Služby kybernetickej bezpečnosti

Spoločnosť ESET verí, že najvyššiu úroveň zabezpečenia firiem a organizácií je možné dosiahnuť iba kombináciou účinnej technológie a špičkových odborných znalostí.

Ponuka služieb spoločnosti ESET je navrhnutá tak, aby vám pomohla naplno využiť potenciál vašich produktov ESET, zaistiť ochranu pred potenciálnymi bezpečnostnými problémami a zabrániť šíreniu problémového kódu vo vašej sieti.

Služby kybernetickej bezpečnosti

Spoločnosť ESET verí, že najvyššiu úroveň zabezpečenia firiem a organizácií je možné dosiahnuť iba kombináciou účinnej technológie a špičkových odborných znalostí.

Ponuka služieb spoločnosti ESET je navrhnutá tak, aby vám pomohla naplno využiť potenciál vašich produktov ESET, zaistiť ochranu pred potenciálnymi bezpečnostnými problémami a zabrániť šíreniu problémového kódu vo vašej sieti.

1 miliarda
chránených používateľov internetu
320‑tisíc
firemných zákazníkov
130
krajín a teritórií
1
globálnych centier výskumu a vývoja

Hoďte všetky starosti za hlavu a zvýšte svoje zabezpečenie s prvotriednymi odbornými znalosťami spoločnosti ESET

Služby spoločnosti ESET ponúkajú pohľad a odborné znalosti vyškolených špecialistov, ktorí sú vám k dispozícii nepretržite, aby ste vedeli rýchlo reagovať na bezpečnostné problémy a chrániť tak dobré meno svojej firmy. Sú navrhnuté tak, aby vám pomohli ušetriť náklady súvisiace s digitálnym zabezpečením a znížili zaťaženie vašich IT tímov tým, že zabezpečia optimálnu inštaláciu a konfiguráciu bezpečnostných produktov a bezproblémovú prevádzku s maximálnym využitím ich potenciálu.

Experti spoločnosti ESET dokážu zlepšiť bezpečnostný profil a dôveryhodnosť vašej firmy tak, že na vzniknuté problémy spojené s kybernetickou bezpečnosťou zareagujú rýchlo a efektívne, a to vďaka oceňovanej technológii ESET a svetoznámym odborným znalostiam z oblasti digitálnej bezpečnosti. Pomôžu vám v prípade nezachytených detekcií malvéru a problémov s liečením, ako aj s preskúmaním podozrivého správania a zmiernením dôsledkov ransomvérových infekcií.

Prispôsobené prostredie

Získajte odbornú pomoc, bezproblémové aktualizácie produktov a kalibráciu zabezpečenia prispôsobenú potrebám vášho sieťového prostredia.

Odborné znalosti

Rýchlejšia detekcia, zamedzenie šírenia hrozieb a náprava bezpečnostných incidentov vďaka odborným znalostiam zamestnancov spoločnosti ESET.

Nižšie riziko

Zaistite si plynulý chod firemnej prevádzky a nižšie bezpečnostné riziko vďaka začleneniu odborných znalostí do procesu reakcie na hrozby a ich nápravy.

Odporúčané služby

Spoločnosť ESET ponúka celý rad služieb prispôsobených vašim potrebám, ktoré sú k dispozícii počas celého životného cyklu produktov ESET. V závislosti od vašich požiadaviek si vyberte jednu alebo viacero z nasledujúcich možností:

Security Services

Odborníci a technológie spoločnosti ESET poskytujú maximálnu ochranu, efektívne riadenie kybernetických rizík a podrobný prehľad o vašom IT prostredí.

  • Rýchla reakcia na incidenty s cieľom zachovať plynulý chod prevádzky
  • Preskúmanie, identifikácia a vyriešenie akýchkoľvek hrozieb
  • Posilnenie zabezpečenia v rukách kvalifikovaných pracovníkov spoločnosti ESET
  • Komplexná riadená detekcia a reakcia so službou ESET Detection & Response Ultimate

Premium Support

Získajte okamžitú podporu od odborníkov spoločnosti ESET kedykoľvek počas dňa alebo v noci vrátane víkendov a štátnych sviatkov.

