Prehľad ESET produktov a služieb pre firemných zákazníkov

Ponuka produktových balíkov

Spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky. Flexibilné a škálovateľné riešenia pre každé IT prostredie.

Ochrana pre všetky typy koncových zariadení pripravená na okamžité použitie.

Ochrana koncových zariadení a údajov pred ransomvérom.

Ochrana redukujúca potenciálne miesta útokov.

Komplexná ochrana s nepretržitou službou MDR.

Konzola Jednotná platforma na správu zabezpečenia poskytujúca vynikajúci prehľad a kontrolu siete. Na výber je cloudové a lokálne nasadenie.

Moderná ochrana
koncových zariadení
 Pokročilá viacvrstvová ochrana počítačov a smartfónov poháňaná unikátnou technológiou ESET LiveSense.

Antivírus novej
generácie Antivírusová ochrana novej generácie pre firmy, ktorá vám pomôže udržať si náskok pred známymi aj novými hrozbami vďaka nášmu prístupu založenému na umelej inteligencii a zameranému na prevenciu.

Ochrana pred sieťovými
útokmi Posilňuje sieťovú infraštruktúru blokovaním škodlivej komunikácie priamo na koncových zariadeniach.

Správa zariadení Umožňuje zakázať používanie nepovolených zariadení, ako sú napríklad USB kľúče alebo CD, čím sa zabráni prístupu k citlivým údajom a zníži sa riziko úniku údajov a vnútorných hrozieb.

Anti‑Phishing Chráni citlivé firemné údaje pred phishingom, spearphishingom a inými útokmi využívajúcimi techniky sociálneho inžinierstva.

Ochrana serverov Ochrana firemných dát prechádzajúcich cez všeobecné typy serverov v reálnom čase.

Ochrana pred mobilnými
hrozbami
 Spoľahlivá ochrana všetkých mobilných zariadení so systémami Android a iOS v rámci organizácie. Vybavte firemné mobily funkciami Antimalvér, Anti‑Theft a MDM.

Bonusová ochrana
Súčasťou balíka je bezplatná ochrana mobilných zariadení v počte zakúpených jednotiek na ochranu koncových zariadení. Napríklad s balíkom na ochranu 50 koncových zariadení môžete ochrániť 50 PC/notebookov/serverov a navyše ďalších 50 mobilných zariadení (dokopy 100 zariadení).

Bonusová ochrana
Súčasťou balíka je bezplatná ochrana mobilných zariadení v počte zakúpených jednotiek na ochranu koncových zariadení. Napríklad s balíkom na ochranu 50 koncových zariadení môžete ochrániť 50 PC/notebookov/serverov a navyše ďalších 50 mobilných zariadení (dokopy 100 zariadení).

Bonusová ochrana
Súčasťou balíka je bezplatná ochrana mobilných zariadení v počte zakúpených jednotiek na ochranu koncových zariadení. Napríklad s balíkom na ochranu 50 koncových zariadení môžete ochrániť 50 PC/notebookov/serverov a navyše ďalších 50 mobilných zariadení (dokopy 100 zariadení).

Šifrovanie celého disku Efektívne riešenie na šifrovanie systémových diskov, diskových oddielov alebo celých zariadení, ktoré pomáha zaistiť súlad s právnymi predpismi.

Pokročilá ochrana pred hrozbami Proaktívna cloudová prevencia proti ransomvéru alebo doposiaľ neznámym hrozbám s možnosťami autonómnej nápravy.

Vulnerability & Patch Management Aktívne sleduje a opravuje zraniteľnosti v operačných systémoch a aplikáciách na všetkých koncových zariadeniach.

Ochrana e‑mailových serverov Dodatočná vrstva zabezpečenia, ktorá nad rámec štandardnej ochrany koncových zariadení a súborových serverov chráni e‑mailové servery Exchange a IBM pred hrozbami prenikajúcimi do siete.

Obsahuje pokročilú antiphishingovú, antimalvérovú a antispamovú technológiu v kombinácii s proaktívnou cloudovou ochranou pred hrozbami. Poskytuje účinnú správu karantény a zahŕňa systém definovania/filtrovania pravidiel.

Zabraňuje ransomvéru a iným útokom prenášaným e‑mailom bez ovplyvňovania rýchlosti e‑mailovej komunikácie.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Ochrana cloudových aplikácií Pokročilá ochrana a proaktívne zabezpečenie pred hrozbami pre aplikácie služby Microsoft 365 a Google Workspace.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Rozšírená detekcia a reakcia (XDR) Dodatočná funkcia platformy určená na proaktívnu detekciu hrozieb, efektívnu identifikáciu neobvyklého správania v sieti a včasnú nápravu s cieľom predchádzať únikom dát a narušeniu firemnej prevádzky.

ESET Inspect, cloudový nástroj umožňujúci XDR, poskytuje manažérom riadenia rizík a pracovníkom zodpovedným za riešenie incidentov vynikajúci prehľad o hrozbách a systéme, umožňuje im vykonávať rýchlu a hĺbkovú analýzu príčin vzniku incidentov a okamžite na ne reagovať.

Unlock a higher protection tier with the added advantage of EDR included. Click here and reach out to our dedicated sales team to explore a tailored offering that meets your unique requirements. No commitment.

Starting at 25 devices.

Služba riadenej detekcie a reakcie (MDR) Nepretržitá služba riadenej detekcie a reakcie, ktorá kombinuje umelú inteligenciu a odborné znalosti našich pracovníkov s cieľom dosiahnuť bezkonkurenčnú detekciu hrozieb a rýchlu reakciu na incidenty.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Dvojfaktorová
autentifikácia
 Dvojfaktorová autentifikácia prostredníctvom mobilného zariadenia jedným ťuknutím ochráni organizácie pred slabými heslami a neoprávneným prístupom.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Služba Premium Support Essential Prioritná, rýchla a garantovaná podpora od odborníkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Viacvrstvové zabezpečenie e‑mailovej komunikácie.

Riadenie kybernetických rizík a XDR.

Komplexná ochrana s technológiou XDR na predchádzanie narušeniam bezpečnosti.

Komplexná ochrana s nepretržitou prémiovou službou MDR.

Konzola Jednotná platforma na správu zabezpečenia poskytujúca vynikajúci prehľad a kontrolu siete. Na výber je cloudové a lokálne nasadenie.

Moderná ochrana
koncových zariadení
 Pokročilá viacvrstvová ochrana počítačov a smartfónov poháňaná unikátnou technológiou ESET LiveSense.

Antivírus novej
generácie Antivírusová ochrana novej generácie pre firmy, ktorá vám pomôže udržať si náskok pred známymi aj novými hrozbami vďaka nášmu prístupu založenému na umelej inteligencii a zameranému na prevenciu.

Ochrana pred sieťovými
útokmi Posilňuje sieťovú infraštruktúru blokovaním škodlivej komunikácie priamo na koncových zariadeniach.

Správa zariadení Umožňuje zakázať používanie nepovolených zariadení, ako sú napríklad USB kľúče alebo CD, čím sa zabráni prístupu k citlivým údajom a zníži sa riziko úniku údajov a vnútorných hrozieb.

Anti‑Phishing Chráni citlivé firemné údaje pred phishingom, spearphishingom a inými útokmi využívajúcimi techniky sociálneho inžinierstva.

Ochrana serverov Ochrana firemných dát prechádzajúcich cez všeobecné typy serverov v reálnom čase.

Ochrana pred mobilnými
hrozbami
 Spoľahlivá ochrana všetkých mobilných zariadení so systémami Android a iOS v rámci organizácie. Vybavte firemné mobily funkciami Antimalvér, Anti‑Theft a MDM.

Šifrovanie celého disku Efektívne riešenie na šifrovanie systémových diskov, diskových oddielov alebo celých zariadení, ktoré pomáha zaistiť súlad s právnymi predpismi.

Pokročilá ochrana pred hrozbami Proaktívna cloudová prevencia proti ransomvéru alebo doposiaľ neznámym hrozbám s možnosťami autonómnej nápravy.

Rozšírená detekcia a reakcia (XDR) Dodatočná funkcia platformy určená na proaktívnu detekciu hrozieb, efektívnu identifikáciu neobvyklého správania v sieti a včasnú nápravu s cieľom predchádzať únikom dát a narušeniu firemnej prevádzky.

ESET Inspect, cloudový nástroj umožňujúci XDR, poskytuje manažérom riadenia rizík a pracovníkom zodpovedným za riešenie incidentov vynikajúci prehľad o hrozbách a systéme, umožňuje im vykonávať rýchlu a hĺbkovú analýzu príčin vzniku incidentov a okamžite na ne reagovať.

Vulnerability & Patch Management Aktívne sleduje a opravuje zraniteľnosti v operačných systémoch a aplikáciách na všetkých koncových zariadeniach.

Ochrana e‑mailových serverov Dodatočná vrstva zabezpečenia, ktorá nad rámec štandardnej ochrany koncových zariadení a súborových serverov chráni e‑mailové servery Exchange a IBM pred hrozbami prenikajúcimi do siete.

Obsahuje pokročilú antiphishingovú, antimalvérovú a antispamovú technológiu v kombinácii s proaktívnou cloudovou ochranou pred hrozbami. Poskytuje účinnú správu karantény a zahŕňa systém definovania/filtrovania pravidiel.

Zabraňuje ransomvéru a iným útokom prenášaným e‑mailom bez ovplyvňovania rýchlosti e‑mailovej komunikácie.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Ochrana cloudových aplikácií Pokročilá ochrana a proaktívne zabezpečenie pred hrozbami pre aplikácie služby Microsoft 365 a Google Workspace.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Dvojfaktorová
autentifikácia
 Dvojfaktorová autentifikácia prostredníctvom mobilného zariadenia jedným ťuknutím ochráni organizácie pred slabými heslami a neoprávneným prístupom.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Služba MDR Ultimate Komplexná digitálna ochrana s proaktívnym vyhľadávaním hrozieb.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Služba Premium Support Advanced Bezchybné nasadenie, prevádzka a riešenie incidentov. Nechajte to všetko na nás.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Threat Intelligence Získajte detailné a aktuálne globálne poznatky o konkrétnych hrozbách a zdrojoch útokov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

K dispozícii ako upgrade na požiadanie, s ktorým získate dodatočnú vrstvu ochrany. Ak máte záujem o ponuku prispôsobenú vašim individuálnym potrebám, kliknite sem a kontaktujte predajcu. Bez akýchkoľvek záväzkov.

Komplexné bezpečnostné riešenie s antimalvérovou ochranou pre koncové zariadenia a ochranou súborových serverov.*

Zistiť viac

Kompletný balík bezpečnostných riešení pre koncové zariadenia a súborové servery. Hrozby prenášané e-mailom sú blokované na úrovni servera.*

Zistiť viac

Komplexné zabezpečenie s cloudovou správou pre koncové zariadenia a súborové servery. Hrozby prenášané e-mailom sú blokované na úrovni servera.*

Zistiť viac

* Tieto firemné riešenia nie je možné zakúpiť ako novú licenciu ani ako rozšírenie existujúcej licencie.


Prehľad produktov

Ochrana koncových zariadení

Ochrana koncových pracovných staníc

ESET Endpoint Security Windows
Komplexná ochrana pred malvérom s filtrovaním webu, firewallom a ochranou pred botnetmi.
Zistiť viac | Stiahnuť

ESET Endpoint Antivirus Windows
Oceňovaná ochrana pred malvérom, ktorá nespomaľuje systém a zahŕňa vzdialenú správu.
Zistiť viac | Stiahnuť

ESET Endpoint Security mac
Kompletné bezpečnostné riešenie zahŕňajúce ochranu pred malvérom a phishingom, webovú kontrolu a firewall.
Zistiť viac | Stiahnuť

