Uznanie v IT sektore aj od zákazníkov

Bezpečnostné riešenia ESET sú v IT sfére uznávané a pravidelne oceňované poprednými analytikmi, nezávislými testovacími organizáciami a individuálnymi zákazníkmi.

Čo hovoria analytici IT sektora

Platforma ochrany koncových zariadení

ESET bol vyhlásený za hlavného hráča v správe IDC MarketScape Worldwide Modern Endpoint Security for Enterprises 2021 Vendor Assessment.
Zistenia zo správy
 • Podľa správy IDC MarketScape má ESET voči ostatným dodávateľom pevnú pozíciu a ponúka široké možnosti natívne integrovaných riešení vyskladaných z rôznych prepojených produktov.
 • ESET bol v správe IDC MarketScape označený ako hlavný hráč s vyzdvihnutím toho, že ako úspešná súkromná spoločnosť opätovne investuje svoje zisky do oblastí, ktoré priamo prispievajú k rozvoju produktov, a to konkrétne do vývoja softvéru, základného výskumu hrozieb a ich vyhľadávania.
 • Správa IDC MarketScape tiež poukazuje na to, že poskytovanie podpory v miestnych jazykoch, či už priamo alebo prostredníctvom partnerov, sa vzťahuje aj na ďalšie regióny, v ktorých má ESET významné zastúpenie, vrátane Severnej Ameriky, Japonska a Latinskej Ameriky.
Kanál
Ocenenie Global Cybersecurity Leadership Matrix 2021

ESET obhájil status šampióna v hodnotení Global Cybersecurity Leadership Matrix 2021 analytickej spoločnosti Canalys.


Zistenia zo správy
 • Analýza Leadership Matrix sa zamerala na 19 dodávateľov pôsobiacich vo sfére kybernetickej bezpečnosti, aby vyhodnotila ich kanály a výkonnosť na trhu za posledných 12 mesiacov, ako aj ich schopnosti v oblasti vedenia a zmeny.
 • ESET bol jedným z ôsmich dodávateľov, ktorí získali status šampióna.
 • ESET dosiahol spomedzi všetkých dodávateľov najvyššie agregované skóre v referenčných ukazovateľoch kybernetickej bezpečnosti analytickej spoločnosti Candefero, s najvyššie hodnotenou dostupnosťou a ponukou produktov, a tiež vďaka politike jednoduchého podnikania.
Endpoint Protection Platform


Spoločnosť ESET bola v správe The Forrester Tech Tide™: Zero Trust Threat Detection And Response (Q2 2021) označená za ukážkového dodávateľa bezpečnostných riešení na detekciu hrozieb a následnú reakciu na ne založených na koncepcii nulovej dôvery.

Zistenia zo správy
 • Ako uvádza spoločnosť Forrester vo svojej správe, funkcie detekcie a reakcie na incidenty na koncových zariadeniach „zohrávajú čoraz dôležitejšiu úlohu pri identifikácii prebiehajúcich útokov, ktoré sa mohli vyhnúť preventívnym kontrolám a nástrojom“.
 • Správa Zero Trust Threat Detection and Response analyzuje 17 kategórií technológií a obsahuje zoznam ukážkových dodávateľov bezpečnostných riešení, ktoré podporujú funkcie detekcie a reakcie na hrozby založené na koncepcii nulovej dôvery.
 • Zaradenie do správy je ocenením našich služieb výkonnej detekcie a reakcie na incidenty na koncových zariadeniach, ako aj získavania poznatkov o hrozbách, ktoré sa opierajú o dôkladný výskum malvéru, a teda konkrétne ocenením riešení ESET Enterprise Inspector a ESET Threat Intelligence.
Nástroj EDR pre firmy

Spoločnosť ESET bola v správe The Forrester Tech Tide™: Threat Intelligence (Q2 2021) zameranej na informácie o hrozbách zaradená medzi ukážkových dodávateľov bezpečnostných riešení.

