Služby kybernetickej bezpečnosti

Spoločnosť ESET verí, že najvyššiu úroveň zabezpečenia firiem a organizácií je možné dosiahnuť iba kombináciou účinnej technológie a špičkových odborných znalostí.

Ponuka služieb spoločnosti ESET je navrhnutá tak, aby vám pomohla naplno využiť potenciál vašich produktov ESET, zaistiť ochranu pred potenciálnymi bezpečnostnými problémami a zabrániť šíreniu škodlivého kódu vo vašej sieti.

Služby kybernetickej bezpečnosti

Spoločnosť ESET verí, že najvyššiu úroveň zabezpečenia firiem a organizácií je možné dosiahnuť iba kombináciou účinnej technológie a špičkových odborných znalostí.

Ponuka služieb spoločnosti ESET je navrhnutá tak, aby vám pomohla naplno využiť potenciál vašich produktov ESET, zaistiť ochranu pred potenciálnymi bezpečnostnými problémami a zabrániť šíreniu škodlivého kódu vo vašej sieti.

1 miliarda
chránených používateľov internetu
320‑tisíc
firemných zákazníkov
130
krajín a teritórií
1
globálnych centier výskumu a vývoja

Zvýšte svoje zabezpečenie s prvotriednymi odbornými znalosťami spoločnosti ESET

Služby spoločnosti ESET ponúkajú skúsenosti a poznatky vyškolených špecialistov, ktorí sú vám nepretržite k dispozícii, aby ste vedeli rýchlo reagovať na bezpečnostné problémy a chránili tak dobré meno svojej firmy. Sú navrhnuté tak, aby vám pomohli ušetriť náklady súvisiace s digitálnym zabezpečením a znížili zaťaženie vašich IT tímov tým, že zabezpečia optimálnu inštaláciu a konfiguráciu bezpečnostných produktov a bezproblémovú prevádzku s maximálnym využitím ich potenciálu.

Experti spoločnosti ESET dokážu zlepšiť bezpečnostný profil a dôveryhodnosť vašej firmy tak, že na vzniknuté problémy spojené s kybernetickou bezpečnosťou zareagujú rýchlo a efektívne, a to vďaka oceňovanej technológii ESET a svetoznámym odborným znalostiam z oblasti digitálnej bezpečnosti.

  • Pomoc v prípade nezachytených detekcií malvéru
  • Riešenie problémov s liečením
  • Preskúmanie podozrivého správania
  • Zmiernenie dôsledkov ransomvérových infekcií

Splnenie legislatívnych požiadaviek

Služby spoločnosti ESET môžu vašej firme pomôcť pri implementácii kontrolných mechanizmov zabezpečenia, ktoré sú kľúčové k splneniu požiadaviek legislatívy či získaniu poistenia.

Prvotriedne odborné znalosti

Rýchlejšia detekcia, zamedzenie šírenia hrozieb a náprava bezpečnostných incidentov vďaka odborným znalostiam zamestnancov spoločnosti ESET.

Správa bezpečnostných rizík

Zaistite si plynulý chod firemnej prevádzky a nižšie bezpečnostné riziko vďaka začleneniu odborných znalostí do procesu reakcie na hrozby a ich nápravy.

Služba ESET Threat Intelligence získala uznanie v prestížnom hodnotení IDC

ZISTIŤ VIAC

Odporúčané služby

THREAT INTELIGENCE

Získajte jedinečný pohľad na kybernetické hrozby

Získajte jedinečný pohľad na kybernetické hrozby

SLUŽBY RIADENEJ DETEKCIE HROZIEB, ICH VYHĽADÁVANIA A REAKCIE NA NE

Komplexná a nepretržitá riadená detekcia hrozieb a reakcia na ne pod vedením expertov

Komplexná a nepretržitá riadená detekcia hrozieb a reakcia na ne pod vedením expertov

Prispôsobená pomoc s XDR a neustála podpora

Prispôsobená pomoc s XDR a neustála podpora

Prémiová služba MDR vrátane digitálnej forenznej pomoci pri reakcii na incidenty

Prémiová služba MDR vrátane digitálnej forenznej pomoci pri reakcii na incidenty

Skúmanie, identifikácia a riešenie hrozieb na koncových zariadeniach

Skúmanie, identifikácia a riešenie hrozieb na koncových zariadeniach

SLUŽBY PRÉMIOVEJ PODPORY

Prispôsobená pomoc a priama podpora od dedikovaného account manažéra zo spoločnosti ESET

Prispôsobená pomoc a priama podpora od dedikovaného account manažéra zo spoločnosti ESET

Prispôsobená podpora, ktorá znižuje riziko prerušenia prevádzky

Prispôsobená podpora, ktorá znižuje riziko prerušenia prevádzky

SLUŽBY NASADENIA, KONTROLY STAVU A MIKROAKTUALIZÁCIÍ

Služba nasadenia bezpečnostného produktu pre hladké spustenie ochrany

Služba nasadenia bezpečnostného produktu pre hladké spustenie ochrany

Preskúmanie a optimalizácia stavu zabezpečenia vašej firmy

Preskúmanie a optimalizácia stavu zabezpečenia vašej firmy

Neustále zabezpečenie aj v prípade obmedzeného prístupu na internet alebo prísnych aktualizačných politík

Neustále zabezpečenie aj v prípade obmedzeného prístupu na internet alebo prísnych aktualizačných politík

Súlad s najvyššími štandardmi v odvetví

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

Zdroje a súvisiace dokumenty

Prečo si vybrať ESET?

ESET je najväčším poskytovateľom kybernetickej bezpečnosti so sídlom v EÚ, ktorý už viac ako 30 rokov chráni veľké aj malé organizácie.

Zistiť viac

Výskum spoločnosti ESET v oblasti hrozieb

Uznávaný výskum a prospešné objavy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Zistiť viac

ESET MDR pomáha spoločnosti Raicam uspieť

Zistite, aký prínos mala služba ESET MDR pre jedného zo zákazníkov spoločnosti ESET.

Prečítať príbeh spoločnosti Raicam

Prečítajte si špeciálnu správu o MDR

Poprední analytici organizácie KuppingerCole skúmali riešenia MDR spoločnosti ESET – pozrite si ich postrehy.

Zistiť viac