უზრუნველყავით გადაწყვეტილებების ეფექტიანი ფუნქციონირება, მათი განთავსება და განახლება ESET-ის სპეციალისტებს გადასცეთ

ESET Deployment and Upgrade სერვისი გულისხმობს თქვენ კორპორატიულ ქსელში ESET გადაწყვეტილების ინსტალაციას და კონფიგურაციას გამოცდილი და სერტიფიცირებული სპეციალისტების მიერ, რათა უზრუნველყოთ საიმედო და ეფექტურ კიბერუსაფრთხოებას.

ESET სპეციალისტების კვალიფიციური დახმარება საშუალებას გაძლევთ თავიდან აიცილოთ შესაძლო სირთულეები, რომლებიც დაკავშირებულია სამუშაო სადგურებზე ახალი გადაწყვეტილებების განთავსებასთან და ასევე ამცირებს არასწორი კონფიგურაციისა და წარუმატებლობის რისკს. სწორად განლაგებული და დანერგილი ESET გადაწყვეტილებები საშუალებას გაძლევთ სრულად ისარგებლოთ ძლიერი დაცვით და მუდმივად განვითარებადი თანამედროვე ტექნოლოგიებით.

ინდივიდუალური მიდგომა

უსაფრთხოების პროდუქტების სწორად და ეფექტურად კონფიგურაცია კორპორატიული ქსელის მოთხოვნილებების შესაბამისად ისევე, როგორც ESET-ის გადაწყვეტილებების ყველა საჭირო განახლების დაყენება, თქვენს IT პროფესიონალებს საშუალებას აძლევს მშვიდად შეასრულონ თავიანთი ძირითადი ამოცანები მიდგომა.

ნორმატიული აქტებთან შესაბამისობა

ასეთი სანდო პროვაიდერის გადაწყვეტილებების გამოყენება როგორც არის ESET საშუალებას გაძლევთ ადვილად იმოქმენოთ ნებისმიერი მონაცემთა დაცვის და სხვა ნორმატიული აქტების ფარგლებში.

ხელმისაწვდომობა ნებისმიერ დროს

ESET-ის სპეციალისტების კვალიფიციური დახმარება 24/7 რეჟიმში უქმეებზე, ასევე პრიორიტეტი ზარების რიგში და დეველოპერის მიერ მოთხოვნების განხილვა ხელმისაწვდომია ESET PREMIUM SUPPORT ADVANCED სერვისის ფარგლებში.

ბიზნესის უწყვეტობა

გადაწყვეტილებების განთავსება და მოდერნიზაცია ზუსტი გრაფიკების შესაბამისად, რომელსაც ახორციელებენ ESET-ის გამოცდილი სპეციალისტები, საშუალებას იძლევა მინიმუმამდე დაიყვანოს მუშაობის შეწყვეტის რისკები შესაძლო ინციდენტების გამო, რომლებიც დაკავშირებულია გადაწყვეტილებების არასწორ მუშაობასთან.