ESET a spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť ESET sa snažíme riadiť spoločensky zodpovedným a environmentálne udržateľným spôsobom. Sme hrdí, že u nás všetci vyznávajú kultúru inovácie. Za posledné tri desaťročia sa zmenilo veľa vecí, ale naše hodnoty zostali rovnaké.

ESET a spoločenská zodpovednosť

Spoločnosť ESET sa snažíme riadiť spoločensky zodpovedným a environmentálne udržateľným spôsobom. Sme hrdí, že u nás všetci vyznávajú kultúru inovácie. Za posledné tri desaťročia sa zmenilo veľa vecí, ale naše hodnoty zostali rovnaké.

Cieľom spoločnosti ESET je nielen vytvárať bezpečnostné riešenia pre zákazníkov, ale aj prispievať k zlepšovaniu komunít, ktorých sme súčasťou.

Anton Zajac, spolumajiteľ spoločnosti ESET

Hodnoty,
ktoré poháňajú ESET

Odvaha

Nevyberáme si ľahkú cestu. Neustále posúvame hranice a sme odhodlaní meniť svet k lepšiemu.

Čestnosť

Vo všetkom, čo robíme, podporujeme čestnosť a spravodlivosť. K podnikaniu máme etický prístup.

Spoľahlivosť

Zákazníci si môžu byť istí, že sa na nás dá spoľahnúť. Usilovne pracujeme na tom, aby sme plnili svoje sľuby a budovali si dôveru a dobré vzťahy.

Zanietenie

Našu prácu vykonávame so zanietením a sme odhodlaní meniť svet k lepšiemu. Veríme v seba a v to, čo robíme.

Diverzita, rovnosť
a inklúzia

Spoločnosť ESET je hrdým signatárom a ambasádorom Charty diverzity. Veríme, že vytváranie ohľaduplného prostredia, v ktorom sa všetci naši zamestnanci bez výnimky cítia vítaní, je ten správny krok.

Naším cieľom je vybudovať kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie. Má to zmysel, pretože tak môžeme zamestnávať tých najtalentovanejších ľudí a byť inovatívnejšou, efektívnejšou a kreatívnejšou globálnou spoločnosťou.

Aktívne prispievame
k inovatívnej spoločnosti

V online svete sa stretávame s nástrahami, na ktoré môžeme v prípade nepozornosti draho doplatiť. Náš portál Bezpečne na nete preto upozorňuje na digitálne hrozby a vysvetľuje, ako sa pred nimi môžeme chrániť. Edukačná stránka rozoberá témy IT bezpečnosti podrobne, ale zrozumiteľným jazykom, prostredníctvom náučných článkov, rozhovorov a podcastu Klik špeciál. Zložité problémy vysvetľujú pútavou formou experti zo spoločnosti ESET, ale aj špičkoví odborníci z akademickej či neziskovej sféry. Užitočné informácie na webe nájdu aj rodičia, ktorým je venovaná celá sekcia. Súčasťou Bezpečne na nete je aj naša globálna iniciatíva Safer Kids Online (SKO). Úlohou tejto platformy je ukázať rodičom a pedagógom, ako môžu spolu s deťmi predchádzať internetovým hrozbám.

VEDA

Sme presvedčení, že veda si v našej spoločnosti zaslúži dôležitejšie miesto. Spoločnosť ESET preto priniesla ocenenie ESET Science Award, ktorým skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy. Udeľuje ho Nadácia ESET s cieľom vyzdvihnúť úspechy slovenských vedcov a podporiť ich spoločenské postavenie, ako aj postavenie slovenskej vedy v rámci medzinárodnej vedeckovýskumnej komunity. Ocenenie sa udeľuje pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky, Zuzany Čaputovej.

VÝSKUM A VÝVOJ

Ako odborná autorita v oblasti digitálnej bezpečnosti cítime povinnosť vzdelávať našich zákazníkov a verejnosť o online hrozbách. Spoločnosť ESET spravuje globálnu platformu WeLiveSecurity, kde zverejňujeme informácie o našom výskume z celého sveta spolu s najnovšími poznatkami o rôznych druhoch malvéru a trendoch v oblasti internetového zabezpečenia.

Celosvetová spolupráca
pre vzdelávanie o digitálnej bezpečnosti

Organizácia Internet Matters v Spojenom kráľovstve


Pobočka ESET v Spojenom kráľovstve spolupracuje prostredníctvom iniciatívy Safer Kids Online s neziskovou organizáciou Internet Matters.

Futbalový klub AFC Bournemouth v Spojenom kráľovstve


Pobočka ESET v Spojenom kráľovstve spolupracuje s anglickým futbalovým klubom AFC Bournemouth prostredníctvom našej iniciatívy Safer Kids Online. 

Organizácia Family Online Safety Institute (FOSI) v USA


Pobočka ESET v USA sa stala členom medzinárodnej neziskovej organizácie Family Online Safety Institute (FOSI).

Nadácia San Diego Police Foundation v USA


Pobočka ESET v USA už viac ako desaťročie spolupracuje s nadáciou San Diego Police Foundation.

Iniciatíva ESET Digipadres v Latinskej Amerike


Pobočka ESET v Latinskej Amerike je veľmi aktívna v oblasti zvyšovania povedomia o digitálnej bezpečnosti a vo vzdelávaní v rámci komunity.

Iniciatíva Digital Skills na Slovensku


Pobočka spoločnosti ESET na Slovensku v roku 2018 v spolupráci s ďalšími firmami spustila iniciatívu Digital Skills.

Projekt Security Girl na Slovensku


V spolupráci s občianskym združením Aj Ty v IT vytvorila spoločnosť ESET na Slovensku program pre dievčatá a mladé ženy vo veku 15 až 19 rokov.

Organizácia Internet Matters v Spojenom kráľovstve


Pobočka ESET v Spojenom kráľovstve spolupracuje prostredníctvom iniciatívy Safer Kids Online s neziskovou organizáciou Internet Matters.

Futbalový klub AFC Bournemouth v Spojenom kráľovstve


Pobočka ESET v Spojenom kráľovstve spolupracuje s anglickým futbalovým klubom AFC Bournemouth prostredníctvom našej iniciatívy Safer Kids Online. 

Organizácia Family Online Safety Institute (FOSI) v USA


Pobočka ESET v USA sa stala členom medzinárodnej neziskovej organizácie Family Online Safety Institute (FOSI).

Nadácia San Diego Police Foundation v USA


Pobočka ESET v USA už viac ako desaťročie spolupracuje s nadáciou San Diego Police Foundation.

Iniciatíva ESET Digipadres v Latinskej Amerike


Pobočka ESET v Latinskej Amerike je veľmi aktívna v oblasti zvyšovania povedomia o digitálnej bezpečnosti a vo vzdelávaní v rámci komunity.

Iniciatíva Digital Skills na Slovensku


Pobočka spoločnosti ESET na Slovensku v roku 2018 v spolupráci s ďalšími firmami spustila iniciatívu Digital Skills.

Projekt Security Girl na Slovensku


V spolupráci s občianskym združením Aj Ty v IT vytvorila spoločnosť ESET na Slovensku program pre dievčatá a mladé ženy vo veku 15 až 19 rokov.

Naši partneri