დაიცავით კორპორატიული გარემო კიბერსაფრთხეებისგან

დარჩით ერთი ნაბიჯით წინ ცნობილ და განვითარებად კიბერ საფრთხეებზე AI-ზე მომუშავე, პრევენციაზე ორიენტირებული კიბერუსაფრთხოების მიდგომით.

უწყვეტი მრავალ დონიანი დაცვა

კლასში საუკეთესო დაცვა კიბერ საფრთხეების გლობალური ანალიტიკური სისტემის წყალობით, რომელიც 30 წელზე მეტია მუდმივად სრულდება კვლევისა და განვითარების სფეროს წამყვანი სპეციალისტების მიერ.

საფრთხეების ყოვლისმომცველი პრევენცია უკვე 30 წელია, ESET-ი ევროპის წამყვანი IT უსაფრთხოების გადაწყვეტილებების მიმწოდებელია. მომხმარებლებისთვის, რომლებსაც სჭირდებათ გაფართოებული აღმოჩენა და რეაგირება (XDR), ESET- ის გადაწყვეტილებები გააჩნიათ მრავალი საჭირო დიაგნოსტიკური სისტემა. გარდა ამისა, ESET-ის სერვისები ეხმარება ორგანიზაციებს შექმნან და დანერგონ მავნე პროგრამებისგან დაცვის სტრატეგიები.

ფექტური დაცვა
გამოძალვის პროგრამებისგან ESET-ის ტექნოლოგია გამოძალვის პროგრამებისგან დასაცავად ითვალისწინებს საფრთხეების ქცევით გამოვლენას პროგრამებისა და პროცესების საეჭვო ქცევის მონიტორინგისთვის. კერძოდ, გადაწყვეტილებები აღმოაჩენენ ფაილების შეცვლის მცდელობებს იმ გზებით, რომლებიც ტიპიურია გამოძალვის პროგრამებისთვის და ფაილების დაშიფვრისთვის. ESET- ის კორპორატიული გადაწყვეტილებები უზრუნველყოფენ დაცვის რამდენიმე დონეს გამოძალვის პროგრამების აღმოჩენად და თავიდან ასაცილებლად.

ნულოვანი ნდობის მიდგომის გამოყენება ESET-ის გადაწყვეტილებები იყენებს მიდგომას «ნუ ენდობი, ყოველთვის შეამოწმე» უცნობი კოდებისთვის. ამიტომ პროდუქტები უზრუნველყოფენ ყველა რესურსის და წვდომის წერტილის მიმოხილვას იმ მოწყობილობებისა და ფაილების გამოსავლენად, რომლებიც უნდა იყოს მონიტორინგისა და დაცვის ქვეშ. გარდა ამისა, პროდუქტები შეიცავს დეტალურ პოლიტიკას მოწყობილობების ეფექტური დაცვისთვის. პოლიტიკის სწორი გამოყენებისა და სწრაფი ადაპტაციის უზრუნველსაყოფად, ყველა პროცესი ავტომატიზირებულია.

მყისიერი მიმოხილვა აქტუალური ინფორმაცია და მორგებული შეტყობინებები საშუალებას აძლევს თქვენს IT სპეციალისტებს სწრაფად მოახდინონ რეაგირება ახალ რისკებზე, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას.

მონაცემების ჩამოტვირთვა და გაფართოებული ანგარიშები საფრთხეების შესახებ

დამატებითი ინსტრუმენტები კიბერუსაფრთხოების ოფიცრისთვის

ESET-ის გლობალური კვლევითი ცენტრების სიღრმისეული ინფორმაცია, მავნე პროგრამებისა და თავდასხმის წყაროების შესახებ, საშუალებას იძლევა ორგანიზაციების დაცვა გააუმჯობესოს მაღალი კომპლექსურობის, ბოტნეტებისა და სხვა ტიპის თავდასხმებისგან. დამატებითი ინფორმაცია

აღმოჩენა-რეაგირების გადაწყვეტილებები და სერვისები

გამოვლენა და რეაგირება

მაქსიმალური დაცვა, კიბერუსაფრთხოების რისკების კომპლექსური მართვა და IT გარემოს დეტალური მიმოხილვა ESET-ის ძლიერი აღმოჩენისა და რეაგირების საშუალებებით. ისარგებლეთ საექსპერტო ექსპერტიზისა და წამყვანი IT უსაფრთხოების ტექნოლოგიების კომბინაციით ESET-ის გამოვლენისა და რეაგირების მართვის სერვისებით, ასევე ESET Inspect-ით გამოვლენისა და რეაგირების მოწინავე ტექნოლოგიებით.

გაძლიერებული საფრთხეებისგან დაცვა, ღრუბლოვანი აპლიკაციების დაცვა, ავთენტიფიკაცია და დაშიფვრა

დამატებითი დაცვა

უსაფრთხოების დამატებითი დონეები მოიცავენ დაცვას ღრუბლოვანი საფრთხეებისგან, მიზანმიმართული თავდასხმებისგან, ასევე ახალი ტიპის საფრთხეებისგან, მათ შორის გამოძალვის პროგრამებისგან. ასევე მოიცავენ ღრუბლოვანი გარემოს სპეციალურ დაცვას, მრავალფაქტორული ავტორიზაციას და დაშიფვრას კონფიდენციალურ ფაილებზე წვდომის დაცვის გასაძლიერებლად.