Výskumné centrum ESET

O projekte

Výskumné centrum ESET je spoločným projektom bezpečnostnej spoločnosti ESETSlovenskej technickej univerzity (STU) a Univerzity Komenského v Bratislave (UK). V priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU bude študentom oboch univerzít poskytovať konzultácie pri príprave rôznych vedeckých prác a priestor na realizáciu praktických experimentov v oblasti informačnej bezpečnosti.

Na voliteľný predmet základy reverzného inžinierstva sa môžu prihlásiť študenti nasledujúcich fakúlt:

Fakulta informatiky a informačných technológií STU
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

Informačná bezpečnosť má na STU a UK tradíciu

Informačná bezpečnosť má na STU a UK vyše 15-ročnú tradíciu vo forme výučby, výskumu v oblasti kryptológie, výpočtovej zložitosti, modeloch výpočtov, softvérovom inžinierstve, operačných systémoch, sieťach ako aj koncepčnej činnosti a spolupráce s komerčnou sférou a štátnymi orgánmi. Zriadenie Výskumného centra ESET bolo formálne etablované podpisom Memoranda o spolupráci medzi spoločnosťou ESET, Slovenskou technickou univerzitou a Univerzitou Komenského v Bratislave. Centrum slávnostne otvoril prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.