ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Sme hrdou slovenskou firmou a veľmi nás teší, že ESET je na Slovensku i vo svete synonymom čestnosti, zodpovednosti a odvahy. Hráme fér voči našim zákazníkom, obchodným partnerom, zamestnancom, aj voči spoločnosti, v ktorej žijeme.

ZODPOVEDNÉ PODNIKANIE

Sme hrdou slovenskou firmou a veľmi nás teší, že ESET je na Slovensku i vo svete synonymom čestnosti, zodpovednosti a odvahy. Hráme fér voči našim zákazníkom, obchodným partnerom, zamestnancom, aj voči spoločnosti, v ktorej žijeme.

Naša prvá správa o zodpovednom podnikaní je pre nás zrkadlom i záväzkom. Pozreli sme sa v nej na naše pôsobenie na Slovensku a veríme, že v ďalších rokoch rozšírime správu o zodpovednom podnikaní aj globálne. V roku 2018 sme po prvýkrát systematicky realizovali rozsiahly dialóg s našimi kľúčovými partnermi v 18 CSR témach. Výsledkom je 12 tém v štyroch oblastiach, na ktoré sme sa zamerali v tejto správe – Etika ako základ podnikania, Bezpečnejšie technológie, Spokojní zamestnanci a Lepšie Slovensko.

Prečítajte si celú správu o zodpovednom podnikaní

Etika a morálne správanie sú dôležité nie len v bežnom živote, ale aj v práci a biznise. Dobré meno spoločnosti ESET a dôvera našich kolegov, obchodných partnerov, klientov a verejnosti závisí od každého jedného zamestnanca. Etický kódex pomáha zamestnancom spoločnosti správne sa rozhodovať a konať v súlade s hodnotami spoločnosti. Jeho cieľom je zdôrazniť potrebu vzájomnej úcty a dôvery v pracovnom aj obchodnom prostredí.

Prečítajte si náš Etický kódex