ჩამოტვირთეთ 30 დღიანი საცდელი ვერსია

დაცვა სახლისთვის

ონლაინ გადახდების უსაფრთხო განხორციელება და კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა ისეთი ფუნქციების მეშვეობით, როგორიცაა ფიშინგისგან დაცვა და Wi-Fi დაცვა.

 • 24/7 რეალურ დროში დაცვაESET-ის მრავალფენოვანი ტექნოლოგიები სცილდება ანტივირუსულ უსაფრთხოებას და იცავს ყველა ტიპის მავნე პროგრამისგან - ტროანებისგან, ვირუსებისგან, ჯაშუშური პროგრამებისა და სხვა საფრთხეებისგან.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • სწრაფი სკანირება მოწყობილობის მუშაობაზე გავლენის გარეშესაშუალებას გაძლევთ ისიამოვნოთ თამაშებითა და ინტერნეტში ძიებით პოპ-ფანჯრების გარეშე.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • უსაფრთხო ონლაინ ბანკინგი და ვებ-გვერდების დათვალიერებაონლაინ თაღლითობისგან მუდმივი დაცვა ანტიფიშინგის, ფინანსური ტრანზაქციების დაშიფრვისა და არასაიმედო ძიების შედეგების მარკირების საშუალებით.
 • სმარტფონებისა და ჭკვიანი სახლის მოწყობილობების დაცვაბლოკავს Wi-Fi-ზე ან ვებკამერაზე არასანქცირებულ წვდომას, ასევე საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ბავშვების უსაფრთხოება ინტერნეტში.
 • პაროლის მართვაინსტრუმენტი სხვადასხვა მოწყობილობებზე პაროლების შესანახად და მართვისთვის. შენახული ანგარიშების შესასვლელად საჭიროა მხოლოდ მთავარი პაროლის დამახსოვრება.
 • კონფიდენციალური მონაცემებისა და ფოტოების დაშიფვრაფაილების, საქაღალდეების და USB დისკების საიმედო დაშიფვრა მონაცემთა უსაფრთხო გაცვლისთვის.

რეკომენდებულია

მონაცემთა ძლიერი დაცვა პაროლის მართვის, ინფორმაციის დაცვისა და მოწინავე აღმოჩენის ტექნოლოგიების მეშვეობით. • 24/7 რეალურ დროში დაცვაESET-ის მრავალფენოვანი ტექნოლოგიები სცილდება ანტივირუსულ უსაფრთხოებას და იცავს ყველა ტიპის მავნე პროგრამისგან - ტროანებისგან, ვირუსებისგან, ჯაშუშური პროგრამებისა და სხვა საფრთხეებისგან.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • სწრაფი სკანირება მოწყობილობის მუშაობაზე გავლენის გარეშესაშუალებას გაძლევთ ისიამოვნოთ თამაშებითა და ინტერნეტში ძიებით პოპ-ფანჯრების გარეშე.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • უსაფრთხო ონლაინ ბანკინგი და ვებ-გვერდების დათვალიერებაონლაინ თაღლითობისგან მუდმივი დაცვა ანტიფიშინგის, ფინანსური ტრანზაქციების დაშიფრვისა და არასაიმედო ძიების შედეგების მარკირების საშუალებით.
 • სმარტფონებისა და ჭკვიანი სახლის მოწყობილობების დაცვაბლოკავს Wi-Fi-ზე ან ვებკამერაზე არასანქცირებულ წვდომას, ასევე საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ბავშვების უსაფრთხოება ინტერნეტში.
 • პაროლის მართვაინსტრუმენტი სხვადასხვა მოწყობილობებზე პაროლების შესანახად და მართვისთვის. შენახული ანგარიშების შესასვლელად საჭიროა მხოლოდ მთავარი პაროლის დამახსოვრება.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • კონფიდენციალური მონაცემებისა და ფოტოების დაშიფვრაფაილების, საქაღალდეების და USB დისკების საიმედო დაშიფვრა მონაცემთა უსაფრთხო გაცვლისთვის.

