ESET სერვისები

უსაფრთხოების სფეროში წამყვანი სპეციალისტების გამოცდილებისა და საიმედო ტექნოლოგიების კომბინაცია უზრუნველყოფს საწარმოების დაცვის მაღალ დონეს.

ESET სერვისები შექმნილია იმისთვის, რომ დაეხმაროს კომპანიებს მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენონ ESET გადაწყვეტილებები, ასევე უზრუნველყონ დაცვა ნებისმიერი პოტენციური უსაფრთხოების პრობლემებისგან და თავიდან აიცილონ მავნე კოდის გავრცელება კორპორატიულ ქსელში.

ESET სერვისები

უსაფრთხოების სფეროში წამყვანი სპეციალისტების გამოცდილებისა და საიმედო ტექნოლოგიების კომბინაცია უზრუნველყოფს საწარმოების დაცვის მაღალ დონეს.

ESET სერვისები შექმნილია იმისთვის, რომ დაეხმაროს კომპანიებს მაქსიმალურად ეფექტურად გამოიყენონ ESET გადაწყვეტილებები, ასევე უზრუნველყონ დაცვა ნებისმიერი პოტენციური უსაფრთხოების პრობლემებისგან და თავიდან აიცილონ მავნე კოდის გავრცელება კორპორატიულ ქსელში.

1+ მილიარდი
ინტერნეტმომხმარებელი დაცულია
320+ ათასი
კორპორატიული მომხმარებელი
130+
ქვეყანა
1
გლობალური კვლევითი ცენტრი

გააუმჯობესეთ თქვენი კომპანიის კიბერუსაფრთხოების დონე

ESET-ის სერვისები საშუალებას იძლევა გამოიყენოთ კვალიფიციური სპეციალისტების ცოდნა და გამოცდილება, რომელიც ხელმისაწვდომია 24/7 რეჟიმში, რათა დროულად რეაგირებდნენ უსაფრთხოების ინციდენტებზე და უზრუნველყონ უწყვეტი მუშაობა. გარდა ამისა, ESET-ის სერვისები ხელს უწყობს დამატებითი IT სპეციალისტების დაქირავების ხარჯების შემცირებას, ასევე, არსებული IT რესურსების უფრო ეფექტურად გამოყენებას და დარწმუნებას, რომ უსაფრთხოების გადაწყვეტილებები სწორად არის დაყენებული და კონფიგურირებულია კორპორატიული ქსელის ყველა საჭიროების გათვალისწინებით.

კვალიფიციური სპეციალისტები დაეხმარებიან კორპორატიული კიბერუსაფრთხოების სისტემის გაუმჯობესებას მავნე პროგრამებზე სწრაფი და ეფექტური რეაგირებისათვის.

  • Помощь в обнаружении вредоносного ПО
  • Решение проблем с удалением угроз
  • Расследование подозрительного поведения
  • Минимизация рисков заражения программами-вымогателями

ინდივიდუალური მიდგომა

კვალიფიციური დახმარება თქვენი საწარმოს კორპორატიული ქსელის საჭიროებების შესაბამისად IT უსაფრთხოების განახლებაში, კონფიგურაციაში და განთავსებაში.

გამოცდილი სპეციალისტები

საფრთხეების დროული გამოვლენა და უსაფრთხოების ინციდენტების პრევენცია სპეციალისტების გამოცდილებისა და ESET-ის საიმედო ტექნოლოგიების კომბინაციით.

რისკების მინიმიზაცია

მოარგეთ გადაწყვეტილებები უსაფრთხოების ძირითადი ინციდენტების დროს შეფერხების რისკის შესამცირებლად.

Рекомендуемые сервисы

СЕРВИСЫ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ, ОТСЛЕЖИВАНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ

Управление выявлением и реагированием с привлечением специалистов

Управление выявлением и реагированием с привлечением специалистов

Персонализированная помощь с решениями для расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (XDR)

Персонализированная помощь с решениями для расширенного обнаружения и реагирования на угрозы (XDR)

Управлением рисками кибербезопасности и реагирование на угрозы

Управлением рисками кибербезопасности и реагирование на угрозы

Расследование, выявление и обезвреживание угроз для рабочих станций

Расследование, выявление и обезвреживание угроз для рабочих станций

ПРЕМИУМ-ПОДДЕРЖКА

Персонализированная поддержка и помощь специалистов

Персонализированная поддержка и помощь специалистов

Индивидуальная подход для снижения рисков сбоев в работе

Индивидуальная подход для снижения рисков сбоев в работе

СЕРВИСЫ ПО РАЗВЕРТЫВАНИЮ И ПРОВЕРКЕ СОСТОЯНИЯ ЗАЩИТЫ

Установка и настройка решений ESET опытными специалистами для обеспечения эффективной защиты

Установка и настройка решений ESET опытными специалистами для обеспечения эффективной защиты

Анализирование и оптимизация состояния безопасности организации

Анализирование и оптимизация состояния безопасности организации

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОФИЦЕРА ПО КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

Уникальная информация для улучшения защиты

Уникальная информация для улучшения защиты

მაღალი დარგობრივი სტანდარტების შესაბამისობა

ESET признана одним из немногих поставщиков, которые повлияли на отрасль в 2022 году ESET отмечена за осуществление ведущих исследований, финансовую стабильность и техническое совершенство по результатам IDC.

Подробнее

ESET-მა რამდენიმე ტესტირების შედეგად მაღალი ჯილდო მიიღო

შედეგების ნახვა

ESET признана «Лучшим игроком» в сегменте решений для защиты от APT-атак ESET четвертый год подряд получает звание «Лучший игрок» по результатам отчета Radicati 2023 года.

Подробнее

ESET-ის გადაწყვეტილებები რეგულარულად იღებს მაღალი შეფასებებს მომხმარებლებისგან მთელს მსოფლიოში

შეფასებების ნახვა

ESET среди лидеров рынка и общего числа в рейтинге MDR Leadership Compass 2023

Подробнее

ESET получила признание благодаря более чем 700 отзывам, собранным на сайте Gartner Peer Insights 2022 Gartner, Inc. Gartner® и Peer Insights™ являются товарными знаками Gartner, Inc. и/или ее дочерних компаний. Все права защищены. Информация Gartner Peer Insights состоит из мнений отдельных конечных пользователей, основанных на их собственном опыте, и не должна рассматриваться как констатация фактов, а также не отражает точку зрения Gartner или ее дочерних компаний. Gartner не поддерживает каких-либо поставщиков, продукты или услуги, которые содержатся в отчетах и не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, относительно этого контента, его точности или полноты, включая любые гарантии коммерческой ценности или пригодности для конкретной цели.

Дополнительная информация

Почему ESET?

ESET — крупнейший поставщик решений по кибербезопасности в ЕС с более
чем 30-летним опытом защиты организаций.

Подробнее

Уникальные исследования

Актуальные исследования угроз и кибератак, а также практические рекомендации по защите.

Подробнее

Пример использования

Узнайте о преимуществах ESET MDR на примере компании Raicam.

Подробнее

Независимое исследование

Аналитики KuppingerCole проанализировали решение ESET PROTECT MDR.

Подробнее