ESET Mail Security ჩამოტვირთვა IBM Domino- სთვის

დააყენეთ და ჩამოტვირთეთ ინსტალატორი. შემდეგ გადადით ქვემოთ, მე-2 ნაბიჯზე.

ჩამოტვირთვის პარამეტრები

დასახელება: | ზომა: | ვერსია:

მე-10 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 10.0.14007.1

 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

Версия 10.0.14006.0

 • Добавлено: строгую блокировку установщика для операционных систем без поддержки подписи кода Azure.

ვერსია 10.0.14004.0

 • დამატებულია: წესებში ანტისპამის შედეგების კატეგორიის პირობა.
 • დამატებულია: წესებში მაკროსების შემავსებლები არსებული ანტისპამის თეთრი სიებისთვის.
 • დამატებულია: დაგეგმილი სკანირება მოთხოვნაზე, პირადი ანგარიშის შესასვლელი მონაცემებით.
 • დამატებულია: ბნელი რეჟიმი.
 • დამატებულია: ESET Bridge-ის მხარდაჭერა.
 • დამატებულია: ახალი პროდუქტის ინსტალატორი მოდულების მინიმალური რაოდენობით.
 • გაუმჯობესებულია: გრაფიკული ინტერფეისი.
 • გაუმჯობესებულია: პროდუქტის შეუსრულებელი განახლებებისა და საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმების გადაცემის ახალი კონცეფცია.
 • გაუმჯობესებულია: ოპტიმიზაცია და ელექტრონული ფოსტის კლიენტის დაცვის მოდულის მუშაობა.
 • გაუმჯობესებულია: გრაფიკული ინტერფეისი SysInspector.
 • გაუმჯობესებულია: მოწყობილობების კონტროლი.
 • გასწორებულია: ფაილების დარქმევის წესი არასწორად ბლოკავდა .msg ფაილებს.
 • წაშლილია: ESET Shared Local Cache მხარდაჭერის დასრულების გამო (EOL).
 • წაშლილია: თავსებადობა Microsoft Windows Server 2008 R2-თან.
 • წაშლილია: აღდგენისა და მოდიფიკაციის პარამეტრები პროდუქტის ინსტალატორიდან.

მე-9 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 9.0.14008.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

Версия 9.0.14007.0

 • Добавлено: строгую блокировку установщика для операционных систем без поддержки подписи кода Azure.

ვერსია 9.0.14006.0

 • გაუმჯობესებულია: მავნე პროგრამების დაცული სერვისი აღარ ითიშება დატვირთვისას, როდესაც Windows განახლებების გამო ფაილური სისტემას გადატვირთვას იწყებს.

Version 9.0.14005.0

 • Improved: Database scan remaining time indicates real-time as it is for computer scan
 • Improved: DA time limit option was added to scheduled On-demand scans to have the possibility to stop the scan after a defined period of time automatically
 • Improved: DPossibility to automatically load internet domains from the Global Domain document
 • Improved: DSPF: possibility to verify MAIL FROM domain first before HELO domain
 • Improved: DWhen the database scan is running, the tray icon has the status "Database scan is running"
 • Added: Issue switcher to the ekrn plugin to display statuses was added
 • Added: Application status for paused AntiPhishing protection was added
 • Added: An automated screenshot of the EMSL product was added
 • Fixed: "Mail server antispam protection disabled" was replaced by the new wording "Mail server antispam protection paused" is now fully functional
 • Fixed: The server scan task started successfully with the Domino database containing a larger amount of mailboxes
 • Fixed: AV alarm in ESET INSPECT console (agent log error) works now properly
 • Fixed: "Rules applied" count updated in real-time while running Database Scan
 • Fixed: Database scan is now possible to be stopped by the user
 • Fixed: GUI freezing issues fixed when user clicks on Database scan
 • Fixed: GUI issue with checkbox 'Scan excluded databases' is now marked according to the user preferences
 • Fixed: Advanced setup is now fixed when the uPCU update type is changed
 • Fixed: Status messages about cleaning settings are now shown properly
 • Fixed: Quarantine - threat name in attachment envelope is now shown correctly

მე-8 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 8.0.14014.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

Версия 8.0.14012.0

 • Исправлено: защищенная служба защиты от вредоносного программного обеспечения больше не отключается при загрузке, когда обновления Windows перегружают файловую систему.

Версия 8.0.14011.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2022-27167.

Версия 8.0.14010.0

 • Исправлено: период времени регенерации для автоматических исключений.
 • Исправлено: ошибка команды очистки сканирования в eShell.
 • Исправлено: ошибки в работе AMSI.
 • Исправлено: поведение драйвера edevmon вне продукта ESET.

Версия 8.0.14009.0

 • Исправлено: незначительные ошибки.
 • Исправлено: уязвимость безопасности CVE-2021-37852 [CVSS 7.8].