  • Naši odborníci vám pomôžu nastaviť vaše produkty ESET tak, aby sa minimalizovali neskoršie potenciálne problémy
  • Zabezpečenie bez starostí – rýchla a zaručená reakcia
  • Vždy k dispozícii – neustála podpora vo dne v noci

ESET Deployment and Upgrade

Zaisťuje dokonalú integráciu produktov ESET s vaším IT prostredím, a to optimalizáciou inštalácie a konfigurácie s cieľom využiť všetky výhody produktov a maximalizovať tak návratnosť vašich investícií.

ESET HealthCheck

Službu môžete kedykoľvek použiť na preskúmanie stavu zabezpečenia vašej spoločnosti, ako aj získať vďaka nej report s odporúčaniami, ktoré môžu vaši administrátori následne zvážiť a implementovať.

Služby, ktoré posilňujú vašu kybernetickú ochranu

Vďaka ochrane poskytovanej bezpečnostnými riešeniami spoločnosti ESET si môže vaša firma naplno užívať výhody pokroku, ktorý prinášajú nové technológie.

Komplexná ochrana a jednoduchá správa Jednoducho použiteľné cloudové rozhranie, vďaka ktorému je možné všetky zariadenia s pripojením na internet kontrolovať, aktualizovať a chrániť z jedného miesta. V prehľadných reportoch sa dajú ľahko nájsť zariadenia, ktoré si vyžadujú pozornosť. Integrovaný nástroj RMM umožňuje jednoduchú aktualizáciu aplikácie na diaľku. Aktualizácie systému Windows a bezpečnostné aktualizácie prostredníctvom funkcie RMM sú takisto možné.

- Regionálny IT manažér podnikovej architektúry a technologických inovácií, Kanada – prečítajte si celú recenziu

Ďalšie odporúčané služby pre vašu firmu

ESET Services

ESET Services vám ponúkajú auditné a konzultačné služby certifikovaných odborníkov pre zvýšenie bezpečnosti vašej firmy.

Zistiť viac

ESET Threat Intelligence

Posilnite IT bezpečnosť svojej spoločnosti o poznatky vychádzajúce z globálneho kyberpriestoru.

Zistiť viac

Mikroaktualizácie ESET

Aktuálne zabezpečenie pre prevádzky s obmedzeným prístupom na internet alebo s prísnymi aktualizačnými politikami.

Zistiť viac

Súlad s najvyššími štandardmi v odvetví

ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh Podľa IDC je ESET jedným z mála dodávateľov, ktorí v roku 2022 formovali trh vďaka svojmu dlhodobému pôsobeniu, technickej zdatnosti, špičkovému výskumu a finančnej stabilite.

Viac informácií

ESET získal ocenenia z viacerých nezávislých testov

Výsledky testov

ESET nesie titul Popredného hráča v oblasti ochrany pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami ESET bol v hodnotení Advanced Persistent Threat Market Quadrant 2023 spoločnosti Radicati menovaný za popredného hráča už štvrtý rok po sebe.

Viac informácií

ESET pozitívne hodnotia zákazníci z celého sveta

Celé recenzie

ESET je medzi celkovými a trhovými lídrami v hodnotení MDR Leadership Compass 2023

Získať správu

Produkty ESET boli zhodnotené vo vyše 700 recenziách zozbieraných na platforme Gartner Peer Insights © 2022 Gartner, Inc. Gartner® a Peer Insights™ sú ochrannými známkami spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností. Všetky práva vyhradené. Obsah platformy Peer Insights spoločnosti Gartner pozostáva z názorov jednotlivých koncových používateľov na základe ich vlastných skúseností, ktoré by nemali byť interpretované ako tvrdenia faktu a ktoré nereprezentujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho dodávateľa, produkt ani službu, ktorú uvádza v tomto obsahu, ani neposkytuje v súvislosti s týmto obsahom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, pokiaľ ide o jeho presnosť a úplnosť, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.

Súvisiace zdroje a dokumenty

Výskum hrozieb

Uznávaný výskum a prospešné objavy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Viac informácií

Ransomware

Ako môže organizácia znížiť mieru vystavenia ransomvérovým útokom a spôsobené škody?

Stiahnuť PDF

Report určený pre vládne inštitúcie

Odborníci spoločnosti ESET v reporte skúmajú zameranie útočníkov na vládne inštitúcie a odporúčajú spôsoby, ako sa vlády môžu brániť.

Stiahnuť PDF