ESET Endpoint Antivirus mac
Ochrana pred malvérom útočiacim naprieč platformami, ktorá má nízku záťaž na systém.
Zistiť viac | Stiahnuť

ESET Endpoint Antivirus Linux
Výkonná medziplatformová ochrana pred malvérom pre Linux desktop systémy.
Zistiť viac | Stiahnuť

Ochrana mobilných zariadení

ESET Mobile Threat Defense
Rozširuje charakteristický viacvrstvový prístup spoločnosti ESET aj na mobilné zariadenia a ponúka automatizovanú komplexnú ochranu všetkých firemných mobilných zariadení.
Zistiť viac

ESET MDM for iOS & iPadOS
Umožňuje odoslanie a aplikovanie nastavení do firemných iPhonov a iPadov, ktoré tiež môžete zabezpečiť funkciou Anti-Theft pre prípad odcudzenia.
Vyžiadať ponuku

Bezpečnostné balíky

ESET Business Security Packs
Vyberte si z našich výhodných bezpečnostných balíkov - komplexné funkcie zabezpečenia s možnosťou výberu.
Zistiť viac

Ochrana serverov

Ochrana súborových serverov

ESET Server Security pre Microsoft Azure
Technológia ESET NOD32, ktorá chráni virtuálne počítače a má minimálnu záťaž na systém.
Vyžiadať ponuku

Ochrana e-mailových serverov

ESET Mail Security pre Linux/FreeBSD
Predaj produktu ESET Mail Security pre Linux/FreeBSD bol ukončený.
Ďalšie informácie ohľadom životného cyklu ESET produktov (EOL) nájdete na našej stránke podpory.

Ochrana pre SharePoint server

ESET Security pre Microsoft SharePoint Server
Ochrana pred šírením malvéru cez SharePoint na systémy Windows, Mac a Linux.
Kúpiť | Stiahnuť

Ochrana pre Linux gateway server

ESET Gateway Security pre Linux/FreeBSD
Predaj produktu ESET Gateway Security pre Linux/FreeBSD bol ukončený.
Ďalšie informácie ohľadom životného cyklu ESET produktov (EOL) nájdete na našej stránke podpory.

Virtualizácia

ESET Virtualization Security pre VMware
Predaj produktu ESET Virtualization Security pre VMware bol ukončený.
Ďalšie informácie ohľadom životného cyklu ESET produktov (EOL) nájdete na našej stránke podpory.

Správa zabezpečenia

Cloudové riešenie

ESET PROTECT Cloud
Správa pomocou cloudu šetri peniaze a čas vašich IT špecialistov.
Zistiť viac | Vyskúšať interaktívne demo

Lokálne riešenie v rámci spoločnosti

ESET PROTECT
Dohľad nad bezpečnosťou firemnej siete, súhrnné prehľady a vzdialená správa, všetko na jednej obrazovke v reálnom čase.
Zistiť viac | Stiahnuť

Rozšírená detekcia a reakcia (XDR)

Rozšírená detekcia a reakcia (XDR)

ESET Inspect
Rozšírená detekcia a reakcia (XDR), ktorá zaisťuje prehľad na firemnej úrovni, vyhľadávanie hrozieb a možnosti reakcie.
Vyžiadať ponuku | Stiahnuť

Analýza sieťovej prevádzky

GREYCORTEX MENDEL
Pomáha firmám, vládnym inštitúciám a sektoru kritickej infraštruktúry chrániť ich IT operácie.
Vyžiadať ponuku

Ochrana identity a údajov

Šifrovanie

ESET Full Disk Encryptionwindows
Účinné šifrovanie celého disku spravované z jedného ESET nástroja pre vzdialenú správu.
Vyžiadať ponuku

ESET Endpoint Encryption
Pomáha spĺňať požiadavky na bezpečnosť dát vďaka jednoduchému uplatneniu šifrovania pri zachovaní vysokej produktivity vašej spoločnosti.
Kúpiť | Stiahnuť

Dvojfaktorová autentifikácia

ESET Secure Authentication
Efektívna dvojfaktorová autentifikácia poskytuje bezpečnejší a bezproblémový prístup do sietí a k dátam.
Kúpiť | Stiahnuť