Zistenia zo správy
 • Správa Forrester Tech Tide: Threat Intelligence analyzuje 15 kategórií technológií a služieb, ktoré vytvárajú efektívny bezpečnostný program založený na informáciách o hrozbách.
 • Vzhľadom na to, že kybernetické hrozby sú čoraz vytrvalejšie a sofistikovanejšie, spoločnosť Forrester označila informácie o hrozbách za kritickú súčasť zabezpečenia firmy.
 • Zaradením do správy nás uznávajú ako expertov v tejto oblasti, ktorí aplikujú podrobné informácie o kybernetických hrozbách a indikátoroch kompromitácie v celom portfóliu svojich produktov.
Nástroj EDR pre firmy

ESET tretíkrát po sebe menovaný spoločnosťou Radicati za popredného hráča v oblasti ochrany pred APT.Zistenia zo správy
 • ESET Inspect, cloudový komponent platformy ESET PROTECT umožňujúci rozšírenú detekciu a reakciu, ktorý podporuje všetky bežné operačné systémy, je dostupný ako cloudové alebo lokálne riešenie a môže byť nasadený v inštanciách AWS a MS Azure.
 • Preukázaná účinnosť nástroja ESET LiveGuard Advanced najmä proti zero‑day hrozbám vrátane ransomvéru.
 • Jednotná platforma ESET PROTECT Enterprise na správu zabezpečenia jedným kliknutím s možnosťami rozšírenej detekcie a reakcie (XDR) a vyhľadávania hrozieb.
 • Viacjazyčná podpora a veľký súbor lokalizovaných verzií.
 • Zákazníci oceňujú jednoduché nasadenie a používanie.
Endpoint Protection Platform

Spoločnosť ESET menovaná za popredného hráča v Radicati Market Quadrant v oblasti ochrany koncových zariadení za rok 2021.


Zistenia zo správy
 • Menovaním spoločnosti ESET za popredného hráča ju Radicati radí medzi „súčasných lídrov na trhu, ktorí ponúkajú produkty s množstvom pokročilých funkcií a zároveň majú jasnú víziu do budúcnosti“.
 • Spoločnosť Radicati v trhovom hodnotení za rok 2021 po preskúmaní ponuky 18 hlavných poskytovateľov bezpečnostných riešení zaradila ESET medzi piatich dodávateľov produktov na ochranu koncových zariadení, ktorí získali ocenenie popredný hráč.
 • „Riešenia ESET na ochranu koncových zariadení sú známe tým, že ponúkajú vynikajúci výkon a vysokú mieru detekcie,“ sumarizuje spoločnosť Radicati silné stránky produktov ESET.
Platforma ochrany koncových zariadení

ESET oceňovaný za poskytovanie spoľahlivej ochrany pred malvérom, pokročilú technológiu s minimálnou záťažou na systém a jednoduché používanie v správe ESET Endpoint Security Executive Report 2019 analytickej spoločnosti Kuppinger Cole.

Zistenia zo správy
 • Rozsiahla analýza technológie ESET a ponuky produktov na ochranu koncových zariadení.
 • Hlavné silné stránky a konkurenčné výhody produktov a poskytovaných služieb.
 • Podrobný popis techník detekcie a ochrany.
Kanál

ESET bol spoločnosťou Analysys Mason menovaný za lídra v hodnotení SMB Endpoint Security Vendor Scorecard 2021
Zistenia zo správy
 • Správa analyzuje stratégie a trhové pozície 19 celosvetových dodávateľov bezpečnostných riešení v segmente malých a stredných firiem.
 • Podľa Analysys Mason má „ESET obvzlášť silnú pozíciu v Európe a s viac ako 7 000 MSP partnermi sústreďuje svoje podnikanie na predajný kanál.“
 • Správa vyzdvihuje, že „silné zameranie spoločnosti ESET na trh malých a stredných firiem a široká geografická prítomnosť patria k jej kľúčovým konkurenčným výhodám. Segment SMB tvorí viac ako polovicu tržieb a spoločnosť má významnú prítomnosť naprieč niekoľkými kontinentmi.“
Endpoint Protection Platform
IDC logo

ESET bol menovaný za hlavného hráča v správe IDC MarketScape: Worldwide Mobile Threat Management Software 2020 Vendor Assessment v oblasti správy mobilných hrozieb.Zistenia zo správy
 • Podľa IDC "je silnou stránkou spoločnosti ESET výskum hrozieb, najmä identifikácia malvéru v systéme Android a detekcia jeho správania".
 • Analytici tiež uvádzajú, že "organizácie, ktoré chcú konsolidovať bezpečnostné produkty a operácie do jednotného modelu zabezpečenia koncových zariadení, by mali zvážiť aj riešenia od spoločnosti ESET, ktoré okrem MTM ponúkajú širšie portfólio nástrojov na správu koncových zariadení a zabezpečenia".

