Zodpovedné podnikanie

Sme hrdou slovenskou firmou a veľmi nás teší, že ESET je na Slovensku i vo svete synonymom čestnosti, zodpovednosti a odvahy. Hráme fér voči našim zákazníkom, obchodným partnerom, zamestnancom aj voči spoločnosti, v ktorej žijeme. Správy súvisiace s našou spoločenskou zodpovednosťou sú toho dôkazom.

Zodpovedné podnikanie

Sme hrdou slovenskou firmou a veľmi nás teší, že ESET je na Slovensku i vo svete synonymom čestnosti, zodpovednosti a odvahy. Hráme fér voči našim zákazníkom, obchodným partnerom, zamestnancom aj voči spoločnosti, v ktorej žijeme. Správy súvisiace s našou spoločenskou zodpovednosťou sú toho dôkazom.

Naša prvá správa o zodpovednom podnikaní je pre nás zrkadlom i záväzkom. Pozreli sme sa v nej na naše pôsobenie na Slovensku a veríme, že v ďalších rokoch rozšírime správu o zodpovednom podnikaní aj globálne.

Prečítajte si celú správu o zodpovednom podnikaní


Spoločnosti ESET nie je ľahostajný jej vplyv na životné prostredie. Našou dlhodobou ambíciou je znižovať environmentálne dopady nášho podnikania a aktivít. Z tohto dôvodu sme sa zaviazali znižovať našu uhlíkovú stopu.

Reporty o uhlíkovej stope spoločnosti ESET