ESET Mail Securityის ჩამოტვირთვა Microsoft Exchange Server- ისთვის

დააყენეთ და ჩამოტვირთეთ ინსტალატორი. შემდეგ გადადით ქვემოთ, მე-2 ნაბიჯზე.

ჩამოტვირთვის პარამეტრები

დასახელება: | ზომა: | ვერსია:

მე-10 ვერსიის ცვლილების ისტორია

ვერსია 10.1.10012.0

 • Добавлено: доступность карантина электронной почты в ESET Cluster.
 • Добавлено: доступность отчетов о защите почты в ESET Cluster.
 • Добавлено: подготовку к методу хеширования файлов SHA-256.
 • Добавлено: локальный режим ESET LiveGuard и ESET LiveGrid.
 • Добавлено: возможность настраивать автоматические обновления с облачной консоли управления и изменять окно официального глобального релиза.
 • Добавлена: возможность копировать правила.
 • Добавлено: жесткий блок инсталлятора для операционных систем без поддержки подписи кода Azure.
 • Улучшено: ESET LiveGuard Advanced автоматически отправляет документы.
 • Улучшено: обработку архивов в правилах.
 • Улучшено: регистрацию заблокированных типов вложений и запущенных правил.
 • Улучшено: управление правами доступа в карантине.
 • Улучшено: ограничение пространства для хранения в карантине.
 • Улучшено: журналы аудита карантина.
 • Улучшено: веб-интерфейс карантина теперь поддерживает общие почтовые ящики.
 • Улучшено: настройка отчета о карантине.
 • Улучшено: в списках Антиспама теперь есть столбец комментариев.
 • Улучшено: диалоговые окна планировщика.
 • Улучшено: настройку времени ожидания черного списка IDS.
 • Исправлено: обработку больших данных списка IP или доменов Антиспама.
 • Исправлено: подпись DKIM для пустого домена

ვერსია 10.0.10016.0

 • დამატებულია: ანგარიშებში დაემატა დაგეგმვის ამოცანები საფოსტო სერვერის დაცვის პერიოდული სტატისტიკისთვის.
 • დამატებულია: ახალი Microsoft365 ავთენტიფიკაციის მეთოდი.
 • დამატებულია: საკომუნიკაციო საფოსტო ყუთების და ფარული საფოსტო ყუთების მხარდაჭერა.
 • დამატებულია: კარანტინის მართვისთვის წვდომის უფლების ახალი როლი.
 • დამატებულია: მიზანმიმართული შეტყობინებები წესის შესრულების შემდეგ.
 • დამატებულია: წესებში ანტისპამის შედეგების კატეგორიის პირობა.
 • დამატებულია: წესებში მაკროსების შემავსებლები არსებული ანტისპამის თეთრი სიებისთვის.
 • დამატებულია: დაგეგმილი სკანირება მოთხოვნაზე, პერსონალური ანგარიშის შესასვლელი მონაცემებით.
 • დამატებულია: ბნელი რეჟიმი.
 • დამატებულია: ESET Bridge-ის მხარდაჭერა.
 • დამატებულია: ახალი პროდუქტის ინსტალატორი მინიმალური მოდულებით.
 • დამატებულია: უკრაინული ლოკალიზაცია და დოკუმენტაცია.
 • გაუმჯობესებულია: გრაფიკული დიზაინი.
 • გაუმჯობესებულია: პროდუქტის შეუსრულებელი განახლებებისა და საბოლოო მომხმარებლის სალიცენზიო შეთანხმების გადაცემის ახალი კონცეფცია.
 • გაუმჯობესებულია: ოპტიმიზაცია და ელექტრონული ფოსტის კლიენტის დაცვის მოდულის მუშაობა.
 • გაუმჯობესებულია: გრაფიკული ინტერფეისი SysInspector.
 • გაუმჯობესებულია: მოწყობილობების კონტროლი.
 • გასწორებულია: ფაილების დარქმევის წესი არასწორად ბლოკავდა .msg ფაილებს.
 • წაშლილია: ESET Shared Local Cache მხარდაჭერის დასრულების გამო (EOL).
 • წაშლილია: თავსებადობა Microsoft Windows Server 2008 R2 და Small Business Server 2011-თან.
 • წაშლილია: Microsoft Exchange 2007-თან თავსებადობა.
 • წაშლილი: აღდგენის და მოდიფიკაციის პარამეტრები ამოღებულია პროდუქტის ინსტალატორიდან.

