ESET Mac Rootkit Detector Beta

შეამოწმეთ თქვენი Mac ფარული საფრთხეების არსებობისთვის.

რა არის ESET Мac Rootkit Detector?

ESET Mac Rootkit Detector არის პატარა აპლიკაცია, რომელიც ჩამოტვირთვის შემდეგ სკანირებს Mac კომპიუტერს რუტკიტების არსებობისთვის. ამრიგად, ეს ESET აპლიკაცია უზრუნველყოფს Mac კომპიუტერების ფარული საფრთხეების გამოსავლენად სკანირების მარტივ გზას.

Что делает руткит?

Руткит представляет собой скрытый тип вредоносной программы, которая незаметно находится на компьютере и остается незамеченной антивирусным программным обеспечением. Данная угроза позволяет получить долгосрочный административный доступ к компьютеру и к Вашей личной информации. Руткиты часто используются в сочетании с другими вредоносными программами, чтобы скрыть их от пользователей и антивирусных продуктов.

რაში მდგომარეობს საფრთხე?

ამჟამად ინტერნეტში ხელმისაწვდომია rootkit-ების შექმნის ბიბლიოთეკები, რაც მნიშვნელოვნად ზრდის macOS-ისთვის ახალი rootkit-ების გამოჩენის ალბათობას.

ESET Mac Rootkit Detector უზრუნველყოფს მომხმარებლისთვის მოსახერხებელ გზას ბირთვის მეხსიერების მთლიანობის შეამოწმებლად და მოახსენოს პოტენციური პრობლემების შესახებ.

რატომ შეიქმნა ESET Mac Rootkit Detector?

ბოლო დროს აღინიშნა macOS-ის rootkit-ების მაღალი აქტივობა. ამის გამო ESET-ის სპეციალისტებმა შექმნეს ESET Mac Rootkit Detector აპლიკაცია, რათა მომხმარებლები დაიცვან ისეთი სახის რუტკიტებისგან, როგორიცაა macOS/Crisis (macOS/Morecut), რომლებსაც კიბერდანაშაულები იყენებენ მომხმარებლის საქმიანობის მონიტორინგისთვის და ინფორმაციის მოსაპარად Mac კომპიუტერებიდან.

 

სისტემური მოთხოვნები

ოპერაციული სისტემები:

  • Mac OS X 10.8.x (Mountain Lion) 
  • Mac OS X 10.7.x (Lion) 
  • Mac OS X 10.6.x (Snow Leopard)

პროცესორის არქიტექტურა:

32-бит x86 or 64-бит x64, Intel®

ჩამოტვირთეთ ESET Mac Rootkit Detector

ჩამოტვირთვის პარამეტრები

დასახელება: | ზომა: | ვერსია: