Uznanie v IT sektore aj od zákazníkov

Bezpečnostné riešenia ESET sú v IT sfére uznávané a pravidelne oceňované poprednými analytikmi, nezávislými testovacími organizáciami a individuálnymi zákazníkmi.

Čo hovoria analytici IT sektora

Platforma ochrany koncových zariadení
Gartner logo

ESET je podľa správy Gartner Peer Insights "Voice of the Customer" voľbou zákazníkov za rok 2019

Zistenia zo správy
 • Platforma Gartner Peer Insights každoročne udeľuje dodávateľom s najlepším hodnotením od zákazníkov ocenenie Customers’ Choice (Voľba zákazníkov).
 • Správa ponúka súhrn recenzií a hodnotení dodávateľov, postrehov od partnerov a získaných poznatkov. Je užitočná pre všetkých, ktorí práve zvažujú kúpu platformy na ochranu koncových zariadení.
 • Riešenie ESET Endpoint Security si zaslúžilo uznanie za jednoduchú implementáciu, spoľahlivosť, rýchlosť reakcie dodávateľa a kvalitu technickej podpory.
Kanál
Ocenenie Global Cybersecurity Leadership Matrix 2021

ESET obhájil status šampióna v hodnotení Global Cybersecurity Leadership Matrix 2021 analytickej spoločnosti Canalys


Zistenia zo správy
 • Analýza Leadership Matrix sa zamerala na 19 dodávateľov pôsobiacich vo sfére kybernetickej bezpečnosti, aby vyhodnotila ich kanály a výkonnosť na trhu za posledných 12 mesiacov, ako aj ich schopnosti v oblasti vedenia a zmeny.
 • ESET bol jedným z ôsmich dodávateľov, ktorí získali status šampióna.
 • ESET dosiahol spomedzi všetkých dodávateľov najvyššie agregované skóre v referenčných ukazovateľoch kybernetickej bezpečnosti analytickej spoločnosti Candefero, s najvyššie hodnotenou dostupnosťou a ponukou produktov, a tiež vďaka politike jednoduchého podnikania.
Endpoint Protection Platform


Spoločnosť ESET bola v správe The Forrester Tech Tide™: Zero Trust Threat Prevention Q3 2020 označená za ukážkového dodávateľa bezpečnostných riešení, a to v kategóriách komplexnej ochrany koncových zariadení a mobilného zabezpečenia.

Zistenia zo správy
 • Podľa organizácie Forrester je „prevencia hrozieb založená na koncepcii nulovej dôvery (tzv. Zero Trust) rozhodujúca pre schopnosť firiem získať, obslúžiť a udržať si zákazníkov“.
 • Ako uvádza Forrester vo svojom výskume, pomocou technológií prevencie hrozieb Zero Trust môžu odborníci na bezpečnosť vytvárať ochranné zóny okolo sietí, aplikácií, služieb, dát a serverov s cieľom prekaziť útok skôr, ako dôjde k narušeniu bezpečnosti.
 • Väčšina firiem uprednostňuje kúpu komplexných bezpečnostných riešení na ochranu koncových firemných zariadení pred jednotlivými, špecificky zameranými produktmi. Očakávajú tiež, že tento trend bude pokračovať, keďže dodávatelia komplexných riešení prechádzajú na automatizované platformy prevencie a detekcie hrozieb.
Nástroj EDR pre firmy

Spoločnosť ESET bola zaradená do správy Now Tech: Enterprise Detection And Response, Q1 2020 analytickej spoločnosti Forrester, ktorá ponúka prehľad 29 riešení pre firmy v oblasti detekcie a následnej reakcie (EDR).

Zistenia zo správy
 • Správa poskytuje analýzu trhu EDR na základe dvoch faktorov: prítomnosť na trhu a funkčnosť.
 • ESET bol medzi 29 vybranými dodávateľmi, ktorí boli identifikovaní ako reprezentatívni poskytovatelia nástrojov EDR pre koncové zariadenia.
 • Bol mapovaný v segmente riešení EDR s Enterprise architektúrou, s výbornými schopnosťami v oblasti ochrany pred malvérom, vyhľadávania hrozieb, automatizovaných reakcií a skriptovania orchestrácie.
Nástroj EDR pre firmy

Spoločnosť ESET bola v hodnotení Market Quadrant APT Protection 2021 firmy Radicati menovaná za "popredného hráča" v oblasti ochrany pred APT.


Zistenia zo správy
 • Správa skúma ochranu pred pokročilými pretrvávajúcimi hrozbami v podobe integrovaných riešení na detekciu, prevenciu a možnú nápravu problémov spojených so zero-day hrozbami a pretrvávajúcimi škodlivými útokmi.
 • Poprední hráči "formujú trh svojimi technológiami a strategickou víziou. Dodávatelia sa nestanú poprednými hráčmi zo dňa na deň".
 • Správa podrobne popisuje výborné schopnosti v oblasti detekcie a reakcie na útoky na koncové zariadenia (EDR), napríklad za vytváranie reportov v reálnom čase, vrátane spúšťania procesov a skriptov a za rozsiahle možnosti nápravy a reakcie. Správa takisto vyzdvihuje jednoduché nasadenie a používanie riešení ESET, ako aj ponuku viacjazyčnej podpory.
Platforma ochrany koncových zariadení

Spoločnosť ESET už tretí rok po sebe získala titul Top hráča v hodnotení Endpoint Security Market Quadrant 2020 firmy Radicati.


Zistenia zo správy
 • Správa sa zameriava na 17 popredných dodávateľov bezpečnostných produktov pre koncové zariadenia na trhu, pričom hodnotí ich funkčnosť a strategickú víziu.
 • Správa vyzdvihla riešenia ESET Endpoint Security najmä za vynikajúci výkon, vysokú mieru detekcie, nízku záťaž na systém s nízkou spotrebou systémových prostriedkov a jednoduché nasadenie a používanie.
 • Podľa Radicati sú riešenia ESET Endpoint Security dobre pripravené poskytnúť ochranu firmám s rôznorodým prostredím zahŕňajúcim viaceré platformy, napr. Windows, macOS, Linux a ďalšie.
Platforma ochrany koncových zariadení

ESET oceňovaný za poskytovanie spoľahlivej ochrany pred malvérom, pokročilú technológiu s minimálnou záťažou na systém a jednoduché používanie v správe ESET Endpoint Security Executive Report 2019 analytickej spoločnosti Kuppinger Cole.

Zistenia zo správy
 • Rozsiahla analýza technológie ESET a ponuky produktov na ochranu koncových zariadení.
 • Hlavné silné stránky a konkurenčné výhody produktov a poskytovaných služieb.
 • Podrobný popis techník detekcie a ochrany.
Nástroj EDR pre firmy

ESET Enterprise Inspector bol ocenený analytikmi KuppingerCole v správe Executive View za rok 2020 za vynikajúce využitie pokročilých algoritmov ML na sledovanie vzorcov škodlivého správania.


Zistenia zo správy
 • ESET Enterprise Inspector bol v správe Executive View uvedený ako EDR riešenie, ktoré je schopné „dobre využiť niekoľko sofistikovaných algoritmov ML na objavenie dôkazov škodlivého správania vo všetkých bodoch vo firemnej sieti“.
 • Správa kladne hodnotí systém EEI bodujúci behaviorálne pravidlá a taktiež detailné audit funkcionality pre administrátorov.
 • Poukazuje tiež na podporu skenovania UEFI a MFT ako konkurenčného odlíšenia sa od zvyšku trhu.
Endpoint Protection Platform
IDC logo

ESET bol menovaný za hlavného hráča v správe IDC MarketScape: Worldwide Mobile Threat Management Software 2020 Vendor Assessment v oblasti správy mobilných hrozieb.Zistenia zo správy
 • Podľa IDC "je silnou stránkou spoločnosti ESET výskum hrozieb, najmä identifikácia malvéru v systéme Android a detekcia jeho správania".
 • Analytici tiež uvádzajú, že "organizácie, ktoré chcú konsolidovať bezpečnostné produkty a operácie do jednotného modelu zabezpečenia koncových zariadení, by mali zvážiť aj riešenia od spoločnosti ESET, ktoré okrem MTM ponúkajú širšie portfólio nástrojov na správu koncových zariadení a zabezpečenia".

ESET Endpoint Security podporuje množstvo operačných systémov pre koncové zariadenia. Patrí medzi najvýkonnejšie bezpečnostné agenty pre koncové zariadenia na trhu a zároveň má najnižšiu záťaž na systém.

John Tolbert, správa ESET Endpoint Security Executive Report 2019 analytickej spoločnosti Kuppinger Cole

ESET obhájil status šampióna v hodnotení Global Cybersecurity Leadership Matrix 2020 analytickej spoločnosti Canalys.

Ketaki Borade, výskumný analytik spoločnosti Canalys

Sme ohromení funkciami, ktoré ponúka balík ESET Endpoint Security, a spôsobom, akým sú riešenia spoločnosti navrhnuté tak, aby sa dali ľahko nasadiť a používať.

Sara Radicati, výkonná riaditeľka spoločnosti The Radicati Group

Vzhľadom na skvelé funkcie ochrany pred malvérom a správy, ako aj na bohatú zákaznícku základňu a podporu na celom svete by firmy mali zaradiť ESET do užšieho výberu kandidátov na poskytovanie antimalvérových riešení.

KuppingerCole Report Leadership Compass: Enterprise Endpoint Security: Anti-Malware Solutions. Február 2018. John Tolbert

Výsledky nezávislých testov

 

Spoločnosť ESET bola vyhlásená za strategického lídra v historicky prvej porovnávacej správe organizácie AV‑Comparatives zameranej na riešenia na prevenciu a reakciu na útoky na koncové zariadenia (EPR).

ESET získal od organizácie AV‑TEST ocenenie Top produkt, v teste z decembra 2020 dosiahol perfektné skóre v kategóriách Ochrana, Výkon a Použiteľnosť.

ESET Endpoint Security 6.10 získal v decembri 2020 v teste "Najlepší antivírus pre macOS pre firemných používateľov" organizácie AV‑TEST najvyššie skóre 6 zo 6 vo všetkých troch kategóriách.

Spoločnosť ESET získala od organizácie AV‑TEST ocenenie za najlepší bezpečnostný produkt pre Android pre firemných používateľov za rok 2020.

V decembri 2020 získala spoločnosť ESET so svojím produktom ESET Endpoint Protection Advanced Cloud 7.2 certifikát Advanced Threat Protection Enterprise (pokročilá ochrana pred hrozbami pre firmy).

ESET získal v decembri 2020 ocenenie Approved Business Security Product (overený bezpečnostný produkt pre firmy) od organizácie AV‑Comparatives.

ESET Endpoint Security 2.9 získal v novembri 2020 v teste „Najlepší antivírus pre Android pre firemných používateľov“ organizácie AV‑TEST najvyššie skóre 6 zo 6 vo všetkých troch kategóriách.

ESET získal od organizácie AV‑TEST ocenenie Top produkt, v teste z októbra 2020 dosiahol perfektné skóre v kategóriách Ochrana a Použiteľnosť.

ESET získal v júli 2020 ocenenie Approved Business Security Product (overený bezpečnostný produkt pre firmy) od organizácie AV‑Comparatives.

Spoločnosť ESET získala v teste Enterprise Endpoint Protection (Q3 2020) organizácie SE Labs zameranom na ochranu firemných koncových zariadení hodnotenie AAA za svoje riešenie ESET Endpoint Security.

ESET získal ocenenie za vynikajúce výsledky v kategórii použiteľnosti v celoročnom testovaní organizácie AV‑TEST.

ESET Endpoint Security 2.8 získal v septembri 2020 v teste „Najlepší antivírus pre Android pre firemných používateľov“ organizácie AV‑TEST najvyššie skóre 6 zo 6 vo všetkých troch kategóriách.

Jeden z najvýznamnejších a najaktívnejších prispievateľov do databázy MITRE ATT&CK®

ESET patrí naďalej medzi najvýznamnejších a najaktívnejších prispievateľov do databázy znalostí MITRE ATT&CK® zameranej na nekalé taktiky a techniky. Príspevky spoločnosti ESET sa týkajú techník cielených na veľké firmy v kategóriách Softvér a Skupiny.

Medzi najnovšie a najkomplexnejšie hrozby patrí softvér Attor, backdoor Okrum, skupina Gamaredon alebo InvisiMole. Pozrite si kompletný zoznam príspevkov spoločnosti ESET (stačí zadať ESET do vyhľadávania vľavo hore).
Keďže ESET patrí medzi najaktívnejšich prispievateľov, potvrdzuje svoj záväzok deliť sa proaktívne s bezpečnostnou komunitou o špecifické informácie týkajúce sa hrozieb a poskytovať zákazníkom najlepšiu ochranu.

Ocenenie Tech Cares Award za rok 2020 od spoločnosti TrustRadius

ESET získal od spoločnosti TrustRadius ocenenie Tech Cares Award za rok 2020. Toto ocenenie sa udeľuje firmám, ktoré pomáhali komunite, zákazníkom i pracovníkom v prvej línii počas roka 2020, najmä v kontexte krízy spôsobenej pandémiou ochorenia COVID-19.

Čo si zákazníci myslia o našich riešeniach

ESET PROTECT Advanced is a leader in for Endpoint Management on G2

G2 Crowd Leader Award

Komunita G2 Crowd s viac než pol miliónom overených používateľov pravidelne hodnotí ESET ako lídra v kategórii bezpečnostných riešení pre koncové zariadenia. ESET získava obzvlášť vysoké skóre za jednoduché používanie a kvalitnú podporu.

ESET is one of the 2019 Customers’ Choices on Gartner Peer Insights “Voice of the Customer”

Gartner Peer Insights Customers' Choice

V roku 2019 získal ESET ocenenie v súťaži Gartner Peer Insights Customers' Choice v kategórii platforiem na ochranu koncových zariadení. 178 firemných používateľov poskytlo recenzie, vďaka ktorým mal ESET Endpoint Security k 31. októbru 2019 celkové hodnotenie 4,6 z 5, pričom do úvahy sa brala integrácia, nasadenie, služby a podpora, hodnotenie a uzatváranie zmlúv, ako aj schopnosti produktu.

Hodnotenie 5/5: ★★★★★

ESET Endpoint Security je skutočne vynikajúci nástroj na ochranu pred hrozbami. Obsahuje funkcie, ktoré umožňujú silnejšie a spoľahlivejšie zabezpečenie, pričom medzi tie najvýznamnejšie patrí rýchla kontrola súborov a vynikajúce využívanie zdrojov pri menšom využívaní pamäte a procesora, vďaka čomu má pracovná stanica omnoho lepší a rýchlejší výkon. Okrem toho poskytuje pomerne presnú proaktívnu ochranu pred známymi aj neznámymi hrozbami.

analytik vývoja klientskeho rozhrania (služby) – celá recenzia

Hodnotenie 5/5: ★★★★★

ESET Endpoint Security je bezpečnostný softvér ako žiadny iný. Môžete ho nasadiť na ľubovoľný počet koncových zariadení a stále sa bude dať jednoducho spravovať a ovládať. Vďaka svojim nízkym nárokom na zdroje nespomaľuje zariadenie, na ktorom je nasadený. Jeho centrum pre správu je najlepšou funkciou a dodáva mu skutočnú hodnotu. Je najlepší na trhu spomedzi produktov rovnakého typu, ktoré poskytujú riešenia na rovnaké požiadavky.

správca siete (služby) – celá recenzia

Hodnotenie 5/5: ★★★★★

ESET Enterprise Inspector zahŕňa neuveriteľné funkcie, ktoré umožňujú lepšiu kontrolu zabezpečenia. Jeho účinnosť pri včasnej detekcii hrozieb je pôsobivá a navyše má obrovský potenciál, keďže je možné meniť jeho nastavenia alebo pravidlá správania, ktoré následne vykonávajú kompletnú analýzu, umožňujú zobraziť nové upozornenia a identifikovať nové hrozby aktivované novými nastaveniami. Okrem toho dokáže generovať jasné a užitočné správy o hrozbách.

správca siete a IT bezpečnosti (služby) – celá recenzia

Hodnotenie 5/5: ★★★★★

Na riešení ESET Enterprise Inspector sa mi najviac páči, že môžem pokojne pracovať s vedomím, že moje počítače a informácie sú v bezpečí pred škodlivým softvérom a malvérom vďaka aplikácii, ktorá poskytuje podporu a vykonáva kontrolu v reálnom čase, pričom si môžem pozrieť správy o všetkých bezpečnostných incidentoch a zistiť ich príčinu.

analytik (komunikácia) – celá recenzia

Odznak Gartner Peer Insights Customers’ Choice je ochranná a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností a na tejto stránke sa používa s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené. Gartner Peer Insights Customers’ Choice tvoria subjektívne názory, hodnotenia a údaje od jednotlivých koncových používateľov, ktoré sa uplatňujú na základe zdokumentovanej metodológie; nereprezentujú ani nepredstavujú názory spoločnosti Gartner ani jej pridružených spoločností.

GARTNER je registrovaná ochranná a servisná známka spoločnosti Gartner, Inc., a/alebo jej pridružených spoločností v USA a iných krajinách a na tejto stránke sa používa s jej súhlasom. Všetky práva vyhradené. Spoločnosť Gartner nepodporuje ani nepropaguje žiadneho výrobcu, produkt alebo službu, ktorú uvádza vo svojich výskumných publikáciách, a ani používateľom technológii neodporúča, aby si vyberali výrobcov s najvyšším hodnotením či iným označením. Tieto výskumné publikácie pozostávajú z názorov výskumnej organizácie Gartner a nemali by byť interpretované ako tvrdenia faktu. Spoločnosť Gartner neposkytuje v súvislosti s týmto výskumom žiadne záruky, explicitné ani implicitné, vrátane záruky obchodovateľnosti či vhodnosti na konkrétny účel.