ონლაინ გადახდების უსაფრთხო განხორციელება და კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა ისეთი ფუნქციების მეშვეობით, როგორიცაა ფიშინგისგან დაცვა და Wi-Fi დაცვა.

 • 24/7 რეალურ დროში დაცვაESET-ის მრავალფენოვანი ტექნოლოგიები სცილდება ანტივირუსულ უსაფრთხოებას და იცავს ყველა ტიპის მავნე პროგრამისგან - ტროანებისგან, ვირუსებისგან, ჯაშუშური პროგრამებისა და სხვა საფრთხეებისგან.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • სწრაფი სკანირება მოწყობილობის მუშაობაზე გავლენის გარეშესაშუალებას გაძლევთ ისიამოვნოთ თამაშებითა და ინტერნეტში ძიებით პოპ-ფანჯრების გარეშე.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • უსაფრთხო ონლაინ ბანკინგი და ვებ-გვერდების დათვალიერებაონლაინ თაღლითობისგან მუდმივი დაცვა ანტიფიშინგის, ფინანსური ტრანზაქციების დაშიფრვისა და არასაიმედო ძიების შედეგების მარკირების საშუალებით.
 • სმარტფონებისა და ჭკვიანი სახლის მოწყობილობების დაცვაბლოკავს Wi-Fi-ზე ან ვებკამერაზე არასანქცირებულ წვდომას, ასევე საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ბავშვების უსაფრთხოება ინტერნეტში.
 • პაროლის მართვაინსტრუმენტი სხვადასხვა მოწყობილობებზე პაროლების შესანახად და მართვისთვის. შენახული ანგარიშების შესასვლელად საჭიროა მხოლოდ მთავარი პაროლის დამახსოვრება.
 • კონფიდენციალური მონაცემებისა და ფოტოების დაშიფვრაფაილების, საქაღალდეების და USB დისკების საიმედო დაშიფვრა მონაცემთა უსაფრთხო გაცვლისთვის.

РЕКОМЕНДОВАНО

მონაცემთა ძლიერი დაცვა პაროლის მართვის, ინფორმაციის დაცვისა და მოწინავე აღმოჩენის ტექნოლოგიების მეშვეობით.


 • 24/7 რეალურ დროში დაცვაESET-ის მრავალფენოვანი ტექნოლოგიები სცილდება ანტივირუსულ უსაფრთხოებას და იცავს ყველა ტიპის მავნე პროგრამისგან - ტროანებისგან, ვირუსებისგან, ჯაშუშური პროგრამებისა და სხვა საფრთხეებისგან.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • სწრაფი სკანირება მოწყობილობის მუშაობაზე გავლენის გარეშესაშუალებას გაძლევთ ისიამოვნოთ თამაშებითა და ინტერნეტში ძიებით პოპ-ფანჯრების გარეშე.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • უსაფრთხო ონლაინ ბანკინგი და ვებ-გვერდების დათვალიერებაონლაინ თაღლითობისგან მუდმივი დაცვა ანტიფიშინგის, ფინანსური ტრანზაქციების დაშიფრვისა და არასაიმედო ძიების შედეგების მარკირების საშუალებით.
 • სმარტფონებისა და ჭკვიანი სახლის მოწყობილობების დაცვაბლოკავს Wi-Fi-ზე ან ვებკამერაზე არასანქცირებულ წვდომას, ასევე საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ბავშვების უსაფრთხოება ინტერნეტში.
 • პაროლის მართვაინსტრუმენტი სხვადასხვა მოწყობილობებზე პაროლების შესანახად და მართვისთვის. შენახული ანგარიშების შესასვლელად საჭიროა მხოლოდ მთავარი პაროლის დამახსოვრება.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • კონფიდენციალური მონაცემებისა და ფოტოების დაშიფვრაფაილების, საქაღალდეების და USB დისკების საიმედო დაშიფვრა მონაცემთა უსაფრთხო გაცვლისთვის.

