ჩამოტვირთეთ ESET Endpoint Security Android-ისთვის

დააყენეთ და ჩამოტვირთეთ ინსტალატორი. შემდეგ გადადით ქვემოთ, მე-2 ნაბიჯზე.

ჩამოტვირთვის პარამეტრები

დასახელება: | ზომა: | ვერსია:

მე-4 ვერსიის ცვლილებების ისტორია

ვერსია 4.1.0005.0

 • დამატებულია: ფიშინგ ჟურნალების გაგზავნა აპიდან ESET PROTECT Cloud-ში.
 • გაუმჯობესებულია: პროგრამის ინტერფეისი.
 • დაფიქსირდა: მცირე შეცდომები.

ვერსია 4.0.0002.0

 • დამატებულია: Android 14 მხარდაჭერა.
 • გაუმჯობესებულია: პროგრამის გრაფიკული ინტერფეისი.
 • შესრულებულია: უმნიშვნელო შეცდომები.

მე-3 ვერსიის ცვლილების ისტორია

ვერსია 3.6.6.0

 • გაუმჯობესებულია: ადმინისტრატორის ნაგულისხმევი პაროლის დაყენება.

ვერსია 3.5.8.0

 • დამატებულია: MS Intune განლაგების მხარდაჭერა.
 • დამატებულია: ადგილობრივი ვერსიიდან ღრუბელში ავტომატური მიგრაციის მხარდაჭერა.
 • წაშლილია: არასაჭირო ფუნქციები, რომლებიც დაკავშირებულია მოწყობილობის მართვასთან MS Intune-ის მეშვეობით რეგისტრაციისას.
 • წაშლილია: სამუშაო პროფილის ქვეშ დაინსტალირებისას ამოიშალა ფიშინგის საწინააღმდეგო და ვებ-დაცვის ფუნქციები.
 • გასწორებულია: მცირე შეცდომები.

    ვერსია 3.4.12.0

    • გასწორებულია: მცირე შეცდომები.

    ვერსია 3.3.8.0

    • დამატებულია: Android 13 მხარდაჭერა.
    • წაშლილია: Android 5-ის მხარდაჭერა.
    • წაშლილია: SMS ბრძანების მხარდაჭერა.
    • გასწორებულია: მცირე შეცდომები.

    Version 3.2.9.0

    • Added: Limited input device enrollment support for Android devices
    • Improved: Override mode settings and behavior aligned with that on Endpoints for Windows (a unique password support)
    • Fixed: Device owner enrollment link not transferred automatically
    • Fixed: Minor bugs

    Version 3.1.4.0

    • Fixed: Device owner enrollment on Android 12 works properly now.
    • Added: Scanning profiles settings granularity for potentially unwanted and unsafe applications.
    • Changed: Local override mode now behaves as it does on ESET Windows endpoints. All changes done in this mode will be reverted to the previous values.
    • Fixed: Various minor bugs.

    Version 3.0.13.0

    • Fixed: Minor bugs

    Version 3.0.12.0

    • Added: Web control feature can be managed from ESET Protect Cloud - filter categories or specific URLs.
    • Added: Manage OS updates for your Android device from ESET Protect or ESET Protect Cloud - postpone, set freeze periods or set a maintenance window.
    • Fixed: Minor bugfixes and small improvements

    მე-2 ვერსიის ცვლილების ისტორია

    ვერსია 2.12.9.0

    • დამატებულია: Android 12-ის მხარდაჭერა.
    • წაშლილია: Android 4.x-ის მხარდაჭერა (Ice Cream Sandwich, Jelly Bean და KitKat).
    • გასწორებულია: მცირე შეცდომები.

    ვერსია 2.12.7.0

    • დამატებულია: Android 12-ის მხარდაჭერა.
    • განახლებულია: API 30 დონე.
    • წაშლილია: Android 4.x-ის მხარდაჭერა (Ice Cream Sandwich, Jelly Bean და KitKat).
    • გასწორებულია: მცირე შეცდომები.

    Версия 2.11.2.0

    • Улучшено: запрос на фоновое отслеживание местонахождения.
    • Исправлено: незначительные ошибки.

    Версия 2.10.8.0

    • Добавлено: унифицированные кросс-платформенные обнаружения – добавлена поддержка для мобильных устройств.
    • Добавлено: сведения о компании отображаются во время и после регистрации для улучшения безопасности.
    • Улучшено: защита пароля администратора.
    • Улучшено: взаимодействие с пользователем (обновление версии теперь поддерживается как для Google Play, так и для веб-версии программы).
    • Улучшено: взаимодействие с пользователем (незначительное изменение настроек).
    • Улучшено: отчетность о данных устройства в консоли управления (поддерживается только продуктом ESET Protect Cloud).

    Версия 2.9.4.0

    • Добавлено: поддержку Android 11.
    • Удалено: API 29 — упрощение правил безопасности блокировки экрана, возможность для ограничения доступа к камере.
    • Исправлено: режим переопределения локального администратора — локально изменены настройки будут возвращены к значениям по умолчанию через 2 часа, если настройки не были изменены с консоли соответствующей политикой.
    • Улучшено: безопасность сертификата — предупреждение об опасном сертификате при регистрации и проверка имени хоста сертификата (предупреждение отображается при обновлении или регистрации).

    Версия 2.8.12.0

    • Исправлено: незначительные ошибки.

    Версия 2.8.7.0

    • Изменено: Лицензионное соглашение с конечным пользователем.
    • Исправлено: незначительные ошибки.

    Версия 2.7.21.0

    • Исправлено: настройка владельца устройства.
    • Исправлено: незначительные ошибки.

    Версия 2.7.9.0

    • Добавлено: поддержку Android 10.
    • Добавлено: поддержку ESET Business Account.
    • Добавлено: поддержку SMS-инструментов, которые восстанавливают функциональность SMS-команд и фильтров вызовов. SMS-инструмент доступен по ссылке support.eset.com/kb7320/
    • Добавлено: встроенную поддержку архитектуры x64.
    • Исправлено: незначительные ошибки в функционале и локализации.

    Версия 2.6.2.0

    • Исправлено: ссылки на страницы онлайн-справки.

    Версия 2.5.20.0

    • Добавлено: активацию офлайн-лицензии с помощью ESET Security Management Center.
    • Добавлено: поддержку Android 9.
    • Изменено: прекращено поддержку Android 4.
    • Улучшено: упрощена регистрация в один клик в ESET Security Management Center, если приложение не было установлено на устройстве.
    • Исправлено: угрозы отсутствовали в отчете, если они были обнаружены в конце сканирования.
    • Исправлено: логику повторной связи MDM для неудачных запросов.
    • Исправлено: время ожидания связи MDM в случае, если сервер MDM был занят или под большой нагрузкой.
    • Исправлено: неправильные сообщения о том, что устройство шифруется.
    • Исправлено: проблемы с экспортом настроек.
    • Исправлено: страницу блокировки в функции Антифишинг в случае выявления попыток фишинга.
    • Исправлено: проблемы с журналами обслуживания клиентов.

    Версия 2.5.15.0

    • Исправлено: проблемы с проверкой последней доступной версии.
    • Исправлено: различные незначительные исправления ошибок и оптимизация.

    Версия 2.5.12.0

    • Изменено: обновлено юридические термины и процедуру обработки конфиденциальной информации в соответствии с Общим регламентом о защите данных (GDPR).
    • Исправлено: исправлены ошибки и проведена оптимизация.

    Версия 2.5.8.0

    • Исправлено: оптимизация и усовершенствования.

    Версия 2.2.15.0

    • Исправлено: оптимизация и усовершенствования.

    Версия 2.2.13.0

    • Исправлено: оптимизация и усовершенствования.

    Версия 2.2.10.0

    • Исправлено: оптимизация и усовершенствования.

    Версия 2.1.18.0

    • Исправлено: оптимизация и усовершенствования.

    Версия 2.1.16.0

    • Исправлено: различные исправления ошибок и оптимизация.

    Версия 2.1.11.0

    • Добавлено: полная совместимость с управлением разрешениями, представленными в Android 6.
    • Добавлено: поддержка функции Антифишинг браузерами Firefox, Opera, Opera Mini, Dolphin, Samsung, Android.
    • Добавлено: поддержка лицензионных соглашений.
    • Изменено: минимизация связи через всплывающие сообщения.
    • Улучшено: соединение администратора отображается на экране блокировки.
    • Исправлено: функция Антифишинга была недоступной в Chrome на устройствах Android 6.
    • Исправлено: сбои запуска обновления с задачей «Установка программного обеспечения» в ESET Remote Administrator с новой версией EESA, выбранной из хранилища.
    • Исправлено: задачи не удалялись на Android 5.
    • Исправлено: сбои обновления VSDB с помощью зеркала с использованием SSL.
    • Исправлено: различные внутренние усовершенствования.
    • Исправлено: различные ошибки.
    • Распространенная проблема: благодаря последним изменениям в Android 7.0 Google позволяет пользователю отключить активного администратора устройства и удалить приложение с помощью одного действия. Теперь пользователи могут удалить EESA без ввода пароля администратора.

