Digitale veiligheid en de generaties

Next story

Het idee dat alleen jongeren het internet gebruiken is allang achterhaald. Tegenwoordig is eigenlijk iedereen online te vinden, de een wat vaker dan de ander. Niet alleen de toekomstige generaties zijn digitaal, de huidige generaties mogen ook allemaal beschouwd worden als "digitale generatie". We kijken niet allemaal op dezelfde manier naar technologie en iedere generatie gaat er met een andere manier mee om.

Hoe jonger de generatie, hoe eerder zij met technologie in aanraking komen. Anderzijds kunnen oudere generaties op latere leeftijd vertrouwd zijn geraakt met technologie, maar in combinatie met hun levenservaring kunnen zij hun technologiegebruik verantwoordelijker hebben benaderd. Dat zal echter niet voor iedereen gelden: het kan moeilijker zijn om met technologieën vertrouwd te raken op latere leeftijd.

Het Pew Research Center heeft in 2021 een onderzoek gedaan, waarbij ze het gebruik van de digitale wereld door de verschillende generaties hebben gemeten. Zo zegt 99% van Gen Z (meestal mensen tussen 1996 en 2015 geboren zijn) en Millennials (1977-1995) het internet te gebruiken. Daarnaast heeft Gen X (1965-1976) een iets lager gebruik, dat nog steeds uitkomt op 96%, vergeleken met de Babyboomers (1946-1964), waar slechts 75% zegt het internet te gebruiken. Een interessante bevinding van de studie is dat de kloof tussen de oudste en de jongste internetgebruikers sinds het jaar 2000 kleiner is geworden, van 56 naar 44 procentpunten.

De gegevens liegen er niet om en bewijzen dat in feite alle naoorlogse generaties deel uitmaken van de digitale wereld. Het verschil is hun betrokkenheid, perceptie en gebruik van digitale middelen. Generaties kijken naar technologie en innovatie op basis van hun eigen achtergrond en kennis. En die verschilt bij vrijwel allemaal. Velen van hen kwamen in een wereld die al vol technologie zat, anderen moesten zich er op latere leeftijd aan aanpassen.

Hetzelfde geldt voor digitale veiligheid. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, maakt opgroeien met technologie je niet automatisch bewuster van digitale privacy en veiligheid. Een studie van Marktleider NTT toont aan dat 30-plussers eerder geneigd zijn betere beveiligingspraktijken toe te passen dan de generatie Z. Gen Z, ook al zijn ze opgegroeid omringd door technologie en de risico's daarvan, zijn veel relaxter en minder verantwoordelijk. Zij hechten meer waarde aan flexibiliteit en productiviteit dan aan voorzichtigheid en verantwoordelijkheid. Bovendien bleek uit de studie dat bijna 40% van de millennials ervoor zou kiezen in geval van een ransomware-aanval of scam losgeld te betalen of dat in het verleden al heeft gedaan.

LastPass onderzocht het online gedrag van mensen met betrekking tot wachtwoorden en zij vonden gelijkaardige resultaten. Uit hun onderzoek de generaties hun digitale veiligheid en beveiliging verschillend benaderen. Ze ontdekten dat Gen Z, ondanks het feit dat ze op jonge leeftijd werden blootgesteld aan technologie, het minst bezorgd is over hun veiligheid. Millennials en babyboomers zijn daarentegen het meest bezorgd over hun online veiligheid en nemen extra maatregelen om hun digitale veiligheid te waarborgen.

Niet alleen het gebruik van technologie en de aanpak van digitale veiligheid door de verschillende generaties zijn verschillend, ook de dreigingen die hen in de digitale wereld te wachten staan zijn niet hetzelfde. Omdat ze allemaal technologieën en het internet, zijn ze kwetsbaar voor verschillende soorten online dreigingen. Bijvoorbeeld voor tieners en jongvolwassenen, momenteel Gen Z en Alpha genoemd, is cyberpesten één van de grootste dreigingen. Oudere generaties worden geconfronteerd met financieel misbruik, identiteitsdiefstal en andere veiligheidsaanvallen. Ook hun kennis hierover verschilt, waardoor ze meer of minder kwetsbaar zijn voor digitale dreigingen.

Peuters en kleuters gebruiken apparaten om video's te kijken, terwijl onze ouderen ze gebruiken om in contact te blijven met hun familie. En voor iedereen daartussenin, of het nu een millennial of een babyboomer is, is het online gedrag verschillend, en het is duidelijk dat er verschillende benaderingen van digitale veiligheid zijn. Maar of je nu een beveiligingsexpert bent of een doorsnee internetgebruiker, zonder de juiste bescherming en kennis heb je meer kans slachtoffer te worden van kwaadwillenden op het internet.

Het wordt duidelijk dat er niet één aanpak voor digitale veiligheid bestaat die voor iedereen geschikt is. Of het nu gaat om iemands persoonlijke beveiliging, privacy en veiligheid, of om een aanpak van een bedrijf, de oplossing ligt niet vast. Persoonlijke bescherming is echter niet altijd mogelijk. Iedereen heeft andere behoeften en het is vrijwel onmogelijk om aan iedereen tegemoet te komen. Sommige mensen en bedrijven hebben liever wat meer of minder controle over hun bescherming, terwijl anderen er liever helemaal geen last van hebben. Misschien is de eenvoudigste oplossing in dat soort situaties een bescherming waar je helemaal niet aan hoeft te denken. Als een soort ‘stille ridder’ die jouw digitale wereld te allen tijde beschermt.

Welke generaties er ook zijn binnen jouw familie: de kans is groot dat iedereen één of meerdere digitale apparaten dagelijks gebruikt. Zoals eerder beschreven, gaan generaties verschillend om met het onderwerp digitale veiligheid en is het niet makkelijk ervoor te zorgen dat iedereen zijn of haar apparaten veilig gebruikt. Met ESET Home ben je in staat om de beveiliging van alle familieleden goed en gemakkelijk te regelen. Je ontvangt praktische tips om de beveiliging van apparaten te verbeteren en hebt toegang tot functies om apparaten en accounts te beschermen. Denk bijvoorbeeld aan Anti-Diefstal en een Wachtwoordmanager, om unieke en sterke wachtwoorden te gebruiken. ESET Home is kosteloos te gebruiken voor alle ESET-gebruikers via home.eset.com of via de app voor iOS en Android.