ონლაინ გადახდების უსაფრთხო განხორციელება და კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა ისეთი ფუნქციების მეშვეობით, როგორიცაა ფიშინგისგან დაცვა და Wi-Fi დაცვა.

 • 24/7 რეალურ დროში დაცვაESET-ის მრავალფენოვანი ტექნოლოგიები სცილდება ანტივირუსულ უსაფრთხოებას და იცავს ყველა ტიპის მავნე პროგრამისგან - ტროანებისგან, ვირუსებისგან, ჯაშუშური პროგრამებისა და სხვა საფრთხეებისგან.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • სწრაფი სკანირება მოწყობილობის მუშაობაზე გავლენის გარეშესაშუალებას გაძლევთ ისიამოვნოთ თამაშებითა და ინტერნეტში ძიებით პოპ-ფანჯრების გარეშე.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • უსაფრთხო ონლაინ ბანკინგი და ვებ-გვერდების დათვალიერებაონლაინ თაღლითობისგან მუდმივი დაცვა ანტიფიშინგის, ფინანსური ტრანზაქციების დაშიფრვისა და არასაიმედო ძიების შედეგების მარკირების საშუალებით.
 • სმარტფონებისა და ჭკვიანი სახლის მოწყობილობების დაცვაბლოკავს Wi-Fi-ზე ან ვებკამერაზე არასანქცირებულ წვდომას, ასევე საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ბავშვების უსაფრთხოება ინტერნეტში.
 • პაროლის მართვაინსტრუმენტი სხვადასხვა მოწყობილობებზე პაროლების შესანახად და მართვისთვის. შენახული ანგარიშების შესასვლელად საჭიროა მხოლოდ მთავარი პაროლის დამახსოვრება.
 • კონფიდენციალური მონაცემებისა და ფოტოების დაშიფვრაფაილების, საქაღალდეების და USB დისკების საიმედო დაშიფვრა მონაცემთა უსაფრთხო გაცვლისთვის.

РЕКОМЕНДОВАНО

მონაცემთა ძლიერი დაცვა პაროლის მართვის, ინფორმაციის დაცვისა და მოწინავე აღმოჩენის ტექნოლოგიების მეშვეობით.


 • 24/7 რეალურ დროში დაცვაESET-ის მრავალფენოვანი ტექნოლოგიები სცილდება ანტივირუსულ უსაფრთხოებას და იცავს ყველა ტიპის მავნე პროგრამისგან - ტროანებისგან, ვირუსებისგან, ჯაშუშური პროგრამებისა და სხვა საფრთხეებისგან.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • სწრაფი სკანირება მოწყობილობის მუშაობაზე გავლენის გარეშესაშუალებას გაძლევთ ისიამოვნოთ თამაშებითა და ინტერნეტში ძიებით პოპ-ფანჯრების გარეშე.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • უსაფრთხო ონლაინ ბანკინგი და ვებ-გვერდების დათვალიერებაონლაინ თაღლითობისგან მუდმივი დაცვა ანტიფიშინგის, ფინანსური ტრანზაქციების დაშიფრვისა და არასაიმედო ძიების შედეგების მარკირების საშუალებით.
 • სმარტფონებისა და ჭკვიანი სახლის მოწყობილობების დაცვაბლოკავს Wi-Fi-ზე ან ვებკამერაზე არასანქცირებულ წვდომას, ასევე საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ბავშვების უსაფრთხოება ინტერნეტში.
 • პაროლის მართვაინსტრუმენტი სხვადასხვა მოწყობილობებზე პაროლების შესანახად და მართვისთვის. შენახული ანგარიშების შესასვლელად საჭიროა მხოლოდ მთავარი პაროლის დამახსოვრება.

