე მეტი საფოსტო ყუთი

იყენებს ESET-ის პროდუქტებს 2016 წლიდან;
32 000-ზე მეტი სამუშაო სადგური

ISP უსაფრთხოების პარტნიორი 2008 წლიდან;
დაახლოებით 2 მილიონი მომხმარებელი ბაზაში