    Версия 2.0.157.0

    • Добавлено: поддержка Android 7 (Nougat).

    Версия 2.0.154.0

    • Исправлено: Антифишинг на Android M (Marshmallow): некоторые установленные браузеры не распознавались в случае установки одного из них по умолчанию.
    • Исправлено: другие незначительные внутренние ошибки и улучшения.

    Версия 2.0.152.0

    • Улучшено: технические изменения и модификации интерфейса с целью поддержки последующих изменений процесса регистрации (MDM).
    • Исправлено: при регистрации нового мобильного устройства неправильный MAC адрес Wi-Fi передавался в ESET Remote Administrator вместо MAC адреса Wi-Fi устройства.
    • Исправлено: другие незначительные внутренние ошибки.

    Версия 2.0.142.0

    • Добавлено: разрешение ERA администратору скрывать статус окончания срока действия лицензии.
    • Добавлено: новая настройка для ERA политики, а именно сообщение об установленных с мобильного устройства приложениях не ESET теперь включены в политику настроек/конфигурации ESET Endpoint Security для Android/Apple ОС IOS MDM (если поддерживается).
    • Улучшено: добавлено ярлык для отключения выявленных приложений в разделах «только для чтения» (системные приложения).
    • Исправлено: управление приложением не работает на устройствах (например, Nexus) с Android 5.1.1 на базе LMY48I и Android 6.0.
    • Исправлено: неактивная кнопка экстренного вызова на экране, который заблокирован Антивором ESET на устройствах (например, Nexus) с Android 5.1.1 на базе LMY48I и Android 6.0.
    • Исправлено: незначительные ошибки, связанные с антифишингом (примечание: антифишинг пока недоступен в Chrome на устройствах Android 6).
    • Исправлено: функция удаленной очистки не удаляет все содержимое.
    • Исправлено: другие незначительные ошибки.

    Версия 2.0.133.0

    • Исправлено: сбои в работе приложения при работе на Android 6.0 (Marshmallow).
    • Исправлено: сбои сканирования в режиме реального времени та Android 6.0 (Marshmallow).
    • Исправлено: другие незначительные ошибки.

    Версия 2.0.130.0

    • Улучшено: добавлена возможность отключить статус "Устройство рутировано" в ESET Endpoint
    • Security для Android, после чего уведомления ESET Remote Administrator о данном статусе появляться не будут.
    • Улучшено: различные улучшения для удобства использования программы.
    • Исправлено: решена проблема сброса пароля администратора, когда продукт не активированю
    • Исправлено: другие незначительные ошибки.

    Версия 2.0.115.0

    • Улучшено: обновлен протокол активации.
    • Улучшено: уведомления на Lollipop.
    • Исправлено: восстановление подключения к ESET Mobile Device Management Core (ESET MDM Core) при введении неправильных учетных данных или использовании недействительных сертификатов.
    • Исправлено: информационный трафик увеличивался в случае ошибки.
    • Исправлено: некорректное создание отчетов и некорректное отображение уведомлений, когда политики настроек устройства включены для ESET Remote Administrator.
    • Исправлено: некорректная работа иконок приложений (уведомлений) на Android Lollipop.

    Версия 2.0.0112.0

    • Добавлено: версии на различных языках, в том числе на украинском и русском.
    • Исправлено: устройство переходило в специальный режим особой защиты, даже при отключенном модуле Антивор.
    • Исправлено: при попытке установить соединение с ESET Remote Administrator входящие данные сервера не обрабатывались.
    • Исправлено: продукт отображал максимальный уровень защиты в случае отмены деинсталляции инфицированного приложения.
    • Исправлено: звонок предустановленному контакту из заблокированного экрана не работал в определенных ситуациях на некоторых устройствах.
    • Исправлено: некорректное поведение Антивора, когда SIM-карта не вставлена в устройство.
    • Исправлено: незначительные ошибки.

    შექმენით ESET Business Account (არასავალდებულო)

    ESET Business Account საშუალებას გაძლევთ გაააქტიუროთ და მართოთ თქვენი პროდუქტი თქვენი ანგარიშის გამოყენებით ყოველ ჯერზე თქვენი ლიცენზიის გასაღების შეყვანის გარეშე.