ჩამოტვირთეთ ESET Log Collector

ჩამოტვირთვის პარამეტრები

დასახელება: | ზომა: | ვერსია:

მე-4 ვერსიის ცვლილებების ისტორია

ვერსია 4.3.0.0

 • დაფიქსირდა: ფაილები, რომლებიც შეიცავს გარკვეული ტიპის მონაცემებს, შეიძლება დაარქივდეს დაზიანებულ მდგომარეობაში.
 • შეიცვალა: ახალი deviceTree.json ფაილი ცვლის ორ ძველ ფაილს: setupClasses.txt და interfaceClasses.txt.

ვერსია 4.2.0.0

 • დამატებულია: ახალი პროდუქტების მიერ შექმნილი განაცხადის სტატუსის მხარდაჭერა.
 • გამოსწორდა: Log Collector ავარია SBS2008-ზე ESET პროდუქტის (ან SysInspector) გარეშე.
 • გამოსწორდა: SysInspector-ის არასწორი ვერსია ჩაიტვირთა 64-ბიტიან OS-ზე.
 • შეცვლილია: სისტემის და Windows აპლიკაციების XML ჟურნალების იდენტურობა.

Version 4.1.2.0

 • Added: Possibility to close Log Collector during a collecting process
 • Added: Default smaller quarantined files' collection
 • Added: Information message after end of collecting process via cmd
 • Added: Data collection from C:\ProgramData\ESET\ESET Security folder
 • Added: Collection of versions.csv with information about previously installed ESET products
 • Added: Collection of Proxy and Tomcat logs from ESMC installations
 • Added: Collection of logs for FDE
 • Added: EVTX system and application logs
 • Added: Export product settings with diagnostic reason
 • Added: Command-line help for "lang" argument
 • Added: Additional information about "WARNING: Failed to execute PowerShell command"
 • Fixed: Log records rewrite logged targets
 • Fixed: Missing "operation log"
 • Fixed: Operation log is not collected
 • Fixed: The archive file extension is corrupted after using the name with the maximum number of characters
 • Other bug-fixes and localization improvements

Version 4.0.2.0

 • Added: Option to export merged configuration to ELC
 • Added: Collecting diagnostic logs for OneDrive scan
 • Added: Export of current devices to ELC
 • Added: List of mounted volumes
 • Added: Option to collect ERA/ESMC Agent database, information about installed/not-installed MSI features, Application and System event logs in the native evtx format, WMI repository, WMI-activity event logs
 • Added: Support for Audit Logs
 • Added: Support for Enterprise Inspector
 • Added: Command-line option to set UI language
 • Added: Compatibility with latest products
 • Fixed: Various bug fixes and localization improvements

მე-3 ვერსიის ცვლილებების ისტორია

Версия 3.2.0.X

 • Добавлено: новые журналы для продуктов 7 версии.
 • Изменено: «Журнал серых списков» переименовано «Журнал защиты SMTP» для 7 версии EMSX.
 • Исправлено: журнал сканирования OneDrive не собирался.
 • Исправлено: журнал защиты сети не собирался.
 • Исправлено: различные ошибки локализации.

Версия 3.1.3.0

 • Исправлено: сбои сбора журналов диагностики Антиспама.
 • Исправлено: незначительные ошибки и усовершенствования.

Версия 3.1.2.0

 • Добавлено: экспорт статусов приложений.
 • Добавлено: возможность выбора параметров сбора в командной строке.
 • Добавлено: возможность собирать информацию о состоянии продукта.
 • Добавлено: возможность собирать журнал соединений ECP.
 • Добавлено: возможность собирать информацию о последней из примененных политик.
 • Добавлено: возможность собирать журнал со статусом фильтров WFP.
 • Добавлено: информация журнала о дисках.