Версия 8.0.14004.0

 • Добавлено: технология MicroPCU с центральной обработкой обновлений Лицензионного соглашения с конечным пользователем.
 • Добавлено: журналы аудита.
 • Добавлено: лучший обзор для писем со статусом «NOT_SCANNED» в журнале защиты почтового сервера.
 • Добавлено: обнаруженные объекты Антифишинга имеют более высокий приоритет, чем обнаруженные объекты Антиспама в журнале.
 • Добавлено: возможность фиксировать отдельно отправителя письма (MAIL FROM) и заголовка «From» в журнале защиты почтового сервера.
 • Улучшено: добавлен каталог DAOS к автоматическим исключениям.

 

მე-7 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 7.3.14006.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2024-0353.

Версия 7.3.14004.0

 • Исправлено: защищенная служба защиты от вредоносного программного обеспечения больше не отключается при загрузке, когда обновления Windows перегружают файловую систему.

Версия 7.3.14003.0

 • Исправлено: уязвимость безопасности CVE-2021-37852 [CVSS 7.8].

Версия 7.3.14001.0

 • Добавлено: внутреннее совершенствование технологий.
 • Добавлено: совместимость со следующими версиями операционной системы Windows Server.
 • Добавлено: опцию eShell для приостановления работы компьютера и сканирования Hyper-V на определенный период.
 • Исправлено: усовершенствовано eShell.
 • Исправлено: при определенных условиях в режиме ожидания продукта отображалось "functional", а в разделе Setup / Computer RTP отображалось "non-functional".
 • Исправлено: различные незначительные ошибки.

Версия 7.2.14001.0

 • Добавлено: информацию из Антифишинга.
 • Добавлено: возможность передавать журналы со сканера по запросу с помощью интерфейса WMI.
 • Исправлено: другие ошибки.

Версия 7.1.14006.0

 • Добавлено: различные расширения eShell.
 • Добавлено: поддержку сканирования сеанса.
 • Изменено: невозможность установить продукт на неподдерживаемой операционной системе Windows Server 2003.
 • Улучшено: оптимизацию модуля Антифишинг.
 • Улучшено: производительность почтового протокола IMAP (nsfSearch).
 • Улучшено: поддержку ссылок в базах данных и Unicode.
 • Улучшено: в разделе «Очистка» информация о перемещенном вложении теперь содержится в теле электронного письма.
 • Улучшено: в разделе «Правила» добавлено путь к условию «имя базы данных».
 • Улучшено: в разделе «Журнал» добавлено префикс к записям SPF.
 • Исправлено: фишинговые ссылки не обнаруживались в базах данных.
 • Исправлено: фишинговые ссылки не обнаруживались в определенных случаях.
 • Исправлено: сбой графического интерфейса пользователя (GUI) во время доступа к файлам журнала.
 • Исправлено: IBM Domino Server FP2 не запускался вручную.
 • Исправлено: поток очереди сканирования не прекращался.
 • Исправлено: невозможность просматривать базы данных, исключенные из сканирования, если они установлены с помощью ESET Security Management Center.

Версия 7.0.14013.0

 • Исправлено: модуль Антифишинг не работал во время «Защита базы данных по требованию».
 • Исправлено: отображение неправильного статуса программы при изменении режима очистки защиты базы данных.
 • Исправлено: некорректное «временное отклонение» в журналах SMTP защиты, когда SPF не отвечал.
 • Исправлено: сбой сетевого протокола IMAP во время очистки зараженных писем.
 • Исправлено: незначительные ошибки.

Версия 7.0.14012.0

 • Исправлено: электронные письма с более чем тремя вложениями MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions) вызывали сбой защиты от фишинга.
 • Исправлено: тема сообщения электронной почты не добавлялись в некоторые комбинации правил.
 • Исправлено: единичный сбой интерпретировался как серьезный сбой на уровне SMTP.

Версия 7.0.14009.0

 • Исправлено: использование центрального процессора постоянно увеличивалось.
 • Исправлено: команда защиты раздела в eShell не работала.
 • Исправлено: команда WMI не отображала информацию о разных журналах.

Версия 7.0.14008.0

 • Изменено: завершение поддержки Microsoft Windows Server 2003.
 • Добавлено: настоящее 64-разрядное ядро продукта.
 • Добавлено: защита почтовых серверов от фишинга.
 • Добавлено: журнал защиты SMTP почтового сервера.
 • Добавлено: новые правила обработки сообщений.
 • Добавлено: поддержка ESET Enterprise Inspector.
 • Добавлено: обновление лицензирования для разрешения подписок.
 • Добавлено: поддержка ESET Remote Monitoring & Management.
 • Добавлено: планирование по данным/времени для управления веб-контролем/контролем устройств.
 • Добавлено: общесистемные исключения процессов.
 • Добавлено: общесистемные исключения объектов на основе контрольной суммы хэша.
 • Улучшено: дополнительное быстрое отслеживание обновлений с меньшими модулями/определениями (picoUpdates).
 • Улучшено: фильтрацию журнала защиты почтового сервера.
 • Улучшено: правила обработки сообщений.
 • Улучшено: управление карантином.
 • Улучшено: поддержка кластеризации.