მე-9 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 9.0.10011.0

 • Добавлено: строгую блокировку установщика для операционных систем без поддержки подписи кода Azure.
 • Исправлено: в Веб-интерфейсе карантина теперь можно просмотреть подробную информацию о сообщении, нажав на строку.
 • Исправлено: незначительные ошибки.

ვერსია 9.0.10010.0

 • გაუმჯობესებულია: მავნე პროგრამების დაცული სერვისი აღარ ითიშება დატვირთვისას, როდესაც Windows განახლებების გამო ფაილური სისტემას გადატვირთვას იწყებს.

ვერსია 9.0.10009.0

 • დამატებულია: ტექსტის ფორმატისათვის დამატებითი ცვლადები წაშლილი ჩანართების ჩანაცვლებლად .
 • გასწორებულია: მეხსიერების გადაჭარბებული გამოყოფის პრობლემა ანტიფიშინგის ფუნქციის სკანირების დროს.
 • გასწორებულია: ჩანართების არასწორად დაბლოკვის პრობლემა საშიში ჩანართების წესის საფუძველზე .
 • გასწორებულია: MS Exchange-ის კარანტინში არასწორი გამგზავნის მნიშვნელობის პრობლემა.
 • გასწორებულია: მრავალხაზიანი სათაურების წაშლასთან დაკავშირებული პრობლემა წესებში.
 • გასწორებულია: დაინფიცირებული ჩანართების ზედმეტ ჟურნალთან დაკავშირებული პრობლემა (როდესაც დაბლოკილი ჩანართი გადადის კარანტინში და შეიცავს საფრთხეს, ზედმეტი ჩანაწერი მოქმედებით "გაწმენდა შეუძლებელია", რომელიც შექმნილია virlog-ში).

Version 9.0.10008.0

 • Added: New rule add action "Skip ESET LiveGuard (old name ** EDTD) scan"
 • Added: The option to filter emails (message body) according to the list of words. (e.g. profanity words)
 • Added: The option for deleting just the attachment while the message body is delivered to the recipient
 • Added: The option to scan all attachments quarantined by rules also by AV scanner
 • Added: The option to check quarantined attachments also by ESET LiveGuard (old name EDTD)
 • Added: HTTPS links are now enabled, to release items directly from mail quarantine reports
 • Improved: The handling of detected attachments (user can replace quarantined/deleted messages with custom text)
 • Improved: The Web quarantine interface and its behaviour (i.e. automatic refresh when the page size changes)
 • Improved: SPF: possibility to verify MAIL FROM domain first before HELO domain
 • Improved: Debug log records were added to Mail quarantine reports
 • Improved: Debug log extended about the user who released a message from quarantine
 • Improved: A Time limit option was added to scheduled On-demand scans to have the possibility to stop the scan after a defined period of time automatically
 • Improved: DKIM was improved - user can determine which emails should be signed
 • Improved: Background activities are shown in the tray icon
 • Improved: Quarantine attachment envelope text was improved by added support for malware detection
 • Improved: Improvements were made in the DKIM settings section
 • Improved: Database scan remaining time indicates real-time as it is for computer scan
 • Improved: Support for malware detections was improved in quarantine attachment envelope text
 • Improved: The formatting to Notification in the body for scanned emails
 • Improved: Web quarantine customisation related mainly to the GUI
 • Fixed: The expiration date is now correctly sent to ESET PROTECT when the license has an MSP flag AND is not trial
 • Fixed: The module folder is now not present in the non-system drive after uninstall
 • Fixed: Error while adding a message to local quarantine - events log is now solved
 • Fixed: The body of quarantined messages is now localized correctly
 • Fixed: Headers in detail of quarantined record are now shown correctly
 • Fixed: After changing the uPCU update type advanced setup works now correctly
 • Fixed: In a hybrid environment, scanning remote shared mailboxes works properly
 • Fixed: Infected emails can be now released from quarantine without returning back
 • Fixed: Turning on disabled or paused features in the setup panel works correctly
 • Fixed: Mail with infected attachments is properly quarantined
 • Fixed: Handling of damaged mail that passed ESET LiveGuard (old name EDTD) analysis was fixed
 • Fixed: SPF evaluation set via rules is working now properly