Výsledky nezávislých testov

 

Riešenie na ochranu mobilných zariadení ESET Endpoint Security 2.11 (Android) získalo v júli 2021 v teste „Najlepší antivírus pre Android pre firemných používateľov“ organizácie AV‑TEST takmer dokonalé skóre vo všetkých troch kategóriách.

V júli 2021 získal ESET v teste Business Security spoločnosti AV‑Comparatives ocenenie Business Security APPROVED (overený bezpečnostný produkt pre firmy).

Riešenie na ochranu mobilných zariadení ESET Endpoint Security 2.1 (Android) získalo v máji 2021 v teste „Najlepší antivírus pre Android pre firemných používateľov“ organizácie AV‑TEST takmer dokonalé skóre vo všetkých troch kategóriách.

ESET získal v teste organizácie AV‑TEST z apríla 2021 ocenenie Top Product za najlepší antivírusový softvér pre Windows, pričom dosiahol výborné skóre v kategóriách ochrany, výkonu a použiteľnosti.

Riešenie na ochranu mobilných zariadení ESET Endpoint Security 2.1 (Android) získalo v marci 2021 v teste „Najlepší antivírus pre Android pre firemných používateľov“ organizácie AV‑TEST najvyššie skóre 6 zo 6 vo všetkých troch kategóriách.

ESET získal v teste organizácie AV‑TEST z februára 2021 ocenenie Top Product za najlepší antivírusový softvér pre Windows v kategórii firemných produktov, pričom dosiahol výborné skóre vo všetkých troch kategóriách.

Riešenie na ochranu mobilných zariadení ESET Endpoint Security 2.1 (Android) získalo v januári 2021 v teste „Najlepší antivírus pre Android pre firemných používateľov“ organizácie AV‑TEST najvyššie skóre 6 zo 6 vo všetkých troch kategóriách.

Spoločnosť ESET získala v teste Enterprise Endpoint Protection organizácie SE Labs zameranom na ochranu firemných koncových zariadení hodnotenie AAA za svoje riešenie ESET Endpoint Security 8.0.

Spoločnosť ESET bola vyhlásená za strategického lídra v historicky prvej porovnávacej správe organizácie AV‑Comparatives zameranej na riešenia na prevenciu a reakciu na útoky na koncové zariadenia (EPR).

ESET získal od organizácie AV‑TEST ocenenie Top produkt, v teste z decembra 2020 dosiahol perfektné skóre v kategóriách Ochrana, Výkon a Použiteľnosť.

ESET Endpoint Security 6.10 získal v decembri 2020 v teste "Najlepší antivírus pre macOS pre firemných používateľov" organizácie AV‑TEST najvyššie skóre 6 zo 6 vo všetkých troch kategóriách.

Spoločnosť ESET získala od organizácie AV‑TEST ocenenie za najlepší bezpečnostný produkt pre Android pre firemných používateľov za rok 2020.

V decembri 2020 získala spoločnosť ESET so svojím produktom ESET Endpoint Protection Advanced Cloud 7.2 certifikát Advanced Threat Protection Enterprise (pokročilá ochrana pred hrozbami pre firmy).

ESET získal v decembri 2020 ocenenie Approved Business Security Product (overený bezpečnostný produkt pre firmy) od organizácie AV‑Comparatives.

ESET Endpoint Security 2.9 získal v novembri 2020 v teste „Najlepší antivírus pre Android pre firemných používateľov“ organizácie AV‑TEST najvyššie skóre 6 zo 6 vo všetkých troch kategóriách.