მე-6 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 6.5.14026.X

 • Изменен: обновлено юридические термины и процедуру обработки конфиденциальной информации в соответствии с Общим регламентом о защите данных (GDPR).
 • Изменен: изъято ограничения для исключенных баз данных.
 • Исправлено: установка завершалась сообщением об ошибке, даже если продукт успешно устанавливался.
 • Исправлено: отсутствует информация о «необходимо отключение сервера IBM Domino» во время установки, удаления и обновления в ERA.
 • Исправлено: отсутствует значок шестеренки для журнала диагностики на вкладке Инструменты.
 • Исправлено: ошибка «Сбой регистрации поставщика событий (1)» присутствует в журнале событий.
 • Исправлено: сброс данных из серого списка после перезагрузки.
 • Исправлено: незначительные ошибки.

Версия 6.5.14020.X

 • Улучшено: новая информация об исправлении ошибок.
 • Исправлено: журнал защиты почтового сервера не отображал IP в среде IPv6.
 • Исправлено: проблема оценки SPF.
 • Исправлено: после перезагрузки данные о «сером» списке возвращались в исходное состояние.
 • Исправлено: режим замены в ERA 7.0.20.0 не работал для идентификаторов SID для группы AD.
 • Исправлено: утечка памяти при сканировании базы данных.

Версия 6.5.14018.0

 • Добавлено: вложения теперь хранятся в базе данных карантина Domino.
 • Улучшено: диагностическое ведение журнала для транспортного уровня и уровня базы данных в дополнительной установке.
 • Исправлено: журнал защиты почтового сервера показывает дубликаты записей.
 • Исправлено: некорректное поведение правил сервера, если вложения имеют похожие имена.

Версия 6.5.14014.0

 • Исправлено: команды eShell 'set populate' и 'dismissed-statuses' не позволяли перезаписывать значение ID по умолчанию.
 • Исправлено: белый список IP-адресов не блокировал оценку SPF, и доставка почты терпела неудачу.
 • Исправлено: сбои интерфейса, когда журнал серых списков находился в белом списке.
 • Исправлено: сообщения не доставлялись пользователям IMAP после запуска правила «Переместить заметку в корзину».
 • Исправлено: группа отказа Domino не отклоняла сообщения электронной почты.

Версия 6.5.14011.0

 • Добавлено: применение стандартных механизмов, направленных против широко распространенных отправителей «спуфинга» и механизмов проверки почты, а именно Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC), DomainKeys Identified Mail (DKIM) и Sender Policy Framework (SPF).
 • Различные незначительные исправления и улучшения документации


Версия 6.4.14024.0

 • Добавлено: поддержка Microsoft Windows Server 2016.
 • Исправлено: ошибка BSOD (синий экран), вызвана модулем управления устройствами после подключения сменного носителя.
 • Исправлено: функция самозащиты не обеспечивала защиту конкретного раздела реестра, раскрывая частичную функциональность продукта.

Версия 6.4.14023.0

 • Исправлено: возможные утечки памяти при выполнении повторного сканирования базы данных по требованию.
 • Исправлено: некорректная обработка зашифрованных сообщений во время проверки почтовым сервером вызывала остаток почты в системе почтового ящика.
 • Исправлено: правило обработки почты для архивов, защищенным паролем с параметром «Ложное срабатывание», продолжало применять правило и отправляло почту в карантин.
 • Исправлено: в SSL/TLS сессии браузера доверенные сертификаты не хранились и были внесены в список проверенных сертификатов, несмотря на подтверждение пользователя.

Версия 6.4.14022.0

 • Добавлено: способность перемещать вложения сообщений в карантин при передачи.
 • Улучшено: список получателей добавлен как дополнительная колонка для шаблона карантина.
 • Исправлено: ошибки модуля сканирования, связанные с проверкой текста сообщения с содержанием, закодированным с использованием uuencode.
 • Исправлено: отсутствие соответствующих событий журнала в отчетах ESET Remote Administrator.
 • Исправлено: отсутствие в журнале Антиспама причины временного отклонения для определенных сообщений.
 • Исправлено: различные ошибки в консоли командной строки eShell.

Версия 6.4.14010.0

 • Исправлено: при активированной проверке протокола не работал HTTP Domino Web Access в связи с проблемами с поддержкой кодирования.
 • Исправлено: перемещенные на локальный диск данные приложений приводили к вмешательству модуля защиты в режиме реального времени перед сбором результатов внутренних потоков.
 • Исправлено: SKY — сводная статистика деятельности защиты баз данных почтовых ящиков неожиданно предоставляла нерационально высокие значения в сообщениях, перемещенных в карантин.

შექმენით ESET Business Account (არასავალდებულო)

ESET Business Account საშუალებას გაძლევთ გაააქტიუროთ და მართოთ თქვენი პროდუქტი თქვენი ანგარიშის გამოყენებით ყოველ ჯერზე თქვენი ლიცენზიის გასაღების შეყვანის გარეშე.