მე-8 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 8.0.10022.0

 • Исправлено: защищенная служба защиты от вредоносного программного обеспечения больше не отключается при загрузке, когда обновления Windows перегружают файловую систему.

Версия 8.0.10020.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2022-27167.

Версия 8.0.10019.0

 • Исправлено: список по доменам IP-адресов для доменов из белого списка.
 • Исправлено: период времени регенерации для автоматического исключения.
 • Исправлено: ошибка команды очистки сканирования в eShell.
 • Исправлено: работу AMSI.
 • Исправлено: поведение драйвера edevmon вне продукта ESET.

Версия 8.0.10018.0

 • Исправлено: уязвимость безопасности CVE-2021-37852 [CVSS 7.8].

Версия 8.0.10016.0

 • Улучшено: карантин почты.
 • Исправлено: настройки перевода и локализации.
 • Исправлено: настройки планировщика.
 • Исправлено: Windows Defender автоматически включался после удаления продукта.
 • Исправлено: фишинговые письма можно было переместить из карантина почты.
 • Исправлено: eShell могла делать исключения.
 • Исправлено: сканирование общедоступных папок.
 • Исправлено: возможность добавления компонентов после выполнения действия «Изменить и восстановить».

Версия 8.0.10014.0

 • Исправлено: невозможность пользователя отменить сканирование базы данных почтовых ящиков.
 • Исправлено: SSP – проверка SPF не работала.
 • Исправлено: карантин почты – элементы, помещенные в карантин в предыдущих версиях, не
 • отображались после обновления до версии 8.
 • Исправлено: eShell – невозможность установить пароль для сканирования базы данных по требованию.
 • Исправлено: карантин почты – в графическом интерфейсе отображалось ограниченное количество узлов кластера.
 • Добавлено: правила – обновление/добавление всплывающих подсказок.

Версия 8.0.10012.0

 • Добавлено: технологию MicroPCU с центральной обработкой обновлений Лицензионного соглашения с конечным пользователем.
 • Добавлено: сообщение «От» в журнал защиты почтового сервера для обнаружения маскировки под определенного отправителя.
 • Добавлено: отдельное условие «Результаты SPF» для сообщений «От» для обнаружения маскировки под определенного отправителя.
 • Добавлено: условие правила для сравнения отправителя SMTP с отправителем «От» в выявлении маскировки под определенного отправителя.
 • Добавлено: опцию отклонения сообщений, поступающих извне с доменом получателя в выявлении маскировки под определенного отправителя.
 • Добавлено: Add% ReplyToAddress% к условию строки в правилах.
 • Добавлено: редактирование правил транспортного уровня, правил до и после восстановления, создания правил транспортного уровня и правил защиты базы данных в журнале аудита.
 • Улучшено: видимость сообщений NOT_SCANNED в журнале в деталях защиты почтового сервера.
 • Улучшено: обнаруженные объекты Антифишинга имеют более высокий приоритет, чем обнаруженные объекты Антиспама в журнале.
 • Улучшено: медленный перезапуск и выключение продукта во время обновления.

   

მე-7 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 7.3.10016.0

 • Исправлено: проблемы с исключениями SQL для баз данных в специальном расположении.
 • Исправлено: защищенная служба защиты от вредоносного программного обеспечения больше не отключается при загрузке, когда обновления Windows перегружают файловую систему.