  ასევე ხელმისაწვდომია macOS-ისთვის.
 • კონფიდენციალური მონაცემებისა და ფოტოების დაშიფვრაფაილების, საქაღალდეების და USB დისკების საიმედო დაშიფვრა მონაცემთა უსაფრთხო გაცვლისთვის.

ESET Mobile Security Android-ისთვის

ყოვლისმომცველი დაცვა თქვენი Android სმარტფონის ან ტაბლეტისთვის.

ESET Parental Control Android-ისთვის

მშობელთა კონტროლი ბავშვების მიერ Android-ზე დაფუძნებული მობილური მოწყობილობების გამოყენების შემთხვევვაში

ერთი გამოწერა ყველა მოწყობილობისთვის

ESET HOME Security Premium და ESET HOME Security Essential წარმოადგენენ დაცვის კომპლექსურ დონეს. მათ შორისაა რამდენიმე უსაფრთხოების პროდუქტი სხვადასხვა ოპერაციული სისტემებისთვის. პროდუქტების ფუნქციონალი შეიძლება განსხვავდებოდეს ოპერაციული სისტემის მიხედვით.

მცირე ბიზნესის დაცვა

Windows და macOS კომპიუტერებისთვის, სმარტფონებისთვის, პლანშეტებისთვის და Windows სერვერებისთვის*

მცირე ოფისი

მარტივი გამოსაყენებელი გადაწყვეტილება ონლაინ გადახდების და სერვერების დასაცავად და პაროლების მართვისთვის, რომელიც ასევე მოიცავს უსაფრთხო VPN-ს.

ვინ მართავს პროდუქტებს?  ვინ განათავსებს, დააინსტალირებს და მართავს კიბერუსაფრთხოებას ორგანიზაციაში?

ნებისმიერი თანამშრომელი

რომელ მოწყობილობებს სჭირდებათ დაცვა? გამოდგება როგორც სამუშაო, პირადი და მობილური მოწყობილობებისთვის.

კორპორატიული და პირადი მოწყობილობები

რა სჭირდება კომპანიას? მარტივი ინსტალაცია, განახლება, მართვა და დაცვის გავრცელება ESET HOME პლატფორმის საშუალებით.

მყისიერი დაცვა ინსტალაციის შემდეგ

მოწყობილობების რაოდენობა თანამშრომლებისა და კოლეგებისთვის ESET HOME-ის მეშვეობით წვდომის უზრუნველყოფა.

5-25

ოპერაციული სისტემები ნოუთბუქების, კომპიუტერების, სმარტფონების, პლანშეტებისა და სერვერების დაცვა ძირითად ოპერაციულ სისტემებზე. ოპერაციული სისტემის ფუნქციონირებაზეა დამოკიდებული.

Windows, Windows Server, macOS, Android და iOS 

დაცვა კიბერშეტევებისგან* მრავალდონიანი დაცვა ყველა ტიპის მავნე პროგრამებისგან - ტროანებისგან, ვირუსებისგან, ჯაშუშური პროგრამებისგან, ფიშინგისგან და ა.შ.

 •  

ონლაინ გადახდების დაცვა
და უსაფრთხო ბრაუზერი* 
ონლაინ გადახდა და ბრაუზერის დაცვა, ასევე Windows ბრაუზერის გაფართოება უსაფრთხო ძიებით და კლავიშების დაჭერით.

 •  

ქურდობის საწინააღმდეგო* მოწყობილობების დაცვა მისი დაკარგვის ან მოპარვის შემთხვევაში. Windows-ის და ანდროიდისთვის.

 •  

სერვერის დაცვა* მონაცემთა დაცვა საერთო და ქსელურ სერვერებზე ფაილების შესანახად. დაცვა გამოსასყიდი პროგრამებისგან და ბოტნეტებისგან. ხელმისაწვდომია Windows Server- ისთვის.

