Prehľad ESET produktov a služieb pre firemných zákazníkov

Ponuka produktových balíkov

Spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky. Flexibilné a škálovateľné riešenia pre každé IT prostredie.

Vzdialená správa zabezpečenia - cloudová Konzola vzdialenej správy s cloudovou konzolou na správu.

Antimalvérová ochrana Oceňovaná Anti-Phishing technológia chráni citlivé firemné informácie a údaje, ako sú napríklad používateľské mená a heslá, pred falošnými webovými stránkami.

Pokročilá viacvrstvová ochrana Pokročilá viacvrstvová ochrana pre pracovné stanice, smartfóny a virtuálne počítače.

Zabezpečenie
súborových serverov Ochrana firemných dát prechádzajúcich cez všetky bežné servery v reálnom čase.

Úplné
šifrovanie disku Efektívne riešenie na šifrovanie systémových diskov, diskových oddielov alebo celých zariadení, ktoré pomáha zaistiť súlad s právnymi predpismi.

Cloudový sandbox Proaktívna ochrana pred zero‑day hrozbami, ktorá analyzuje podozrivé vzorky v izolovanom prostredí cloudového sandboxu.

Zabezpečenie e‑mailovej komunikácie Zachytáva všetok spam a malvér na serverovej úrovni ešte predtým, ako sa dostane do e‑mailových schránok používateľov.

Ochrana cloudových aplikácií Pokročilá preventívna ochrana cloudovej e‑mailovej služby, nástrojov na spoluprácu a úložiska Microsoft 365 prostredníctvom špecializovanej konzoly.

Detekcia a reakcia na útoky (EDR) Vysoko prispôsobiteľné riešenie EDR (Endpoint Detection & Response) umožňuje identifikáciu neobvyklého správania a jeho podrobné prešetrenie s možnosťou následnej reakcie na zistené incidenty a narušenia bezpečnosti.

*Toto riešenie je možné spravovať iba prostredníctvom lokálnej konzoly ESET PROTECT.Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my pre vás pripravíme nezáväznú ponuku prispôsobenú potrebám vašej spoločnosti.

Vrátane DPH

ODPORÚČANÉ

Vrátane DPH
Vrátane DPHNechajte nám svoje kontaktné údaje a my pre vás pripravíme nezáväznú ponuku prispôsobenú potrebám vašej spoločnosti.

Vzdialená správa zabezpečenia - lokálna Konzola vzdialenej správy s centrálnou správou zabezpečenia.

Antimalvérová
ochrana Oceňovaná technológia ESET NOD32® s vysoou úrovňou ochrany pred malvérom.

Pokročilá viacvrstvová ochrana Pokročilá viacvrstvová ochrana pre pracovné stanice, smartfóny a virtuálne počítače.

Ochrana
mobilných zariadení Proaktívna technológia ESET NOD32 optimalizovaná pre mobilné platformy, spoľahlivo chráni aplikácie a súbory.

*Ochrana mobilných zariadení nie je v súčasnosti spravovateľná prostredníctvom nástroja ESET PROTECT CLOUD.

Zabezpečenie
virtualizácie Navrhnutá pre virtuálne prostredia, obsahuje viacero funkcií pre jednoduché fungovanie a vysoký výkon.

*Ochrana virtualizácie nie je v súčasnosti spravovateľná prostredníctvom nástroja ESET PROTECT CLOUD.

Zabezpečenie
súborových serverov Ochrana firemných dát prechádzajúcich cez všetky bežné servery v reálnom čase.

Pokročilá ochrana pred hrozbami Proaktívna cloudová ochrana pred doposiaľ neznámymi a zero‑day hrozbami.

Zabezpečenie e‑mailovej komunikácie Zachytáva všetok spam a malvér na serverovej úrovni ešte predtým, ako sa dostane do e‑mailových schránok používateľov.

Detekcia a reakcia Komponent platformy ESET PROTECT, ktorý zaisťuje rozšírenú detekciu a reakciu, prevenciu pred narušením bezpečnosti, lepší prehľad a nápravu.

*Toto riešenie je možné spravovať iba prostredníctvom lokálnej konzoly ESET PROTECT.

Doplnok
na úplné šifrovanie disku Efektívne riešenie na šifrovanie systémových diskov, diskových oddielov alebo celých zariadení, ktoré pomáha zaistiť súlad s právnymi predpismi.

*ESET Full Disk Encryption je doplnok aktivovateľný priamo v konzole ESET PROTECT alebo ESET PROTECT CLOUD. Jeho cenu nájdete v aktuálnom cenníku.


Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my pre vás pripravíme nezáväznú ponuku prispôsobenú potrebám vašej spoločnosti.

Vrátane DPH
Vrátane DPH
Vrátane DPH


Nechajte nám svoje kontaktné údaje a my pre vás pripravíme nezáväznú ponuku prispôsobenú potrebám vašej spoločnosti.