Версия 7.3.10014.0

 • Исправлено: уязвимость CVE-2021-37852 [CVSS 7.8]

Версия 7.3.10012.0

 • Исправлено: после карантина электронное письмо отправлялось только первому получателю.
 • Исправлено: электронную почту невозможно было отправить из-за ошибки разархивирования.

Версия 7.3.10011.0

 • Добавлено: внутреннее совершенствование технологий.
 • Добавлено: совместимость со следующими версиями операционной системы Windows Server.
 • Добавлено: опцию eShell для приостановления работы компьютера и сканирования Hyper-V на определенный период.
 • Улучшено: расширение ведения журналов EDTD.
 • Улучшено: исключение с помощью хеша с журнала обнаружения.
 • Исправлено: усовершенствовано eShell.
 • Исправлено: при определенных условиях в режиме ожидания продукта отображалось "functional", а в разделе Setup / Computer RTP отображалось "non-functional".
 • Исправлено: различные незначительные ошибки.
 • Прекращено поддержку: Windows Server 2008 из-за отсутствия новых функций операционной системы.

Версия 7.1.10014.0

 • Исправлено: отсутствует текста в защите клиента электронной почты в уведомлениях.
 • Исправлено: Антивирус и Антиспам выключались после перезагрузки, если были приостановлены до этого.
 • Исправлено: изъято событие подключения Антиспама.
 • Исправлено: сканирование сообщений электронной почты, отправленных в карантин (некорректная работа автоматического «белого» списка).
 • Исправлено: сокращение электронных писем с модификациями > 1 КБ.
 • Исправлено: другие незначительные ошибки.

Версия 7.1.10011.0

 • Улучшено: поле CEF "fileHash" изменено на показ хеша SHA-256.
 • Улучшено: сканирование базы данных по требованию в режиме кластера ESET.
 • Улучшено: потребление ресурсов процессора в определенных сценариях.
 • Изменено: отметку «Документ, защищенный паролем Microsoft Office (97-2003)» удален из правил.
 • Исправлено: некорректная работа сообщения о конфигурации.
 • Исправлено: некорректное поведение валидатора во «Временных слотах».
 • Исправлено: незначительные внутренние ошибки.

Версия 7.1.10009.0

 • Исправлено: удаление SCL перед сканированием не основывалось на настройках (флажок в графическом интерфейсе).
 • Исправлено: незначительные ошибки.

Версия 7.1.10008.0

 • Добавлено: возможность отправки журналов в CEF (Common Event Format) через системный журнал к инструментам SIEM.
 • Добавлено: различные расширения eShell.
 • Добавлено: возможность импорта/экспорта в список «Игнорируемые IP-адреса».
 • Добавлено: настройки, которые позволят администратору установить язык веб-интерфейса карантина и отчетов карантина.
 • Улучшено: оптимизация модуля Антифишинг.
 • Улучшено: расширенные ошибки в журнале событий Windows.
 • Улучшено: теперь невозможно установить продукт в версии ОС, которая не поддерживается, например,Win Server 2003.
 • Улучшено: наличие имени правила в сообщении карантина.
 • Улучшено: журнал защиты SMTP — доступные расширенные опции для добавления доменов и субдоменов в белый список.
 • Улучшено: добавлено подсказку для условий NDR.
 • Исправлено: различные исправления Eshell.
 • Исправлено: незначительные ошибки в графическом интерфейсе.
 • Исправлено: счетчик очищенных объектов содержал количество срабатываний.
 • Исправлено: сбои в работе EdgeTransport.exe после получения электронного письма с большим количеством угроз.
 • Исправлено: неправильная загрузка почтовых ящиков во время сканирования по требованию.
 • Исправлено: доступна возможность восстановление объектов в веб-интерфейсе на сервере почтовых ящиков EX2007/EX2010.
 • Исправлено: отсутствует информация об активированном правиле в журнале защиты почтового сервера.
 • Исправлено: несоответствие между приостановленными статусами защиты на панели мониторинга.