 •  

ელექტრონული ფოსტის დაცვა* კონფიდენციალური მონაცემების დაცვა არასასურველი სპამისგან და მავნე პროგრამებისგან. Microsoft Outlook-ის დაცვა გაგზავნილი, წაკითხული და მიღებული ელ. წერილები მავნე კოდისგან.

ანტისპამი
საფოსტო კლიენტის დაცვა მავნე პროგრამებისგან

 

ინფორმაციის დაცვა* უსაფრთხო პაროლების შექმნა, კონფიდენციალური მონაცემებისა და USB მოწყობილობების დაშიფვრა, ასევე კავშირების დაცვა საჯარო და კერძო ქსელებში.

ძლიერი VPN
ინფორმაციის დაცვა
პაროლის მართვა

დაუცველობის გამოსწორება* დაუცველობის გამოსასწორებლად გამოიყენეთ ESET PROTECT Complete.

 •  

უფასო ტექნიკური მხარდაჭერა დახმარების სერვისი ხელმისაწვდომია.

 •  

ყურადღება! ფუნქციები შეიძლება განსხვავდებოდეს ოპერაციული სისტემის მიხედვით.

ხშირად დასმული კითხვები

როგორ გამოვიყენოთ საცდელი ვერსია?

1. გააქტიურეთ თქვენი საცდელი ვერსია

ინსტალაციის დროს აირჩიეთ «უფასო საცდელი» ვარიანტი და გაააქტიურეთ თქვენი ელ.ფოსტის მისამართით.

2. ისიამოვნეთ უსაფრთხოებით

ისარგებლეთ ციფრული დაცვის უმაღლესი დონით უფასოდ 30 დღის განმავლობაში.

3. გამოიყენეთ დაცვა მუდმივად

თუ გსურთ პროდუქტის გამოყენება საცდელი პერიოდის დასრულების შემდეგ, უნდა შეიძინოთ ლიცენზია.

რამდენი მოწყობილობის დაცვა შემიძლია უფასო საცდელი ვერსიით?

Бесплатную пробную версию ESET HOME Security Premium и ESET HOME Security Essential можно использовать для защиты только одного устройства. Бесплатную пробную версию ESET Small Business Security можно использовать для защиты до 5 устройств. Для защиты дополнительных устройств необходимо приобрести подписку.

შემიძლია თუ არა ESET პროდუქტის დაყენება, თუ ჩემს მოწყობილობაზე სხვა ანტივირუსული პროგრამაა დაინსტალირებული?

ჩვენ გირჩევთ, წაშალოთ ადრე დაინსტალირებული ანტივირუსული პროგრამა თქვენი სისტემიდან ESET უფასო საცდელი პროგრამის დაყენებამდე.

შენიშვნა! ხშირად Windows-ში მხოლოდ ჩაშენებული დეინსტალაციის ფუნქციების გამოყენება საკმარისი არ არის. ანტივირუსის მოცილების ინსტრუმენტების სრული სია შეგიძლიათ იხილოთ აქ. 

სცადეთ გადაწყვეტილებები თქვენი კორპორატიული ქსელის დასაცავად!

გჭირდებათ დაცვა 5-ზე მეტი სამუშაო ადგილისთვის? აირჩიეთ ESET-ის ყოვლისმომცველი დაცვა თქვენი კორპორატიული ქსელისთვის. მიიღეთ უფასო საცდელი ლიცენზია და სცადეთ ბიზნეს გადაწყვეტილებები და დისტანციური მართვის ინსტრუმენტი.

სცადეთ გადაწყვეტილებები თქვენი კორპორატიული ქსელის დასაცავად!

გჭირდებათ დაცვა 5-ზე მეტი სამუშაო ადგილისთვის? აირჩიეთ ESET-ის ყოვლისმომცველი დაცვა თქვენი კორპორატიული ქსელისთვის. მიიღეთ უფასო საცდელი ლიცენზია და სცადეთ ბიზნეს გადაწყვეტილებები და დისტანციური მართვის ინსტრუმენტი.