ESET chráni pred ransomvérom Petya a WannaCry

Najnovšie ransomware útoky

Čo je ransomware Petya?

Malvér Petya útočí na MBR počítača (master boot record), kľúčovú časť štartovacieho systému. Ak je útok úspešný, užívateľ obdrží správu, že boli jeho súbory zašifrované, a za ich odšifrovanie žiada výkupné.

V júni 2017 sa útok ransomwaru známeho ako Petya (ESET ho detegoval ako Win32/Diskcoder.C Trojan) rýchlo šíril po celom svete.

Čo je ransomware WannaCry?

Keď WannaCry infikuje počítač, zašifruje všetky jeho súbory, pre obeť útoku ich zamkne a zneprístupní. Výkupné za obnovenie prístupu k súborom je požadované v mene Bitcoin. Cena za odomknutie dát a hardvéru stúpa s časom - ak nie je výkupné zaplatené načas, súbory zostanú natrvalo neprístupné.

V máji 2017 sa útok ransomwaru známeho ako WannaCry (ESET ho detegoval ako Win32/Filecoder.WannaCryptor.D) rýchlo šíril po celom svete.

Prečo potrebujete ochranu pred ransomwarom

Americké ministerstvo spravodlivosti v roku 2016 odhalilo, že Centrum pre sťažnosti na internetovú kriminalitu (IC3) obdržalo od roku 2005 takmer 7 700 verejných sťažností týkajúcich sa ransomwaru, ktorý spôsobil škody spolu za 57,6 milióny dolárov. Suma podľa FBI obsahuje nielen čiastky výkupného, ktoré sa pohybovali od 200 do 10 000 dolárov, ale aj poplatky vynaložené pri riešení útokov či odhadovanú hodnotu stratených údajov. V roku 2015 obete na výkupnom zaplatili viac ako 24 miliónov dolárov v takmer 2 500 prípadoch nahlásených IC3.

Ako ESET chráni pred ransomwarom

Ransomware štít

Používa viacvrstvovú detekciu a ochranu pred malvérom, aby zabránil útočníkom zadržiavať vaše údaje kvôli výkupnému.

Ochrana pred sieťovými útokmi

Zabraňuje šíreniu ransomwaru ochranou pred zraniteľnosťami, na ktoré ešte nebola vydaná alebo nasadená záplata.

Cloudový systém ochrany pred malvérom

Analyzuje malvér a výsledky poskytuje koncovým zariadeniam bez potreby aktualizácie.

Ako sa chrániť pred Ransomware

Okrem silnej bezpečnostnej ochrany v podobe antivírusového programu je dôležité tiež prihliadať na základné pravidlá ochrany pred útokom typu Ransomware. Pripravili sme pre vás niekoľko dôležitých rád.

EternalBlue Vulnerability Checker

Kontroluje operačný systém Windows, aby zistil, či obsahuje záplatu proti zraniteľnostiam, ktoré boli odhalené najnovšími výskytmi Petya a WannaCry.