Версия 7.0.10026

 • Улучшено: оптимизация модуля Антифишинг.
 • Исправлено: в версии 7.0.10020.0 ESET Dynamic Threat Defense были повреждены некоторые специальные сообщения.
 • Исправлено: транспортный агент пропускал временные файлы в специальном сценарии.
 • Исправлено: незначительные ошибки в документации.

Версия 7.0.10025.0

 • Добавлено правила: новые условия, связанные с SPF.
 • Добавлено правила: опцию импорта/экспорта в списки строк.
 • Улучшено: выбор объектов в сканировании по требованию.
 • Изменено: поиск в карантине почты не учитывал состояния регистра.
 • Улучшено: оптимизировано модуль Антифишинг.
 • Исправлено: правило «Размер вложенного файла» не работало в защите почтового транспорта (TNEF).
 • Исправлено: использование полученных IP.
 • Исправлено: детали журнала защиты почтового сервера не показывали полный текст.
 • Исправлено: сбой графического интерфейса пользователя возникал из-за неправильно обновленных индексов записи.
 • Исправлено: невозможно было изъять электронную почту из отчета о карантине электронной почты.

Версия 7.0.10024.0

 • Изменено: настройка «Автоматическое отклонение сообщений, если проверка SPF завершилась неудачно» отклоняет электронное письмо, только если электронная почта не прошла тест.
 • Исправлено: Антифишинг переставал работать в электронных письмах с более чем тремя вложенными многофункциональными расширениями для Интернет-почты (MIMEs).
 • Исправлено: выявление IP-адреса показывало только адрес конечного пользователя.
 • Исправлено: сообщения в карантине хранились неправильно.

Версия 7.0.10022.0

 • Улучшено: производительность процесса создания списка виртуальных пользователей.
 • Исправлено: в серых списках отсутствовали причины или были указаны неправильные.
 • Исправлено: Антифишинг, заблокированный через ESMC, можно было приостановить или выключить на экране «Дополнительные настройки» EMSX.
 • Исправлено: ESMC запускало несколько поколений потоков одновременно.

Версия 7.0.10020.0

 • Исправлено: использование центрального процессора постоянно увеличивалось.
 • Исправлено: двойное сканирование происходило в гибридной среде с помощью ESET Remote Administrator (ERA) версии 6.5.
 • Исправлено: правило «проверка результатов NDR» не работало и не записывало события.
 • Исправлено: счетчики правил для сканирования базы данных по заказу содержали старые данные после сброса.
 • Исправлено: ссылки на рекомендуемые параметры в предупреждениях о спаме не открывали специальную справочную страницу.
 • Исправлено: подсказка для имени пользователя аккаунта Microsoft Office365 отображалась в неправильном формате.

Версия 7.0.10019.0

 • Изменено: завершение поддержки Microsoft Windows Server 2003.
 • Добавлено: настоящее 64-разрядное ядро продукта.
 • Добавлено: защита почтовых серверов от фишинга.
 • Добавлено: журнал защиты SMTP почтового сервера.
 • Добавлено: новые правила обработки сообщений.
 • Добавлено: поддержка ESET Enterprise Inspector.
 • Добавлено: обновление лицензирования для разрешения подписок.
 • Добавлено: поддержка ESET Remote Monitoring & Management.
 • Добавлено: планирование по данным/времени для управления веб-контролем/контролем устройств.
 • Добавлено: общесистемные исключения процессов.
 • Добавлено: общесистемные исключения объектов на основе контрольной суммы хэша.
 • Улучшено: дополнительное быстрое отслеживание обновлений с меньшими модулями/определениями (picoUpdates).
 • Улучшено: фильтрацию журнала защиты почтового сервера.
 • Улучшено: правила обработки сообщений.
 • Улучшено: управление карантином.
 • Улучшено: поддержка кластеризации.

მე-6 ვერსიის ცვლილების ისტორია

Версия 6.5.10059.X

 • Улучшено: оптимизирован доступ к active directory (AD) в больших средах.
 • Исправлено: возможность изменения пароля по требованию с помощью eShell.
 • Исправлено: графический интерфейс пользователя не запускался после установки на SBS 2008 с актуальным обновлением.