ESET získal od organizácie AV‑TEST ocenenie Top produkt, v teste z októbra 2020 dosiahol perfektné skóre v kategóriách Ochrana a Použiteľnosť.

ESET získal v júli 2020 ocenenie Approved Business Security Product (overený bezpečnostný produkt pre firmy) od organizácie AV‑Comparatives.

Spoločnosť ESET získala v teste Enterprise Endpoint Protection (Q3 2020) organizácie SE Labs zameranom na ochranu firemných koncových zariadení hodnotenie AAA za svoje riešenie ESET Endpoint Security.

ESET získal ocenenie za vynikajúce výsledky v kategórii použiteľnosti v celoročnom testovaní organizácie AV‑TEST.

ESET Endpoint Security 2.8 získal v septembri 2020 v teste „Najlepší antivírus pre Android pre firemných používateľov“ organizácie AV‑TEST najvyššie skóre 6 zo 6 vo všetkých troch kategóriách.

Jeden z najvýznamnejších a najaktívnejších prispievateľov do databázy MITRE ATT&CK®

ESET naďalej patrí medzi najvýznamnejších a najaktívnejších prispievateľov do databázy znalostí MITRE ATT&CK® zameranej na nekalé taktiky a techniky. Príspevky spoločnosti ESET sa týkajú techník zacielených na veľké firmy v kategóriách Softvér a Skupiny.

Pozrite si kompletný zoznam príspevkov spoločnosti ESET (stačí zadať ESET do vyhľadávania vľavo hore).

ESET patrí medzi najvýznamnejších dodávateľov bezpečnostných riešení a aktívnych prispievateľov, čím potvrdzuje svoj záväzok proaktívne sa deliť s bezpečnostnou komunitou o špecifické informácie týkajúce sa hrozieb a poskytovať zákazníkom najlepšiu ochranu.

Hodnotenia ATT&CK® spoločnosti MITRE Engenuity – význam vyváženého prístupu k EDR

V poslednom kole hodnotení ATT&CK tím spoločnosti MITRE Engenuity vystavil riešenie ESET Enterprise Inspector útočným technikám napodobňujúcim neslávne známe zločinecké skupiny Carbanak a FIN7. ESET sa zapojil aj do voliteľného testovania schopností ochrany. Vecný prehľad o tom, ako si riešenie EDR spoločnosti ESET počínalo v hodnoteniach, ponúka blogový príspevok technologického riaditeľa spoločnosti ESET Juraja Malcha. V príspevku upozorňuje aj na niektoré vlastnosti a funkcie riešenia, ktoré v rámci hodnotenia spoločnosti MITRE Engenuity neboli posudzované, ale môžu byť relevantné pri zvažovaní celkových potrieb vašej organizácie.

Ocenenie Tech Cares Award za rok 2021 od spoločnosti TrustRadius

ESET získal od spoločnosti TrustRadius ocenenie Tech Cares Award za rok 2021 udeľované spoločnostiam, ktoré v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov (CSR) vynakladajú mimoriadne úsilie. Spoločnosť ESET sa zaviazala fungovať spoločensky zodpovedným a ekologicky udržateľným spôsobom a budovať bezpečnejšie technologické prostredie pre všetkých.

Názory profesionálov z IT sféry

„Funguje najlepšie zo všetkých antivírusových riešení, ktoré som kedy používal. Hrozby v pochybných súboroch zablokuje ešte skôr, ako sa ich používateľ pokúsi otvoriť.“

Prečítajte si celú recenziu

„Najviac oceňujem nepretržitú ochranu, automatické aktualizácie a malú veľkosť programu v porovnaní s inými.“

Prečítajte si celú recenziu

„Najlepšie je s akou ľahkosťou produkty bežia na klientskych systémoch a aká jednoduchá je ich správa a konfigurácia.“

Prečítajte si celú recenziu
ESET PROTECT Advanced is a leader in Small-Business Endpoint Protection Suites on G2

Na základe zákazníckych recenzií na platforme G2 Crowd, na ktorej firemní zákazníci spoločnosti ESET hodnotili svoje skúsenosti s používaním riešenia ESET Endpoint Security.