Zálohovanie a obnova

Xopero
Kompletné, spoľahlivé riešenie pre zálohovanie a obnovu, ktoré chráni celé firemné prostredie.
Vyžiadať ponuku

Prevencia úniku dát (DLP)

Safetica
Safetica chráni pred drahými únikmi dát a pomáha predísť zbytočným nákladom.
Vyžiadať ponuku

Cloudová ochrana

Cloudová ochrana aplikácií

ESET Cloud Office Security
Pokročilá ochrana cloudovej e-mailovej služby, nástrojov na spoluprácu a úložiska s proaktívnym zabezpečením pred hrozbami.
Kúpiť

Cloudový sandbox

Pokročilá ochrana pred hrozbami

ESET LiveGuard Advanced
Proaktívna ochrana pred doposiaľ neznámymi a zero‑day hrozbami.
Vyžiadať ponuku

Vulnerability and Patch Management

Vulnerability and Patch Management

ESET Vulnerability and Patch Management
Poskytuje dodatočnú vrstvu ochrany organizáciám, ktoré chcú zastaviť hrozby z neaktuálnych operačných systémov a aplikácií.
Zistiť viac

Služby kybernetickej bezpečnosti

Managed Detection & Response

Minimalizujte riziko vďaka nepretržitým službám, ktoré kombinujú umelú inteligenciu a odborné znalosti našich pracovníkov na zaistenie prvotriednej riadenej detekcie a reakcie (MDR) bez potreby zamestnávať interných bezpečnostných špecialistov.

  • Garantovaná a rýchla odpoveď
  • Správa zabezpečenia v rukách kvalifikovaných pracovníkov spoločnosti ESET
  • Nepretržité monitorovanie, vyhľadávanie hrozieb, ich triedenie a reakcia pod vedením expertov

Premium Support

Získajte okamžitú podporu od odborníkov spoločnosti ESET v ktorúkoľvek hodinu aj cez víkendy a štátne sviatky.

  • Odborná pomoc pri nastavení produktov s cieľom minimalizovať akékoľvek problémy do budúcnosti
  • Zabezpečenie bez starostí – rýchla a zaručená reakcia
  • Vždy k dispozícii – neustála podpora vo dne v noci

Security Services

V kombinácii s produktmi ESET získate komplexné bezpečnostné riešenie, ktoré zaistí proaktívnu ochranu, prevenciu pred útokmi a reakciu na ne.

  • Rýchla reakcia na incidenty s cieľom zachovať plynulý chod prevádzky
  • ESET sa stane „tichým spoločníkom“ vášho bezpečnostného tímu a bude mu poskytovať podporu
  • Odborníci na kybernetickú bezpečnosť zo spoločnosti ESET vám pomôžu preskúmať, identifikovať a vyriešiť všetky hrozby

ESET Threat Intelligence

Rozšírenie informácií o zabezpečení z lokálnej siete na celosvetový kybernetický priestor.

ESET Threat Monitoring

Skúmanie hrozieb, analýza hlavných príčin a poradenstvo týkajúce sa nápravy, poskytované na vyžiadanie.

ESET Threat Hunting

Vyhľadávajte, izolujte a analyzujte hrozby, ktoré sa skrývajú pred detekciou.

ESET Services

ESET Services vám ponúkajú konzultačné služby certifikovaných odborníkov pre zvýšenie bezpečnosti vašej firmy.

ESET Healthcheck

Identifikujte oblasti s priestorom na zlepšenie a možné akcie v postupoch, nastaveniach a konfiguráciách svojich firemných produktov ESET.

Mikroaktualizácie ESET

Zabezpečenie pre prevádzky s obmedzeným prístupom na internet.

Hľadáte komplexné bezpečnostné riešenie?

Vyberte si riešenie prispôsobené potrebám vašej spoločnosti

Do 999 zamestnancov

 

Malé a stredne veľké firmy

Viac než 1 000 zamestnancov

 

Veľké firmy