Версия 6.5.10057.X

 • Изменено: обновлено юридические термины и процедуру обработки конфиденциальной информации в соответствии с Общим регламентом о защите данных (GDPR).
 • Изменено: удалено предупреждения об отсутствии прав администратора при запуске пакета установщика.
 • Исправлено: ошибка «Сбой регистрации поставщика событий (1)» присутствует в журнале событий.
 • Исправлено: невозможно удалить продукт с помощью панели управления.
 • Исправлено: незначительные ошибки.

Версия 6.5.10055.X

 • Добавлено: возможность экспорта журнала защиты почтового сервера к программам Windows и журналам служб.
 • Добавлено: новое правило с условием «С заголовка», чтобы помочь выявить отправителя спуфинга, которое позволяет пользователю сравнивать заголовки сообщений «От» с отправителями писем.
 • Добавлено: новые правила для блокирования «файлов Office с макросами» (.doc, .xls, .xml и др.), а также «опасных вложений файлов сценария» (*.js, *.jse, *.vb, *.vba, *.vbe, *.vbs, *.bat, *.cmd, *.ws, *.wsf, *.wsc, *.wsh, *.ps1, *.ps2, *.psc1, *.psc2).
 • Добавлено: установление флажка для включения/выключения экспорта журналов в программы Windows и журналы служб.
 • Добавлено: информация об именах файлов и хэши инфицированных вложений в журнал событий
 • Добавлено: регистрация из правила SPF, еслирежим ведения журналов установлено в режим диагностика.
 • Улучшено: читабельность журналов диагностики модуля Антиспам.
 • Улучшено: интерпретация расширения «eml» в правилах.
 • Улучшено: справка для веб-интерфейса карантина для Windows 2003 и SSL.
 • Исправлено: возможное зависание программы во время периодического обновления модуля противоречило синхронизации правил через кластер ESET или ERA.
 • Исправлено: параметр «Автоматический обход«включения в серые списки», если прошел SPF проверку», оценивал SPF также с выключенной опцией «включение в серые списки».
 • Исправлено: легитимные сообщения почтового ящика были отнесены в серый список.
 • Исправлено: некоторыевходные значения, необходимые для SPF, были нулевыми.
 • Исправлено: некорректное правило для SPF, DMARC и DKIM.
 • Исправлено: общий лимит при запросе к Max доменов для записей A.
 • Исправлено: различные незначительные ошибки локализации.

Версия 6.5.10019.X

 • Добавлено: по требованию поддержка сканирования в многодоменных средах.
 • Добавлено: проверка перенаправления и целостности карантина.
 • Усовершенствовано: переключение между двумя режимами лицензирования с помощью определенных флажков в лицензии.
 • Усовершенствовано: улучшение идентификации почты для временного AS карантина.
 • Исправлено: проблема оценки SPF.
 • Исправлено: в ходе мониторинга почтовых ящиков ни один почтовый ящик не отображался в главном домене.
 • Исправлено: некорректная строка в Настройках – Сервер – Отключить защиту.
 • Исправлено: задача «Сканирование сервера» от ERA выполняло сканирования базы данных, даже если последние не были выбраны для проверки.
 • Исправлено: задачи EMSX в планировщике не поддерживали символы Unicode.
 • Исправлено: домены к спискам IP не читали записи SPF.
 • Исправлено: некорректное время задачи в новом планировщике в eShell.
 • Исправлено: журнал защиты почтового сервера не отображал IP в среде IPv6.
 • Исправлено: отображалась внутренняя ошибка сервера HTTP 500 после изменения страницы в веб-интерфейсе карантина.
 • Исправлено: веб-карантин не отображал ни одной электронной почты.
 • Исправлено: путь TEMP не работал в транспортном сканировании.
 • Исправлено: режим замены ERA 7.0.20.0 не работал для идентификаторов SID группы AD.

Версия 6.5.10016.0, 6.5.10016.1

 • Исправлено: тип файла WMZ оценивался как обычный архив в фильтрации вложений.
 • Исправлено: много распределений лицензий одного продукта в ESET License Administrator (ELA).
 • Исправлено: сбои интерфейса пользователя, если несколько раз открывались детали о почте в карантине и выбирались различные действия.
 • Исправлено: фильтрация протоколов SSL/TLS не устанавливала правильный сертификат безопасности.
 • Исправлено: несоответствие в регулярной оценке выражений для правил проверки заголовков сообщений.
 • Исправлено: расширение макросов в записях SPF.
 • Исправлено: различные незначительные ошибки.
 • Усовершенствовано: теперь удаление заголовков SCL необязательно для дальнейшей обработки заголовка сообщения.

Версия 6.5.10011.0

 • Добавлено: записи «серых списков» Антиспама теперь синхронизированы со всеми узлами кластеризованных почтовых ящиков.
 • Добавлено: политика слияния для группового типа настроек, управление которыми осуществляется с помощью ESET Remote Administrator (например, списки исключений сканирования).
 • Улучшено: плановое обслуживание журналов теперь обрабатывает результаты дополнительных модулей.
 • Улучшено: новые условия правил обработки почты на основе названия входящей папки.
 • Улучшено: новая категория обнаружения для Excel Binary Workbook Format файлов в фильтрации с учетом контента в качестве конкретного подтипа ZIP-архива.
 • Исправлено: отсутствие названий применяемых правил при сканировании базы данных по требованию.
 • Исправлено: импорт списков больших доменов, которые блокируют графический интерфейс пользователя и реагируют в связи с переводом названий.
 • Различные незначительные исправления и улучшения документации.

Версия 6.4.10011.0

 • Добавлено: поддержка Microsoft Windows Server 2016.
 • Исправлено: ошибка BSOD (синий экран), вызвана модулем управления устройствами после подключения сменного носителя.
 • Исправлено: функция самозащиты не обеспечивала защиту конкретного раздела реестра, раскрывая частичную функциональность продукта.
 • Исправлено: способность Антиспам фильтрации сообщений с пустым полем отправителя.

Версия 6.4.10009.0

 • Исправлено: ядро не завершало UDP соединения, которые открыты для любых правил обработки почты по защите от «спуфинга» с использованием протокола аутентификации DMARC.
 • Исправлено: неправильная оценка проверки на наличие «спуфинга» (SPF) в запросах к доменам с использованием сжатия для полей данных.
 • Исправлено: в Microsoft Exchange Server 2003, Sender Policy Framework (SPF) проверка программы управления была заметна в расширенном окне настроек, несмотря на не доступность во время фазы транспортировки для данной операционной системы.
 • Улучшено: другие незначительные исправления.

Версия 6.4.10007.0

 • Добавлено: все узлы кластера ESET, которые состоят из ESET Mail Security 6 для Microsoft Exchange Server, теперь могут обмениваться записями «серых» списков с целью минимизации задержек доставки на несколько серверов.
 • Добавлено: применение стандартных механизмов, направленных против широко распространенных отправителей «спуфинга» и механизмов проверки почты, а именно Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance (DMARC), DomainKeys Identified Mail (DKIM) и Sender Policy Framework (SPF).
 • Добавлено: управление правом доступа в веб-интерфейсе карантина электронной почты.
 • Добавлено: автоматическое обнаружение и исключение пассивных копий базы данных.
 • Добавлено: политика сдерживания подозрительных сообщений электронной почты с отложенными проверками репутации для выявления и проверки новых волн спама.
 • Улучшено: функция проверки адресата с Active Directory как в правилах обработки почты, так и в локальном карантине.
 • Улучшено: функции импорта и экспорта списков доменов-IP.
 • Улучшено: автоматический обход правил обработки почты для сообщений, перемещенных с карантина вручную.
 • Улучшено: транспортный уровень защиты теперь может проверять и добавлять в карантин отдельные вложения электронной почты в дополнение к безопасному удалению.
 • Улучшено: новые условия в правилах обработка почты, направленные на более эффективное обнаружение отправителя «спуфинга».
 • Исправлено: различные незначительные ошибки.

Версия 6.3.10007.0

 • Исправлено: сбои во время первой после инсталляции перезагрузки с поддержкой HIPS при определенной комбинации устаревшего модуля сервера.
 • Исправлено: сбой потока сканирования баз данных электронной почты из-за большого количества или чрезмерную длину адресов в поле получателя.
 • Исправлено: регулярные отчеты о карантине почтовых элементов не охватывали общие почтовые ящики.
 • Исправлено: редактирование существующих доменов или удаления элементов не были отражены в списках Домен-IP.
 • Исправлено: отделение доменов от IP-адресов не работало с конкретными адресами.
 • Исправлено: случайный сбой функции обнаружения, необходимой для автоматического выключения, в связи с неожиданным форматом обратного запроса.
 • Исправлено: NLD — непереведенные строки для общих папок в дереве выбора диалога сканирования базы данных по требованию.

Версия 6.3.10005.0

 • Исправлено: интерфейс пользователя продукта не запускался без перезагрузки сервера после начальной установки на 32-битном Windows Server 2003 R2.
 • Исправлено: инсталлятор продукта исправлял причины анализа постоянных сбоев протоколов приложений.
 • Исправлено: журнал защиты почтового сервера не переносился в ESET Remote Administrator.
 • Исправлено: сообщение ESET Remote Administrator об отключении защиты от спама как основной вопрос функциональности (красное предупреждение) вместо подобного на предупреждение.
 • Исправлено: без последних обновлений модулей некоторые правила обработки электронной почты не применялись, так как они не позволяли выбирать любых операторов из предустановленного списка.
 • Исправлено: функция «серых» списков иногда игнорировала «белый» список домен-IP в случае настроек нескольких записей с разными доменами.
 • Исправлено: раздел интерфейса в почтовом карантине не обрабатывал некоторые HTML-теги в безопасном режиме.
 • Исправлено: при определенных обстоятельствах процедура удаления или внесения исправлений замедлялась и требовала ручного ввода данных пользователем, чтобы повторить и завершить процедуру.
 • Исправлено: запущенный в режиме командной строки инсталлятор продукта игнорировал изменения не устанавливать Веб-защиту и Защиту электронной почты.
 • Исправлено: очень длинные сценарии eShell (или бесконечные циклы) приводили к растущему распределения памяти из-за несоответствующего управления памятью.
 • Исправлено: сбои правил обработки почты, способных оценить реальное содержимое вложений файлов электронной почты, в случае осуществления не на уровне передачи данных почты, а с применением во время сканирования базы данных по требованию или в связи с защитой базы данных почтовых ящиков.
 • Исправлено: другие незначительные ошибки и улучшения.

Версия 6.2.10012.0

 • Исправлено: журнал событий приложений часто показывал ошибку, идентифицированную как «Сбой записи к потоку», в связи с проблемами адресации внутренней памяти.
 • Исправлено: некритичная утечка памяти после повторной проверки на наличие спама.
 • Исправлено: видимость процесса сканирования на заблокированных сменных носителях.
 • Исправлено: настройка карантина веб-интерфейса не выводилась на серверах, запущенных в роли Edge Transport.
 • Исправлено: после применения соответствующего правила документы Excel фильтровались как архивы благодаря внутренней структуре.
 • Исправлено: отфильтрованные домены «белых» и «черных» списков, которые превышают определенное количество записей, некорректно обрабатывались интерфейсом.
 • Исправлено: различные незначительные исправления пользовательского интерфейса (вид всплывающих подсказок, смещение кнопки-флажка, выравнивание поля входа и прочее).
 • Исправлено: ESET Log Collector (входит в инсталлятор EMSX 6) не поддерживал новый протокол защиты почтового сервера.

შექმენით ESET Business Account (არასავალდებულო)

ESET Business Account საშუალებას გაძლევთ გაააქტიუროთ და მართოთ თქვენი პროდუქტი თქვენი ანგარიშის გამოყენებით ყოველ ჯერზე თქვენი ლიცენზიის გასაღების შეყვანის გარეშე.